SLOVané Kryštof Koucký a Věra Ovečková

Včera v 14:08 |  různé, k zamyšleníhttps://www.youtube.com/watch?v=FlGrRm6Gfw4#t=58
 

omluva

Čtvrtek v 20:09
OMLOUVÁM SE NÁVŠTĚVNÍKŮM MÝCH BLOGŮ. VZNIKLA ZÁVADA. VŠECHNA VIDEA PATŘÍCÍ K ČLÁNKŮM, SDÍLENÉ FILMY, HUDBA ap.ZMIZELA... - ŘEŠÍM S PROVOZOVATELEM BLOGU.CZ. MĚJTE PROSÍM STRPENÍ KřičícíMrkající

ANTOINE DE SAINT - EXUPERY

Čtvrtek v 6:40 |  nevšední zajímavosti
Antoine de Saint-Exupery (*29. 6. 1900, Lyon - †31. 7. 1944,? )
.
.
Studoval pařížskou Akademii výtvarných umění, studium však nedokončil. Místo toho nastoupil k 2. leteckému stíhacímu pluku ve Štrasburku a stal se pilotem. Složil i zkoušku z civilního letectví, aby mohl pracovat u letectva i po válce.
Na počátku druhé světové války odešel do USA, aby se zde stal letcem průzkumného útvaru při 7. americké armádě. Během války byl válečným letcem. Dne 31. 7. 1944 byl vyslán na průzkumný let nad Korsikou odkud se nevrátil. Byl pravděpodobně sestřelen německým stíhačem patrně sestřelen německým letadlem v prostoru Korsiky nebo nad Alpami, za datum úmrtí se považuje datum tohoto letu.
Po novele Letec vydal romány Kurýr na jih, Noční let, Země lidí (s ústředním motivem ztroskotání nad pouští, které zažil na vlastní kůži) aj. Některá díla (Citadela, Dopis rukojmímu, deníky, korespondence atd.) vyšla až po autorově smrti.
 


SÁM V DIVOČINĚ

16. března 2017 v 14:41 |  filmy
.
2 dílný film s titulky

Richard Louis Proenneke, známý jako Dick, byl ikonou aljašské divočiny. Žil v národním parku a rezervaci Lake Clark. Narodil se v Iowě, pracoval jako zemědělský dělník a farmář až do doby nástupu k vojenskému námořnictvu den po bombardování Pearl Harboru. Po obdržení lékařského absolutoria a po záchvatu revmatické horečky se znovu pustil do farmaření. V roce 1949 poprvé navštívil Aljašku na pozvání svého přítele. Žil a pracoval na Aljašce dva roky. Těsně před padesátkou začal pracovat na stavbě srubu u jezer Twin Lakes. Nebyl to první srub ani nebyl největší, Proennekeho srub ale vynikal pozoruhodným řemeslným zpracováním, které odráželo jeho neotřesitelnou morálku. Srub byl postavený pouze pomocí ručních nástrojů, z nichž mnohé Proenneke sám vyrobil. Během dalších třiceti let, co žil ve srubu, Proenneke vytvořil domácí nábytek a nářadí, které odráželo jeho truhlářského génia.


Stanislav Grof: Nemáme vlastně žádný důkaz pro to, že vědomí má původ v mozku

16. března 2017 v 14:23 |  nevšední zajímavosti

Vědomí je nejhlubším tajemstvím - rozhovor se Stanislavem Grofem


Profesor Stanislav Grof (*1931) je světoznámým průkopníkem na poli psychiatrie, transpersonální psychologie a výzkumu léčivého potenciálu mimořádných stavů vědomí, navozovaných psychedelickými látkami i rozličnými jinými metodami. I v třiaosmdesáti letech stále vyučuje na univerzitách a vede prožitkové semináře po celém světě. Jakožto absolvent pražské medicíny spoluzakládal Výzkumný ústav psychiatrický, kde zkoumal vliv psychedelik na lidskou psychiku a jejich terapeutický potenciál. V roce 1967 přijal nabídku studijního pobytu v USA, kde se usadil a postupně působil jako vedoucí Marylandského střediska psychiatrického výzkumu (MPRC), odborný asistent na katedře psychiatrie Lékařské fakulty Univerzity Johna Hopkinse, stálý učitel v Esalenském institutu a spoluvedoucí mezinárodního transpersonálního výcviku Grof Transpersonal Training Program. Obdržel mimo jiné prestižní cenu VIZE 97 Nadace Dagmar a Václava Havlových v Praze a Cenu Thomase Vernyho Společnosti pro prenatální a perinatální psychologii (APPPAH) za stěžejní přínos na tomto poli. Spolu se svou ženou Christinou vytvořili takzvané holotropní dýchání - metodu sebepoznávání navozením rozšířeného stavu vědomí pomocí prohloubeného a zrychlujícího se dýchání za doprovodu evokativní hudby.

Na přelomu srpna a září Stanislav Grof zavítal na pozvání občanských sdružení Holos a české sekce Budapešťského klubu po sedmi letech do své původní vlasti. V pražské Betlémské kapli vedl strhující dvoudenní 16 hodinový cyklus přednášek s názvem Návrh zásadní revize v oblasti psychiatrie, psychologie a psychoterapie. Poté uskutečnil několik rozhovorů a jeden z nich i pro Sedmou generaci. Odpovídal trpělivě a rozsáhle na všech třicet připravených otázek, takže druhou část rozhovoru, týkající se například přirozených porodů, ekologických problémů nebo moderních technologií,najdete v příštím čísle.


Co vás přivedlo k revolučnímu nazírání na lidskou psychiku a na různé její poruchy?


Začalo to všechno s Freudem. Já jsem měl pro svůj život původně úplně jiné úmysly. Rád maluji, kreslím a byl jsem vášnivým obdivovatelem grotesek a animovaných filmů. Zpočátku byl mým hrdinou Disney, potom Jiří Trnka a chtěl jsem se stát animátorem. Pak jsem absolvoval rozhovor s Trnkou a měl začít pracovat v této oblasti. A právě když jsem dělal to veliké rozhodnutí, přinesl mi jeden můj přítel Freudovu knihu Úvod do psychoanalýzy. Řekl mi: "To je úžasná kniha, a když si ji přečteš, změní ti život." Byl jsem trochu zvědavý a tu knihu si vzal. Začal jsem číst a tu noc jsem vůbec nešel spát. Během jediného týdne jsem se rozhodl, že svou budoucnost nespojím s animovaným filmem, nýbrž s psychoanalýzou. To samozřejmě znamenalo, že musím studovat lékařství.

PLÁNOVACÍ PORADA PŘED INKARNACÍ ?

16. března 2017 v 12:39 |  AKTUALIZOVÁNO
.
Plánovací porada před inkarnací? Třeba takhle...
Svět není ničím jiným než školou lásky, naše vztahy s manželem nebo manželkou, s dětmi a rodiči, s přáteli a příbuznými jsou univerzitou, v níž se máme naučit, co jsou ve skutečnosti láska a oddanost.
SwamiI Muktananda
.
Ráda bych vás pozvala na imaginární cestu:
Budeme putovat do časů před tímto životem, do časů, kdy jste se připravovala na svůj návrat na zemi - k prožití dalšího života. Sedíte ve velké místnosti s mnoha dalšími bytostmi, z nichž všechny čekají na návrat do lidského stadia existence, aby mohly pokračovat ve svém duševním růstu. Každá z vás zkoumá předchozí život, uvědomuje si všechny poznatky, jimž jste se naučily, i ty, kterým se teprve musíte naučit, citové dovednosti, jež jste si osvojily, i ty, co jste ještě nezvládly. Hodnotíte se se soucitem, objektivitou a láskou. Nic, na co pohlížíte, není posuzováno jako dobré nebo špatné - je to prostě místo, kam jste dospěly na své duchovní cestě.
Přítomni jsou moudří učitelé, kteří vám pomáhají v pochopení některých složitějších problémů, jimž musíte čelit. S jejich pomocí sestavujete seznam prožitků, které chcete dobrovolně podstoupit ve svém příštím zrození jako lidské bytosti. Budou to prožitky vytvářející příležitosti k vašemu růstu v lepší a svobodnější duše.
Nyní hovoří ke skupině jedna z pradávných učitelek. "Jste připraveni?" Shromážděné duše pokyvují na znamení souhlasu. "Výborně. Začneme tedy s obsazováním rolí," navrhuje učitelka.
Někdo vstane a promluví. "Zdravím vás, přátelé. Strávila jsem Svůj minulý život jako velký sobec a jsem rozhodnuta tentokrát to neopakovat. Proto chci čelit výzvě milovat někoho bezvýhradně - možná někoho, kdo na tom nebude fyzicky úplně dobře nebo bude mít nějaký problém, který budu muset tolerovat. To mě odnaučí sobeckosti a naučí službě ve prospěch druhých. Je tu někdo, kdo by této roli odpovídal?"

POKRAČOVÁNÍ na sesterkém blogu:

DECH JE KLÍČEM KE ZDRAVÍ I K VNITŘNÍMU POSUNU / 4. část

DECH je pojivem, které spojuje materiální a duchovní svět. Je paralelou materiálního světa a obráceně. Dokud se nenaučíme tyto světy spojovat, neočekávejme v životě pozitivní výsledky. Právě dech tyto paralelní světy spojuje.
Lidé si vůbec neuvědomují, jak je pro ně dech nesmírně důležitý a proto ho často velmi zásadně podceňují. Zabývali se tím už staří lámové kteří pochopili, že ze všeho nejdříve je třeba správně pochopit svůj dech.
Kdo neumí správně dýchat, nepochopil vůbec nic - duchovní a materiální svět, podstatu léčitelství a duchovních nauk, tělo, ducha, zkrátka nic… Ani to, proč žijeme a jsme na tomto světě. Pamatujme, že mezi nádechem a výdechem probíhá celý náš život…
Mgr. Ganjuur "Gana" Gantulga, šamanka
.
Plný jógový dech je komplexní dech, při kterém se do dýchání zapojují ty svaly, které jsou k tomu určené, a plně se využívá kapacita plic. Plným jógovým dechem bychom měli dýchat všichni a stále, měl by se stát naším běžným dechem. Je to základní dech, který napomáhá a vytváří základ pro harmonizaci všech vnitřních orgánů. Cvičíme - li jógu, tak to zřetelně pociťujeme a známe. Ásany, které v jednotlivých pozicích umožňují regulaci dlouhého výdechu ve kterém je vesmírná energie, která prostřednictvím zvýšeného napěti posiluje svalstvo, vnitřní orgány a žlázy. Tato energie stabilizuje zdraví a duševní pohodu. Dává nám stálou aktivitu a vitalitu a to v každém věku. Vědomé řízené dýchání významně zlepší celkový oběh krve, zkvalitňuje přísun výživy buňkám a vylučování odpadních látek.

DECH JE KLÍČEM K VNITŘNÍMU POSUNU A KE ZDRAVÍ / 5. část - dechová cvičení

Dýchání zásadně ovlivňuje harmonii těla i mysli a tvoří jejich rovnováhu. Při dýchání se do těla nedostává ze vzduchu jen kyslík, ale i energie, která pak proudí do spleti energetických drah - meridiánů, které šíří životodárnou energii tělem. Když se proudění dechu zablokuje, dojde ke znehybnění energie, která může být příčinou různých problémů a nemocí.

Když budeme pracovat s dechem, naučíme se znovu dýchat tak, abychom si nezpůsobovali zdravotní a psychické problémy. Tělo má všechny potřebné nástroje k sebeuzdravení - jen mu to umožnit. Dávat mu například potřebnou energii - správným dýcháním. Pravda je mnohdy jednodušší než si myslíme... S "problémy" k nám do života přichází i "nástroje" pro jejich řešení. A dech je jedním z nich.
.
.
DALŠÍ DECHOVÁ CVIČENÍ:


DECH JE KLÍČEM K VNITŘNÍMU POSUNU A KE ZDRAVÍ / 3. část - dechová cvičení

  • Podle výzkumů získává tělo energii z osmdesáti procent z dechu, zbylých dvacet procent připadá na spánek a jídlo. My ale využíváme kapacitu plic jen ze třiceti procent. A pak se divíme, proč jsme nemocní. Jak můžeme být psychicky i tělesně zdraví, když jsme celí zanesení špínou?"
  • S bolestí se dá pracovat. Marně se neříká "to rozdýchám"…ano, stačí si jen uvědomovat dech a vdechovat pocit úlevy do místa bolesti a vydechovat bolest ven. Nebo nadechovat klid, mír a lásku a vydechovat nervozitu, zlobu...
.
Následují Tibetská dechová cvičení podle Lobsanga Rampy. Dýchání určitou technikou je hlavním tajemstvím nejen tibetských fenoménů. Dech je mostem spojujícím svět duchovní a fyzický.

Nabídka těchto cvičení vás může inspirovat nad dalším zamyšlením o účinnosti dechu:

PRÁVO ŠAMANEM BÝT, ANEB OBHAJOBA „MODERNÍHO“ ŠAMANA

6. března 2017 v 20:24 |  nevšední zajímavosti
Tento Taishin článek mně okouzlil nejen její obrovskou otevřeností která je pro ni typická, ale také energií která z něj sálá. ♥ Možná je to článek pro užší okruh čtenářů ? Anebo naopak ....záleží asi na šíři informovanosti každého k tématu. No v každém případě si rozšíříte obzor ♥
.
.
V poslední době jsem se setkala s několika články, kde se porůznu autoři, podstatných informací nemaje, opírali do šamanů a lidí, kteří šamanizmus praktikují. Nazývá se to neo-šamanimus, nebo moderní šaman. Názvy by to byly jistě neutrální, ba i líbivé, kdyby jim někteří autoři tónem svých článků vlastně nevtiskli spíše hořkou pachuť podvodu a šarlatánství.
To mě přivedlo k otázce, jak je možné, že i v dnešní době lidé o šamanizmu tak málo ví. A hned jsem si odpověděla. Protože je málo zdrojů a pokud jsou, nalezneme v nich jen opisované a stále se opakující věci. Nikdo (tedy spíše v omezeném množství, abych byla přesná) nepřichází s kůží na trh a nikdo se nesnaží přiblížit a vysvětlit ty hluboké věci, které šamanizmus utvářejí. Nebo ještě jinak, jak ukázaly moje čerstvé zkušenosti, autoři podobných článků si nedávají práci s přečtením článků od šamanů a už vůbec nevěnují čas tomu, aby jich třeba deset objeli a udělali s nimi rozhovor…….
Dovoluji si tedy přispět svou skromnou špetkou do mlýna a nedělám si naděje, že bych téma nějak obstojně obhájila. Co je dobré ani obhajobu nepotřebuje. Spíše bych byla ráda oporou těm, kteří tuto, už takhle těžkou cestu nastoupili, a potřebují na ní duševní podporu kolegy.
Než začnu, myslím, že je třeba vysvětlit, jak se může člověk dozvědět, že má k šamanizmu schopnosti - sklony. Nebudeme-li brát nyní v úvahu jeho vlastní prožitky, které jsou povoláním na Cestu, pak jsou i jiné možnosti, jimiž lze šamanizmus v krvi potvrdit.
Na prvním místě je to astrologie, u mě zejména astrologie Mayská, která velmi ostře rozlišuje mezi šamany a léčiteli, a navíc dokáže dobře odlišit jejich směřování, sílu a případně i transformační dopady. Proto ji používám na prvním místě.
Dále mohu nalézt stopy v samotném jméně klienta, prostřednictvím karmické kabaly, kde se odráží duchovní úrovně a schopnosti. Samotné datum nám pak skrze karmicko-kabalistickou numerologii nabídne další náhled. Všechny tyto "vlivy" musím srovnat a najít v nich jasný obraz co je a co není pro klienta určeno, jakým způsobem to lze využívat a kam se směřovat. K úplnosti obrazu je však vždy potřeba napojit se na duši a zjistit vlivy z minulých životů a v neposlední řadě udělat s klientem pohovor, kde se složí obraz jeho osobnosti od narození až po konkrétní den. Velmi zajímavou možností jsou také šamanské konstelace.
Začněme tedy mylnými postoji k šamanizmu a prozkoumejme pozadí.

Co vidí šaman v psychiatrické léčebně

6. března 2017 v 19:18 |  nevšední zajímavosti

V rámci šamanského náhledu signalizuje duševní choroba "zrození léčitele", objasňuje Malidoma Patrice Somé. Tedy duševní choroby jsou mimořádné, spirituální stavy, spirituální krize a takto je třeba na ně nahlížet, jako na pomoc při zrodu léčitele.
.
.

NĚKDY SI NA RAKEV SEDNE MOTÝL

5. března 2017 v 10:24 |  AKTUALIZOVÁNO

Aktualizováno ze sesterského blogu 4.3. 20127

.

Citace:
.
Jaké jiné emoce se s ní tedy pojí?
.
Představte si to jako trajektorii kyvadla - na jednom pólu je zármutek, na druhém radost a někde uprostřed smutek. Při jakékoli ztrátě se většina lidí pohybuje mezi těmito póly. Když někdo zemře po dobrém životě a v pokročilém věku, každý nemusí být smutný. Lidé cítí vděčnost, inspiraci, respekt, někdy úlevu nebo to berou jako příležitost k zamyšlení. Smutek je přirozený, ale není nutné se cítit zoufalý. Každá smrt je jiná a zažila jsem i rodiny, kterým zemřelo dítě, a přijaly to jako situaci, z níž se mohou učit. Takhle to dřív přirozeně bylo, naše kultura nám příliš podsouvá, jak se máme cítit.
.
pokračování článku:

CVIKY K POSÍLENÍ "SI" SKLOUBENÍ

4. března 2017 v 17:38 |  zdraví
Vnímám bolesti zad již téměř jako civilizační chorobu. Neznám mezi přáteli nikoho, kdo by na ně netrpěl nebo je alespoň neznal z minulosti.
.
.
Nevím, jak jste na tom s bolestmi zad vy, ale já jsem na časté blokády SI skloubení (v oblasti kříže) po jednom chirurgickém zákroku v minulosti trpěla hodně. Až jsem našla tyto cviky. Injekce a léky odstraní akutní bolest, nikoli však příčinu. Tu musíme odstranit my sami a to bez pravidelného cvičení, které nemusí být nikterak dlouhé a namáhavé, zkrátka nejde. Duchovní rozměr bolesti/nemoci: Myslím, že jakýmikoli bolestmi nám tělo vždy něco sděluje a my bychom měli pochopit co, jinak se bude problém stále opakovat. Nevnímám dialog s tělem skrze bolest jako něco negativního. Naopak, myslím si, že je to dar. Dar Stvořitele, kterým nám ukazuje, že jsme chybovali. Pakliže se zastavíme a procítíme svou aktuální životní situaci a to, jsme-li v souladu sami se sebou, můžeme dostat uzdravující odpověď. Bolest nás vede a chrání před ještě větší bolestí a budoucími pochybeními. Pakliže nemoc/bolest správně pochopíme, přinese ulehčení našemu tělu a mír duši. Bolest a nemoc vždy představují určitou korekci naší cesty a vyjádření času, kdy jsme se dostatečně nemilovali, báli se, utíkali, něco potlačovali, přehlíželi nebo tlačili na sebe a situace kolem - netrpělivost. Zapomněli jsme naslouchat hlasu své duše a dělali věci, které nebyly v souladu s naší jedinou povinností - radostí a tak přišla bolest. Sama jsem bývala hodně nemocná z výše uvedených příčin. Když jsem si je začala postupně uvědomovat, začala jsem se poznávat, přijímat i svou negativní stránku a tím se uzdravovat. Nejprve citově - emočně a pak postupně i fyzicky. Dlouhodobé negativní emoce, pocity a strachy jsou předskokany fyzické nemoci a bolesti. Vím, že ne vše v životě je radostné, žijeme v dualitě a každý den se z ní mnoho učíme, ale pochopila jsem, že ke všemu se dá přistoupit dvěma způsoby a je jen na mě, který si vyberu. Pozitivní výzvu nebo destrukční negativitu? Cítím, že je důležité nevyhýbat se nepříjemným situacím, projít jimi čestně a díky nim opět něco pochopit. Zůstaneme tak silní a posílí se i naše obranyschopnost. Jak po duši, tak po těle. Indiáni říkají, že věci nejsou dobré a špatné, ale jen zralé nebo nezralé. To, co může být v daném čase dobré - tedy zralé pro jednoho, nemusí být dobré - nezralé pro jiného. Každý máme svou cestu se svými vlastními slepými uličkami a neustále posuzování všeho vede k pocitu oddělenosti, ten ke strachu a pak k bolesti a jsme zase tam. Já se snažím brát těžké chvíle jako zkoušky a celý život jako hru a vše je pak lehčí. SI skloubení a jeho bolesti: si Křížovo - kyčelní skloubení (sakro-iliakální - SI) je spojení kosti křížové s kostmi kyčelními, které tak společně vytváří pánev (na obrázku je pohled zezadu). Jeho osa je na obrázku modře. Kloubní plochy SI jsou nerovné a proto je jeho pohyblivost nízká - dovoluje jen drobné viklavé pohyby (kvůli tomu mají všechny cviky na jeho procvičení malý rozsah pohybu). Jeho zatuhnutí je bolestivé. Umí taky napodobit i bolest bederní páteře či kyčelního kloubu. Nápravou bolestivé blokády SI je mobilizace nebo automobilizace. Bez vyšetření lékařem ji lze zkusit, pokud vzniku nepředcházel úraz. V případě, že cvičení bolesti zhoršuje nebo ani po týdnu nepřinese úlevu, je třeba lékařské vyšetření. Při procvičování SI vždy ucítíme jemné rozhýbávání v místě červené linie na obrázku
.
.

CVIČENÍ PROTI BOLENÍ ZAD.

4. března 2017 v 16:41 |  zdraví
Současnost přináší to, že bohužel většina z nás tráví dost času u PC. Někomu to přináší pracovní náplň, a ti ostatní jsou převážně závislí na virtuální komunikaci. Když sedíte u PC celý den, dříve nebo později vás začnou bolet záda. Toto je sada cviků, které vám pomůžou. Cvičte každý den alespoň jednou při ukončení práce s počítačem. Zabere to 10 minut vašeho času, za které se vám odvděčí vaše nebolavá záda ♥
.


ZTRACENÁ EVANGELIA - pravda o křesťanství

3. března 2017 v 9:30 |  nevšední zajímavosti

Současnou podobu křesťanství ovlivnila tajná bitva o ducha křesťanství, dnes již zapomenutá. Mystická a gnostická větev křesťanství však byla poražena. Do roku 200 n.l. neexistovala pouze čtyři evangelia, mohlo jich být až padesát. Všechna tato evangelia záhadně zmizela. Křesťanská bible, jak ji známe, vznikla až 300 let po Ježíšově smrti.

.


VODA

3. března 2017 v 9:01 |  nevšední zajímavosti
dokumet (cz titulky)
.
Ruský dokument představuje úžasné objevy, se kterými přišli vědci z celého světa, například z Ruska, Japonska, Kazachstánu, Švýcarska, Izraele, Spojených států, Velké Británie, Rakouska, , Argentiny, Číny a Tibetu. Objeví se zde i Masaru Emoto ze snímku "What The Bleep Do We Know?!" ("Co my jen víme?!")VODA - nejzásadnější součást života na Zemi. Jsme s ní v každodenním kontaktu, ale známe tajemství tohoto úžasného živlu?
.


NEMOC JE VÝKŘIK DUŠE

3. března 2017 v 8:48 |  AKTUALIZOVÁNO
AKTUALIZOVÁNO 2. března 2017
Co je nemoc? Chřipka, zánět, deprese nebo narušení rovnováhy? Mohou za nemoc pouze viry, bakterie, prochlazení nebo přetížení? Nebo se jedná o něco energetického a nehmotného?
Vyléčí nás pouze odstranění příznaků nemoci nebo je třeba zacílit skutečnou příčinu onemocnění? Dobrali jste zrovna třetí platíčko antibiotik, otravovala vás zase angína…Stojíte před zrcadlem s kelímkem masti na vaše akné a doufáte, že budete konečně hezčí…Proč se vám nedaří odstranit některé nemoci a stále se vrací?
S hledáním skutečným příčin onemocnění se již zabývají mnozí klasičtí lékaři po celém světě. Lidé se pravděpodobně otevírají jako lastury k novým pravdám a skutečnostem. Člověk žil v minulosti v přírodě a je nadále její součástí . V přírodě lidé hledali příčiny svých bolestí i zdroje uzdravování. Vývojem jsme se ale od přírody vzdálili. Oficiální medicína neřeší příčiny nemocí, pouze zmírňuje naše trápení mastičkami a pilulkami. Tak se z živočišných bytostí staly vaky naplněné chemickými formulemi.
Lékaři sice dnes operují pomocí robotů a příčiny nemocí hledají pomocí mikroskopů, rentgenů a magnetických rezonancí. Důvody onemocnění hledají v těle nebo v jeho okolí, přitom se ta příčina nachází v psychice každého z nás. Lidé spolykají hodně tablet, chodí na kontroly, zafixují si, že jsou nemocní a potřebují lék - stávají se závislými na lékařích. Teprve lékař, který nedá okamžitě lék, ale nabídne nejprve zamyšlení a vyhledání příčiny, nabídne cvičení nebo dietu, má skutečně zájem o nemocného. Důležité je nasměrovat ke změně životní stylu a myšlení. V této souvislosti je přesný výrok Voltaira: "Lékaři sypou léky, o nichž vědí málo, aby vyléčili nemoci, o nichž vědí ještě méně, do člověka, o němž nevědí vůbec nic!"


CELÝ ČLÁNEK:

film ČERVENÝ STAN

3. března 2017 v 8:05 |  filmy

FILM ČERVENÝ STAN - 1. ČÁST

.

.*
FILM ČERVENÝ STAN - 2. ČÁST

*
Dvoudílný televizní film natočený podle stejnojmenného bestselleru Anity Diamantové, který vyšel i česky. Film se věnuje nepříliš známé biblické postavě Díny, dcery Jákoba a Ley. Název knihy odkazuje na červený stan, který byl pro starozákonní ženy útočištěm respektovaným i drsným světem mužů. Toto soukromí chránilo ženy při porodu, v lunárních cyklech, v nemoci, při odpočinku. Předávaly se zde zkušenosti, vyprávěly příběhy, učilo umění léčit i žít v souladu s přírodou. Ve stanu se také během nastupujícího mužského kultu Jahveho potají uctívala pradávná Bohyně Plodnosti a Krásy.

CO JSOU TO ANTIOXIDANTY

2. března 2017 v 14:06 |  zdraví

Antioxidanty jsou dnes častým tématem hovorů nejen mezi odborníky, ale i mezi "obyčejnými" lidmi. Doplňky stravy s obsahem antioxidantů si můžete koupit v každé lékárně a tyto látky jsou rovněž vděčným tématem článků v novinách i na internetu.
Přesto však jen velmi málo lidí ví co vlastně antioxidanty jsou a jak fungují.
Problematika antioxidantů je celkem složitá, ale tento článek vám vše důležité o antioxiantech vysvětlí tak, že to pochopí i úplný laik.
Co jsou antioxidanty a jak fungují?
Abyste dokázali porozumět tomu jak antioxidanty fungují, je potřeba začít na úrovni molekul…
Jak víte, tak všechno kolem nás (a vlastně celý vesmír) se skládá z atomů.
Atomy obsahují jádro, ve kterém se nachází protony a neutrony a kolem jádra obíhají elektrony.
Tady je jednoduchý obrázek atomu.
.
.
.

ENERGETICKÉ VIBRACE TETOVÁNÍ

1. března 2017 v 7:25 |  nevšední zajímavosti
Někdo touží po tetování svého těla - jiní ne. Někdo přistupuje k této technice informovaně, mnozí naopak lehkovážně - a to nejen ve výběru symbolu. Jak tedy na tetování pohlížet, když už.....
.
Každé tetování je symbolem něčeho a váže se k něčemu, pokud neznáte význam symbolu vrytého do vaší kůže, ani nemusíte vědět, jak vás kresba na energetické úrovni ovlivňuje. Symboly mohou být originální, ryze osobní, nebo předem dané, převzaté z etnických tradic, nebo vybrané z katalogů. Mohou být krásné ale také odpuzující. Některé kresby jsou originální a mají svého tvůrce, autora, o kterém z pravidla nic nevíte. Možná ani netušíte, jaká energie (emocí a myšlenek) se vtiskla do symbolů a obrázků během jejich vzniku.
Některé vzory pro tetování pochází z cizokrajného písma, a mnohdy ani nevíte, co některé věty a slova znamenají, nevnímáte skryté významy. Mnoho symbolů má v sobě daný energetický program a působí jako energetické zářiče. O nezanedbatelné magické moci některých znaků a symbolů ani nemluvě. Představte si, že si například přečtete báseň, která se vám na první pohled líbí, ale přesto nevnímáte skrytý význam, který můžete vyčíst pouze mezi řádky, podobné je to s tetováním. Někdy se může stát, že tělo nepřijme daný symbol na energetické podvědomé úrovni, i když si můžete myslet, že jste si vybrali správně, zde je třeba velmi vnímat signály z podvědomí a intuici.

Další články


Kam dál


Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya