ABSOLUTNÍ PAMĚŤ INDIGOVÉHO DÍTĚTE 1 / 2

11. srpna 2011 v 12:41 |  vývoj vědomí

Absolutní paměť indigového dítěte Matiase De Stefano

Věci, na které jsem si dokázal na začátek vzpomenout, byly mé předešlé životy, ale brzy se to začalo rozšiřovat, a hodně. A některé z věcí, které jsem zorganizoval a mluvil o nich, pochází z počátku duší, ke stvoření toho, co známe jako bůh, různý lid z hvězd, mluvilo se tam o konfederaci galaxie a o tom všem, o vlnách duší, které se zrodily v různých světech, jak funguje reinkarnace, jaké jsou systémy, zákony vesmíru. A také o historii lidstva, obzvláště o neznámé historii.
Komentátor: Jak vesmír funguje? Existuje dobro a zlo? Opravdu známe celou historii lidstva? Jak se lidská bytost objevila. Existuje bůh? Co je duch? Co se stane v r. 2012? Kdo jsou indigové děti? Odkud pocházíme? Kam směřujeme? Jaký je význam toho všeho?
Představte si, že by existovalo vysvětlení všech těchto věcí, všeho, co se děje. Vysvětlení, které sjednocuje vědu a víru, které by mohlo vysvětlit obojí, fyzické a spirituální. Představte si, že si někdo začne vzpomínat na početí vesmíru a že si tento člověk pamatuje svůj život a další životy před svým narozením. Pamatuje si lidi, pamatuje si mise a cíle, a pamatuje si strukturu všeho, co známe, myslíme si a cítíme, že je vesmír.
To je shrnutí, základní koncepty naší existence, jak jsme stvořeni, jak náš kontext funguje, pravdy a struktury věcí, o kterých si myslíme, že chápeme, velký význam věcí, které v životě ignorujeme.
Po Tumti: Univerzální odkaz
ČÁST PRVNÍ: NĚKDO, KDO SI VZPOMÍNÁ
Kdo jsem? Jmenuji se Matias De Stefano, je mi 22 let a jsem z Venado, Tuerto, v Argentině a mým účelem je si vzpomenout.
Od svých 3 let jsem si začal vzpomínat na věci před svým narozením, aby mi to pomohlo zorganizovat lidi. Jsme schopni si vzpomenout, když aktivujeme část svého mozku, která nás všechny sjednocuje s kosmickou pamětí. Všichni to mohou udělat, ale někteří z nás jsme na to specializovaní. Je nám umožněno vzpomenout si na historické události, ke kterým došlo předtím, co lidstvo zná, a pochopit celou univerzální paměť, procesy planety a lidstva.

Na začátku byly vzpomínky slabé, a používal jsem je k ukázání a vyprávění příběhů svým přátelům pro zábavu. Ale pak začal být proces vzpomínání tvrdší, protože jsem začal mít spoustu bolestí hlavy, až do té míry, že jsem se mlátil do hlavy, aby bolest odešla. Objevoval se jeden obrázek za druhým, jako sentimentální vzpomínky a bolest. Psal jsem o těchto informacích a těchto obrázcích prostřednictvím obrázků a poznámek způsobem, kterým mi mnoho bytostí, které jsem mohl vidět, řeklo.
Jsou to bytosti, které jsou s námi všemi, ale někteří z nás mají schopnost je vidět, a ty mi pomohly zorganizovat tyto informace, vědět, jak je použít. Skutečně, vždy jsem to bral jako něco normálního. Nepovažoval jsem to za nic podivného, dokud mi nebylo asi 14 let, kdy jsem pochopil, že jsem si vědom věcí, které ostatní lidé nechápou, a v mém kontextu to lidé opravdu nevěděli, protože to bylo něco normálního, dokud mi nebylo asi 13 nebo 14.
Jediným člověkem, se kterým jsem se podělil o tyto informace, byla má matka. Věděla vše, co se děje, ačkoliv nechápala nic z toho, o čem jsem mluvil, protože v mé rodině z toho nikdo nic nechápal. Rozuměla mi, akceptovala co se mi děje a byla nejdůležitější podporou, kterou jsem měl, abych byl schopen vzpomínáním netrpět.
Skutečně, na začátku nebyl cíl příliš jasný. Dokonce jsem i pochyboval, jestli nejsem schizofrenik, kvůli všem těm věcem, na které jsem si vzpomínal, protože něco nedávalo příliš smysl. Měl jsem spoustu volných vzpomínek a myslel jsem si, že mi to umožňuje vyprávět příběhy, psát, žít a jíst z prodeje knih. Moc jsem nechápal, k čemu to je, ale věděl jsem, že mne to přivádí k zoufalství, a velmi to souviselo s něčím, co se mělo stát v mém budoucím životě. Ačkoliv později, když se informace začaly organizovat v mé mysli, začal jsem chápat, že mi to umožní pomoc ostatním lidem zorganizovat si své informace… kosmické informace, zemské informace, spirituální informace… vše do sebe zapadalo a spoustu věcí jsem mohl vysvětlit pomocí jednoduchých věcí, na které jsem si vzpomněl.
Komentátor: Mimo dalších věcí, na které si Matias vzpomíná, je sayonic, což je jazyk, který mu bylo umožněno si zapamatovat, aby vysvětlil a pochopil kosmologickou historii lidí, kteří kdysi o těchto věcech mluvili, podrobně a důvěrně.
Jeho původ sahá do r. 9,000 př.n.l. a byl zorganizován kněžími, kteří žili na současném egyptském pobřeží, s cílem, aby byli lidé různých jazyků, vír a kultur schopni se vzájemně pochopit v národě svobody.
Mé poslání
To, co chci svými vzpomínkami říct, zprávu pro lidi, není ve skutečnosti zpráva. Jedinou věcí, kterou jim mohu říct, je zklidnit se, protože jsme na správné cestě. To, co mohu lidem říct tím nejlepším způsobem, je, aby si zorganizovali své informace, aniž by řekli skutečně něco nového, ačkoliv pro mnohé to nové je, bez veškeré komplexnosti lidských znalostí, jednodušším způsobem… snadnějším způsobem pochopení, prostřednictvím zjednodušení. Vysvětlit jasněji historické události, ničit mýty, které přiměly lidstvo žít v tuto chvíli v zoufalství.
Důvodem, proč si na to mohu vzpomenout, je má pozice předtím, než jsem se narodil. Vlastně mnoho dětí, které se nyní rodí, je schopno vzpomenout si, ačkoliv nejsou schopny vzpomenout si na většinu věcí… obecné znalosti věcí. Mohou si vzpomenout na své předešlé životy, odkud přišly, ze kterého slunce, proč přišly atd. … Ale já si dokázal vzpomenout na obecné znalosti věcí, historie, kosmologie… protože jsem pracoval s tím, co je známo na Zemi jako ústřední akašistické záznamy, kterým jsem jako chlapec říkal Thamthiorgah.
Komentátor: Thamthiorgah je v sayonickém jazyku místo všech ústředních akašistických záznamů. Záznamů informací, kterým Matias říká "mícha boha". Akaša je slovo sanskrtského původu, které se používalo pro kosmický plán, který funguje jako soubor, kde jsou zaznamenány všechny události, situace, emoce a akce bytí. Tam je registrována celá historie planety, jakož i všechny osobní historie každého z nás. V těchto záznamech je registrován účel života a program našeho osudu podle karmy nebo učebních zkušeností.
Mým úkolem bylo pracovat s velkým objemem informací, což je důvod, proč mne vzpomínání tolik neovlivnilo. Mnozí, kteří se začínají vzpomínat, když jsou mladí, skončí jako autisté, schizofrenici nebo dokonce zemřou před 13 rokem. Ale protože jsem věděl, jak s těmito informacemi pracovat, umožnili mi vzpomínat si stále více, a ačkoliv jsem mezi 13 a 17 rokem života značně trpěl, byl jsem schopen kontrolovat a organizovat to.
Mé vzpomínky
Věci, na které jsem si dokázal na začátek vzpomenout, byly mé předešlé životy, ale brzy se to začalo rozšiřovat, a hodně. A některé z věcí, které jsem zorganizoval a mluvil o nich, pochází z počátku duší, ke stvoření toho, co známe jako bůh, různý lid z hvězd, mluvilo se tam o konfederaci galaxie a o tom všem, o vlnách duší, které se zrodily v různých světech, jak funguje reinkarnace, jaké jsou systémy, zákony vesmíru. A také o historii lidstva, obzvláště o neznámé historii.
Historie Atlantidy, Lemurie, ras, které ovlivnily vytvoření lidstva, proč ovlivňovaly všechny historické procesy věků, dokud nedosáhly Vodnáře a nepochopily současný proces Vodnáře, všechny nové duše rodící se v tomto období a proč. A jak se potřebujeme naučit, jak žít na této planetě, a jaké procedury máme ode dneška dodržovat, a v příštích 200 letech.
Komentátor: Naše prostředí, včetně věcí a lidí, odehrávajících se událostí, kultury, ras a mnoha faktorů fyzického života, je na Zemi známé jako to, co musíme vědět, zažít a objevit, abychom byli všichni schopni žít ve společnosti. A je to prostředí jako zrcadlo. Vše, co můžeme najít venku, jsou odrazy toho, co máme uvnitř.
Všechny tyto informace lze použít pro zorganizování jejich kontextu, k porovnání kontextu, ve kterém žijí, a k posunutí, do okamžiku bez času a prostoru, to znamená pochopit starodávnou historii, odkud jsme přišli, kam jdeme a proč jsem tu.
Takže aby pochopili kontext, ti, kteří to potřebují, se octnou na vlastní misi, vlastní evoluční cestě, pochopí, proč tu jsou se svoji misí, evoluční cestou, a poznají svůj scénář v celém tomto procesu. Vždy z obecného hlediska, protože zjistit, proč je každý z nás zde, je naším vlastním problémem. Nejsem tu, abych každému říkal jeho poslání, jen abych ukázal obecné poslání skupiny.
Komentátor: Musíme se naučit, jak rozlišovat mezi tím, co patří nám, a co ne, co nás ovlivňuje, ne proto, že je to nemorální, ošklivé nebo krásné, ale kvůli našim pocitům ve vztazích s ostatními věcmi. Tento proces uvnitř lze udělat meditací. To nám pomůže, když zavřeme oči v tichu, zjistit ne to, co je spirituální, ale co je k objevení uvnitř nás.
Všechny tyto informace nejsou jen o informování lidí o věcech, které se staly, o věcech, které existovaly, které se prostě uložily v knihovně. Má to být použit spíše k tomu, aby lidé pochopili, co je jejich funkcí dnes.
ČÁST DRUHÁ: POČETÍ VESMÍRU
Život lze rozdělit do dvou období, abychom pochopili, jak to vše začíná. Lze to vysvětlit na éterické rovině, nebo fyzickým způsobem. Samozřejmě, že když éterično začalo, fyzično neexistovalo a život byl interpretován jinak. Byl interpretován jako esence. Esence je řízena na spirituální úrovni.
Komentátor: Duch je esence, jiskry božího těla, jeho elektrony. Duchové nemají žádnou formu, jsou tvořeni čistým světlem. Obsahují všechny znalosti od původů.
Duchové se rodí z toho, co je zde známo jako zdroj, což lze popsat jako něco podobného čakře solar plexus boha. Odkud pocházejí všechny věci, spirituální úroveň je velmi jemnou úrovní, která nemá energetické vibrace. To znamená, že nemá energetickou nebo éterickou hustotu. Je to čisté světlo. Toto čisté světlo expanduje vesmírem, a když kondenzuje, stává se molekulami, kompaktní energií. Když se kompaktní, začne se vytvářet hmota. Tato hmota se vytváří kvůli tomu, že v kosmických zdech začne docházet k chaosu hustot, a to vytváří to, co je známo jako chaos.
Komentátor: Duchové se rodí s 2 hlavními funkcemi:
1. zajistit, aby se vše, co se stalo hustým, vrátilo zpět do čistého světla, a
2. integrovat všechny zkušenosti vesmíru, aby se pochopilo, co je již známo a umožnilo se každému z nich stát se novým bohem.
Expanduje a smršťuje se, a v této expanzi a kontrakci musí spirituální esence učinit hmotu opět jemnější, aby ji přivedla zpět ke zdroji. Tyto jemné procesy nazýváme reinkarnace. Reinkarnační proces má umožnit duchu být ve hmotě a přivést hmotu zpět do čistého světla. To znamená, že musíme zahodit názor, že hmota je nečistá a duchové se musí vrátit do zdroje.
Hmota je také čistá, a my, jako duchové, se inkarnujeme, aby se hmota mohla stát opět světlem. Tento proces je nazýván "dhuateh tumti kei dhu urnus aterti", což znamená "přivést nebesa na Zemi a vrátí světlo nebesům". Tato fráze obsahuje vše, co žijeme. Proces reinkarnace od nás vyžaduje se vyvíjet, protože celý tento proces dosahuje integrace všech věcí.
Takže všechny duše a duchové, v podstatě duchové, musí pochopit, že vše se ve vesmíru děje proto, aby se byl schopen stát dalším vesmírem.
Všichni duchové se musí reinkarnovat. Jak to dělají? Prostřednictvím další husté energie známé jako duše.
Komentátor: Duše je nejbližším hustým nástrojem, který duch má. Skládá se z různých energií, což je důvod, proč je hustá, protože to není jen čisté světlo. Její tělo je dobře známo jako čakry: základní, sakrální, plexus, srdce, hrdlo, třetí oko a koruna. To jsou energetické žlázy, které duchovi umožňují spojit se s maximální hustotou: hmotou. Každá čakra odpovídá každé žláze ve fyzickém těle.
Duše je vytvářena v buňkách toho, co známe jako bůh, a jsou to éterické akumulace, které jsou schopné vibrovat na úrovni hmoty. To čistému světlu umožňuje jít do hmoty, aby se tam vyvíjelo a pochopilo všechny existence v bytosti, kterou nazýváme bůh… aby byly schopné být dalším bohem. A to je možné prostřednictvím zkušenosti, zkušenosti žití toho, co existuje ve vesmíru ve všech aspektech, v každé z jeho dimenzí.
V tuto chvíli procházíme třetí dimenzí, takže integrujeme zkušenosti žití ve třetí dimenzi. Máme tuto zkušenost díky organizaci, která byla vytvořena ve vesmíru, tedy prostřednictvím hmoty a rozkladem hmoty. Zhoršování hmoty je to, co umožňuje zkušenost ve vesmíru, a říkáme tomu zhoršování času.
Čas je esence, která existuje, aby zhoršovala hmotu, takže existuje pouze ve fyzickém světě. Tato zkušenost může trvat roky nebo tisíciletí, v závislosti na tom, co se každá duše nebo duch potřebuje naučit jako celek.
Evoluce
Komentátor: Evoluce má širokou historii, kterou lze najít v duši, a mohou ji použít spirituální bytosti pro praxi ve fyzických světech. Existují různé kroky, jak se stát tím, čím jsme dnes.
Existují různé typy inkarnací. Známe nejlépe lidskou. Ale prakticky začínají různé inkarnace na energetických úrovních.
Nejdříve musí duch nacvičit energii a inkarnovat se do toho, co je známo jako duše. Nejdříve se adaptuje na charakteristiky duše a naučí se, jak manipulovat s tím, co duševní bytost je.
Pak začne praktikovat inkrece v molekulách a na úrovni plynů.
Komentátor: Jako duchové musíme nejdříve nacvičit nejmenší hustotu, a tou je adaptace na duši. Zhoustnutí věcí nám umožňuje pochopit fluidnost fyzických věcí uvnitř hustých světů.
Maximální hustota nám umožňuje poznat, jak se hmota cítí, a poznat naše hranice ve fyzickém světě. Rostliny nám umožňují pochopit channeling božského světla a jak se ukotvit k Zemi. Aby se tak stalo, musíme zvládnout proces fotosyntézy po dlouhou dobu a integrovat ho den za dnem.
Být zvířaty nám umožňuje naučit se pohybu a kontrole našeho těla, činit rozhodnutí, instinkt, interakci se zbývajícími bytostmi a komunikaci.
Být rozumným zvířetem nám umožňuje naučit se spiritualitě, meditaci prostřednictvím rekreačních aktivit, kultuře a smyslu pro rodinu.
Lidská bytost:
Pak přijde okamžik učení, prostřednictvím přibližně 70 životů, sjednocení Země a nebes, brání do úvahy vše, co jsme se naučili předtím. Je to poslední fyzická úroveň, spolu s mimozemskou.
Andělé a bytosti ze 7. dimenze:
Na této úrovni se evoluce mění. Zde pracují ve službách fyzickým světům, používají své zkušenosti pro vedení těch, kteří prochází fyzickou hustotou.
Po 7. dimenzi začíná další typ evoluce, který je více éterický. To znamená, že bytosti, které již prošly fyzickými úrovněmi, se začínají inkarnovat do éterických úrovní, protože byly schopny ozářit svoji hmotu a vzestoupit z hmoty.
Když člověk vzestoupí z hmoty, začne nový proces evoluce, protože jeho tělo se již stalo světlem. Nyní je jeho procesem pomoct těm, kteří jsou níže, abych to nějak popsal, a přimět je pochopit proces osvětlení hmoty, stejně jako Ježíš, Buddha, Muhammad a mnoho dalších, kteří se narodili a nejsou v naší společnosti tak známí.
Ale jejich evoluce pokračuje, dokud nedosáhnou 15. dimenze, kde obsáhnou všechny esence v různých dimenzích, aby pochopili integraci těchto esencí.
Celý tento proces nás přivádí k tomu, co jsem v jednom ze svých textů nazval Lumina, což je éterická úroveň čistého světla par excellence. Tento proces je obtížně popsatelný slovy, protože neodpovídá naší evoluční úrovni nebo dimenzionální úrovni. Takže jediné, co mohu říct, je, že existuje, ale nemusíme se tím zabývat.
Dimenze
První dimenzí, kterou známe, je počáteční bod. Jsou to všechny ty malé tečky, které vidíme na obloze, a nazýváme to prana. Jsou to tečky světla, které utváří a vytváří všechny věci.
Druhou dimenzí je projekce těchto teček světla. Například něco viditelné nám v druhé dimenzi jsou stíny.
Pak se stíny rozmnoží do stran, to vytvoří vibraci třetí dimenze s hloubkou, a to je rovina, ve které dnes žijeme. Je založena obzvláště na geometrii.
Druhou dimenzi lze chápat jako grafy v numerologii, v matematické úrovni, a třetí dimenzi lze chápat jako geometrii.
Čtvrtou dimenzí je pak posvátná geometrie. To znamená geometrie na vibrační úrovni. Je to okamžik, kdy hmota začíná chápat, že neexistuje žádný čas nebo prostor. Jedinou věcí, která existuje, je zde a nyní.
Pátá dimenze sahá dále, než posvátná geometrie, protože chápe esenci posvátné geometrie. To znamení pochopení, že každý geometrický blok dokončuje další formu bytí. To znamená, že každý z nás tvoří jinou.
Ačkoliv dnes ve třetí dimenzi máme chápání nebo teorii, že jsme stále nedosáhli asimilace tohoto.
Šestá dimenze je projekce veškeré totality existujících věcí v integrační úrovni. Jak je to chápáno? V šesté dimenzi je vše možné. Je to další úroveň, kde žijí například mysli autistů. Je to úroveň, kde si člověk vytváří vlastní realitu, kde si může vytvářet vlastní geometrii.
Sedmá dimenze je integrace této geometrie v čistém světle. Je to úroveň, kde bytosti ztrácí své tváře, aby se staly průvodci, a jdou do kristické úrovně. Kristické úrovně vibrace, která pokračuje do desáté úrovně, víceméně. V těchto rovinách je to, co je známo jako naši kosmičtí otci, nebo žijí mimozemští Plejáďané. Jsou to bytosti, které mohou snadno přecházet z jedné dimenze do jiné. Jsou to bytosti, které snadno přechází z jedné dimenze do jiné. V těchto dimenzích to člověk může dělat, je viditelný ve třetí nebo deváté dimenzi.
Zbývající dimenze jsou pro lidskou mysl obtížně pochopitelné. Například v jedenácté dimenzi se vše pohybuje kolem jako placenty. Všechny vibrace se pohybují jako shluk energií, které tvoří vše.
Komentátor: Ve vesmíru plní řády, posudky, archandělé, serafové, průvodci a mnoho dalších bytostí z vysokých dimenzí jemným způsobem funkci politiků. Jsou to ti, kteří řídí řád lidí, světů a pomáhají svému sociálnímu blahobytu řídit jejich ekonomiku, umožňují se volně učit, pohybují se po světech, aby pomohli společenstvím a jejich evoluci.
Mimo tyto hierarchie to nutně neznamená, že jsou lepší. Být ve vyšších dimenzích neznamená být lepší, ani nad nikým nebo něčím. Znamená to různé typy vibrací, různé vibrační úrovně. Existuje mnoho bytostí z patnácté dimenze, které se musí naučit věci ze třetí dimenze. To znamená, že zatím nejsou integrované. To neznamená, že jsou lepší, znamená to jen, že jsou jiní.
Ve vesmíru existuje dimenzionální hierarchie, které se pohybuje tímto směrem, ale jen aby zorganizovala vzorce univerzálních funkcí. V podstatě všichni existují na stejné úrovni. To znamená, že zde, kde mám ruce, se odehrávají všechny dimenze najednou. Ale mé vědomí mi pouze umožňuje vidět třetí dimenzi.
Dobro a zlo
To neznamená lepší nebo horší.
Komentátor: Na obloze je ekonomika daná energií a je jednoduchá. Lze to chápat jako fluidnost energie a informací. Je to výměna esencí, komických dohod, půjčování se historie a výměn energie všeho na tak jemné úrovni, že je prakticky nevnímatelná. To, co známe jako zlo, což není skutečně zlo, může dosáhnout vyšších dimenzí, například až do 18., aby se udržela rovnováha mezi dáváním a dostáváním.
Každý energetický systém funguje tak, že neponechává žádný prázdný prostor. Pokud někdo dává, musí okamžitě dostávat, a nyní je to lidstvem považováno za něco negativního a temného. To nás přivádí k dalšímu tématu:
Dobré a zlé
Světelné bytosti nastolily ekonomiku ve fyzických světech, aby se tam mohly duše pohybovat a přežít vyměňováním potřeb. To neznamená zlo, je to jen další způsob fungování, další způsob vývoje.
Světlo se vyvíjí prostřednictvím svobody, sebekontroly, svobodné vůle a podpory, a umožňuje procesu spoustu času. Na druhou stranu "zlo", nebo temnota, je další způsob vývoje stanovováním termínů.
Rychlé termíny: Musíš se to naučit letos. Pokud ne, stane se něco špatného. Takže je to jen další proces vývoje, a protože lidé chápou věci prostřednictvím morálky, není to na Zemi velmi chápaná úroveň, ale je to jiný způsob rychlejšího vývoje, a mnoho lidí se rozhodne pro něj.


pokračování 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 SIMČA SIMČA | Web | 13. srpna 2011 v 16:02 | Reagovat

Díky za pochvalu. :-)  :-)

2 Bob Bob | E-mail | Web | 14. března 2012 v 23:52 | Reagovat

Tak to jo, jo

3 viagra viagra | E-mail | Web | 24. července 2014 v 7:03 | Reagovat

Hello!

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya