7 PODOB LÁSKY A 7 ČAKER

21. května 2017 v 18:51 |  vývoj vědomí
Chci Vám nabídnout jiný pohled na vztahy a na to, jak o nejvíc uspokojit toho/ tu/ ty, které milujeme. Současně si můžete udělat malý test, jak na tom jste Vy sami.
Existuje 7 podob lásky v závislosti na tom, která čakra miluje.Někteří věří tomu, že láska je jen to, co umí 4. čakra.
Naopak jiní vidí lásku ve všem.Když se naučíme rozeznávat 7 podob lásky (ve skutečnosti je jich samozřejmě podstatně víc), uvidíme lásku nebo potenciální lásku skutečně téměř ve všem..

.
Příklad lásky 1. čakry:
 


PSYCHOSOMATICKÁ MAPA STRACHŮ

21. května 2017 v 18:15 |  zdraví
"Tělo si všechno pamatuje" - tak zní jeden ze zákonů psychosomaticky orientované psychoterapie. Tělo uchovává veškeré vzpomínky a emoce, které jsme prožívali.
 


JAK PŘEDVÍDAT SRDEČNÍ INFARKT

12. května 2017 v 7:37 |  zdraví

ZE SESTERSKÉHO BLOGU:

Jak předvídat srdeční infarkt ještě předtím, než k němu dojde ?

.
infarkt diagram
Věděli jste, že nejčastější příčinou úmrtí u lidí není rakovina, ale srdeční infarkt? Přesto se zdá, že lidé nemají z něho až takovou obavu jako z rakoviny.
Srdeční infarkt je považován za něco, co se na rozdíl od jiných onemocnění nemá žádné příznaky a přiřítí se na vás jako blesk z čistého nebe.
Ale není to docela pravda. Existují totiž příznaky, kterými se blížící infarkt projevuje. No a v tomto článku si o nich povíme trochu víc....

.

.

PŘEDKOVÉ

8. května 2017 v 17:55 |  Kde domov můj ?
Návrat ke kořenům znamená návrat člověka k sobě. Dnes se to nazývá jako duchovní cesta. K sobě můžeme kráčet mnoha cestami. Jednou z nich, která je krásným dědictvím zanechaným nám našimi Předky, je naše původní písmo Bukvica. Je to obrazné písmo. Dnes je již známo, že svůj život tvoříme svými myšlenkami a obrazy, které z nich vyvstávají. Slovo je obraz, jemuž je dána zvuková podoba, frekvence, která ovlivňuje nás i vše okolo nás. Bukvica nám dává možnost odhrnout mlžný závěs vržený na naše vědomí a znovu začít vnímat původní obrazy slov. Tím cíleně měnit svůj slovník v běžné komunikaci, aby tvořil náš svět takový, v jakém si přejeme žít. To nás vede zároveň k sobě, čímž naše nitro zjemňuje - kráčíme duchovní cestou sami k sobě.

Kdo ztratil povědomí o svých předcích, jako by ztratil sám sebe.

.
Jako slovanské (původně spíš slavjanské) národy či kmeny jsme prošli mnohými těžkými zkouškami, kdy byla síla našich srdcí umlčována. Naše dějiny (naše děje) byly zaměněny za historii (his-tory- z jejich tóry - judaismus), rody byly zpřetrhávány, zabíjeny, ničeny i degenerovány. Kultura (kult-u-ra - jednota všeho) byla vyměněna za civilizaci. Oddělení od rodu, přírody a Bohů vedlo k rozpadu společnosti, vyvolalo chaos a zablokování přístupu k moudrosti vlastní DNA, což mělo za následek přetržení rodové paměti.
Přes všechny tyto snahy zničit nás, potomky slavných rodů, se dnes opět probouzíme k životu, očišťujeme se, aby naše vlastní světlo opět zazářilo a pomohlo nám do našich životů navrátit úctu, respekt i lásku (ljubov). Jedině tak je možné dojít do rovnosti a harmonie se vším živým.

SLOVANÉ

8. května 2017 v 17:52 |  Kde domov můj ?
Národ, který si zachová a udrží svůj SVĚTONÁZOR a KULTURU, se bude stále rozvíjet a přežije všechny nástrahy. Udrží svou paměť o sobě a svém původu, a bude znát svou budoucnost a směr. Národ, jenž přijde o své dějiny a kulturu, se podobá stromu zbaveného kořenů, a stejně jako on ve své jedinečnosti zahyne.
Proto je důležité si tento živý odkaz předků Slovanů hájit proti jakékoliv manipulaci, ztrátě nebo nahrazení jiným systémem hodnot. Světonázor je systém názorů, vzorů, koncepcí, víry, duchovního poznání nebo dogmat, o sobě a povaze světa..

Kdo jsou Rusi a kdo jsou Slované?

Slované - samotné slovo Slované v pradávných časech neexistovalo. O mnohem dříve, než vzniklo starodávné Řecko a Řím, více na sever žili různé národy, které se různě nazývali. Avšak všichni si rozuměli bez překladatele.

Všichni uctívali stejné Bohy, měli světlé vlasy a modré oči. Bývali v dřevěnicích na břehu řek a nebo na lesních loukách. Lovili ryby, pěstovali rostliny, sbírali lesní plody. A tyto národy se v dějinách nazývali různě - Kelti, Iberové, Dákové, Skýtové, Germání, Baltové, Suebi, Svemi, Kotini, Sarmati, Veneti (Venedi, Vandaly), Drevlané, Slověni (Slováci), Češi, Moravané, Obodrité atd.
.
puvodni-slovanska-osada-u-reky

Původní slovanská osada u řeky

VIDEO: „Hej, Slované!“

8. května 2017 v 17:40 |  Kde domov můj ?
Video: "Hej, Slované!". A "Hymna ruských Slovanů"
.
Ve dnech, kdy se situace z doby před WW2 opakuje jako přes kopírák (a kdy v těchto dnech opět posloucháme o oslavách konce války v Plzni a o americké armádě jako o osvoboditelce od fašismu) a kdy německý vliv v Evropě opět sílí a to na pozadí ústupu vlivu anglosaského natolik, že .Juncker svůj nedávný projev pronesl ve francouzštině s tím, že angličtina ztrácí význam (nic proti tomu, otázka ovšem je, kdy ji v Evropě nahradí němčina), vložila jsem úvodní video, ke kterému náleží tento text, cituji:
Hej, Slované je hymnická píseň věnovaná všem Slovanům. První verze textu vznikla v roce 1834 pod názvem Hej, Slováci. Melodie je odvozena od Mazurku Dąbrowskiego, který je až od roku 1926 polskou hymnou. Píseň sloužila jako hymna všeslovanského hnutí, jako státní hymna Slovenského státu a později i Jugoslávie. Slovensky se píseň nazývá Hej, Slováci nebo také Hej, Slovania, česky Hej, Slované, srbsky Хеј, Словени (Hej, Sloveni), makedonsky Еј, Словени (Ej, Sloveni), chorvatsky Hej Slaveni, bosensky Hej Slaveni, slovinsky Hej Slovani, polsky Hej Słowianie, bulharsky Хей, Славяни (Chej, Slavjani) a rusky Гей, Славяне (Gej, Slavjaně).

OMLUVA

5. května 2017 v 10:17 |  AKTUALIZOVÁNO

OMLOUVÁM SE NÁVŠTĚVNÍKŮM MÝCH BLOGŮ. VZNIKLA ZÁVADA. VŠECHNA VIDEA PATŘÍCÍ K ČLÁNKŮM, SDÍLENÉ FILMY, HUDBA ap.ZMIZELA - NE MOJÍ VINOU... VIDEA U ROZEPSANÝCH PŘÍSPĚVKŮ JSOU VIDITELNÁ - EXISTUJÍ, COŽ VIDÍM JEN JÁ, COŽ VÁM POCHOPITELNĚ K NIČEMU NENÍ. PO ZVEŘEJNĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ ALE VIDEA NEJSOU ZOBRAZENA - VĚŘÍM, ŽE SE PROVOZOVATELI BLOGU.CZ ZÁVADU PODAŘÍ ODSTRANIT. V ČLÁNCÍCH TEDY BUDETE NACHÁZET MEZERY PO CHYBĚJÍCÍCH VIDEÍCH. NENÍ V MÝCH SILÁCH ZPĚTNĚ ZA DOBU 7 LET DOHLEDAT ASPOŇ ODKAZY NA CHYBĚJÍCÍ VIDEA - i když se aspoň částečně pokouším.
NevinnýPřekvapenýŠlápnul vedle

ODEMYKÁNÍ OŘECHŮ A SEMEN

3. května 2017 v 18:14 |  AKTUALIZOVÁNO
.
Ořechy a semena v sobě ukrývají velké množství energie, živin a kvalitních esenciálních aminokyselin. Proto jsou velmi oblíbenou položkou ve stravě. Avšak ne všichni ví jak nejlépe využít jejich výživový potenciál. Pojďme spolu odemykat ořechy a semena.
Semena a ořechy odemykáme !
Semena a ořechy obsahují důležité složky pro výživu nervové soustavy. Jejich úkolem v přírodě je dát život nové rostlině či stromu. Než však nastanou vhodné podmínky ke klíčení a růstu nové rostliny, nacházejí se ve stavu kdy jsou jejich informace uzamčené. Dá se říct, že spí a čekají až se díky vyhovujícím podmínkám vzbudí k životu. Pokud chceme využít jejich plný výživový potenciál, musíme je nejprve vzbudit neboli odemknout.
Jak odemknout ořechy a semena k životu?


PARTNERSKÝ VZTAH DUŠÍ S VELKÝM VIBRAČNÍM ROZDÍLEM

1. května 2017 v 12:58 |  sebepoznávání
Kdo by neznal pohádku O princezně se zlatou hvězdou na čele. Pro naše účely je přímo dokonalým ilustračním materiálem. Krásná dívka s ušlechtilou duší a laskavým srdcem. Navíc ne náhodou princezna. A aby nebylo pochyb, že se jedná o duši skutečně výjimečnou, je ještě navíc označena zlatou hvězdou na čele. Dokonalý symbol zářivé, čisté, ušlechtilé a láskyplné duše. Svými vysokými vibracemi oblažuje lidi ve svém okolí, přitahuje a fascinuje. V původní verzi od Boženy Němcové tak vzbudí touhu ve svém otci, který si ji chce vzít za ženu, protože mu silně připomíná její předčasně zesnulou matku. Ve filmové podobě po ní zatouží král Kazisvět. V obou případech se jedná o muže s nízkými vibracemi, kteří touží mít její energii jen pro sebe, touží ji vlastnit. Princezna je naštěstí duší vědomou, následuje své srdce a má sílu se zachránit.
Co by se ale stalo, kdyby jí přece jen imponovala síla, moc a bohatství jejího nápadníka, zdánlivý pocit bezpečí, který jí nabízel? Co kdyby nakonec podlehla strachu a výhrůžkám a provdala se za něj? Postupně by jí vedle něj v jeho zlaté kleci klesaly vibrace, manžel by se k ní choval hůř a hůř a ona by nebyla schopna se bránit ani utéct, protože by nakonec uvěřila, že je bezmocná, slabá, špatná, nehezká, že si to vlastně zaslouží. Život by jí přinášel ránu za ranou. Zpočátku by zřejmě nebyla ani schopna s mužem otěhotnět a dát mu potomka. Později, až by její vibrace klesly a přiblížily se k jeho, by možná i otěhotněla, ale třeba by dítě nedonosila, nebo by zemřela u porodu. V každém případě by zřejmě zemřela předčasně díky žalu, vyčerpání, beznaději.
Kdyby nebyla princeznou a nežila v době, kdy se lidé nerozváděli, možná by ji přece jen nakonec potkalo štěstí. Jednoho dne, když by její vibrace byly už skutečně velmi nízké, by přestala být pro svého muže zajímavá. On, který celou dobu žil z její energie, mezitím zesílel a dosáhl mnohých úspěchů. Je sebejistější než dřív a je tak i přitažlivější pro jiné ženy. A tak by přišel okamžik, kdy by svoji ženu, princeznu s vyhaslou hvězdou na čele, nahradil jinou ženou. Princezna by zůstala sama, bez domova, možná i bez prostředků. Připadalo by jí to jako nejhorší okamžik jejího života, protože už dávno předtím uvěřila, že je sama neschopná, slabá a bezmocná. Ve skutečnosti by to ale byl okamžik vysvobození. V tu chvíli by totiž byla svobodná a její duše by měla šanci se postupně zvednout a začít znovu zářit.

MENOPAUZA - poslední dar menstruace

29. dubna 2017 v 19:13 |  různé, k zamyšlení
.
Pro některé z vás nebylo jednoduché, když se s první menstruací setkaly, pro jiné z vás není jednoduché se s ní rozloučit. Ať už se k vlastní menstruaci stavíme jakkoliv a i přestože se některým ženám nepodaří proniknout k veškerým darům, které v životě ženy přináší, její ztráta je většinou na jedné z úrovní "bolestivá". Něco v nás se transformuje, stejně tak jako v rámci každého menstruačního cyklu a z našeho života odchází možnost mít děti. Schopnost početí je společensky oceňována a spojena s ženskou rolí. Právě ztráta plodnosti může být spojena s pocitem méněcennosti, které se v tomto období může u žen objevit nebo přechodně zesílit. Pro mnoho žen je to období, kdy je již jejich děti tolik nepotřebují a opouštějí rodinnou základu, mohou mít pocit tzv. prázdného hnízda. Menopauza přichází většinou postupně vynecháváním jednotlivých menstruačních cyklů. Společensky jsou ženy masírovány médii, že je to něco problematického a vybízeny k zahlazení projevů svého těla farmaceutickými preparáty. Z medicínského hlediska je menopauza nahlížena jako "choroba z nedostatku", selhání systému a neschopnost reprodukce. I tuto oblast má medicína a věda "léčit" a ovládat. Se zvyšujícím se věkem žena v tomto období stráví i dvacet a více let. Setkala jsem se i s krásným termínem "jaro druhé poloviny života". I takto je možné toto období nazývat a vnímat. Na vyhasínání nebo snižování funkce vaječníků zejména pokles produkce ženského hormonu estrogenu si tělo musí zvyknout a produkci estrogenu může převzít částečně tuková tkáň. K další důležité změně v období menopauzy dochází v rámci změny schopnosti vstřebávat vápník, který souvisí také s estrogenem. Snížení absorpce vápníku je dobré vzít v potaz a vápník doplňovat stravou. Ztráta vápníku v těle by se do budoucna opravdu mohla stát nepříjemnou komplikací v podobě odvápnění kostí a snazších zlomenin. Změny v hormonálním systému mohou měnit tak jako v průběhu menstruačního cyklu naše vnímání, náladu i celkové ladění a je potřeba se nimi sžít. Případné komplikace spojené s menopauzou je dobré řešit celostně a nahlédnout do souvislostí.
.

ENERGETICKÁ OCHRANA A OČISTA

27. dubna 2017 v 12:58 |  sebepoznávání
"Vyhni se všemu zlému, dělej to, co je dobré, očisti své vlastní myšlenky. To je sdělení probuzených."
Dhammapada, verš 183
.
Za hranicí vnímání našimi pěti smysly jsou další světy, které nás ovlivňují a máme i schopnost vnímat jejich energii. Využíváme ji, ať už jsme si toho vědomi či nikoliv. Na základě tohoto vnímání energií činíme i svá rozhodnutí. Vše kolem nás je nabité našimi myšlenkami a energií. Přijímáme většinou to, na co jsme vyladěni. Během celého dne nás ovlivňuje mnoho energií a zároveň jsme vysílací stanicí s určitou frekvencí uzpůsobenou naší mysli. Proto způsob, jak vnímáme a reagujeme na naše myšlenky během dne, nás usazuje v naší realitě a vytváří základnu, v níž je tato realita tvořena. Protože jsme jako rádio, můžeme se naučit vyladit a přijímat jakékoliv informace, které chceme. Každý z nás čte energie určitým způsobem. Někteří vidí barevné aury, jiní vnímají energie druhých pomocí pocitu, který z lidí mají nebo jako myšlenku, která nás v daný okamžik napadne. Člověk je dokonalým systémem uzpůsobeným pro vnímání energií. A nejen člověk - stejně vnímavými jsou zvířata ,rostliny, stromy, a i minerály. Čím lépe vnímáme energii, tím jasněji uslyšíme své vnitřní vedení a vyšší moudrost.
Všichni nepřetržitě vysíláme myšlenky a obrazy, které se od nás do prostoru šíří k druhým lidem. Chceme-li si vědomě tvořit svou realitu, je důležité začít si své myšlenky a mentální obrazy stále více uvědomovat. Je bezpodmínečně nutné si uvědomit a přijmout, že různí lidé myslí různě a mohou mít o své realitě odlišné představy, než máme my. Tolerance znamená akceptovat nejrůznější pohledy na věc. Lidé vysílají energii nepřetržitě a každý má své jedinečné vysílání této energie. Tak jako dva lidé nemají stejné otisky prstů, tak nemají dva lidé stejný vysílací kód své energie. Každý, koho potkáme, nás ovlivňuje jiným způsobem a má na nás určitý vliv. Můžeme se naučit vnímat energie, které jsme nevědomě převzali.
Jak nás druzí ovlivňují, poznáme také podle svých myšlenek. Je dobré si dávat pozor na to, jak druzí působí na naše emoce. Znenadání můžeme pocítit únavu, vyčerpanost nebo naopak pocity štěstí, klidu. Ze setkání s takovými lidmi můžeme odcházet buď sklíčení, netrpěliví či nazlobení nebo naopak nabití, plní pohody.
Máme důvod, proč být s člověkem, který v nás vyvolává nepříjemné pocity z nás samotných? Proč bychom se měli vystavovat situacím, ve kterých se cítíme sklíčení, nemilovaní či podhodnocení? Proč se během dne vystavujeme situacím, třeba i nenápadným - s úředníky, zákazníky, při telefonním hovoru, které v nás vyvolávají nepříjemné pocity ponížení? Možná jsme převzali energetické vzorce chování a přesvědčení naší společnosti, že si nemůžeme vybírat, s kým budeme a s kým ne. Myslíme si, že musíme dávat svůj čas a energii druhým, věnovat jim pozornost, kdykoliv chtějí být součástí našeho života, že jim musíme dávat lásku, podporu a péči.
Milovat někoho neznamená, že jeho pocity upřednostníme před těmi svými. Láska má mnoho podob, včetně odmítnutí netolerantního, vtíravého chování, byť je toto odmítnutí doprovázeno soucítěním a láskou. Ve svých každodenních kontaktech bychom si měli neustále uvědomovat, že svůj čas a energii nikomu nedlužíme. Byli jsme obdařeni mnoha dary a to, jak je použijeme, rozhodne o tom, jak daleko v životě postoupíme.
Pro zajímavost :

ENERGIE KUNDALINÍ A NÁVRAT KE KOŘENŮM

26. dubna 2017 v 18:31 |  AKTUALIZOVÁNO

Bytí je energie a energie se pohybuje mnoha směry a způsoby. Energie lidského těla se nazývá energie kundaliní. Kundaliní je soustředěná energie lidského těla a lidské duše. Energie se může, a nemusí projevit. Může zůstat semenem, anebo může vyrůst do zjevné podoby. Každá energie je buď v semeni, nebo v projevené formě. Kundaliní představuje váš totální potenciál, vaši totální možnost. Zpočátku je jen semenem, možností. Probudit kundaliní znamená aktivovat váš potenciál. Nejdříve je třeba pochopit, že kundaliní není nic zvláštního. Je to vlastně lidská energie. Obvykle je aktivní pouze nepatrná část této energie. A dokonce ani tato malá část nefunguje harmonicky, je v konfliktu. Tím vzniká neštěstí a trápení. Pracuje-li vaše energie harmonicky, cítíte blaženost. Jestliže je však v konfliktu - pokud je sama se sebou v rozporu - poznáte citelně utrpení. Utrpení znamená, že je vaše energie v konfliktu, zatímco štěstí a blaženost značí, že energie je v souladu. Proč je energie člověka pouze potenciální, a ne aktivní? Protože to nevyžaduje každodenní život. Funkční se stává pouze ta část, již život potřebuje. A není harmonická proto, že váš každodenní život není integrovaný. Vaše potřeby jsou v konfliktu.

.

OTÁZKY KOLEM OSOBNOSTI KARLA IV. UCTIVĚ OBCHÁZENÉ

24. dubna 2017 v 10:17 |  AKTUALIZOVÁNO
citace:
.
.

Čím to asi je, že císař Karel IV. je ještě po sedmi stoletích v myslích Čechů nepochybně "největším Čechem"? Myslím tím v myslích Čechů s činným duchem, nikoliv česky mluvící konzumenty, kteří "po hlubokém zamyšlení" za největšího Čecha považují Járu Cimrmana. Co asi bylo příčinou toho, že to, co Karel IV. kdysi založil, se výrazně osvědčilo a je dodnes národu užitečné a oporou? Bez nadsázky lze říci, že na co Otec vlasti kdysi "sáhl", dodnes otevírá srdce Čechů. Abychom pochopili, co je toho příčinou, potřebujeme znát odpovědi na otázky napadající lidi nedavově myslící. Není žádnou náhodou, že jsou to právě ty, které teologové a historici "uctivě" obchází.
.

POTÍŽE SE ZUBY A JEJICH PSYCHOSOMATICKÉ SOUVISLOSTI

22. dubna 2017 v 17:00 |  zdraví
Zub je tvořen korunkou, krčkem a kořenem, který je vklíněn do zubního lůžka. Zuby jsou zasazeny v čelisti v zubních jamkách (alveolách) a ke kosti připevněny vazivem, tzv. ozubicí (peridontium), která vyplňuje štěrbinu mezi kořenem a zubní jamkou.
Na povrchu zubu je zubní sklovina tvořena z 98 % anorganickými látkami, je to nejtvrdší tkáň v těle. Vnitřek zubu je vyplněn zubovinou (dentinem), který je tvořen buňkami, zv. odontoblasty, které vysílají do dentinu cytoplazmatické výběžky. Uvnitř dentinu se nachází dutinka dřeňová vyplněná zubní dření (pulpa), tj. vazivovou tkání s nervy a cévami.
Zuby považujeme za něco samozřejmého ke kousání a zpracování stravy, snažíme se o jejich estetický vzhled....
.
.
POKRAČOVÁNÍ NA SESTERKÝCH STRÁNKÁCH

K LÉČBĚ NEUTUCHAJÍCÍHO KAŠLE A PLICNÍCH INFEKCÍ

22. dubna 2017 v 16:56 |  AKTUALIZOVÁNO

Jeden ze způsobů podpůrné léčky léčby kašle a respiračních onemocnění. Protože každý z nás je jiný a reaguje různě. Na něco lépe, na něco hůře. Zde je jedna z možností. Tento recept by vám měl pomoci zastavit přetrvávající bolestivý kašel a zlepšit dýchání již během pár dní.Je obzvláště vhodný v chladném podzimním a zimním počasí při nachlazení či chřipkových infekcích, kterými ale můžeme trpět i na jaře. Několik v něm použitých bylin a koření má uklidňující účinek na sliznice hrdla, průdušek i plic. Jeho užívání se doporučuje převážně při různých infekcích....

.
.
Pokračování na sesterských stránkách:

DESET PŘÍZNAKŮ, ŽE JSTE NA KONCI SVÉ ENERGETICKÉ CESTY

20. dubna 2017 v 16:12 |  transformace
.
Mohla jsem tento článek nazvat ,,Deset cest, jak poznat, že vašemu životu došel benzín", protože přesně takový pocit máte, když se ocitnete na konci energetické cesty - jako auto, jemuž došel benzín a které tedy nikam nejede.
Znamená to ale jen, že stezka, na níž se nacházíte, vám už nenabízí žádnou další energii a neexistuje nic, co by bylo možno v tomto energetickém prostoru stvořit, protože nyní jste na odlišné energetické úrovni.
.
Na své stránce na Facebooku jsem před pár dny zmínila, že jsme všichni tento týden asistovali otevření a aktivaci určitého energetického portálu, který sice dříve existoval, ale byl po celé věky neaktivní. S tímto novým energetickým portálem máme přístup k takové spoustě nových a různých frekvencí, které způsobí, že si mnohem více uvědomíte omezení své současné stezky a stejně tak fakt, že toho k dispozici máte mnohem více. Jste na konci své energetické cesty a je čas zvážit změnu pohonné hmoty z bezolovnatého benzínu na raketové palivo.

BOGOMILOVÉ

20. dubna 2017 v 15:47 |  nevšední zajímavosti
Byli to fantasticky vyspělí lidé, kteří působili na balkánském poloostrově od 7ho do 19ho století. Sami si říkali krstjani - křesťané. A také to křesťané byli - zřejmě, krom gnostiků a katarů, v celých dějinách jediní. Bogomilové na Balkán přišli již v 7. století z Arménie, Sýrie a Palestiny - jako živoucí proud původního čistého křesťanství. Tato ryzí forma křesťanství neměla zhola nic společného s církevní organizací a jejími mocenskými a zištnými zájmy. Církev, která vznikla v režii Říma, jen zneužila z pohledu bogomilů populární Kristův příběh, aby pomohla ovládat lidi a měnila je v duševně a ekonomicky lehce ovladatelné nevědomé a nesvobodné slepce.
Bogomilové si velmi dobře uvědomovali dualitní povahu naší reality. Chápali, že vše pochází z jednoho univerzálního Zdroje, ale také pochopili, že vesmír, v němž se momentálně nacházíme, je silně dualitní a že Země je v podstatě kosmické bojiště sil Světla a Tmy. Věděli, že lidský duch je nesmrtelný a je božské povahy, ale také dobře rozpoznali, že může být stržen rafinovanými tvůrci iluze do stavu, v němž bude sotva schopen dualitu překročit.
Dualita z jejich pohledu je rozeznatelná v každé lidské činnosti - a samozřejmě také v lidských pokusech pochopit podstatu Bytí, jimž říkáme "náboženství", spiritualita, filosofie a podobně. Křesťanství se dle nich rozdělilo, a to pouze dle povahy lidí, kteří ho praktikovali na dva výrazně odlišné proudy už ve svém počátku: na čistý proud gnoze následující doopravdy učení Krista - a napolitické intrikaření a vymýšlení lživých dogmat v podobě původně jedné římské politické církve.

Proč už nesoudím druhé aneb O příběhu, který je skryt za každým člověkem

20. dubna 2017 v 10:48 |  sebepoznávání
Sdílím článek mého oblíbeného autora - Petr Casanova.
.
Pokud jsme plní domněnek, je to problém náš, nebo partnera? Není lepší vyptat se na fakta než se užírat něčím, co nemusí být skutečné, ale pro nás to skutečné být začíná?
To jsem nečekal/a.
Nejčastější reakce čtenářů magazínu FC na příběh manželky velmi bohatého podnikatele. Nemá to snadné, paní. Ačkoli na první pohled si každý řekne: Ta si žije!
Když jsem před 6 lety založil FirstClass.cz, chtěl jsem ukazovat mimo jiné to, že všechno na světě má dvě strany. To znamená: To, co druhým závidíme, má i odvrácenou stranu, kterou bychom možná vůbec nebrali. A to, co nás trápí, má i pozitivní stranu, kterou jen nevnímáme.
A nejdůležitější je uvědomit si, že v každém úspěchu i neúspěchu jsou skryty OBĚ strany. Že zkrátka každý příběh je oboustranný. Každý.
Jak jsem se smál
Když jsem byl malý, posmíval jsem se…
… spolužačce, která na poslední chvíli dělala úkoly ve škole
(nevěděl jsem, že celou noc seděla u mladší sestry, která měla astmatický záchvat)
… spolužákovi, který přišel s modřinami ve tváři
(nevěděl jsem, že neprohrál žádnou pouliční rvačku, ale ztloukl ho opilý otec)
… dospělým s holou hlavou
(nevěděl jsem, že mohou mít rakovinu)
Přestal jsem soudit druhé, o kterých nic nevím. Třeba děti, které sedí celý den u počítače. Jedno dítě mi řeklo: "Ale já potřebuji utíkat z tohoto světa, ve kterém mě ostatní den co den zraňují."
A přestal jsem soudit i přátele, o kterých něco vím. Třeba kamaráda, který po celou naši schůzku hleděl na mobil a stále někam esemeskoval. Myslel jsem, že nemá cit, přitom jeho bratr byl na těžké operaci.
Vím, že každý člověk má sklony nejprve soudit druhé. Problém je, že mnohdy soudíme knihu jen podle přebalu - aniž do ní nahlédneme, aniž o ní všechno víme. Tímto článkem chci navrhnout kacířskou novotu: Co druhé VŮBEC nesoudit?

TAJEMSTVÍ DÁVNÝCH LÉČITELŮ

16. dubna 2017 v 17:22 |  různé, k zamyšlení

Tajemství dávných léčitelů 1. Starověká Indie (Ancient India)

Celé věky trvá náš sen o věčném mládí a kráse. Jak zabráníme úbytku sil a vitality? V čem tkví kouzlo áyurvédy? Tak dlouho, jako existuje samo lidstvo, trvá i sen o mládí a kráse. A touha pokořit smrt. Jak zabráníme úbytku sil a vitality? Jak zabráníme stárnutí? Filozofové a léčitelé nad těmito otázkami rozjímali a někteří skutečně nalezli odpovědi... před mnoha tisíci let. Archeologové objevili překvapující poznatky starodávných kultur. Tajemství dlouhověkosti bylo pečlivě chráněno a předávalo se z mistra na žáka, aby se nikdy neztratilo.
.


Další články


Kam dál


Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya