ŽIVOT NA NOVÉ ZEMI - VY A VAŠE KŘÍŠTÁLOVÉ TĚLO

3. srpna 2012 v 10:22 |  jemnohmotný energetický systém člověka
Endokrinní systém žláz je většině laiků znám, ale jen v souvislosti s hmotným tělem, a to ponejvíce štítná žláza a slinivka břišní. Endokrinních žláz máme samozřejmě více.
Přidávám článek - je to jeden z mála článků, kde se konkrétně hovoří o bioenergetikce spirituálního endokrinního systému. Informace byly získány prostřednictvím channelingu a nepatří mezi nejnovější. Význam těchto informací však zůstává stále aktuální. Ještě jedna moje okrajová rada: chcete-li povzbudit svůj brzlík a svoji imunitu, obranyschopnost ( je uložen za hrudní kostí ), chvíli kotníky jemně poklepávejte právě na tuto kost.


Přikládám obrázek všech edokrinních žláz:Tyto informace jsou přenášeny od archanděla Michaela prostřednictvím Celia Fenn v zájmu pomoct vám lépe pochopit, jak funguje nové multidimenzionální křišťálové tělo, a pomoct vám vytvořit a udržet si základní rovnováhu mezi energií a formou, která je nyní tak klíčová. V tomto článku budeme probírat to, co označujeme výrazem "spirituální/endokrinní" systém, a jeho roli při zrovnovážení energie v rámci těla. V druhém článku probereme "emoční / spirituální zrovnovážení a uzemnění fyzického těla".
Mnozí z vás si všimli, jak strádáte v rámci svých energetických úrovní, kdy se často pohybujete od stavu s vysokou energií po extrémní vyčerpanost. Nebo jste vyčerpaní stále. Či se můžete cítit zpomalení a neschopní stejného množství fyzické práce, kterou jste zastali dříve.
Nebo můžete shledávat fyzické nároky života velmi náročnými. Nebo se můžete podivovat, proč jsou někteří lidé také tak ovlivněni energiemi, a jiní nezaznamenávají nic.
Takže "starý model" trojdimenzionální lidské bytosti fungoval na energetickém systému sedmi čaker, z nichž možná pouze dvě nebo tři nižší čakry byly plně funkční a čisté. "Lidský anděl" nové energie funguje na energetickém systému dvanácti čaker, z nichž všechny čakry potřebují být čisté a funkční. A navíc vyšší vibrace osmé a deváté čakry jsou zprostředkovávány prostřednictvím fyzického těla plně probuzené bytosti. To znamená, že obrovské množství energie proudí skrz bioenergetický systém vzestoupených "lidských andělů" nové Země.
Význam udržovat bioenergetický systém v rovnováze je zásadní pro zdraví a blaho jednotlivce, jinak energie "exploduje" a nastanou problémy jak fyzické, tak emoční. Ale je relativně jednoduché udržet systém v rovnováze, jakmile je pochopena bioenergetika spirituálního endokrinního systému.
Dříve, než probereme tento systém, ještě dodáme, že ti,kteří neaktivovali svůj systém dvanácti čaker či nevzestoupili, stále cítí dopady vyšších vibračních energií páté dimenze. To je pociťováno jako tlak, který je třeba vyrovnat. Energie "zvenčí" se jeví, že se pohybuje rychle, a stávají se stresovanými a "neschopnými držet krok". Ironicky není odpovědí pohybovat se rychleji, ale fyzicky zpomalit, aby vnitřní vibrace mohly vzrůst a vyrovnat se s těmi zvenčí. Čím vyšší vnitřní vibrace, tím klidnější se osoba stane, a tím bude schopnější otevřít vyšší stavy vědomí.Spirituální / endokrinní systém:
Šišinka mozková:
Vyšší vibrační portál těla. Portálem mezi fyzickým hmotným tělem a sférami energie a světla je endokrinní či hormonální systém těla. Je to prostřednictvím tohoto portálu, skrze který jsou světelné přenosy světelného těla přeměněny do fyzických chemických zpráv, které vstupují do krevního systému jako hormony. Tyto hormony regulují distribuci energie a fungování fyzického těla. Pokud je endokrinní systém přestimulován, produkuje energetické vlny a nerovnováhy, které mnoho lidí cítí, když se přizpůsobují svému novému tělu a jeho energetickému toku.
Světelná energie z vyšších dimenzí, která pulzuje z galaktického centra, vstupuje do fyzického těla v šišince mozkové. Tato malá uzlina v mozku je klíčový portál pro vnímání vyšších vibrací světla. V lidském andělu či vzestoupené bytosti je plně aktivní a funkční po celou dobu. Ve starém energetickém člověku byla používána pouze při meditaci; osoba "jde nahoru", aby se setkala s vyššími vibracemi průvodců a andělů a vyššího já, a pak opět "sestoupí dolů". Plně aktivovaný lidský anděl žije s tímto andělským / spirituálním portálem v plně aktivním stavu po celou dobu. Je to ekvivalent nacházení se ve stavu hluboké meditace (mozkové vlny théta) v rámci stavu plného probuzení. To je důvod, proč se mnoho lidí v transformaci cítí "kosmicky" a "dezorientováni", když se přizpůsobují běžnému životu na této hluboké úrovni vědomí. Je to úkol této doby, abychom žili s tímto vyšším stavem vědomí a přesto byli dostatečně uzemněni, abychom dobře fungovali ve fyzickém světě. Nicméně théta je rovněž úrovní zázračného tvoření a formování energie, se záměrem manifestace, takže když je toto přizpůsobení provedeno, lze vytvářet zázraky snadněji.
V této době mnoho lidí zažívá "výboje energie" v šišince mozkové. Když dochází k výrazným elektromagnetickým emisím z galaktického centra, stává se šišinka mozková elektricky přetíženou a přestimulovanou. To může oplátkou vést k přestimulaci další mozkové endokrinní žlázy, hypofýzy, což vytváří problémy s energetickou rovnováhou fyzického těla. Šišinka mozková a hypofýza jsou přímo spojeny s elektromagnetickým či bioenergetickým "obvodem" těla, protože hypofýza je aktivována emisemi světla nebo zprávami, které jsou přenášeny ze šišinky.
Hypofýza - klíč k rovnováze
Žláza hypofýzy je "hlavní endokrinní žlázou", jejíž základní funkcí je regulovat aktivity těla prostřednictvím kontroly hormonální rovnováhy.
Spolupracuje se štítnou žlázou a reguluje tak výdej tělesné energie.
Pokud je hypofýza přestimulována, může dočasně přestimulovat štítnou žlázu (a nadledvinky na nižších úrovních), čímž dojde k produkci energetických výronů a člověk se cítí "nabuzen". To uvede tělo do nerovnováhy, a pokud to pokračuje příliš dlouho, může to způsobit vyhořenínadledvinek nebo vyčerpání stresem. Může to rovněž způsobit depresi, kdy jedinec zažívá extrémní fyzické a emocionální příznaky, jak se tělo snaží vypořádat s tímto novým přílivem evoluční energie, která vytváří křišťálové tělo, jako čistý nosič pro vyšší vědomí lidského anděla.# # # >
Musíme zdůraznit, že lidské tělo je nádherným samoregulačním organizmem, který vždy hledá rovnováhu. V tomto procesu bioenergetické evoluce se snaží pomoct vám najít rovnováhu, jak nejrychleji je to možné, abyste se mohli těšit síle a energii nového křišťálového těla. Odměnou bude větší dlouhověkost, perfektní zdraví a neomezená energie. Ale pro mnoho z vás je nyní často problémem, že způsob, jakým žijete, tělu nedovoluje provést přizpůsobení, které potřebuje. Takže jak vaše hypofýza cítí nárůst stimulace, budete potřebovat zpomalit. Pokud tak neučiníte, tělo to udělá za vás. To je důvod, proč tak mnoho lidí zažívá nemoci, když je jejich tělo nutí zpomalit a umožnit překalibraci či přizpůsobení bioenergetického hormonálního či endokrinního systému. Je mnohem lepší dbát instrukcí vašeho těla a zpomalit. Pokud se cítíte stresováni nebo unaveni, odpočiňte si. Když odpočíváte, vaše vyšší já bude pracovat na vytvoření rovnováhy ve vašem spirituálním / endokrinním systému, aby vám umožnilo vypořádat se se zvýšenou úrovní vibrací přicházejících energií.Zklidnění systému:
Úloha brzlíku a "dýchání srdcem".
Nejlepším způsobem, jak pracovat na zklidnění a vyrovnání těla, je práce s dechem a energií brzlíku, neboli "vyšším srdcem".
Brzlík je energetickým portálem srdeční čakry, kde jsou emise světelné energie vnímány ve své podstatě jako nepodmíněná láska. Srdeční čakra je rovněž hlavní čakrou pro plíce, a proces fyzického dýchání aktivuje brzlík a srdeční čakru. Mohli jste si všimnout, že když jste znepokojeni, dýcháte velmi mělce, dokonce i zadržujete dech. To nedovoluje srdeční čakře se otevřít a zabraňuje to rovnováze na této úrovni. Když jste hluboce uvolnění, jako při meditaci, dýcháte zhluboka a umožňujete energii srdce proudit hladce, což vytváří pocit hlubokého klidu a uvolnění, který je pro meditaci charakteristický. Takže způsob, jak zklidnit bioenergetický systém a navrátit tělu rovnováhu, je technika, kterou nazýváme "dýchání srdcem". Když dýcháte zhluboka a zaměříte se na srdeční čakru, zaplavíte systém světelnou energií nepodmíněné lásky. To oplátkou vyrovná nadbytek elektrické stimulace šišinky a poskytne vám to pocit klidu a míru. Čím více se naučíte dýchat zhluboka a stanete se tak "vědomým dýchačem", tím více zaktivujete funkci brzlíku, který nejen vytváří pocit nepodmíněné lásky, ale hraje rovněž klíčovou roli u zdraví těla, protože podporuje fyzický imunitní systém.
Silné tělo podporuje silný spirituální / endokrinní systém . Pravděpodobně nejlepším způsobem, jak podpořit změny ve vašem těle, je pravidelné fyzické cvičení a dobrá strava. Silné zdravé tělo je mnohem lepším nosičem pro mocné energie dvanácti čaker, než tělo slabé a unavené.
V podstatě dokud si nevybudujete svoji fyzickou sílu, nebudete schopni podporovat nároky nové energetické zátěže vašeho těla. Protože křišťálové tělo nové Země je silné a zdravé tělo. Je určeno k pohybu a k aktivitě. Má rádo čerstvý vzduch a venkovní aktivity. Čím více času strávíte venku, budete za chůze nebo při provádění fyzických aktivit zhluboka dýchat, tím více bude vaše tělo nápomocno při regulaci a vyrovnání nového křišťálového bioenergetického systému, tak, jak budete uskutečňovat evoluční posun.
Jakmile je rovnováha dosažena, budete se cítit klidní, plní míru a mocní. Budete schopni využít svého systému dvanácti čaker a vytvářet zázraky, které si ve svém životě přejete. Takže chápete, proč je tak důležité pomoct svému tělu v rámci toho přechodu, neboť "předrátovává" a "aktivuje" váš spirituální / endokrinní systém. Rovnováhy dosáhne o to rychleji, pokud budete spolupracovat a umožníte průběh těchto procesů tím, že zpomalíte a vědomě budete pracovat na vytváření rovnováhy ve vašem životě. Cítit se vyrovnaně a harmonicky jak na vnitřních, tak vnějších úrovních, by mělo být cílem, protože se posunujete k plnému využití vašeho nádherného a mocného křišťálového těla nové Země.
Zdroj translation OSUD.cz 2008 by Luboš, doplněno
 
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya