Stvoření aneb Prastaré tajemství květu života - 6.díl

29. června 2012 v 22:17 | Drunvalo Melchizedek |  vývoj vědomí


Na Zemi jsme ve škole a zkušenostmi moudříme. Nemoc může být i tím, proč bytost přišla na Zemi, proto musím vždy předem požádat o svolení, zda mohu léčit tuto osobu. Prostřednictvím nemoci může člověk naučit se soucitu, a když bude vyléčen, tak jsme mu tuto možnost vzali. Musíme držet své ego stranou a léčení přijde přirozeně. Nejdříve žádám o povolení léčit své vyšší Já a ptám se, zda je to v božím řádu. Pokud nemocný souhlasí s mým léčením, ptám se jeho Já, zda je léčení dle božího řádu. Pokud nedostanu povolení, řeknu: Lituji, ale nemohu vám pomoci. Pokud povolení dostanu, pokračuji v hovoru s vyšším Já léčené osoby, neboť ono ví přesně, jak osobu vyléčit. Někdy jde o tradiční cesty, někdy to vůbec nedává smysl, ale spustí to něco uvnitř a okamžitě nastane léčení. Z pohledu léčitele jsou tělo a nemoc jen energie, a je dobré nejprve starou negativní energii odstranit z těla ven, nežli léčitel vloží do těla novou pozitivní energii. Obě energie reagují velmi dobře na lidský záměr. Přiložím prsty k nemocnému orgánu a se záměrem uchopím prsty tuto energii a vytáhnu nemocnou energii z těla ven a odhodím ji směrem do středu Země a Matka Země ji vezme a přemění v užitečnou pozitivní energii; tak mi to poradili andělé a funguje to dokonale.
Po odstranění negativní energie z těla je třeba nahradit ji pránickou energií, stačí vizualizace světla z našeho srdce, jak proudí tam, kde je třeba. Máme-li živou Mer-Ka-bu, její množství je neomezené, obnovuje se tak rychle, jak rychle se vydává; takto lze léčit i na dálku. Posledním krokem léčení je vidět osobu, jak se léčí ve své mysli a vidět ji, což je důležité, jako zdravou za tři měsíce v budoucnosti. Tato forma léčení je velmi jednoduchá a funguje, neboť přítomná vibrace lásky to skutečně umožní. Většina neúspěšných léčení nemá příčinu v tom, co léčitel dělá, ale protože u léčeného je něco, co léčení zastaví. Nejde teď o víru, ale o možné entity a disfunkční myšlenkové formy, které nejsou součástí osoby, ale přesto s osobou žijí, chovají se jako paraziti a jejich přítomnost dokáže zablokovat léčení stejně tak, jako přímo způsobit velké onemocnění. Entity jsou živé bytosti z jiných dimenzí a nějak vstoupily do tohoto světa. Tam byly užitečné, zde mají problém. Další druh entit jsou lidští duchové, kteří ze strachu neopustili tuto třetí dimenzi a usadili se na druhé osobě; další entity mohou být mimozemští duchové, kteří jsou ve špatnou dobu na špatném místě.
Disfunkční myšlenkové formy jsou myšlenky člověka nebo jiné bytosti, které se usadily u osoby obvykle s nějakým záměrem, jako je očarování, kletba, cílená nenávist apod. Vypadají jako červi či berou si formu jakéhokoli tvaru. Odnímají se stejným způsobem jako duchové. Málokdy jde o ducha dobrého, pro osobu prospěšného, který ve správném čase odejde sám. Ověřuji si proto, zda léčený nějakou tuto přisedlou formu nemá; z praxe vím, že asi polovina lidí je má. Zdroj těchto entit často pochází z doby před 13 tisíci lety, kdy Mer-Ka-ba byla zneužita a v Atlantidě byly roztrženy dimenze. Zeptejte se Já, zda zahrnete do léčení i tuto část. Pokud ne, připravte se, že léčení může být neúspěšné.
Při odstranění entit není důležitá technika, ale láska. Katolická církev používala exorcizmus a provádění dělo se s malými vědomostmi na spirituální úrovni a většinou se surovou psychickou silou. Kněz odstranil entitu a sotva věděl, že ona přejde na jinou osobu, neboť není schopná žít vně nějaké formy, tento svět jim není vlastní, bojí se. Podobají se malým dětem, a když se k nim přistoupí s láskou a s čestností, nebudou klást odpor. Když jste s nimi spojeni skrze lásku, jste imunní, nemohou vám nic udělat. Pokud jsou přítomné u nemocného, vyvolám myšlenkové pole tvaru osmistěnu, tedy dvě pyramidy základnou k sobě, které obklopí tuto bytost a obvykle i mne. Pak povolám archanděla Michaela, aby mi asistoval. Miluje tuto práci, protože to přivádí univerzum blíž do řádu, pak spolu pracujeme jako jeden. Poté přiložím ruce na břicho léčeného, neboť oblast pupíku je místo, odkud lze nejjednodušeji ducha odstranit, a požádám entitu, aby předstoupila přede mne, přejdu do telepatické komunikace s ní a pošlu jí lásku. Každý duch byl stvořen Bohem, aby sloužil posvátnému záměru v celém plánu života. Sděluji entitě, že ji navrátím do světa, ze kterého přišla a jakmile ji přesvědčím, je to lehké. V pravý čas začnu ducha vytahovat z těla ven, a jakmile je venku asi 90 cm, předám ho archandělu Michaelovi a on ho pošle, kam patří. Pro nemocného i ducha je to výhra a některé nemoci odejdou samy od sebe.
Lidé mají přisedlé entity z užívání těžkých drog, alkoholu, používání sexuální energie, při velkém strachu; obvykle vstupují do těla v oblasti zátylku. Jakmile jeden duch opustí tělo, téměř vždy i ostatní duchové, pokud tam jsou, odchází bez boje, aby také mohli jít domů. Nakonec se ještě ujistěte, zda jsou všechny pozůstatky z těla pryč, mohou tam ponechat vajíčka či něco jiného (čipy); zeptejte se, kde to je, vytáhněte to a pošlete za entitou pryč, jinak můžete onemocnět nebo se něco začne dít špatně.
Kvůli pádu během Atlantidy jsme se oddělili od našich vyšších Já. Naše vyšší roviny existují v jiných dimenzích; můžeme tedy existovat současně i v jiných rovinách života, což zůstalo v tradici mnoha původních obyvatel Země, u Mayů, u Kahunů na Havaji. Když se s Já spojíme, dokážeme vidět minulost i budoucnost jasně a jsme schopni jednat na základě vyššího vědomí. Naše vyšší Já je spojeno s vyšším Já a tak to jde nahoru, jako rodokmen rostoucí nahoru, dokud se nespojí s Bohem a s veškerým životem. Jako lidská rasa jsme upadli až do třetí dimenze vědomí, kdy jsme se od multi dimenzionálního Já odpojili a s našimi dalšími aspekty už nemůžeme komunikovat. Naše vyšší Já jsou si ale nás vědoma a čekají a připravují se na den, kdy se probudíme do vyššího vědomí. Pokud dokážeme uskutečnit vědomé spojení, pak získáme jasné vnitřní vedení, jak se pohybovat a pohyby se stanou požehnanými a silnými s nepatrným či žádným úsilím.
Spirituální hierarchie je protkána našimi vyššími Já a nemá s námi přímý vztah; tvoří ji bytosti, které mají odpovědnost za organizaci a řízení univerza. Jsme rozděleni do tří částí: vyšší Já - střední já a nižší já. Nikdo nemůže dosáhnout spojení s vyšším Já, dokud se nespojí s nižším já. Duch musí nejprve putovat dolů, než dosáhne nebes. Nižší já je naše nevědomá mysl a je spojena se všemi ostatními lidskými bytostmi na Zemi v minulosti, současnosti i budoucnosti a také ví vše, co se týká veškerého života na této planetě, celé živé biosféry. Matka Země samotná je naše nižší já; naše podvědomá mysl je spojena s podvědomou myslí planety. Abychom se s ní spojili, musíme ji milovat a hrát si s ní, ona se spojuje jen s nevinným dítětem v nás. Děti zažívají přírodu jinak, děti vnímají ještě krásu kolem sebe, dovedou se v ní až ztratit, radostně ji prožívají. Kdokoli chce začít s novým spirituálním životem, měl by začít v přírodě jako dítě. Matka Země pak sama rozhodne, jsme-li připraveni a uvede nás do našeho Já. Musíme jen žít podle svého srdce a ne mysli, mysl bude fungovat pod kontrolou srdce.
Vyšší Já zahrnuje celý zbytek stvoření a ví všechno. Jakmile jsme ve všech třech já propojení, získáváme zcela rozdílné zkušenosti. Život pracuje skrze nás a naše slova a činy mají velkou sílu, protože přicházejí z celého stvoření, nic není vně nás, vše je uvnitř nás.
Autor popisuje svou zkušenost s objevením se andělů ve svém životě. Nejprve byli malí andělé a pak velcí andělé. Zelený anděl jako duch Země a fialový jako duch slunce se objevili a řekli: My jsme ty. Později se zjevil zlatý anděl z další vyšší úrovně Já. Aniž o tom autor věděl, přes 20 let pracoval se svým nižším já, šlo o všechny techniky s virgulemi, kyvadýlky a psychotronickými nástroji. Jakmile si člověk uvědomí, že vše je živé, pak vše spolu komunikuje a vše má smysl. Jakmile dojde k propojení tří úrovní, realita se stává živou a vše spolu komunikuje. Další anděl měl kvalitu jednoduchosti, byl celý bílý a rok vyučoval jak nebýt připoután k ničemu, nechat vše být, vědět, že vše je v pořádku. Pátý anděl byl zcela čirý, neměl již formu ani barvu a přinesl lekci, jak dát všechny věci dohromady. Ukázal, jak jsou andělé spojeni s hudbou a jaký mají vztah k pentatonické stupnici. Naznačil mi, že přijdou ještě dva andělé a dokončí znalost oktávy. Během práce s nižším a vyšším já nastává vnitřní transformace, vše je světlo, vše je živé, není problém něco stvořit, je zde spousta všeho. Autor se snaží co nejvíce dávat, to se mu vrací zpět, takže může pokračovat v dávání, což ho činí šťastným.
Překročení duality. Dokud zůstáváme ve vědomí dobra a zla, nemůžeme vstoupit do Jednoty s Bohem. Když neustále soudíme události života, dáváme jim sílu, buď posilujeme dobro nebo zlo, to pak určuje směr našeho života. Abychom vykročili z polarity, musíme stát stranou, vně polarity. Posuzování je základna pro dobro a zlo, neboli pro dualitu vědomí. Klíčem je pohled na všechny události jako na celek s vědomím, že existuje kosmický plán, který se vždy naplňuje.
Luciferova vzpoura nese stigma, které pronásleduje lidstvo; mnoho lidí věří, že Lucifer je příčinou všeho zla a tmy, že postupuje proti kosmickému plánu. Jednota se ale dívá na Luciferovo dílo ne jako na vzpouru, ale jako na Luciferův experiment. Vlastně ale celý život je experiment. Životu byla dána možnost dělat vše, vyzkoušet všechny možnosti, tedy dobré i zlé a k tomu byla dána svobodná vůle. Jedině Bůh stvořil vědomí a svobodnou vůli a právě skrze Lucifera se svobodná vůle stala realitou. Před tím již byly vyzkoušeny tři verze cesty svobodné vůle a pokaždé to selhalo, bylo to absolutní neštěstí.
Jiné bytosti prováděly tyto experimenty, které končili masivní destrukcí a bolestí každého účastníka; mnoho planet bylo zničeno včetně Marsu z naší sluneční soustavy. Před Luciferovým experimentem život postupoval jen dle vůle boží, neexistovaly žádné odchylky a svobodná vůle byla jen potencionálem života, který mohl být někdy vyzkoušen. Byl to Bůh, kdo stvořil Lucifera, aby mohla svobodná vůle existovat. V posledním, čtvrtém experimentu vedeném Luciferem, byl použit jiný postup. Experiment počali andělé, kteří přinesli vědomí svobodné vůle lidstvu, aby žilo v těchto neproniknutelných světech a okolní život se díval, jak se jim bude dařit. Tak započala válka mezi dobrem a zlem, bitva, která musela začít, byla to vůle boží. Byla to bitva na život a na smrt, ačkoli nikdo nemohl zemřít. Lucifer podporoval stranu temnoty a zla a Michael začal pomáhat straně světla a dobra a život šel novou cestou.
Lucifer byl stvořen Bohem jako nejinteligentnější a největší archanděl. Jediný Bůh byl nad ním, a aby mohl Boha překonat, rozhodl se, že se od Boha oddělí. Začal velký experiment, kdy stvoření šlo jinou cestou, než jak Bůh učinil u původního stvoření. Přerušil vazbu lásky mezi sebou a Bohem a vytvořil pole Mer-Ka-by, které nebylo založené na lásce. K tomu vytvořil interdimenzionální časoprostorové vozítko, vesmírnou loď s možností mnoha tvarů. Vytvořil umělou Mer-Ka-Bu, kde realita byla zdánlivě stejná jako v původním stvoření, avšak podobná tomu, co zveme virtuální realitou. V Genezi, ve vzorci stvoření, které je vidět u Květu života, cesta malého ducha vychází z horního místa na původní kouli stvoření a týká se Stromu života; duch vyšel z jediného bodu a začal rotovat ve spirále a vytvářel obrazy tvořící realitu, které vedou k věčnému životu.
Další cesta, kterou lze v posvátné geometrii sledovat, kterou lze vyjít z Velké prázdnoty a stvořit realitu, která se jeví geometricky stejná, ale vede k jiné zkušenosti, je spojena se Stromem poznání dobrého a zlého. Tuto cestu si vybral Lucifer. Původním záměrem Michaela bylo jednoduše pouze stvořit svobodnou vůli. Lucifer přemluvil třetinu andělů, aby ho následovali a podporovali v nové realitě, protože tato cesta z Velké prázdnoty nebyla dosud prozkoumána a zkušenosti z ní nebyly zažity, univerzum dosud tyto informace postrádá. Byla to příležitost pro anděly, jejichž záměrem bylo stvořit svobodnou vůli a nyní mohli prožít novou zkušenost, být uvnitř životní formy oddělené od zbytku reality a prostřednictvím geometrie interpretovat stvoření novým způsobem.
Cesta Lucifera byl kosočtverečný pohled na Ovoce života, stejný dimenzionální pohled, který v tento okamžik prožívá lidstvo v tomto dějinném období. Ano, my všichni, co jsme zde, jsme následovali Lucifera. Nyní Země žije 3 úrovně vědomí z 5 možných. Trikem v nové realitě bylo, že duch sám se mohl oddělit, mohl být na dvou i více místech současně. Duch rozdělil sám sebe do dvou částí a začal rotovat z Velké prázdnoty ve vzorci dvojité šroubovice ze dvou zcela rozdílných center, což stvořilo zcela novou realitu. V prvním okamžiku stvoření duch rozdělil sám sebe do dvou částí a nechal jednu část sebe v centru a druhou část přesunul na vrchol první koule; duch se počal pohybovat ve druhém dni Geneze dvojitou rotací. Vzorec se rozděluje a spojuje, ale je to především rozdělení, oddělení se od sebe sama a tak to může pokračovat do nekonečna. Končí to s jakoby stejnou mřížkou, jako Květ života, stejné zákony, stejná zjevná realita, stejné planety a Slunce, stromy a těla. Vše je stejné, kromě jednoho obrovského rozdílu. Vzorec Květu života má jediný geometrický střed, jedno oko a bytost vstupující do tohoto původního stvoření je přímo spojená s veškerým životem a Bohem.
Ale vzorec Lucifera nemá jediný geometrický střed, ale dva středy, dvě oči. Nezáleží na velikosti mřížky, ale když se vracíte zpět do středu, objevíte tam dva středy, dvě oči a ty jsou odděleny od Boha. Není tam láska, luciferští andělé zapomněli, co je to láska. Ježíš: Je-li tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Avšak kdo je nakonec vždy pánem situace? Bůh. A Bůh stvořil tyto podmínky, tyto okolnosti. Bůh stvořil Lucifera a věděl, co on hodlá udělat. Bůh je vždy jeden krok před Luciferem. Proto musí existovat důvod pro vytvoření této oddělené reality. Jde tady o informace, které člověku umožní překročit dualistický pohled na život do další vyšší úrovně, do Kristova vědomí. Ježíš řekl Luciferovi: Jdi mi s cesty.
Lucifer započal tuto novou realitu krátce před tím, než jsme my lidé jako rasa začali existovat, o něco více jak před 200 tisíci lety a měli jsme se stát klíčovými hráči. Lucifer chtěl být tak dobrý jako Bůh, vlastně chtěl být Bohem z pohledu tvoření. Ve skutečnosti chtěl být dokonce lepší, nežli Bůh, chtěl překonat Boha jako svého hrdinu. Autor se domnívá, že záměr leží za tímto luciferským experimentem a má původ před mnoha miliony let a Země byla vybraná jako místo, aby dala život novému zrození. V celém kosmu je známo, že se Země stala ohniskem tohoto dramatu a vypadá to, že naplnění tohoto experimentu se rozkryje před našima očima. Všichni zde na Zemi jsme hráči, kteří uchopí tuto realitu a transformují ji směrem ke konečnému poslání. Půjdeme možná daleko za něco, co si jen lze představit, budeme dětmi třetí cesty, nové reality, která se zrodí z prvních dvou. Odpověď se nachází na této planetě a může být jakákoli. A veškerý život ve vesmíru nyní zadržuje dech, aby viděl, co se stane, neboť co se stane na Zemi, bude mít dopad na vše ostatní. Odpověď by měla přijít z našich srdcí.
Všichni, co jsme na Zemi, jsme součástí Luciferova experimentu, vybrali jsme si tuto cestu, proto jsme zde. Naše fyzická matka Nefilim je také součástí luciferského experimentu a rovněž i náš fyzický otec, Sirianci, ačkoli se Sirianci z něho téměř zcela vyčlenili. Rasa ze Siria B, delfíni, byli také součástí experimentu. Přišli na Zemi k Dogonům ve vesmírné lodi, byli zahrnuti do této technologie, měli dlouho malá vozítka z tvrdého skeletu, ale vzdali se jich asi před 200 lety a nyní uskutečňují neuvěřitelnou transformaci zpět do Jednoty.
Použití intelektu bez lásky stalo se cestou pro anděly následující Lucifera. Přerušily spojení lásky s Bohem a veškerým životem a začali fungovat jen na jedné straně mozku, jen s inteligencí, ne s láskou. To stvořilo rasu bytostí neuvěřitelně inteligentní, avšak bez zkušenosti s láskou a soucitem, čili bytosti bez citů a pocitů, jako jsou např. Šediváci a Marťané. V minulosti to vždy skončilo vzájemným válčením, čili uvržením života do chaosu, v ten čas život sám sebe zničil. To je případ Marsu, který se zničil sám, probíhaly tam vzájemné války a boje, neboť tam neexistovala láska ani soucit, obývala ho rasa z před luciferského experimentu, již před miliony lety. Nakonec zničili svou atmosféru a vše bylo zničeno, všechen život. Před tím jistí lidé na Marsu věděli, že je destrukce nevyhnutelná, někteří z nich byli těmi Marťany, kteří přicestovali na Zemi, usídlili se v Atlantidě a zapříčinili všechny potíže s Mer-Ka-Bou zde na Zemi.
To je to ohnisko. Výsledkem luciferského experimentu bylo, že luciferské bytosti vytvořily celý systém založený na technologii a oddělené realitě od původní reality. Archanděl Lucifer a jeho andělé temnoty mají svoji technologickou Mer-Ka-Bu a svoji syntetickou realitu. Na cestě Luciferově se vyskytují všechny ty materiální věci, domy, auta a vše hmotné,o čem si myslíme, že potřebujeme. Celí jsme v síti luciferské technologie. Kdokoli, jakákoli životní forma, pokud se plaví okolo planety v technologických lodích, je součástí luciferského experimentu v plné rychlosti a nezáleží na tom, kdo je v nich.
Archanděl Michael a andělé světla mají živá pole Mer-Ka-By, která dovedou udělat vše, co svede luciferská technologie a mnohem víc. Nemají technologii a vesmírné lodi, žijí ve svých světelných tělech a ve své realitě, původní Realitě, která je založena na světle. Může se to nazvat technologie světla založená na lásce.
Nicméně je široké spektrum závislosti bytostí na technologiích, některé jsou tak závislé, že jim jistým způsobem není pomoci, nemohou bez tohoto experimentu žít. My všichni jsme také závislí, ale pořád jsme jednou nohou také v původní Realitě. Máme lásku, alespoň malou jiskru lásky, úplně jsme neoddělili lásku od života. Jsme bytostmi v univerzu, které ještě nepřerušili spojení s Bohem, máme technologii, ale máme cit a víme, co je láska, je slabá, ale stále ji máme. Máme oba aspekty. My pozemšťané hledáme univerzální odpověď zcela jedinečným způsobem, který dosud nebyl uskutečněn. Celou záležitost s původní Realitou a luciferskou Realitou lze vidět tak, že vede ke třetí střední cestě, která je jakýmsi druhem kombinace obou dvou realit. Tato nová třetí cesta je naděje veškerého života. Toto univerzum bylo ve válce po 200 tisíc let, v bitvě mezi temnotou a světlem bez očividného řešení. Nyní tento svár kulminuje v novém zrození, ve třetí realitě, jako třetí integrovaná cesta.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya