TAJEMNÁ VODA – jeden z nezbytných živlů pro život na této planetě

3. srpna 2012 v 11:12 |  země - modrá planeta

Zkusili jste se někdy zamyslet, proč se voda vaří při 100°C, ačkoliv mnohé chemicky složitější kapaliny přicházejí do varu při podstatně nižší teplotě? Může být voda nositelkou informací? Má voda, nositelka života, význačné vlastnosti, o nichž ještě nevíme?

K napsání tohoto článku mě inspiroval rakouský dokument Tajný projekt: Voda (Top secret: Water) odvysílaný Českou televizí, mimochodem velmi zajímavý. Ke shlédnutí je na i-netovém portálu YouTube.
Voda, která nás nejen obklopuje, ale je i základní podmínkou pro všechen život na naší planetě, je pro nás tak běžnou záležitostí, že si jí všímáme prakticky jen v případě, kdy se pozastavujeme nad její kvalitou pro konzumaci nebo tělesnou očistu a relaxaci.
Těm z nás, kteří se zajímáme o ezoteriku a duchovní věci, ještě tak něco říká pojem vody jako jednoho z živlů. Voda jako chemická sloučenina má skutečně výjimečné vlastnosti.
Je kupříkladu nejhustší při 4°C a nikoliv při 0°C, kdy přechází z kapalného do pevného skupenství, jak by se dalo logicky očekávat. To je i důvod, proč vodní plochy zamrzají od horních vrstev postupně hlouběji a nikoliv naopak ode dna k povrchu.
Dalším známým faktem je, že neexistují dvě sněhové vločky, jež by měly stejný tvar! Už méně lidí možná ví, proč se voda vaří až při 100°C, když mnohem chemicky složitější a oblíbená tekutina, jako je líh, se vaří při 78,3°C.
Sumární vzorec vody zná každý: H2O. Informuje nás o tom, že jedna molekula vody sestává ze dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku. Ale co špiritus? Chemicky jde o etylalkohol (etanol) patřící do širší skupiny tzv. alkoholů.
Sumární vzorec C2H6O, resp. C2H5OH. Molekula tedy obsahuje dva atomy uhlíku, který je mnohem těžší než vodík stejně jako přítomný jeden atom kyslíku a vodíků je na rozdíl od vody celých šest.
Stejně tak bychom mohli hovořit o pro člověka jedovatém metylalkoholu CH3OH, jehož molekula obsahuje kromě dvou vodíků a jednoho kyslíku jako voda ještě další dva vodíky a jeden atom uhlíku. Přitom se vaří při 64,7°C.
Molekuly vody jsou totiž magneticky orientované a sdružují se, proto má voda neobvykle vyšší bod tání a bod varu. Z této vlastnosti vyplývá mnoho dalších skutečností.
Ve výše zmíněném dokumentu se dozvíte jak kvality vody, tak i zároveň kvalitu prostředí, v němž se vyskytuje, ovlivňuje strukturu ledových krystalků při zmrznutí.
Voda je medium, to ví každý, kdo se zajímá o ezoterii a hermetismus, případně další související nauky. Z tohoto hlediska nás tedy nepřekvapuje, že může být, resp. je nositelkou informace a má svoji paměť, což začínají potvrzovat nejnovější výzkumy.
V jedné z regresí, kterou jsem dělal, popisovala moje klientka život a hlavně znalosti mága, který žil osaměle v lese a s nímž se v jednopm z minulých životů setkala.
Mimo mnoho dalšího velmi zajímavého od něj slyšela větu: "Nezáleží na tom, co do lektvaru dáme, ale jakou myšlenku do něj při přípravě vtiskneme."
Na principu přenosu zapamatované informace ve vodě funguje, podle mnohých názorů, homeopatie, kdy původní látku ředíme postupně vícenásobněkrát, například stokrát, až do žádané tzv. potence, při níž ovšem neobsahuje takto zředěný roztok kromě vody ani jednu molekulu původní látky. Přesto je jeho účinnost nesčíslněkráte empiricky prokázána.
Voda je díky svým specifickým vlastnostem ovlivnitelná také energiemi, které k ní přicházejí a se kterými je ve styku. Nasměrujeme-li do čisté vody tok pozitivní bioenergie nebo například kosmické energie, může se stát zdraví velmi prospěšnou.
Aby se nepletly pojmy s dojmy, je nutné vysvětlit, že voda, která vyvěrá jako pramen ze skály, je prosycena přírodní energií, ale také, což je podstatné, minerály, které se v ní ze země a vrstev hornin rozpustily. To jí přináší osobitou svěží chuť a léčivé účinky, což je ovšem fyzikálně objasněno.
To všechno a mnohé další souvisí, podle mého názoru, s vodním živlem, který byl tak nazván právě podle vody, jež je jedním ze stavebních prvků života.
Čtveřice živlů podle sókratovské tradice doplněná pátým všeobsažným aeterem zastupuje vše, co bylo stvořeno a reprezentuje, z čeho to bylo stvořeno.
Musíme ovšem uvažovat, že tento názor, promýšlený a hájený zejména Platónem, není myšlen v tom smyslu, že jakási Nadvesmírná bytost vzala hrst hlíny (živel země), smísila ji s vodou a něco z ní uplácala, pak vložila do ohně, aby se to vypálilo do stálé konzistence, když to vytáhla a popálila si prsty, honem to svým božím dechem pofoukala.
Čtvero živlů zastupuje samozřejmě čtvero principů: živel zemský je spojen s principem dostředivým, jehož protipólem je odstředivost, princip živlu vzdušného, živel ohnivý je principem žárovým a jeho protipólem je právě princip chladový, živel vodní. Obě dvojice, tvořící tzv. dvojnost ve dvojnosti, se doplňují.
Velmi pěkně a jednoduše lze pomocí čtvera živlů vysvětlit funkci pyramidy, ale i posvátné číslo 7 ("Tato Země byla stvořena v sedmi…"), duchovní dvanáctku (dvanáctero apoštolů, dvanáctero znamení zvěrokruhu), atd. Vysvětlíme si srozumitelně a podrobněji příště. Jednoduché, funkční. V jednoduchosti spočívá krása.
Voda je skutečně médiem schopným přenášet informace. To dokonce i složitější, jakou je myšlenka. Je tvárnější než krystaly, které jsou skupenství pevného a o nichž je známo, že dovedou uchovat informaci.
Této vlastnosti vody se dá, samozřejmě, velmi účinně využít při léčení všech možných chorob a neduhů. A to nejen při lázeňské léčbě, ale také už při takové maličkosti, jako je příprava léčebných odvarů a roztoků.Zdroj:
Boris Jaroš, astrolog a terapeut
Publikováno v časopisu VE HVĚZDÁCH,http://www.astrolife.cz/
Články z tohoto blogu je možné šířit pouze s uvedením těchto stránek
jako zdroje, případně i těch, které uvádím na konci článku jako zdroj.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya