Stvoření aneb Prastaré tajemství květu života - poslední díl

29. června 2012 v 22:14 | Drunvalo Melchizedek |  vývoj vědomí
Sirianský experiment.
Uvnitř luciferského experimentu byl proveden druhý experiment, který vše na Zemi změnil a očekává se, že změní vše a všude. Možná tento experiment nakonec vytvořil realitu, kde jsou obě cesty integrovány. Zdá se to i pokročilým mistrům, že takhle to zamýšlí Bůh. Další experiment byl vytvořen a řízen Sirianci, kteří jsou otci naší rasy. Sirianci jsou vlastně dvě humanoidní rasy, jedna je velmi tmavá a jedna velmi světlá. Okolo roku 1972 zjevili se autorovi andělé a požádali ho, aby vstoupil do meditace a pak ho vyzvedli z těla a zamířili s ním do vnějšího vesmíru. Poprvé uviděl vytváření zlaté lidské sítě okolo Země a doslova jí prošel a zamířili hlouběji do vesmíru. Proletěli membránou, která obklopuje Zemi i Měsíc, je asi 700 tisíc km od Země. Na druhé straně membrány sedí bez pohybu obrovské vesmírné vozítko, měřící asi 80 km, bylo celé černé a beze spár.
Uvnitř bylo vše bílé a beze spár a byly v nich výtvory, které vypadaly jako umělecké formy a tvary krásných soch. Sirianci zredukovali svou veškerou technologii do tvarů, forem a proporcí a vše bylo propojeno s lodí, s jejich myslí a srdci a oni mohli udělat cokoli. My to nazýváme psychotronika, je to technologie, která vyžaduje lidský kontakt, aby fungovala. Andělé mi načrtli myšlenku, že když civilizace vytváří stále více pokročilejší technologii, za předpokladu, že je to její volba, tak se čím dál více odděluje od zdroje života a stává se slabší a slabší, protože se stala závislou na technologii. Jako konečný výsledek této zkušenosti bylo, že andělé chtěli, abych se vzdal technologie a soustředil se na čisté vědomí jako na cestu k rozpomenutí se na Boha.
Důvod, proč byl v první řadě uskutečněn sirianský experiment, má příčinu v Atlantidě. Protože vědomosti Mer-Ka-By byly zneužity, byly roztrženy dimenzionální světy Země a způsobily pád vědomí. Následkem zneužité energie se lidská rasa propadla hlouběji do tohoto přeexponovaného světa 3dimenze. Proto galaktické velitelství odsouhlasilo znovu vybudování sítě Kristova vědomí kolem Země, za použití systému posvátných chrámů a zvláštních míst, aby se tato síť geomanticky obnovila, aby lidstvo mohlo znovu získat svoje právoplatné místo v univerzu. Bez této sítě by bylo lidstvo ztraceno. Tento plán byl již použit u bezpočtu dalších planet a většinou to vždy fungovalo.
Bylo vypočítáno, že budeme zpátky v Kristově vědomí ještě před velkou kosmickou událostí, která se měla odehrát v srpnu 1972. V ten čas mělo naše Slunce expandovat do heliového slunce, což je přirozená událost, před tím to bylo vodíkové slunce. Všechno světlo, které přichází na Zem a vytváří veškerý život, pochází z fúze dvou atomů vodíku, aby vytvořilo helium. Pak, za miliardy let, když je vše tvořeno heliem, se spustí nová reakce, kdy tři atomy helia se spojí ve fúzní reakci, aby vytvořily uhlík. Tato reakce měla proběhnout v srpnu 1972, a pokud by lidstvo nebylo ve správném stavu vědomí, tj. v Kristově stavu vědomí, bylo by spáleno na popel.
Asi v polovině 18.stol začalo být jasné, že se to nestihne. Sirianci převzali iniciativu a začali prohledávat akašické záznamy galaxie, co jiné rasy při řešení tohoto problému vymysleli. Až ve vzdálené galaxii našli možné řešení a galaktická rada dala souhlas k jeho provedení; tento experiment ale nebyl dosud nikdy proveden. Laserovou technikou začali vysílat neuvěřitelné množství dat na Zemi, bylo vytvořeno holografické pole okolo Země i okolo každé bytosti, což poskytlo možnost pro ochranu i změnu lidského vědomí, aniž člověk o tom věděl. Zvířata a zbytek života byly také uvnitř tohoto pole, ačkoli ty nebyly manipulovány. Holografické pole okolo Země přetvořilo vnější realitu, přesun do holografické repliky univerza odvrátilo Zemi od smrtelné expanze slunce. Vše bylo naprogramované, události i reakce na události, abychom urychlili spirituální růst. Dva roky do července 1972 byli lidé zbaveni svobodné vůle. Současně byla zde možnost ovlivnit evoluční vzorec každé osoby na Zemi a modifikovat DNA, pokud by to bylo nezbytné. Plánem bylo vzít nám na krátkou dobu svobodnou vůli, abychom prodělali rychlou změnu DNA a pak pomalu obnovit svobodnou vůli, až bychom počali tyto vzorce zvládat, všechny, které by dovedly lidstvo jak nejrychleji to jde, do Kristova vědomí.
Co se skutečně stalo, to se dozvíme, až dosáhneme úrovně Kristova vědomí. Kolem 7.8.1972 nastal nejsilnější výron energie ze Slunce, sluneční vítr dosahoval rychlosti 4 022 500 km za hodinu a v záznamech se to objevovalo ještě 30 dní. Experiment byl neuvěřitelně úspěšný, prošli jsme nejkritičtější dobou bez jakýchkoli problémů. Program byl nastaven tak, že to pro lidi vypadalo jako malá změna a jakmile bychom urychlení spirituálního růstu zvládli, pokračovali bychom bez holografického pole.
Vše bylo načasováno k dokončení Kristovy sítě okolo planety v roce 1989, což by umožnilo lidem postoupit do dalšího dimenzionálního světa. Jak experiment pokračoval, bytosti ze všech koutů galaxie se o nás začali zajímat a dokonce nás pozorovali i z jiné galaxie. Každý o tom věděl, kromě nás. Vyvíjeli jsme se tak rychle, že to neuniklo pozornosti a exponencionálně to dosud vzrůstá. Je to ve vesmíru nové a těžko říci, co vše to způsobí. Ono malé semínko informace, jak to vše zvládnout, přišlo ze vzdálené galaxie, která zůstala v původní realitě. Bůh to tam uložil, věděl, co se stane a pouze on ví, kam to povede.
Důvodem, proč je lidem tato informace o skryté realitě podávána, je prostý. Stáváme se jedněmi z nových mistrů, kteří zdědí tuto Zemi. My probuzení a ti, kteří s námi pracují, budeme brzy zodpovědní za probuzení zbytku lidstva. Uvnitř nás je moudrost starší nežli čas. Nechť vše, co děláme, bude požehnáním pro veškerý život. Jakmile překročíme dualistické vědomí, otevřeme se Jednotě jediného Boha a původní Realitě.
Dimenzionální posun. Většina proroků i původních obyvatel světa ví, že na Zemi nastane velká změna. Tuto změnu vidíme jako planetární přesun do nové úrovně bytí, ze třetí do čtvrté dimenze, který je spojen se změnou vědomí do vědomí Jednoty neboli do Kristova vědomí. Pomůže nám, když budeme vědět, co a jak přichází. Následující popis uvádí běžný postup, který se obvykle děje v univerzu, ale Země je výjimečný případ, který by mohl proběhnout odlišně; vše záleží na lásce, kterou jako planetární rasa projevíme. Prvním znamením je, že geomagnetické pole Země oslabuje a začne se chovat neobvykle, což se již také děje. Ptáci neemigrují do obvyklých míst, siločáry se mění. Civilizace se počíná hroutit a vstoupí do poslední fáze posunu, což netrvá obvykle déle jak dva roky, ale téměř vždy alespoň tři měsíce. Všechny systémy, které udržují civilizaci v chodu, se rozpadají a vládne chaos; nebezpečné je být na živu. Období 5 až 6 hodin před vlastním posunem je zvláštní doba, kdy čtvrtá dimenze začne prosakovat do třetí. Obvykle se posunou osy planety, ale to už budeme v nové časoprostorové dimenzi a život se dramaticky změní. Před touto fází se odehraje nanebevzetí, zmrtvýchvstání či konečná smrt. Magnetické pole významně ovlivňuje lidskou mysl i paměť. Když se potopila Atlantida, lidé ztratili paměť a zbláznili se; magnetismus planety je spojen s našimi emocionálními těly.
Při dimenzionálním posunu tří dimenzionální svět pro nás pomine, proto je kontraproduktivní ukládat jídlo a zásoby do díry a myslet si, že až bude po všem, vyjdu ven a zařadím se do života jako obvykle. Nic materiálního nám nepomůže, úspěch přechodu závisí jenom na duchovním uvědomění a na čistotě charakteru. V čase překrývání dvou dimenzí mohou se objevit podivné fenomény, jako 4dimenzionální objekty, zvláštní barvy, tvary; neměli bychom se ničeho dotýkat, jinak budeme urychleně vtaženi do 4dimenze.
V luciferské realitě, v níž žijeme, technologie vyrábí syntetické materiály. To, co se v přírodě nenachází, neprojde do 4dimenze, vrátí se zpět do prvků a něco se může rozložit nebo roztavit rychleji než ostatní. Auta i novější domy s umělými materiály se rozloží, nebude v nich bezpečno. Je lépe prožít poslední hodiny posunu v přírodě a pokud to nejde, odevzdat se do rukou božích. Z posunů předchozích nezůstaly žádné stopy, Bůh vyčistil prostředí původní Reality pokaždé, když se uskuteční dimenzionální posun. Proto vyspělá civilizace vybudovala pyramidy z přirozených, trvanlivých materiálů.
Každá osoba, která žila na Zemi, posun zažila, musela ho zažít, aby se na Zemi dostala. Se vstupem do nového milénia vzestupní mistři cítili, že přibližování se tomuto posunu bude velmi nenásilné; tyto události vede čistá láska. Zdá se, že období posunu bude zkráceno, bude krátké a bez trhlin. Proto není třeba dělat si starosti, lépe je relaxovat. Možné je i to, že jednoho dne ráno vstaneme a před západem slunce zjistíme, že jsme dětmi v novém světě.
Mezi 3. a 4. dimenzí je Prázdnota, ze které všechny věci pocházejí a musí se do ní vrátit. Není zde světlo ani zvuk, nastává absolutní ztráta smyslů. Lze jen čekat a děkovat za vnitřní spojení s Bohem. Můžeme v té době snít. Obvykle to trvá 3 až 4 dny; není to reálný čas. Vlastně jsme dosáhli konce času, o kterém Mayové i jiní duchovní lidé hovořili. Může se nám zdát, že uběhly tisíce let. Pak neočekávaně náš svět exploduje do oslnivého, bílého světla - právě jsme se stali dětmi v nové realitě. Lidské dospělé tělo v dalším světě je dítětem; začneme růst, neboť bytosti zde měří 3 až 4,9 m. Tělo má ještě atomovou strukturu, ale atomy se převážně přeměnily v energii. Toto nové zrození bude posledním životem ve struktuře, jak ji známe. V páté dimenzi, která přijde brzo po čtvrté, neexistují již žádné životní formy. Nebudeme mít tělo, ale budeme všude v jednom okamžiku.
Když je otevřeno 4dimenzionální okno, kdokoli jím může vstoupit, ne každý může zůstat. První typ lidí je na tento svět připraven životem, jaký žili na Zemi. Druhý typ lidí není připraven, mají tak velký strach, že okamžitě se vrátí na Zemi. Třetí skupina byla připravena na přechod, ale není připravena zde zůstat. Nyní se naplní podobenství o pšenici a koukolu. V této realitě, na cokoli člověk pomyslí, se stane. Pokud zůstaneme v harmonii a míru, ve víře v Boha a v sebe sama, budeme manifestovat harmonický a krásný svět a přežijeme zde. U někoho strach a zloba vzroste a budou vytvářet staré obrazy a emocionální vzorce, budou se cítit ohroženi a budou se bít s nepřítelem vzniklým z vlastní mysli a největší jejich strach jim dá smrtelný zásah a budou přesunutí zpět, odkud přišli. Ježíš: Protože všichni, kdo berou meč, mečem zahynou.
U těch, kdo přežili, téměř vždy se stane, že dostanou milující rodiče, tak, jak si je vysnili na Zemi, kteří se o ně postarají a nedovolí, aby se jim cokoli zlého stalo. Je to naposledy, v dalším světě již nebudou. Vše zlé pominulo, nemusíte se o nic starat, prostě se jen odevzdáte lásce; další krásná a posvátná úroveň bytí se vynořuje. Naše pocity, myšlenky a jednání je klíč ke všemu a charakter čistý jako křišťál se stane nástrojem přežití při nanebevstoupení. Láska k bližnímu přináší řád do světa a dává věčný život. Láska a pravda je základem vzorce a působí jako klíč ke hvězdné bráně. Víra, mír, harmonie a krása jsou další ženské vzorce a soucit, pokora, moudrost a jednota tvoří mužský vzorec. Tyto úrovně vědomí
jsou nejdůležitější při vstupu do vyšších světů a stávají se významnějšími, když stoupáme výš. Neseme geny Sirianců a v pravý čas přestoupíme do jejich rasy. Je to rasa určená pro čtvrtou dimenzi, tělo se změní a budeme se cítit přirozeně.
Sporadicky se může planeta dostat do anomálie, aby se přechod stal snazším. Přejde do další dimenze, ale utvoří starou dimenzi takovým způsobem, aby dokončila starou karmu a udělala přechod do dalšího světa jednodušší. Na celoplanetární bázi se to stává zřídka, ale je to možné. Různá proroctví načasovala změnu zemských os před začátkem milénia, zdá se, že nic z toho se nestalo. Možné je i to, že jsme již přešli do čtvrté dimenze a nevíme o tom? Je to velmi rozsáhlé téma. Možná to budou nové děti Země, mnoho z nich je vysoce spirituálních a přišly na Zemi, aby nám pomohli s přechodem do nového světa. Tyto děti mají schopnost iniciovat přechod prostřednictvím neobyčejných prostředků. Je to sen univerza, aby každá duše přešla, protože to před tím nebylo možné? Pokud jsou tyto děti reálné a zdá se, že jsou, pak není nic nemožné. Bůh nám možná požehnal Jeho dokonalou milostí.
Nové děti. Za posledních sto let se změnila Země tolik, že člověk před sto lety by nevěřil tomu, co se v současnosti děje. Počítače mění všechno, je to zvláštní milostný vztah mezi dvěma živými atomy, uhlíkem a křemíkem. Mnoho učitelů mayského kalendáře říká, že poslední cyklus končí 22. nebo 24. 12. 2012, případně 18.února 2013. Mnoho proroků předpovídalo, že tento čas, který žijeme, je časem velké změny.
Lidské mutace v historii a v současnosti. Hluboko v DNA se stáváme novými a velmi odlišnými, genetické změny v lidské DNA se dějí po celém světě; stávají se zřídka, ale přece se stávají. V historii mělo lidstvo velmi dlouho jeden univerzální typ krve, typ 0, někdy do doby asi před 15 tisíci lety. Jakmile jsme se stali zemědělci, změnila se naše strava, začali jsme jíst zeleninu a ovoce a tělo reagovalo mutací DNA a vytvořilo nový typ krevní skupiny A. časem se lidská krev dvojnásobně změnila, pokaždé změnou stravy a možná i klimatu, zrodily se typy B a AB. Bude mutace pokračovat? Lidstvo dnes poprvé začalo jíst všechna jídla světa a změny jsou tak velké, že lze očekávat odezvu v lidské genetice a bezpochyby již reakce nastala. Ve většině případů změna DNA děje se u dětí a již dnes lze rozpoznat tři kategorie nových dětí.
Indigové děti. V Číně v roce 1974 poprvé na světě si všimli nově zmutovaného dítěte; věda je zaznamenala v roce 1984 a v roce 1999 věda naznačila, že 80 až 90% všech dětí narozených v USA jsou tzv. indigové děti. Rodí se také v mnoha oblastech světa a zdá se to mít souvislost s rozšířením používání počítačů. V první řadě mají tyto děti jiná játra. Změna je přirozenou odezvou na nové potraviny, nová játra zpracovávají vše, i odpadkové jídlo; děti se zmutovaly, aby přežily. Dále mají IQ v průměru 130 a zdá se, že počítače jsou prodlouženým mozkem těchto dětí. Zpočátku se myslelo, že jsou tyto děti problematické, syndrom poruchy pozornosti a hyperaktivita, ale problém nebyl v dětech, ale ve vzdělávacím systému, který nebyl připravený vyučovat tak nadané děti. Děti mají také zesílené psychické schopnosti, dokážou číst v mysli svých rodičů. Podle parapsychologů pocházejí z indigového parsku, z velmi vysoké úrovně vědomí nenacházející se na Zemi. Autor si vzpomněl, že už dříve mu andělé řekli o dětech, které přijdou v budoucnu a změní svět.
Děti AIDSu jsou zvláštní skupinou, které převážně provedli změnu svoji DNA ne z důvodu stravy, ale v důsledku nemoci AIDS/HIV a vědci toto nazvali spontánní genetická mutace. Spontánní proto, že nastává během života a ne před narozením. Lidská DNA má 20 kodonů aktivních a tři další, které fungují spíše jako start a stop kódy softwaru. Ostatní do celkového počtu 64 nejsou aktivní a vědci se domnívali, že jsou naší genetickou minulostí, ale možná jsou naší genetickou budoucností. Tato skupina dětí zaktivovala další 4 kodony, což zcela změnilo jejich odolnost nejen vůči infekci HIV, ale jsou odolné vůči skoro všem nemocem. Po čase se zjistilo, že i více dospělých začalo mutovat stejným způsobem. Na místě je zde teorie o sté opici. Navíc jistí badatelé biblického kódu na hebrejské univerzitě zadali akronym do počítačového systému a krom jiných vyšla i tato fráze: konec všech nemocí.
Super psychické děti jsou schopné demonstrovat to, že na cokoli pomyslí, stává se realitou. Jde o podobu manifestace vědomí v rámci dimenzionálního posunu. Děti jsou vzájemně odlišné, ale provádějí věci, které většina lidí nedokáže: dovedou vidět různými částmi těla, některé svou myslí dovedou ohnout kovové příbory, dostanou obsah lahvičky skrze sklo ven a minci také tak dovnitř. Některé vyčtou z fotografie, co si kdo v okamžik fotografování myslel, kdo fotografoval, dovedou vstoupit do domu na fotografii a popsat zařízení apod. Přísné vědecké testy těchto dětí byly prováděny v Číně, USA, Rusku, v Evropě, Mexiku a v dalších místech světa. Jde bezpochyby o 4dimenzionální vědomí. V Číně kolem roku 1997 bylo zaznamenáno přes 100 tisíc takových dětí a byly pro ně vytvořeny tréninkové školy. A bylo zaznamenáno, že i jiné děti takto trénované, v přítomnosti přirozeně psychických dětí jsou schopny podobných kousků. Nejsme snad schopni změnit svoji DNA pouze správným myšlením a chápáním? Autor si myslí, že ano. Je přesvědčen, že tyto tři nové rasy dětí jsou světovým fenoménem a tím, kdo změní lidskou zkušenost zde na Zemi navěky.
Nevstoupili jsme již do 4.dimenze, nepřekročili jsme ji, aby to vypadalo jako ve 3.dimenzi? Pravda vyjde najevo ze souzvuku. Nyní, když známe povahu původní Reality smíchanou s luciferskou realitou, hledejte ve vlastních srdcích. Podívejte se dovnitř sebe sama. Měníte se? Jste úplně tou samou osobou jako před pár lety? Zrození má opět svůj způsob, jak udělat vše nově. Chováme v sobě veliký potenciál. Volba je na nás, zda dosáhnout spokojenosti prostřednictvím materiálních věcí anebo vnější svět je příležitostí, jak vyjádřit radost a lásku v životě.

Na Zemi jsme ve škole a zkušenostmi moudříme. Nemoc může být i tím, proč bytost přišla na Zemi, proto musím vždy předem požádat o svolení, zda mohu léčit tuto osobu. Prostřednictvím nemoci může člověk naučit se soucitu, a když bude vyléčen, tak jsme mu tuto možnost vzali. Musíme držet své ego stranou a léčení přijde přirozeně. Nejdříve žádám o povolení léčit své vyšší Já a ptám se, zda je to v božím řádu. Pokud nemocný souhlasí s mým léčením, ptám se jeho Já, zda je léčení dle božího řádu. Pokud nedostanu povolení, řeknu: Lituji, ale nemohu vám pomoci. Pokud povolení dostanu, pokračuji v hovoru s vyšším Já léčené osoby, neboť ono ví přesně, jak osobu vyléčit. Někdy jde o tradiční cesty, někdy to vůbec nedává smysl, ale spustí to něco uvnitř a okamžitě nastane léčení. Z pohledu léčitele jsou tělo a nemoc jen energie, a je dobré nejprve starou negativní energii odstranit z těla ven, nežli léčitel vloží do těla novou pozitivní energii. Obě energie reagují velmi dobře na lidský záměr. Přiložím prsty k nemocnému orgánu a se záměrem uchopím prsty tuto energii a vytáhnu nemocnou energii z těla ven a odhodím ji směrem do středu Země a Matka Země ji vezme a přemění v užitečnou pozitivní energii; tak mi to poradili andělé a funguje to dokonale.
Po odstranění negativní energie z těla je třeba nahradit ji pránickou energií, stačí vizualizace světla z našeho srdce, jak proudí tam, kde je třeba. Máme-li živou Mer-Ka-bu, její množství je neomezené, obnovuje se tak rychle, jak rychle se vydává; takto lze léčit i na dálku. Posledním krokem léčení je vidět osobu, jak se léčí ve své mysli a vidět ji, což je důležité, jako zdravou za tři měsíce v budoucnosti. Tato forma léčení je velmi jednoduchá a funguje, neboť přítomná vibrace lásky to skutečně umožní. Většina neúspěšných léčení nemá příčinu v tom, co léčitel dělá, ale protože u léčeného je něco, co léčení zastaví. Nejde teď o víru, ale o možné entity a disfunkční myšlenkové formy, které nejsou součástí osoby, ale přesto s osobou žijí, chovají se jako paraziti a jejich přítomnost dokáže zablokovat léčení stejně tak, jako přímo způsobit velké onemocnění. Entity jsou živé bytosti z jiných dimenzí a nějak vstoupily do tohoto světa. Tam byly užitečné, zde mají problém. Další druh entit jsou lidští duchové, kteří ze strachu neopustili tuto třetí dimenzi a usadili se na druhé osobě; další entity mohou být mimozemští duchové, kteří jsou ve špatnou dobu na špatném místě.
Disfunkční myšlenkové formy jsou myšlenky člověka nebo jiné bytosti, které se usadily u osoby obvykle s nějakým záměrem, jako je očarování, kletba, cílená nenávist apod. Vypadají jako červi či berou si formu jakéhokoli tvaru. Odnímají se stejným způsobem jako duchové. Málokdy jde o ducha dobrého, pro osobu prospěšného, který ve správném čase odejde sám. Ověřuji si proto, zda léčený nějakou tuto přisedlou formu nemá; z praxe vím, že asi polovina lidí je má. Zdroj těchto entit často pochází z doby před 13 tisíci lety, kdy Mer-Ka-ba byla zneužita a v Atlantidě byly roztrženy dimenze. Zeptejte se Já, zda zahrnete do léčení i tuto část. Pokud ne, připravte se, že léčení může být neúspěšné.
Při odstranění entit není důležitá technika, ale láska. Katolická církev používala exorcizmus a provádění dělo se s malými vědomostmi na spirituální úrovni a většinou se surovou psychickou silou. Kněz odstranil entitu a sotva věděl, že ona přejde na jinou osobu, neboť není schopná žít vně nějaké formy, tento svět jim není vlastní, bojí se. Podobají se malým dětem, a když se k nim přistoupí s láskou a s čestností, nebudou klást odpor. Když jste s nimi spojeni skrze lásku, jste imunní, nemohou vám nic udělat. Pokud jsou přítomné u nemocného, vyvolám myšlenkové pole tvaru osmistěnu, tedy dvě pyramidy základnou k sobě, které obklopí tuto bytost a obvykle i mne. Pak povolám archanděla Michaela, aby mi asistoval. Miluje tuto práci, protože to přivádí univerzum blíž do řádu, pak spolu pracujeme jako jeden. Poté přiložím ruce na břicho léčeného, neboť oblast pupíku je místo, odkud lze nejjednodušeji ducha odstranit, a požádám entitu, aby předstoupila přede mne, přejdu do telepatické komunikace s ní a pošlu jí lásku. Každý duch byl stvořen Bohem, aby sloužil posvátnému záměru v celém plánu života. Sděluji entitě, že ji navrátím do světa, ze kterého přišla a jakmile ji přesvědčím, je to lehké. V pravý čas začnu ducha vytahovat z těla ven, a jakmile je venku asi 90 cm, předám ho archandělu Michaelovi a on ho pošle, kam patří. Pro nemocného i ducha je to výhra a některé nemoci odejdou samy od sebe.
Lidé mají přisedlé entity z užívání těžkých drog, alkoholu, používání sexuální energie, při velkém strachu; obvykle vstupují do těla v oblasti zátylku. Jakmile jeden duch opustí tělo, téměř vždy i ostatní duchové, pokud tam jsou, odchází bez boje, aby také mohli jít domů. Nakonec se ještě ujistěte, zda jsou všechny pozůstatky z těla pryč, mohou tam ponechat vajíčka či něco jiného (čipy); zeptejte se, kde to je, vytáhněte to a pošlete za entitou pryč, jinak můžete onemocnět nebo se něco začne dít špatně.

KONEC


Stvoření aneb Prastaré tajemství květu života, kniha 1 a 2 - Drunvalo Melchizedek, Pragma 2009

O AUTOROVI :


Drunvalo Melchizedek je spirituální učitel žijící v americké Sedoně. Napsal čtyři knihy - Prastaré tajemství Květu života I. a II. díl, Had Světla 2012 a poslední Žít v srdci. Všechny jsou přeložené do českého jazyka. Celkově byly přeloženy do 29 jazyků a prodávají se ve více jak sto zemích světa.

Drunvalo je zároveň prvním člověkem na Zemi (v moderní době), který přesně matematicky i geometricky definoval duchovní světelné tělo, které se nachází kolem člověka, a kterému se v pradávných dobách říkalo Merkaba.

Na cestě za poznáním se setkal s přibližně sedmdesáti učiteli, kteří mu předávali nauku pocházející z různých duchovních směrů. On sám k tomu říká: "Velmi důležité je pro mě učení od Neem Karoli Baba (učitel Ram Dasse), který mi sdělil následující poselství - nejlepší způsob, jak spatřit Boha je uzřít ho v každé věci, v každé životní formě.

Dále mě nesmírně ovlivnila práce Jóganandy a později i jeho učitele Šrí Juktešvara. Intenzivně jsem studoval všechny náboženské směry, mimo učení Sikhů, protože si nemyslím, že je vojenská připravenost nutná. Nicméně u všech dalších, jako byly muslimské náboženství, křesťanství, židovství, hinduismus a tibetský buddhismus, jsem se hluboko ponořil do jejich studia. Velmi mě také oslovil taoismus a súfismus. Studiem nauky súfismu jsem strávil jedenáct let.

Za mé největší učitele však považuji americké domorodé indiány. Byli to právě oni, kdo mi otevřel cestu pro duchovní růst a hluboké poznání. Jsou pro mě nesmírně důležitým zdrojem, který mě v životě inspiroval a vedl."

Drunvalo k tomu dodává, že všechna světová náboženství hovoří o jedné a té samé Realitě. Pro její opsání se používají různá slova, koncepty a myšlenky, ale Realita existuje pouze jedna, taktéž jako existuje jeden Duch, který se prolíná do všech aspektů Bytí.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya