Stvoření aneb Prastaré tajemství květu života - 5. díl

29. června 2012 v 22:22 | Drunvalo Melchizedek |  vývoj vědomí
Země, Měsíc a celá sluneční soustava, fyzické tělo člověka a Vejce života jsou ve vzájemném geometrickém vztahu a Velká pyramida je slučuje dohromady, každou ze tří úrovní vědomí má v sobě zakomponovanou. První úroveň vědomí je založena na pětce, je zde pět mřížových jednotek, dělitelných 1 a 5. Druhá úroveň vědomí má od základny k vrcholu šest jednotek, což je dělitelné 3. Pyramida na třetí úrovni vědomí má výšku 9 jednotek, je to úroveň Kristova vědomí a trojka je společným jmenovatelem druhé a třetí úrovně vědomí.
Velká pyramida se napojuje na obrovské geometrické pole Země, zvláště na osmistěnné pole Země, které má analogii s naším vlastním polem. Vzhledem k mase pyramidy a geometriím, které jsou v pyramidě použity, se energetické pole bílého parsku spirálovitě točí nahoru, postupně se extrémně zesiluje a rozpíná se až do středu galaxie. Energie tmavého světla přichází shora, pohybuje se spirálovitě skrz bod nula a spojuje se středem Země. Tímto způsobem Velká pyramida spojuje střed Země se středem naší galaxie; má základ ve třetí úrovni a synchronizuje naši úroveň vědomí s úrovní Kristova vědomí.
Zasvěcovacím procesem mohl projít žák mysterijní školy po 12 letech tréninku ve škole pravého oka a po 12 letech ve škole levého oka. Pokud byl člověk po 24 letech připraven zažít uměle zkušenost Kristova vědomí, pak nejprve zažil energii tmavého světla v prostoru, kde byla Studna k zasvěcení; tato ženská energie ho zavedla do Síně Amenti, neboli lůna Země, která se nachází uvnitř Země, ale nikoli ve středu. Po té byl zasvěcovaný umístěn do sarkofágu v zasvěcovací Královské komoře na dva a půl až na čtyři dny. Zde na přesně daném místě paprsek bílého světla, mužská energie, procházel hlavou a šišinkou mozkovou, v níž je skryto tajemství k celému tomuto procesu a zde zakusil jsoucno celého stvoření. Po té, co se vrátil do svého těla, byl odveden do Královniny komory, kde byl tento zážitek stabilizován, aby se mohl vrátit do každodenního života a pomáhat ostatním nalézt jejich cestu.
Ke konečnému zasvěcení došlo až po dlouhé době, třeba i v příštím životě. Šlo o krátký obřad, aby se stvrdilo, že adept je stále na cestě a že je stabilizován po dlouhé období. Jsme teprve na počátku zkoumání vědy o posvátné geometrii úrovní vědomí lidského druhu. Prozkoumali jsme zatím první tři úrovně, nicméně nám tyto vědomosti umožňují pochopit, kde jsme byli, kde jsme teď a kam jdeme.
V Egyptě bývaly tři mysterijní školy. Mužská škola se zvala pravé oko Hora, ženská škola levé oko Hora. Třetí škola byla škola dítěte, zvaná prostřední nebo třetí oko Hora, což je život sám; děti jsou prostřední oko Hora. Egypťané považovali život za nejdůležitější školu ze všech; vše, co se v životě stane, je lekcí, která nás připravuje na vyšší úrovně bytí, které svět zve smrtí. Ženská cesta prozkoumává lidskou povahu emocí a pocitů jak pozitivních tak negativních, sexuální energii, zrození a smrt, určité psychické energie a vše, co není logické. Z hlediska ženského světa emocí a citů je u zasvěcence důležitá jejich rovnováha, pokud tomu tak není, zastaví to jedince ve vývoji. Když se přesouváme do vyšších světů světla, projevujeme svoje myšlenky a pocity okamžitě, a to může být problémem, neboť téměř vždy manifestujeme své strachy. Proto, abychom přežili ve vyšších světech, musíme překonat nejprve strachy zde na Zemi a dosáhnout emoční rovnováhy.
Bytosti Hathor byly hlavními učiteli školy levého oka Hora. Nepocházejí ze Země, byly vždy odedávných dob zde a asistovali lidstvu v rozvoji vědomí. Jde o rasu 4dimenzionálních bytostí z Venuše; jsou nejinteligentnějšími bytostmi sluneční soustavy a fungují jako ústředí neboli hlavní úřad pro všechen život pod Sluncem. Vstoupí-li kdo do naší sluneční soustavy zvnějšku, musí projít kontrolou Venuše. Bytosti Hathor mají ohromnou lásku, jejich láska je na úrovni Kristova vědomí, velmi milují delfíny, ke komunikaci používají zpěvné zvuky. Jsou 3 až 5 m vysoké, měří jako Nefilimové. Zvuk používají k léčení, k obnovení rovnováhy v přírodě, jako když zpíváme Óm. Jsou učiteli lidské rasy, dříve mnoho jejich soch zničili Římané, domnívajíce se, že jde o jakýsi druh ďábelského ducha. V chrámu v Dendeře se nachází symbol Marduku, planety obřích Nefilimů.
Dva typy způsobů rození kopírují dvě primární sekvence života: Fibonacciho posloupnost je ženská a binární posloupnost je mužská, neboli neposkvrněné početí je ženským typem a fyzická kopulace je mužským typem. Včela může dát život samečkovi, kdykoli se jí zlíbí; pokud chce stvořit samičku, potřebuje se spářit se samečkem, čili sameček potřebuje jenom matku, samička oba. Propíchnutím ženského vajíčka narodí se dcera…str. 356 an. Interdimenzionální oplodnění - jde
o propojení se na jiné úrovni bytí, není třeba být ani na jedné planetě; zahrnuje stále sex a orgasmus, ale nevyžaduje fyzické spojení. V době po Adamovi a Evě se lidé učili spojovat fyzicky a postupovat binárně, ale matka Thovtova Sekuhet se zamilovala do muže a naučili se spojovat interdimenzionálně. V průběhu početí a narození dítěte Thovta pochopili, co je nesmrtelnost a stali se nesmrtelnými. Sekutet je výjimečně krásná žena, je jí přibližně 200 tisíc let a je stále ve stejném těle. Z interdimenzionálních spojení zdá se, rodí se jen chlapci: Ježíš, Krišna apod.
Rodiče Thovta Sekutet a Thome byli původně součástí nové rasy stvořené za účelem těžby zlata. Později Thome odešel do 4 dimenze Venuše, spojil se s jejich evolucí a stal se Hathor. Jeho rodokmen po té cestoval do vesmíru, na Venuši, Sirius, Plejády, a tak to pokračovalo po Adamovi a Evě až do doby Atlantidy. Thovt autorovi sdělil, že sám měl dítě se svojí matkou dle Febinaciho posloupnosti a zároveň i dítě se Šesat dle binární posloupnosti, což se před tím ještě nestalo. Mít dítě může tedy znamenat dveře k nesmrtelnosti. Pokud jde o pravou lásku, je zde další možnost pokud jde o nanebevstoupení skrze posvátný svazek a interdimenzionální početí. Skrze takové spojení lze obnovit živoucí svatou trojici na Zemi.
Základním principiálním prvkem Květu života je kruh či koule a do každého kruhu se vejde přesně 7 menších kruhů a vztah 7 v 1 je také základem vzorku Ovoce života (str. 361 + obr.): neuvěřitelná harmonie, geometrická posloupnost, lze postupovat stejně dovnitř jako ven, do nekonečna, neboť celý kruh s menšími kruhy je centrálním kruhem ještě větší sítě, neexistují zde místa počátků a konců; je zde podobnost poměru zlatého řezu, vypadá to jako holografické Ovoce života. Posvátná geometrie je přesná věda.
Vliv starých civilizací na náš současný svět. Pod komplexem v Gíze je podzemní město pro 10 tisíc lidí, kteří dosáhli stavu nesmrtelnosti. Mistři, zvaní též Bílé bratrstvo, hodlají vstoupit do nového vědomí, což určí navždy i výsledek lidské evoluce. Lidská populace je stále vysoce polarizovaná, ale spěje k bodu, kdy nastane změna, což závisí na srdcích lidí. Země v lednu 1999, v tzv. egyptském oknu, měla předpoklad pro sjednocení Země v jednom duchu a v povznesení se do vyšších úrovní vědomí, což nevyšlo; svět právě v té době vstoupil do války s Irákem, namísto míru. Stavby v Gíze korespondují s hvězdným vzorem Orionu. Sfinga měla ženskou tvář a tělo lva, spojovala symbolicky Pannu a Lva. Tři pyramidy se nacházejí v Panně a ve Lvu.
Filadelfský experiment provedlo námořnictvo USA na konci 2. SV v roce 1943. Zpočátku jej vedl Tesla, což se málo ví; cílem bylo zneviditelnění lodi a autor se domnívá, že Tesla byl napojen na Šediváky. Dle informace od andělů, byl tento experiment propojen s dalšími experimenty v čase, prostoru a dimenzích. Prvopočáteční experiment byl proveden na Marsu před miliónem let; Marťané dorazili na Zemi na počátku Atlantidy. Další experiment byl dokončen na konci existence Atlantidy asi před 13 tisíci lety, čímž byl vytvořen fenomén Bermudského trojuhelníku a způsobil velké potíže i ve vzdáleném vesmíru. Tento experiment se vymkl kontrole, kdy ve snaze vytvořit umělou Mer-Ka-Bu k ovládnutí Atlantidy zapomněli Marťané, jak to přesně provést.
Vyřešit tento problém bylo primárním úkolem Šediváků, proto přišli na Zemi; později se nás však pokusili zneužít, aby vytvořili hybridní rasu pro svou záchranu. Jejich experiment nebyl úspěšný, zřejmě věci více zhoršil a byl asi příčinou 1. SV. Později byl proveden projekt Montank, který se snažil o nápravu Filadelfského experimentu. Další experiment proběhl v roce 1993. Všechny tyto experimenty jsou navzájem propojeny, neboť se dotýkaly vyšších dimenzí založených na vědě Mer-Ka-By. Experimenty nebyly tvořeny s láskou, proto chybí rovnováha. Úhlopříčka z Gizy ukazovala na oblast Čtyř rohů v USA a ukazuje se, že něco důležitého se tam nachází; oblast je zakázaná a hlídaná vojáky. Autor se domnívá, že Egypt bude nakonec hrát roli v odhalování vědomí Země. Andělé sdělili, že se bude konat nová předběžná zkouška, která by měla uvést situaci do rovnováhy. Americká vláda objevila, že Mer-Ka-Bou se dokáže ovlivňovat a kontrolovat lidská mysl. Existuje mnoho experimentů, které vlády provádějí na svých obyvatelích, nehledě na životní prostředí na Zemi. Poznáním a používáním síly lidského světelného těla nedostává člověk do rovnováhy jen sám sebe, ale i celý svět. Za určitých okolností jsou všechny věci možné, žije v nás Velký Duch, dokážeme uzdravit sami sebe i svět, a můžeme asistovat na povznesení Matky Země do dalšího světa, pokud je naše láska dostatečně velká.
Mer-Ka-Ba neboli světelné tělo člověka. V každé mysterijní škole Egypta hrála ústřední roli Mer-Ka-Ba. Mer je speciální druh světla, proti sobě rotující pole světla. Ka zde na Zemi pojmově obsahuje ducha člověka a Ba je interpretací reality, obvykle na Zemi představuje lidské tělo. Mer-Ka-ba jsou proti sobě rotující pole světla, která interagují s duchem i tělem a přenášejí je z jednoho světa do druhého; je to vzorec stvoření sám o sobě, z něhož vše, co existuje, pochází. Egypťané chápali to tak, že bez těchto znalostí a zkušeností není možné dosáhnout jiných světů. Spirituální vůdce Zuluů říká, že jeho předci se sem dostali z vesmíru v Mer-Ka-Bě. V hebrejštině je to Mer-Ka-Vah a znamená to jak trůn boží, tak i vůz či vozítko, které veze lidské tělo a ducha z jednoho místa na druhé. Mer-Ka-Ba je živá, láska je její život, jsou to linie energie, které umožňují životní energii, práně, proudit do nás a zpět k Bohu, je to samotné spojení s Bohem, láska nás spojuje s Bohem v jeden celek. Láska je polovinou světla, které víří okolo nás a vědomosti tvoří druhou polovinu. Když se láska a vědomosti stanou jedním, objeví se Kristus; pravda se musí zažít. Ženská cesta je uvnitř biosféry méně poškozená, mužská část potřebuje naléhavě vyvážit.
Čakra je energetický bod uvnitř a někdy vně lidského těla, má specifickou kvalitu. Je to jako čočka, skrze níž vše, co existuje, je interpretováno. Podél páteře existuje systém 8 čaker; je také ucelený systém 13 čaker a je mnoho menších čaker. Vejce života je jako forma 8 koulí ve tvaru hvězdy čtystěnu; jejich rozevřením do řetězu máme 8 čakrový systém člověka. 8 původních buněk, 8 čaker a 8 elektrických obvodů lidského těla je spojeno v čínské medicíně s krychlí nebo 4stěnem; elektrické obvody mají mnoho kanálků, meridiánů spojujících každou buňku těla. Energie v čakrách se pohybuje stejným způsobem jako na hudební stupnici, čakry i oktávy existují nad i pod vlastní oktávou a teoreticky pokračují do nekonečna; v hudbě i ve vědomí i v dimenzích to platí stejně. Osmou čakru zvou Indové Božství a nachází se v délce jedné dlaně nad hlavou a je rovněž počátkem, 1. notou další soustavy čaker. Pod naším tělem se nachází další soustava čaker, ze které jsme vyšli. Energie se v těle pohybuje po spirále, proti směru hodinových ručiček je pohyb energie mužského typu, po směru je ženská cesta.
Každá čakra má svou kvalitu: 1. zve se přežití, 2. sexualita, 3. vůle, ovládání, ego, 4. srdce, 5. zvuk, 6. posvátná geometrie stvoření, též třetí oko, 7. spiritualita (je v rovině za 6. čakrou) a 8. další svět bytí. Mezi 3. a 4. a mezi 7. a 8. čakrou je tzv. půl krok, zeď, změna směru, takže ze zdola jsou vyšší čakry duchu skryté do té doby, dokud se nenaučí nižší čakry zvládnout a dokud moudrost neukáže bytosti cestu k vyšší inteligenci. Většina světa žije posud v prvních třech čakrách. Ale
rychle se to mění, protože Matka Země se probouzí. Mezi 4. a 5. čakrou je změna polarity mužské v ženskou a naopak a také prázdnota. Tento model je platný jak pro každou osobu, tak pro stát, planetu, galaxii, tedy pro vše, co je živé.
USA je nová země ve starém světě. Do padesátých let se většina lidí nacházela v jedné ze tří nižších čaker: lidé byli zaujati mocí, penězi, majetkem, domy, auty, sexem, jídlem, vskutku materialistické bytí. Pak se v 60. letech změnilo vědomí, lidé začali meditovat a vstupovat do vyšších čaker. Indie, Tibet a části Číny jsou místa, kde existuje již dlouho stát a lidé se přesunuli již do 4. až 7. čakry; zeď za sedmou čakrou zastavila jejich další postup. Jakmile se vědomí člověka posune do vyšších stavů vědomí, ztrácí zájem o svá nižší centra bytí. Nestará se až tak o fyzickou stránku, o své domy, je více zaujat informacemi a zkušenostmi z vyšších center, má snahu zjistit, o čem je Realita na vyšších úrovních, což je typické i pro Indii a Tibet. Jakmile člověk dosáhne a zaměří se na 7.čakru, což je již obtížné, jediným zájmem je, co se stane po smrti, tedy na dalších úrovních života, což je případ starého Egypta.
Lidé, kteří prošli posmrtnou zkušeností a vrátili se s touto vzpomínkou zpátky do těla, většinou udělají vše proto, aby zjistili, co se jim to stalo. Také požitím psychedelik lze objevit způsob, jak se dostat na vyšší rovinu bytí. Psychedelika se užívala po celém světě v celé historii lidstva ve většině náboženských kultur. Psychedelika nejsou drogy, spiritualita se jinak ubírá než u drog, které způsobují specifické klamy a nabuzují pocit ega. Tato zkušenost lidi natolik změní, že hledají cestu do vyššího vědomí obvykle již bez psychedelik. V 60. letech přes dva miliony Američanů si vzalo LSD a byli vykopnuti do vyšších center mimo kontrolu, bez zasvěcení, proto bylo i hodně obětí, ale také mnoho jich zakotvilo v srdeční čakře, dostali se přes první zeď. Tato éra psychedelik otevřela dveře pro cestu vědomí Spojených států jako zemi. Následovala pak doba meditací, jógy, guruů a jiných duchovních praktik.
V Egyptě po absolvování 24letého tréninku bylo zasvěcenci podáno vhodné psychedelikum a byl položen do sarkofágu v králově komoře obvykle na tři dny. Účelem bylo nalézt dveře a vstoupit do vyšších světů, vrátit se zpět na Zemi a pomáhat ostatním. Osm čaker našich těl má svoje kopie v prostoru okolo našich těl. Jsou to koule energie, které jsou zasazeny na vrcholech pole hvězdy 4stěnu, které obklopuje naše tělo do prostoru. Každá vnitřní čakra má životní pulz spojený s vnější čakrou a systémem jako celek.
Egyptský systém 13 čaker můžeme použít jen zcela samostatně. Energie stoupá čakrami pěti kanály, které se pohybují ve spirále způsobem ženským nebo mužským. Energie vstupuje body a otvory v základně těla v oblasti hráze. Ve starém Egyptě se domnívali, že orgasmus je klíčem k věčnému životu a to se důvěrně týká 5. čakry tohoto systému. Většina lidí ignoruje, co se stane s jejich sexuální energií po orgasmu. Ale Egypťané dávno objevili, že tomu tak nemusí být vždy. Získali informace ve svých hovorech s bratrstvem pod Velkou pyramidou ze starověké Atlantidy, že 5. čakra je první místo, kde systém rotujících čaker provede jeden celý kruh, kdy čakra má energie jak ze předu tak i ze zadu i ze strany těla; z bočního pohledu jde o symbol ankhu. Také u křesťanů je tento symbol obvykle spojován se zmrtvýchvstáním. Pokud je sexuální energie vědomě vedena po obvodu ankhu, vrátí se zpět do páteře a bude dál rezonovat a vibrovat a životní energie nebude ztracena, naopak se zdá, že to energii zvyšuje.
V egyptském systému nebyly pouze dvě sexuální polarity, ale celkem 64, dle lidské molekuly DNA se 64 kondony. Ve zjednodušeném modelu se pracuje se 4 sexuálními typy: mužským, ženským, bisexuálním a neutrálním. Z nich vzešlo kombinací 8 základních sexuálních typů, další kombinací pak 64. Tak identifikovali osm zcela rozdílných osobností přímo spojených s osmi základními buňkami, které vedou k osmi čakrám, jež jsou základnou osmi bodů 4 stěnu okolo těla. Duch, který přijde na Zemi, uspořádá si 4 stěny okolo těla tak, aby byl mužem či ženou. V dalších životech vyzkouší všech osm základních osobností, aby měl všechny zkušenosti života zde na Zemi. Obvykle začne upřednostňovat jednu z nich a tu používá častěji. Egypťanům trvalo 12 let, než prošli každou ze sexuálních osobnostních konfigurací, aby získali velkou moudrost a pochopení života.
Nefilinové osobně vyřešili, jak se dostat ze 12. do 13.čakry a změnit dimenzionální úroveň. Použili techniku s rychlou změnou, která má tvar písmene L, což se stalo jejich přezdívkou: El, též Elders neboli starší. Před pádem Atlantidy jsme udělali jednu 90 stupňovou obrátku, což je velmi náročné až šokové. Je jednodušší provést dvě obrátky 45stupňové, což je nejsnazší známá cesta, tak ji provedli Thovt a Sešat a mnoho pokročilých mistrů během svého procesu nanebevstoupení.
Energetická pole kolem těla vznikají pohybem energie a vědomí uvnitř čaker. První energetické pole, které vychází z těla, je prána nebo pole čchi, zvané též éterické pole; obvykle je to světle modré měkké světlo hned nad černým polem, které je bezprostředně nad kůží. Toto světlo je prána neboli životní energie těla a je snadné naučit se ji vidět, tato energie je spojena s dechem. Za polem prány, které vyzařuje ven z těla, se nachází další pole energie, které je spojeno s myšlenkami a emocemi, které vytváří elektromagnetické pole. Dnes již některé kamery dokážou snímat toto pole neboli auru. Všichni na úrovni podvědomí rozumíme barvám a po určitém tréninku lze tato pole vidět, je k tomu dost literatury. Je to něco, jako dívání se na stenogram; chce to jemně se soustředit, přepnout se do další úrovně a dívat se okolo těla. Lidská aura se nachází v poli ve tvaru vejce, které obklopuje tělo; vně pole jsou geometrické obrazce elektromagnetického charakteru.
Vně aurického pole se nacházejí geometrická pole světla, která dohromady tvoří masivní světelné tělo člověka. Mer-Ka-ba je potenciální geometrické pole světla, které utváří vědomí. Člověk ho však musí vyvinout během velmi dlouhé doby své evoluce. V současnosti má živoucí pole Mer-Ka-By asi o,1% lidstva. Během nástupu věku Vodnáře by se tento stav měl výrazně změnit. Mer-Ka-ba se rozprostírá do všech možných dimenzí. Pole hvězdy, 4 stěnu je prvním geometrickým
polem vně těla a říká se o něm, že jsou to dveře do Mer-Ka-by. Toto pole bude zřejmě většina z nás používat v tomto čase na Zemi.
Stvoření světa děje se podle zákonů posvátné geometrie. V mitóze vyvíjíme se od koule ke 4 stěnu, ke hvězdě 4 stěnu, ke krychli, opět ke kouli a nakonec k torusu. Další vývoj pokračuje ven z těla do vzdálenosti asi 16,7 m okolo těla, kdy se vytvářejí uskupení vzájemně propojených energetických těl, která jsou užívána tak, jak se člověk vyvíjí. Jakmile začne člověk duchovně růst vědomě, začne se jeho život na Zemi měnit a duchovní vývoj se urychluje. Jakmile si je život vědom svého probuzení, začne si asistovat a vede člověka dál k jeho rozkrývání. Pokud člověk odedávna pobývá na Zemi a nepřišel mezitím odněkud jinud na Zemi, jeho Mer-Ka-ba nebyla používána 13 tisíc let.
Speciální dechová technika pomůže znovu obnovit živoucí Mer-Ka-Bu. Někdo si ji bude umět vizualizovat, jiní ji mohou pocítit, obojí je rovnocenné. Přesné míry čtyřstěnů vycházejí z rovnováhy polarit těla. Sluneční čtyřstěn jsou energie otce, které jsou předány dítěti při početí a zemský čtyřstěn jsou energie matky předané při početí. Zažitá traumata v dětství, zejména od početí do tří let věku, se zrcadlí ve čtyřstěnu. Poškozený nebo narušený čtyřstěn bude mít vliv na dítě tak dlouho, dokud se neuzdraví. Téměř každá lidská bytost na Zemi zažila během svého dětství i později traumata, proto je třeba podstoupit terapii nebo léčení emocí.
Ne náhodou ve staroegyptské mysterijní škole byl ženský aspekt vždy první na řadě, až po vyléčení emocí se žáci učili aspektu pravého oka Hora, levé hemisféry. U civilizace s převahou mužského principu je chápání ženské cesty dosti obtížné, avšak nutné, protože nevyléčené emoce zastaví člověka v duchovním růstu. Protože nechceme pociťovat bolestivé emoce, uložili jsme si je do svých svalů, nervů, do svých světelných těl. Jenom bytost ve své emoční rovnováze relativně zdravá, může úspěšně rozvíjet vyšší vědomí. Je to ženské emoční tělo, které přivádí Mer-Ka-Bu k životu, nejen mužské vědomosti, jak ji vytvořit. Je mnoho vzorců hvězdné brány, ale každá obsahuje lásku a pravdu jako součást vzorce.
Každá možná úroveň vědomí v univerzu je v lidském energetickém poli, ale pouze potencionálně. Když člověk začne vědomě s dýcháním a prána začne proudit, pak vyšší Já začne ovládat život a čistit ho. Veškerá psychická energie se rozpadá do dvou částí: pozornosti a záměru. Kamkoli mysl zaměří svou pozornost, tak se to stane; při čemž systém víry ovládá možnosti člověka. Dýchací trubice prochází mnoha energetickými poli s mnoha možnostmi. Dýchací trubice má speciální geometrický nebo krystalický vrchlík, který dokonale pasuje do nového energetického pole, otevřeného vědomě a se záměrem a umožňuje nové práně, aby vstoupila do dýchací trubice. Prána má rozdílné kvality, které se liší charakterem světů, ze kterých proudí a vedle Mer-Ka-By mění vědomí. Člověk má možnost aktivizovat svoje světelné tělo. Úplné světelné tělo obklopuje všechny životní formy a všechny formy jsou živé. Mer-Ka-Ba je vzorec, skrze který jsou všechny viditelné i neviditelné věci stvořeny, má tudíž nekonečné možnosti. Je nejen prostředkem pro vzestup, je s ní spojeno daleko více věcí. Jedinými limitujícími faktory mohou být paměť, představivost a hranice vědomí. Jinak záleží na tom, jak se vědomí uvnitř Mer-ka-By rozhodne. Pokud se lidské ego rozhodne využít světelné tělo negativním způsobem, aby někoho poškodilo, ovládlo, egoisticky z něčeho těžilo apod., dostane se mu tvrdých výchovných lekcí. Proto Bůh uspořádal univerzum tak, aby se to stát nemohlo; neboť aby byla Mer-Ka-ba živá, vyžaduje lásku.
Život je škola na rozpomínání se. Pokud se propojíme se svým vyšším Já, jeho instrukce nás dovedou do smysluplné meditace a sebeuvědomění. Jakmile si uvědomíme, že vše je siddhis, pak začíná zázračná fáze, začínají se manifestovat siddhis a začínáme správně chápat smysl a účel života. Je to stadium života, do kterého svět začíná vstupovat, proto je tak důležité s tímto vším se seznámit, pochopit a praktikovat. Siddhis je síla psychiky, je to aspekt vědomí, kterým musíme projít. Pokud jsme dosud netransformovali své ego, může to mít pro nás neblahé následky. Pokud se budou lidé spoléhat na Boha, vše potřebné bude vždy k dosažení, jde o zákon přirozenosti, který Bůh stvořil s člověkem; ale pokud se budou spoléhat sami na sebe, Bůh jim nepomůže, jelikož se tak sami rozhodli. Nebezpečí hrozí nejen z toho, že se může ego přeceňovat a využít siddhis k osobní moci a prospěchu, ale také do něj může vstoupit strach, což vývoj vždy pozastaví.
Počítače jsou vyrobeny z krystalů a jak krystaly, tak i počítače mají podobné rysy jako Mer-Ka-Ba. Programování krystalů se podobá programování Mer-Ka-By. Krystaly jsou živé bytosti, dokážou přijímat i vysílat frekvenci i komplikované vlnové formy kamkoli v rámci elektromagnetického pole, což zahrnuje lidské myšlenky, pocity a emoce; to vše dokážou krystaly pojmout a vysílat zpět. Krystal dokáže pojmout jen tolik programů, kolik je na konci krystalů stěn a zdá se, že MerKa-ba nemá limit.
Existují čtyři způsoby, jak programovat Mer-Ka-Bu, souvisí se sexuální klasifikací. Mužské programování lze přesně popsat a je logické: pokud uděláte tohle, bude výsledek takový. V šinaistickém náboženství existuje 113 způsobů, jak meditovat, 112 způsobů je mužských a poslední anebo první je ženský. Ženská stezka se řídí pocity a intuicí, je jako tekoucí voda sledující cestu nejmenšího odporu. Charakter mužského programování předpokládá nutnost být specifický. Ženské programování nemá žádnou logiku ani formu, prostě naprogramuje Mer-Ka-Bu, aby si zvolila jakoukoli možnost, která je nejvhodnější, aniž by byla specifická a proto bude vždy úspěšná. Další možnost je vložit svůj osud do rukou božích. Obojetné programování užívá oba předchozí způsoby současně, začne běžet ženský program a současně se spustí specifický mužský program, aby dokončil záměr. Žádné programování -na Zemi se neutrální osoba vyskytuje jen výjimečně, zatímco v kosmu je běžná, a ta neprogramuje vůbec. Existují osoby, které jsou vně polarity a nereagují na ni, dívají se na vše z perspektivy zcela jiné, pro nás téměř nepředstavitelné.
Láska je zdrojem všeho tvoření. Je to vědomí, které stvořilo univerza, dimenze a světy, ve kterých žijeme. Vše v univerzu je zrcadlem vědomí. Energie je vědomí, vědomí je světlo a láska vše spojuje. Láska dovede vše vyléčit, člověka i svět. Nedostatek lásky je zdrojem všech nemocí, bez lásky bude vždy vznikat chaos. Láska vyvádí hmotu z chaosu do řádu, pohledem lásky je nemoc jen zatemnělé světlo. Průzkum z 80. let zjistil, že všichni léčitelé, ať používají jakoukoli techniku léčení, mají vždy společné jedno: stejný vzorec 3 vyšších vln a 1 nízké, které se opakovaly, a jejich zdroj se nacházel v srdeční čakře. Léčitelé se koncentrovali v srdeční čakře v okamžiku, kdy léčili, v čakře univerzální bezpodmínečné lásky, v Kristově čakře. A délka dýchací trubice nad srdeční čakrou a pod ní z geometrického pohledu byla přesně v poměru 1 část mužská a 3 části ženské. Nezáleží na léčitelské technice, ta má menší důležitost, léčí léčitelova láska, ne jeho vědomosti. Léčení lidí, vesnic, celé planety je to samé, jen je zapotřebí většího stupně lásky. Láska je tvořivá, nemá žádné omezení, dokáže vše stvořit, i hmotu, z ničeho. To, čemu věříme, že je pravda, je vždy naše omezení. Naše mysl vězní naše vyléčení. A pokud je to naše mysl, která má nad námi kontrolu a ne naše srdce, téměř vždy budeme trpět. Víra je důležitá, jakmile člověk začne věřit tomu, že je možné se uzdravit, uzdraví se sám. Čemu věříme, to se stává pravdou a vytvoří to hranice. Pokud nevěříme hranicím, jsme svobodní.
Při léčení platí zásada: Nejdříve se vyléč sám. Pokud se nedokážeš vyléčit sám, jak chceš léčit ostatní? Denně prováděná dechová cvičení uvedou organismus do harmonie a časem se mnoho nemocí takto uzdraví. Veškeré nemoci mohou být vyléčeny pouze hlubším porozuměním příčiny nemoci. Nemocný orgán může být navrácen ke zdraví jednoduše prostřednictvím samotného vědomí. Tělo je také světlo a reaguje na vědomí. Vše závisí na naší víře, že je to možné. Jakmile sami sebe vyléčíme a poznáme podstatu toho, duch nás možná požádá, abychom léčili i ostatní.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya