JADERNÝ ŠAMAN PROMLOUVÁ / 1

13. května 2011 v 20:35 |  některé i nadčasové informace které nemusí vždy rezonovat s vaším poznáním a vnímáním současnosti

.Úvodní setkání - Jaderný šaman promlouvá o zdraví
Jaderný šaman se vždycky zajímal o všechny možné formy energie a studoval například nukleární a soukromě také kvantovou fyziku, takže je schopen doložit, že je v těchto oborech graduován. Časem ale dospěl k názoru, že dnešní pohled na energii je příliš poplatný částicovému pojetí a nebere v úvahu fakt, že tím pádem je pro nás naprostá většina toho, z čeho sestává Vesmír, neviditelná a není tedy možné ho metodami současné vědy objektivně zkoumat.

Když se jaderný šaman pustil do studia alternativních oborů, udělal to podle svého zvyku důkladně a postupně dosáhl velmi dobrých, občas dokonce zázračných, hmatatelných výsledků. Po jistou dobu byl šaman na cestách a zdá se, že mu bylo umožněno nahlédnout do míst, kam se dostane málokdo a seznámit se s tajemstvími, která jsou určena nemnohým. Měl možnost porovnat znalosti získané současnou vědou a konfrontovat je s šamanskými způsoby vnitřního poznání a intuice. Podle jeho slov nejsou tyto přístupy v rozporu. Právě naopak, doplňují se a obraz světa, který se takto objevuje, není tak rozporný, jak si myslíme. Vládne zde skrytá harmonie, avšak nemáme přístroje, které by ji uměly měřit a mohly posoudit. Pokud ale shrneme zkušenosti vědců a těch, kteří se věnují alternativnímu poznání, zjistíme, že se objevuje bohatší obraz světa a všeho živého i neživého.Energie jako taková je neviditelná a nepozorovatelná, nezůstává na místě, říká šaman, ale proudí a můžeme se o ní přesvědčit teprve tehdy, když reaguje s hmotou. Ona se dokáže i skrýt v hmotě, kterou například ohřeje nebo se uplatní jako vazebná energie v atomovém jádru či v chemické vazbě. Známe ji také ve formě záření, které můžeme studovat tehdy, když se setká s hmotou. V případě elektromagnetické energie můžeme část toho záření dokonce uvidět ve formě viditelného světla. Svými smysly můžeme zaznamenat i jiné projevy energie, cítíme například změny teploty, energie zvukových vln nám umožňuje slyšet atd. Předchůdci dnešních vědců kdysi vycházeli z toho, co vnímaly jejich smysly, ale dnešní vědci se tak nechovají, protože se spoléhají výlučně na přístroje. Takový přístup jim ale neumožňují studovat jevy, pro jejichž měření přístroje nemají. Dnes už je sice jasné, že přibývá jevů, které se tím pádem vymykají možnostem současné vědy, ty jsou ale prohlášeny za nevědecké a jsou zatajovány a jako by neexistovaly.
Bylo by snadné ukázat, vysvětluje šaman, že některé pilíře současné fyziky jako je náboj, spin nebo jev kvantové provázanosti ve skutečnosti věda nedokáže vysvětlit. Částice, ze kterých fyzikové skládají svět, mají jednu vadu na kráse, chybí jim hmotnost. Profesor Higgs si vymyslel bozon, který jim hmotnost dodá a hon na jeho nalezení nabírá obrátky. Staví se obří urychlovače, Hubblův teleskop se snaží dohlédnout k počátkům Vesmíru..… dokud ale nebude Higgsův bozon nalezen, popisuje fyzika částice postrádající hmotnost, jenže takové částice se v přírodě nevyskytují, říká šaman. Ale užitečnější bude věnovat se jedné formě energie, která má pro naše zdraví stěžejní význam.

O této energii vědí lidé od pradávna a to díky pozorování přírody. Zjistili, že některá místa škodí zdraví a zvířata se jim vyhýbají. Lidský smysl pro energii není tak citlivý jako u zvířat, ale postupně bylo zjištěno, že mu lze napomoci některou formou virgule. Takovým místům se obvykle říká geopatogenní zóny a jejich existenci dodnes popírá část zaslepených vědců - protože nedokázali vynalézt přístroj pro jejich nalezení. Všimněte si, že většina lidí nedokáže vynalézt voltmetr, ale neberou svoji neschopnost tragicky a nepopírají kvůli tomu existenci elektrického napětí v zásuvce nebo v lampičce. Mimochodem, fyzikální princip reakce virgule je znám od roku 1992, ale věda to nebere na vědomí. Přístrojů je v tomto oboru poskrovnu, ale nějaké pomůcky už podle jaderného šamana nalezeny byly.
Namátkou jmenujme Kirlianovu fotografii aury, fotografii ledových krystalů podle metody pana Masaru Emoto, měření vlnové délky záření na anténním systému a také pendl užívaný k diagnostice v radionice. S touto energií dokonce pracují některé přístroje, například přístroj na vysoušení vlhkých zdí, přístroj na výrobu léčivé vody a přístroj léčící alergie. Je známo i několik typů generátorů této energie. Již dříve byla použita zařízení pracující s touto energií. Známá je malá pyramida z papíru, která dokáže naostřit otupenou žiletku. Je to evropský vynález, myslím, že si s tím hrály některé země komunistického bloku. U nás, ve Spojených státech, použil doktor Reich tak zvané "orgonské akumulátory" a úspěšně s nimi léčil, vypráví šaman s nadšením. Toto léčení bylo úředně zakázáno, protože ohrožovalo zisky farmaceutických molochů a také narušovalo monopol školní medicíny na výhradní manipulaci s lidským zdravím.
Léčení pomocí energie se od pradávna věnují lidé, kteří mají zachován smysl pro její vnímání. Obvykle se o nich říká, že jsou senzibilní. Schopnosti některých z nich jsou neuvěřitelné, připomeňme třeba diagnózy na dálku, které stanovoval pan Cayce a v novější době paní Myss. Aniž by se s nemocným setkali, byli schopni popsat jeho stav do neuvěřitelných podrobností. A to na základě pouhé vágní adresy! Jiní zase vidí auru a dokáží z ní diagnostikovat a další zase úspěšně diagnostikují z fotografie aury. Vyvinuly se i obory jako akupunktura a homeopatie. Postupně byla poznávána energetická centra (čakry) a energetické dráhy (nádí), které používá akupunktura. Jiní, jako pánové Kneipp a Priessnitz, zase dokázali nalézt vhodnou léčivou vodu a stanovit postupy pro její úspěšné použití. Detailní popisy jednotlivých postupů a disciplín je možné najít v knihách. Na našich setkáních s jaderným šamanem jsme se zabývali tím, co mají všechny disciplíny společné a to je právě proudění energie.

Její podstata není vyjasněna, soudí se, že jde o energii, kterou naše planeta komunikuje s Vesmírem a která prostupuje veškerou živou i neživou hmotu. Její projev lze zachytit na Kirlianově fotografii. Aura neživých předmětů má jednodušší strukturu a nemění se, kdežto aura všeho živého se mění. Můžete vidět jasné rozdíly mezi fotografií pořízenou jediným ostrým pulsem a fotografií s delší expozicí. Ta první ukazuje ostré a ohraničené oblasti, ta druhá připomíná rozmazané obláčky. Například aura bříšek prstů spolehlivě ukazuje stav vnitřních orgánů, zatím co aura hlavy pořízená delší expozicí není tak jednoduše čitelná, ale obsahuje větší množství informací. Jejich interpretace používá termíny jako jsou tělesné a astrální vrstvy a svědčí o tom, že aura je odezvou velmi složitého děje. Vysvětlení může být velmi mnoho, je však důležité podívat se na věci prakticky a porovnat výsledky dedukcí z obrázků s realitou.
Při posuzování neznámých vlivů na naše zdraví je rozhodující, jestli vyjdeme z pozorování, nebo se necháme unést některými lidskými výmysly. Já jsem pro četná pozorování, říká šaman, a mohu o nich pohovořit.


Zdraví David Peterson
....pokračování:přeložil: Libor Bednařík
www.Jen-Jedno-Zdravi.cz -
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya