POTRAVINOVÉ DOPLŇKY A VITAMÍNY PRO ZDRAVÍ

10. července 2011 v 21:13 |  zdraví
Také jste si ve snaze ochránit se co nejlépe před letními slunečními paprsky nebo před látkami zvanými volné radikály zakoupili několik balení různých potravních doplňků a v dobré víře je pojídáte?
Otázkou je, do jaké míry tím svému zdraví prospíváme ...Tématu se v následujícím článku věnuje prof.RNDr. Anna Strunecká, DrSc.


Pozor na beta-karoten a vitamin E

V nabídkách vitaminů a potravních doplňků se zpravidla zdůrazňuje jejich antioxidační působení. To je považováno za všeobecně přijímanou záruku účinku. Rozsáhlé mezinárodní studie však ukazují, že konzumace některých synteticky připravených antioxidantů může znamenat pro lidské zdraví značná rizika. Měli bychom proto dávat přednost přírodním a ve stravě se vyskytujícím látkám, které neutralizují působení volných kyslíkových radikálů.
Volné radikály

Doplňky s beta-karotenem, vitaminy A a E užívají kvůli jejich antioxidačním účinkům miliony lidí. Důvodem je rostoucí obava z působení látek nazývaných volné radikály. Volné kyslíkové radikály se v organismu účastní mnoha biologických pochodů a jsou důležité například při likvidaci bakterií. Pokud je však tělo nedokáže odstraňovat, mohou způsobovat poškození molekul, buněk a tkání. Doporučovaná konzumace antioxidantů jako široce působící terapie u různých onemocnění je založena na hypotéze, že lze takto zpomalit nebo zvrátit symptomy například rakoviny, cukrovky, neurodegenerativních nemocí, zlepšit funkce imunitního systému a oddálit stárnutí. V posledních letech se však hromadí stále více pozorování z rozsáhlých studií o působení antioxidantů upozorňujících na jejich nežádoucí působení na buněčné úrovni i na možná zdravotní rizika spojená s jejich nadměrnou konzumací. Mnoho poznatků o prospěšném působení antioxidantů bylo totiž získáno v pokusech na izolovaných buňkách a tkáních, přičemž byly užívány synteticky připravené látky. V přirozené stravě a v lidském těle probíhá celá řada dalších interakcí, které mnohdy mohou změnit farmakokinetiku antioxidantu, jeho hromadění či vylučování z těla, jeho distribuci do různých tkání a jeho konečné účinky.
Beta-karoteny
Barva mrkve, dýní nebo plodů paprik je způsobena žlutými až oranžovými beta-karoteny, v lidském těle slouží beta-karoteny jako výchozí látky pro tvorbu vitaminu A - retinolu. Vitamin A je důležitý pro správnou funkci zraku i pro normální vývoj a funkci výstelkových tkání v dýchacích cestách, ve střevech,
v močovém i pohlavním ústrojí. Podporuje vývoj a obnovu buněk pokožky a jeho nedostatek se projevuje nadměrnou keratinizací a poruchami ve vzniku nových buněk. Finská studie sledovala v průběhu let 1966-1972 soubor 5 133 mužů a žen ve věku 30-69 let, kteří byli na počátku studie bez známek srdečně-cévního onemocnění a po uvedenou dobu konzumovali stravu s vysokým obsahem beta-karotenů a vitaminů A a E. Snížení počtu úmrtí na infarkt podpořilo názor, že vitaminy s antioxidačním působením mají ochranný vliv. Obdobně se objevily studie s pozorováním, že beta-karoten a vitamin A snižují výskyt zhoubných nádorů, zejména rakoviny plic. Předpokládalo se, že jejich antioxidační účinky brání DNA a další buněčné struktury před nadměrnou oxidací. Takové nadějné výsledky se musely ověřit ve velikých studiích. Jedna z nich, realizovaná opět ve Finsku, zahrnovala skupinu více než 29 000 mužů-kuřáků. V této studii již muži dostávali přesně dávkované množství beta-karotenu a vitaminu A jako potravního doplňku. Další americké studie se zúčastnilo 18 000 mužů i žen, rozdělených na kuřáky, bývalé kuřáky a nekuřáky. Obě studie byly tzv. dvojitě slepé, takže ani jejich účastníci ani lékaři, kteří je sledovali, nevěděli, kdo dostává potravní doplňky a kdo pouze placebo.
Po šesti letech se ve Finsku zjistilo, že výskyt rakoviny plic byl o 16% vyšší u osob užívajících karotenové doplňky než u těch, kteří brali placebo. Také celková úmrtnost byla vyšší u skupiny užívající antioxidanty. V americké studii byl výskyt rakoviny plic vyšší u účastníků konzumujících beta-karoten dokonce o 28%, celková úmrtnost byla vyšší o 17%. Proto byla tato studie zastavena již po čtyřech letech.
Přesto badatele tento problém nadále zajímal a účastníky svých studií vyšetřili po osmi letech. V USA zjistili, že počet onemocnění na rakovinu plic poklesl krátce poté, kdy byla zastavena konzumace beta-karotenu, avšak úmrtnost ve skupině se čtyřletou konzumací beta-karotenu byla stále o 7% vyšší než u osob užívajících placebo. Většina úmrtí nastala v důsledku srdečního infarktu. Ve finské studii s kuřáky přetrvával vyšší výskyt rakoviny plic u konzumentů beta-karotenu i v dalších letech, avšak nebylo pozorováno zvýšení počtu infarktů.
Poznáme nadměrnou konzumaci?
Při nadměrném příjmu beta-karotenů můžeme pozorovat žluté zabarvení dlaní, chodidel a očního bělma. Patologové se setkávají s tím, že lidé, kteří ve velkém množství konzumovali beta-karoteny, mají žlutooranžově zabarvený břišní tuk. Prý to jsou většinou ženy. Při užívání beta-karotenů, vitaminu A nebo synteticky připravených retinoidů může tedy dojít k jejich předávkování a k nežádoucím účinkům. Předávkování vitaminem A a retinoidy se projevuje nevolností a úpornými bolestmi hlavy. Postižení lidé mají vyrážku na kůži, bolestivé záněty ústních koutků a sliznice ústní dutiny, záněty očních spojivek a poruchy funkce jater. Kůže se odlupuje, dochází k vypadávání vlasů a ke zhoršení jejich kvality. Nadměrné dávky vitaminu A vedou také ke snížení hladiny vitaminu E - další látky s antioxidačními účinky.
Vitamin E - tokoferol
Vitamin E je vedle své funkce "zametače volných radikálů" považován za mimořádně důležitý pro správnou funkci imunitního systému a tím i pro obranné reakce organismu. Uvádí se, že jeho konzumace brání výskytu kardiovaskulárních onemocnění i některých forem rakoviny. Objevují se však pozorování upozorňující na neočekávané problémy spojené s užíváním syntetického vitaminu E. Americký časopis Nutritional Journal například publikoval v listopadu 2008 výsledky finské studie, během níž bylo sledováno celkem 21 657 mužů ve věku 50-69 let po dobu 5-8 let. Polovina z nich užívala denně 50 mg vitaminu E, zatímco druhá polovina dostávala placebo. Tato studie byla prováděna s očekáváním, že badatelé získají doklady o zlepšení funkcí imunitního systému, které povede ke snížení výskytu pneumonie a tuberkulózy. Získané výsledky však jsou překvapivé a burcující. Konzumace vitaminu E měla na imunitní systém škodlivé účinky. Zvýšilo se riziko výskytu pneumonie, vzrostl také počet onemocnění tuberkulózou, a toto zhoršení imunity bylo dokonce ještě znásobeno při současném užívání vitaminu C! Negativní roli hrálo samozřejmě i kouření, autoři však zpochybňují vyjádření FDA (Americký úřad pro potraviny a léky) o tom, že vitamin E je bezpečný až do dávky 1000 mg denně. Jsou zaznamenány případy úmrtí 38 dětí po intravenózním podávání vitaminu E.
Přirození zametači
Lidské tělo se dokáže bránit nežádoucím oxidacím, které by mohly vést k poškození buněk a tkání. Je k tomu vybaveno různými enzymy, bílkovinnými molekulami, schopnými vázat některý kov, například železo, měď nebo selen. Proto se tyto kovy objevují v různých potravních doplňcích, ale i to se ukazuje jako nevhodné. Mezi nejznámější přirozené zametače patří glutathion, feritin nebo i kyselina močová a karnosin. Přirozeným a velmi účinným zametačem volných radikálů je hormon melatonin, který v lidském těle vytváří maličká žláza v mozku - šišinka , viz článek o melatoninu na sesterských stránkách
http://annabea.blog.cz/1004/melatonin .Šišinka ho začíná produkovat za šera a jeho produkce vrcholí v době nejhlubšího spánku. Jako zametač volných radikálů je mnohem účinnější než vitaminy A i E. Zatímco poznání účinků melatoninu vede v USA mnohé lékaře a farmaceutické firmy k podávání melatoninu s očekávaným léčebným i preventivním účinkem, my doporučujeme nastavení přirozených rytmů: spánek v tmavé a klidné místnosti bez televize, blikající obrazovky počítače, bez prosvětlení z ulice nebo dokonce rozsvícené lampičky. Tím snadno obnovíme vlastní produkci melatoninu. Nikdo nepochybuje o tom, že pravidelný a dostatečně dlouhý spánek má na naše zdraví ty nejlepší účinky. U nás byl melatonin jako lék uveden na trh v červnu 2008 a je aplikován při nespavosti. Mnohé studie však prokazují i jeho účinky při prevenci nádorových onemocnění.
Přírodní zdroje antioxidantů v potravě
Příroda nám ve svých darech nabízí mnohé velmi účinné zametače volných kyslíkových radikálů. Také FDA ve svých materiálech uvádí, že nedostatek vitaminu E je vzácný, protože pestrá strava ho obsahuje dostatečné množství. Jsou to zejména rostlinné oleje, ořechy, mandle, ale i brokolice, špenát a kiwi. Udává se, že značné množství vitaminu E obsahuje pupalkový olej, který je u nás přidáván například k pangaminu.
Velmi účinné antioxidační látky jsou obsaženy v křenu a ředkvičkách. Jako vysoce účinné zametače se projevují rostlinná barviva flavonoidy. Jejich účinnost vysoce předčí antioxidační schopnosti vitaminů A a E. Flavonoidy jsou obsažené v zelených částech rostlin, v plodech i ve slupkách různých semen. Flavonoidy obsažené v čaji nebo v červeném víně jsou 20krát účinnější než vitamin C. Nejznámějšími flavonoidy používanými v současné době jako potravní doplňky jsou resveratrol (ze slupek červeného vína), silymarin (ze semenen rostliny ostropestřec mariánský) a bajkalein (z kořene rostliny šišák bajkalský).
Všeho s mírou
Určování optimální dodávky vitaminů v zájmu vytvoření rovnováhy v tvorbě volných radikálů je velmi obtížné. Budeme-li například společně s vitaminem C užívat železo, změní se ze zametače na nebezpečný kyslíkový radikál. Proto nedoporučuji užívání vysokých dávek samotného vitaminu C. Značné množství kyslíkových radikálů vzniká při působení slunečního ultrafialového záření. Ukázali jsme si však také, že sluneční záření je nutné k tomu, aby v kůži vznikal vitamin D ze svého provitaminu. Určení optimální dávky potřebných vitaminů je tedy velmi individuální a nelze spoléhat na multivitaminové komplexy. Bohužel, v současné době lidé spíše přijímají nadbytek látek s antioxidačním působením podle vžité představy "je-li dobrý jeden, dva budou ještě lepší", což může ve svých důsledcích znamenat zvýšené riziko nemoci namísto její prevence.
Takže i zde platí "všeho s mírou" - je vhodné upřednostňovat přírodní látky vyskytující se ve stravě, u nichž je zároveň zajištěn obsah dalších spolupůsobících stopových příměsí. Pravidelnou konzumací ovoce a zeleniny nepoškodíme ani vyvíjející se dětský organismus ani tělo při nemoci nebo organismus stárnoucí a dodáme mu potřebné látky v dostatečném množství.


Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. http://www.mojemedunka.cz

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Terka Terka | Web | 15. července 2011 v 15:33 | Reagovat

Hmm...zajímavé :) Pěkný blog

2 ANNA ANNA | 15. července 2011 v 20:43 | Reagovat

[1]: díky Terko, taky máš hezký web

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya