TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA - příčiny nemocí

15. května 2011 v 22:22 |  zdraví

Příčiny nemocí

Klíčem ke zdraví je důraz na rovnováhu! A to rovnováhu mezi cvičením a odpočinkem, rovnováhu ve stravování, sexu, počasí… Dlouhodobá nerovnováha může pak způsobovat nemoci. Nadměrné cvičení či naopak nedostatečné cvičení, nadměrný sex či naopak nedostatečný sex, příliš práce či žádná práce, nevyrovnaný citový život, extrémní klimatické podmínky to vše může být příčinou nemocí. Tyto nerovnováhy jsou pro každého relativní. Co je pro jednoho nadměrné, může být pro druhého nedostatečné vždy to závisí na tělesné konstituci, která je individuální. Určení příčiny nemoci je důležité z toho důvodu, že můžeme pacientovi poradit, jak zabránit, minimalizovat či předejít nemoci.

Přítomnost samotné nerovnováhy není příčinou nemoci, ale pouze vyjádřením příčiny nemoci. Kupř. člověk, trpící řídkou stolicí, únavou, nechutenstvím, což odpovídá nedostatečnosti čchi sleziny, je pouhým vyjádřením přítomné nerovnováhy. Tato nerovnováha může být způsobena stravovacími návyky, životním stylem, cvičením apod.

Příčiny nemocí v lidském období

Období před narozením

záleží na zdravotním stavu rodičů při početí, na jejich stáří,…(rodí se slabé děti)
záleží na nemocech matky v těhotenství či jaké brala léky (rodí se nemocné děti)
záleží na emoční vyrovnanosti matky během těhotenství

Dětství (do 18 let)

v kojeneckém věku se jedná hlavně o stravování:
odstavení od kojení příliš brzy může způsobovat nedostatečnost sleziny u dítěte
nadměrné krmení kravským mlékem může způsobovat vlhko a hlen v organismu
děti do 6 let - nemají tendenci zadržovat emoce jako dospělí
děti ve školním věku - trpí emočními problémy z rodiny či ze školy (kupř. bolesti hlavy, vzniklé v dětství, jsou často způsobeny ambiciózními rodiči, kteří vyžadovali příliš od svých dětí ve škole)
puberta - nadměrné tělesné cvičení v té době může vést k menstruačním problémům v dospělosti, časná sexuální aktivita (včetně masturbace) vede k bolestivé menses či močovým problémům

Dospělost

všechny možné příčiny, obzvláště pak vedou emocionální:
vnitřní - emoce
vnější - počasí
ostatní - konstituce, únava, přepracování, nadměrná sexuální aktivita, strava, epidemie, parazité, jedy, úrazy, neadekvátní terapie apod. (nové jako je radiace, chemizace…)
Vnitřní příčiny

Emoce jsou vnitřní příčinou nemocí. Čínská medicína vidí emoce jako neoddělitelnou součást lidského těla, neboť tělo a mysl jedno jest. Kupř. strach a úzkost, které působí na člověka dlouhodobě, oslabí ledviny. Naopak, oslabené ledviny v důsledku častých porodů brzy po sobě vyvolají stav strachu a úzkosti. Toto je důležité umět v praxi rozlišovat a dle toho i poradit.

Pět hlavních emocí odpovídá za nemoci:
 • Zlost
 • Radost
 • Smutek
 • Zádumčivost
 • Strach
K nim ještě patří šok a obava. Šok napadá srdce (bušení srdce, nespavost a krátký dech) a ledviny (noční pocení, suchá ústa, závratě či pískání v uších).

Všechny emoce, pokud působí delší dobu, se přemění na oheň. Většina emocí totiž způsobuje stagnaci čchi, která se po čase přemění na oheň. Proto nalézáme u takových pacientů známky horka a to v játrech, srdci, plicích či ledvinách (zde se jedná o prázdné horko). Jazyk je pak červený či tmavě červený a suchý, eventuelně s červenou a oteklou špičkou jazyka.

Zlost

Patří sem i neklid, potlačovaný vztek, podrážděnost, frustrace, zuřivost, vášeň, rozohněnost, zaujatost či znechucení. Všechny tyto emoce, pokud působí delší dobu, napadají játra, kde způsobují stagnaci jaterní čchi nebo krve, vzestup jaterního YANG či vznik jaterního ohně. Toto jsou tři nejčastější jaterní poruchy, vzniklé emocemi. Zlost (a všechny ostatní uvedené emoce) způsobuje vzestup čchi a tedy i následující symptomy, týkající se hlavy a krku jako jsou bolesti hlavy (které jsou nejčastějším symptomem), závratě, pískání v uších, červené skvrny na krku, červený obličej, žízeň, hořko v ústech a červený jazyk.

Radost

Patří sem nejen nadměrná radost, ale i nadměrné vzrušení (při sportu či fandění), trvalá duševní stimulace léky, euforie apod. Toto vše vede k nadměrné stimulaci srdce a po delší době i ke vzniku srdečního ohně či prázdného horka v srdci (závisí od tělesné kondice).

Smutek

Smutek oslabuje čchi plic a vede k její nedostatečnosti, což se projevuje jako únava, deprese, plačtivost, krátký dech, někdy i ztrátou menses (slabá plicní čchi vede k nedostatečnosti krve a tím i k zástavě menses).

Zádumčivost, obava

Zádumčivost znamená nadměrné přemítání, myšlení či studování. Toto vše oslabuje slezinu, což se projevuje únavou, měkkou stolicí a nechutenstvím. Velmi časté v dnešní době, obzvláště u studentů a duševně pracujících lidí, obzvláště, když mají nepravidelné stravování či spěchají u jídla nebo se baví u jídla o práci. Obavy pak oslabují slezinu a blokují plíce. Tato emoce je mimořádně častá v naší společnosti, neboť lidé mají plnou hlavu starostí o finance, zaměstnání, rodinu…Důsledkem oslabené čchi sleziny a zablokované čchi plic pak je strach, krátký dech a ztuhnutí šíje a ramen.

Strach

Strach oslabuje čchi ledvin a táhne čchi směrem dolů. U dětí se projevuje nočním pomočováním, které je často způsobeno strachem nebo pocitem nejistoty, pramenící z rodinné situace. U dospělých pak strach a chronická úzkost často oslabují YIN ledvin a dává tak možnost vzniku prázdného horka v srdci, což se projevuje pocitem horka v obličeji, nočním pocením, bušením srdce a suchými ústy a hrdlem.

Vnější příčiny

6 klimatických faktorů odpovídá za vnější příčiny:
Vítr FENG
Chlad HAN
Horko RE
Vlhko SHI
Sucho ZAO
Oheň HUO

Tyto faktory jsou nazývány "Vítězné nadměrné klimatické faktory", neboť za normálních okolností počasí nemá patologický efekt na organismus. Toto přichází v úvahu pouze při nadměrném či dlouhodobém či neočekávaném (např. prudkém ochlazení v létě) působení klimatických faktorů nebo při oslabení obranné energie těla WEI QI. Každá nemoc je totiž boj mezi správnou energií ZHONG QI a mezi škodlivou energií XIE QI a záleží na tom, která převládne. Kupř. pokud pacient má bolesti v krku, kýchání, odpor k chladu, lehké pocení, zánět mandlí, žízeň a rychlý a povrchový puls, tak toto jsou jasné příznaky pro tzv. zevní horký vítr a netřeba zjišťovat, zda-li předtím pacient byl vystaven horkému větru. Konstituce pacienta však určuje typ nemoci, kupř. pacient s konstitucí horka bude při napadení zevním větrem mít příznaky horkého větru, naopak pacient s konstitucí nedostatečného YANG bude při napadení zevním větrem mít příznaky chladného větru apod. Také v praxi je horký vítr a chladný vítr nejčastější zevní příčinou onemocnění. Všechny klimatické faktory vstupují do těla cestou nosu, úst a kůže.

V dnešní době se objevuje nová nemoc "z klimatizace". Aircondition (klimatizace) působí jako zevní vítr a člověk, přicházející z horka do klimatizované místnosti, je tímto větrem snadno napaden, neboť v horkém prostředí se potí, jeho póry jsou otevřeny a povrch těla je mnohem zranitelnější pro vstup vnější patologické škodliviny.

Každý klimatický faktor se chová v organismu podobně jako v přírodě: vítr se rychle a náhle mění, chlad stahuje a zapříčiňuje bolesti a vodní výtoky, vlhko postupně vzlíná a projevuje se hustými lepkavými výtoky, sucho vysušuje tělesné tekutiny, horko a oheň stoupá a projevuje se pocity horka, žízně a duševního neklidu.


DALŠÍ PŘÍČINY

 • Slabá konstituce
 • Přepracování
 • Nadměrný sex
 • Špatné stravování
 • Poranění
 • Parazity a jedy
 • Špatné léčení

Slabá konstituce

Každý člověk se rodí s určitou konstitucí, jež závisí na zdraví jeho rodičů a obzvláště na zdraví rodičů v době početí. Rovněž závisí i na zdraví matky během těhotenství.Pokud je matka příliš stará, kouří či pije během těhotenství, prožije těžký šok v těhotenství, krátce kojí to vše vede ke slabé konstituci dítěte.

Konstituce je pevně dána prenatální esencí ledvin a tato konstituce se nemůže v průběhu života měnit. Kupř. úspěšný sportovec s atletickým tělem, které není jen výsledkem tréninku, ale hlavně jeho vrozené tělesné konstituce a tedy i předpokladům, které dostal do vínku.

A naopak, člověk se slabou konstitucí nemůže "uhnat" usilovným tréninkem svůj tělesný handicap, neboť nemá předpoklady pro to, aby lámal světové rekordy apod.

Konstituci zlepšuje a udržuje zdravý životní styl a cvičení typu QI GONG, TAI QI či BA DUAN JIN.

V případě slabé konstituce je třeba nejen léčit bylinnými směsi, ale důležitá je i změna životosprávy stravování, odpočinku, sexu a doporučení tělesných a dechových cvičení typu BA DUAN JIN. Pacientovi musíme realisticky vysvětlit prognózu jeho nemoci a nakolik lze jeho stav /při dané oslabené konstituci/ zlepšit. Ne vše lze léčit 100%, ale stabilizace či mírné zlepšení nemoci je v těchto případech čínskou medicínou považována za úspěch.

Přepracování

Toto je velmi častá příčina nemocí v západní společnosti. Správná rovnováha mezi prací /cvičením/ a odpočinkem je obvykle základem zdraví. Dnešní doba nahrává extrémům to i v životním stylu, buď lidé příliš cvičí a pracují nebo naopak necvičí a jsou líní.

Při práci a cvičení spotřebováváme energii čchi, při odpočinku se naše energie čchi opět obnovuje. V případě dlouhodobého a nadměrného přetížení z práce či cvičení / bez řádného odpočinku/ se spotřebovávají zásoby energie čchi a dochází i na rezervy esence ledvin a k postupnému oslabení ledvinového YIN se všemi jeho příznaky.

Rozeznáváme 3 typy přepracování:

Duševní přepracování

Tento typ je nejčastější v naší rychlé, soutěžící a materiální společnosti. Duševní přepracovaností trpí lidé, jejichž náplní práce je intelektuální činnost a to po dlouhé hodiny a ve stresu. Tento stres může být vyprovokován z různých důvodů jako je chudoba, chamtivost, nenasytnost či ambicióznost. Rovněž tito lidé se nestravují pravidelně, jsou ve spěchu, žijí se stresu to vše /vede po delší/ době k vyčerpání energie čchi.

Nepravidelná strava vede k vyčerpání žaludeční energie čchi či žaludečního YIN. Oslabení žaludečního YIN pak vede i k oslabení ledvinového YIN.

Nadměrná duševní práce a koncentrace způsobuje oslabení čchi sleziny.

Fyzické přepracování

Toto oslabuje čchi sleziny, neboť slezina živí svaly. Nadměrné používání určité části těla pak vede ke stagnaci čchi v dané oblasti, kupř. tenisový loket u zedníků apod.

Nadměrné stání oslabuje kosti /ledviny/, nadměrné ležení oslabuje čchi /plic/, nadměrné sezení oslabuje svaly /slezina/, nadměrné cvičení oslabuje šlachy /játra/, nadměrné používání očí oslabuje krev /srdce/.

Nadměrné fyzické cvičení

Pravidelné a adekvátní cvičení je základem pro správné proudění energie čchi. Nadměrné cvičení však oslabuje čchi a vyčerpává zásoby čchi. Kupř. nadměrné cvičení u dívek v pubertě může později zapříčiňovat menstruační problémy. Naopak, ztráta chuti do cvičení vede ke stagnaci čchi a někdy až k vlhkosti. Určité typy cvičení mohou způsobovat stagnaci čchi v dané oblasti, kupř. tenis způsobuje tenisový loket, jogging bolesti kolen, apod. Východní cvičení jako jóga či TAI QI QUAN napomáhají více k rozvoji čchi než svalů a jsou proto velmi vhodné pro pacienty s oslabenou čchi /na místo fyzických cvičení/.

Nadměrný sex

Nadměrnou sexuální aktivitou se rozumí ejakulace u mužů a orgasmus u žen. Sexuální aktivita, která není zakončena orgasmem, neoslabuje esenci ledvin. Normální sexuální aktivita však ledviny neoslabuje v případě, že dojde k zotavení a obnovení esence ledvin. Co je to normální či nadměrná sexuální aktivita, je individuální. Co je pro člověka se slabou konstitucí ledvin nadměrné, to může být pro člověka s normální konstitucí obvyklé apod.

Nadměrná sexuální aktivita je tehdy, když se objeví po sexu známky únavy, závratí, rozostřeného vidění, bolestí v bedrech, slabosti v kolenou a časté močení

Sexuální aktivita měla by být přizpůsobena věku, fyzické kondici a ročnímu období.

Toto jsou pouze všeobecná doporučení. Sexuální aktivita by měla být omezena v případě nedostatečnosti krve a energie čchi a zvláště pak v případě nedostatečnosti esence ledvin.

Podobně i podle ročních období by měla být sexuální aktivita přizpůsobena a to tak, že největší by měla být na jaře a nejmenší v zimě. Kupř. impotence či předčasná ejakulace u mužů či předčasné porody u žen mohou být důsledkem nadměrné sexuální aktivity. Rovněž styk v opilosti znamená pro budoucí dítě značné fyzické či psychické potíže.

Zdravá sexuální síla odpovídá také zdravé a silné ledvinné energii. Oslabení ledvinného YANG vede k poklesu sexuální chuti s neschopností užít si sex a dosáhnout orgasmu. Oslabení ledvinového YIN má v těžkých případech za následek vznik prázdného ohně, které nemůže být nadměrnou sexuální aktivitou uspokojeno. Takový člověk může mít živé erotické sny, vyúsťující v noční poluci u mužů a orgasmu u žen. Proto při ztrátě libida posilujeme ledvinný jang

Nenaplněný sexuální život způsobuje u mnoha lidí pocity strachu a nespokojenosti.

Strava

Strava je jednou z nejdůležitějších příčin nemoci. Potraviny jsou různě chemicky ošetřeny, obsahují různé konzervační látky, barviva, emulgátory, dokonce i antibiotika, hormony a pesticidy. Zbytky těchto látek je pak možno nalézt v určitých potravinách a vodě.

Kupř. čínská medicína doporučuje kuřecí maso, neboť podporuje tvorbu krve. Avšak tím není myšleno kuře, jenž je pěstováno v kotcích za pomocí růstových hormonů, neboť jeho výživová hodnota je zcela jiná než bylo myšleno starými Číňany před tisíci lety…

Stravovací návyky mohou způsobit nemoci a to ve smyslu buď kvantitativním či kvalitativním.

Nedostatečná výživa /kvantitativní/ není jen v chudých zemích třetího světa, ale i v naší společnosti, kupř. u starých lidí, jejichž strava je málo výživná. Podobně i tzv. mentální anorexie, kdy pubertální dívky hladoví kvůli údajné tloušťce až do krajností. Hladovění oslabuje slezinu a tím i krev a energii čchi.

Přejídání vede k oslabení sleziny a žaludku s hromaděním hlenu, což způsobuje pocity plnosti, říhání, pálení žáhy, pocity nevolnosti a břišního roztažení.
Nadměrná konzumace chladných potravin /tj. potravin, přinášejících chlad do organismu jako jsou zeleninové saláty, zmrzlina, chladné nápoje či ovoce/ může oslabovat slezinu a zvláště pak YANG sleziny, což způsobuje průjem, třesavku, chladné hleny, bolesti a roztažení břicha.

Nadměrná konzumace sladkostí a cukru blokuje slezinu a způsobuje vlhkost, což se projevuje opakovanými záněty horních dýchacích cest, pocity plnosti a roztažení v břiše, hlenovitou stolicí a poševními výtoky.


Nadměrná konzumace horkých a ostrých potravin / tj. potravin, přinášejících do organismu horko jako jsou kari, alkohol, jehněčí, hovězí či ostré koření/ způsobují horko v organismu, zvláště pak v žaludku či játrech, což se projevuje pocitem hořka v ústech, pálením v nadbřišku a žízeň.


Nadměrná konzumace mastných a smažených jídel /jídla z fritézy, mléko, sýry, máslo, smetana, zmrzlina, banány, burské oříšky a tučná masa/ způsobuje vznik vlhka či hlenu, jež blokuje slezinu v její transformační a transportní funkci, což se projeví kupř. jako záněty nosních dutin, výtokem z nosu, tupou bolestí hlavy a pocitem těžké hlavy, zánětem průdušek apod.

Čínská medicína klade důraz nejen na to, co člověk jí, ale jak jí. Kupř. jedení ve spěchu, mluvení při jídle o práci, začínat práci ihned po jídle, jedení v pozdních večerních hodinách, jedení v emočním napětí to vše oslabuje žaludeční YIN, což se projevuje žízní, bolestmi kolem žaludku, suchou stolicí a jazykem bez povlaku či s olupujícím se povlakem.
Hbitost lučního štírka (kód 186)


Poranění

Tím je myšleno pouze fyzické zranění. Fyzické zranění způsobuje stagnaci čchi nebo krve v místě poranění. Lehká poranění způsobují stagnaci čchi, těžká pak stagnaci krve, což se projevuje bolestí, modřinami a otokem.
Houževnatost bambusového výhonku (kód 205)

Staré úrazy, na které mohl již pacient zapomenout, mohou způsobovat bolesti či nemoci - kupř. bolesti hlavy, které se vždy objevují na jednom místě /jako napínáček/ mohou být následkem předchozího úrazu. Léčba pak spočívá v rozpuštění krevní stagnace v místě bolesti.

Podobně tyto staré úrazy jsou předpokladem k usídlení jiných škodlivin jako kupř. po úrazu kolene dojde k napadení zevním chladem a vlhkem a vznikají revmatické bolesti.

Parazité a jedy

Toto přichází v úvahu zvláště u dětí, které jedí mnoho mastných a sladkých jídel, což zapříčiňuje v organismu vznik vlhka, které je přímo živnou půdou pro parazity. Červy v organismu se pak projevují bledým obličejem s těstovitými váčky, vyhublostí, malými bílými tečkami na rtech, fialovými tečkami na víčkách, nechutenstvím či sklonem k pojídání nestravitelných jídel /vosku, listí, syrové rýže…/, bolestí břicha, svěděním nosu a konečníku.

Špatné léčení

Tímto není myšleno léčení západními chemickými léky /což přesahuje rámec knihy/, ale špatné léčení čínskými bylinami. Kupř. když léčíme nedostatečný jin ledvin a místo toho posilujeme jang ledvin a naopak.volně zpracováno podle http://www.patentnimedicina.cz
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Macin Macin | Web | 17. května 2011 v 6:43 | Reagovat

Čínská medicína je moudrá medicína. Naše děti se stravují děsně, vidím to každý den u nás na škole.Nejhorší je, že s tím nemůžu nic udlat....

2 poutnicicasem poutnicicasem | E-mail | Web | 17. května 2011 v 16:28 | Reagovat

DĚKUJI ZA PŘÍSPĚVEK. JE TO TAK JAK ŘÍKÁTE, JSME BEZRADNÍ, ALE MŮŽEME ASPOŇ ROŠIŘOVAT INFORMOVANOST MEZI LIDMI - DOSPĚLÝMI  HLAVNĚ DĚTMI
Možná vás k tomuto tématu zaujmou i články na mém prvním blogu :
http://annabea.blog.cz/1101/jsme-to-co-jime
http://annabea.blog.cz/1007/www-annabea-blog-cz-ktera-ecka-ano-a-ktera-ne
http://annabea.blog.cz/1101/umele-prisady-v-potravinach
http://annabea.blog.cz/1103/zasadite-potraviny-a-jejich-pozitivni-vliv-pri-prekyseleni-organismu
HEZKÝ DEN :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya