ZAJÍMAVOSTI o lidském mozku / 1

21. května 2011 v 7:06 |  různé, k zamyšlení


To, co je už za námi a to co je před námi jsou maličkosti ve srovnání s tím, co je uvnitř nás.
Ralph Emerson
DOKÁŽETE PŘEČÍST NÁSLEDUJÍCÍ VĚTU?
V SUOIVSOLTSI S VZÝUKEMM NA CMABRIGDE UINERVTISY VLŠYO NJAEVO, ŽE NZEÁELŽÍ NA POŘDAÍ PSÍEMN VE SOLVĚ. JEDNINÁ DLEUITŽÁ VĚC JE, ABY BLYY PNVRÍ A PSOELNDÍ PÍMESNA NA SRPVÁÉNM MSTÍĚ. ZYBETK MŽUE BÝT TOTÁNLÍ SĚMS A TY TO PŘOÁD BEZ PORLBMÉU PEŘČETŠ. JE TO PORTO, ŽE LDIKSÝ MEZOK NETČE KDAŽÉ PENSÍMO, ALE SVOLO JKAO CLEEK.
ZJÍMAVAÉ, ŽE ???
Co možná nevíte ... Dospělý člověk má kolem 75 kilometrů nervů, které jsou rozmístěny po celém těle.
Elektrické signály probíhají rychlostí vyšší než 400 km/h
Mozek, který obsahuje 80% vody, představuje přibližně 1/50 celkové hmotnosti těla, tj. 2 %, ale využívá více než 20 % veškeré energie organismu.
Bylo zjištěno, že lidský mozek obsahuje asi dvanáct miliard nervových buněk čili neuronů. Více než polovina z nich se nachází v mozkové kůře. Když budeme uvažovat milionu korových nervových buněk navzájem propojených do skupin o pouhých dvou neuronech a vypočítáme možný počet kombinací, dojdeme k číslu, které počet mozkových uspořádání spojů mezi neurony vyjadřuje jako desítku umocněnou na dvě miliardy sedm set osmdesát tři milionů. Pro srovnání... celý hvězdný vesmír pravděpodobně neobsahuje více než deset na šedesátou šestou atomů.
A co tedy (snad) víme ..
Nejsložitější a nejdokonalejší produkt matky přírody na naší planetě - lidský mozek - je také zároveň největším tajemstvím světa! Díky svému mozku a jeho inteligenci dovedeme jako jediný živočišný druh zasahovat do práce přírody - díky genetickému inženýrství vytvářet a upravovat živé organizmy. Na druhé straně dovedeme také na zemi během pár století nekompromisně zničit to, co příroda vytvářela miliardy let.
Mozek je nejtajemnější organizovaná hmota na zemi, mikrokosmos, hluboký a neprobádaný. Sice jsme v posledních letech díky pokroku v mnoha vědních disciplínách získali obrovské množství nových poznatků, ale pořád známe jen nepatrnou část jeho tajemství.
Nervové buňky - neurony - se v lidském mozku vytvářejí pouze během nitroděložního vývoje. Spojení mezi neurony se uskutečňuje dotykem na zápojích (synapsích). Jedna buňka nenavazuje pouze na sousední neurony, ale každá je spojena s množstvím jiných. Mnohé neurony mají až deset tisíc synaptických zápojů! Mozková hmota vytváří nepředstavitelně složitý, přesto ale naprosto dokonale organizovaný komplex.
Při testování pokusných osob bylo prokázáno, že pokud se lidé školí v oblastech, pro které podle vlastního přesvědčení nemají předpoklady, rychle se v nich zlepšují. Je to stejné jako s ochablými svaly. Nejsou slabé, protože je to jejich přirozená vlastnost, ale proto, že nebyly používány a zatěžovány. Bylo také zjištěno, že jakmile se začala zatěžovat jedna část mozku, začala stoupat výkonnost i všech ostatních. Jakmile se například lidé, kteří si o sobě dosud mysleli, že jakákoliv výtvarná práce je jim naprosto cizí, začali intenzivně učit kreslit, zlepšilo se jejich soustředění, začali se lépe vyjadřovat, zvýšila se jejich rychlost a správnost rozhodování ve vypjatých situacích, jejich kreativita se celkově zlepšila.
Jedním z největších překvapení při výzkumu mozku a jeho vlastností bylo zjištění, že mozkové funkce všech zkoumaných osob (s výjimkou patologických případů) dosahovaly přibližně stejné úrovně. Závěr byl překvapující, ale pro nás všechny velmi povzbuzující. Bylo prokázáno, že všichni máme přibližně stejné schopnosti, ať se to týká uměleckého projevu či kreativity.
Je jen na nás, zda je probudíme a začneme je využívat, či je necháme lenošit a budeme se sami sobě vymlouvat na nedostatek nadání.
VÍTE, KOLIK SI PAMATUJETE?
10% z toho, co čteme
20% z toho, co slyšíme
30% z toho, co vidíme
50% z toho, co slyšíme a vidíme
70% z toho, co říkáme
90% z toho, co děláme

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya