NAŠE ZEMĚ - MATKA GAIA

20. listopadu 2012 v 11:25 |  země - modrá planeta

Zem stráca svoju tvrdú pôdu pod nohami. Svoju frekvenciu. Vynára sa z hmotného zabudnutia, rozpúšťa svoju nevedomú tvár, aby splynula s novou realitou. Duchovná sféra matky Gáii sa už zviditeľňuje nad severným a južným pólom a pokračuje smerom ku stredu Zeme. Už len kúsok nám chýba, aby nás objala svojou bezpodmienečnou láskou.
To znamená, že okolo jej fyzicky viditeľného tela sa vytvára spirituálny závoj - nová krištalická matrica zemského Ja - ktorá má v sebe ukryté vysoké vedomie lásky. Zem, matka Gaia, je tou transparentnou energiou, ktorá vníma, vidí, skenuje svoj evolučný vývoj i evolúciu celej svojej organickej ríše. Neustále sa ponára a súčasne vynára z racionality svojich mentálne tvorivých planetárnych myšlienok, schémy galaktického vedomia, aby sa zdokonalila do tej miery, váhy a vývojovej výšky, ktorá je pre ňu dôležitá a potrebná. Aby bola schopná prijať, absorbovať vysoké frekvencie, dovoľujúce jej spolupodieľať sa vo svojom - ako i ľudskom záujme na vstupe do nových realít.
Jej krištalická prizma /zemská zrenica/ sa rozžiaruje. Nadychuje sa posledných potrebných dúškov frekvencie, aby bola plne pripravená na transspektrálnu vlnu, ktorá ju energetickou expanziou jadra prenesie do vyšších obvodových sfér jej novej časovosti. Smerom od jadra, ktoré je vysoko spirituálne, pulzuje krištalická frekvencia. Šíri sa smerom k zemskému povrchu a pulzuje čoraz väčšou silou. Rovnaký proces prebieha v človeku a každej organickej bunke. Hmotné okraje Zeme sa na niektorých miestach rozpúšťajú /severný a južný pól/. Rovnakým spôsobom dotyku, aký má skackajúca lopta. Zvykajúc si na skutočnosť, že jej nová pôda je príjemná, stabilná, objektívne vyhovujúca a plne zodpovedajúca jej predstavám o šťastí.
Je to rovnaká situácia, ako keď letíte v lietadle. Vaša známa matka Gáia je pod vami. Sledujete ju, obzeráte si ju z vyššej vtáčej perspektívy, kde nevidíte len nepatrný detail jej hmotnej reality, ale získavate väčší záber Zeme, ktorú máte pred sebou ako na dlani. To je nová zem, ktorá obklopuje jej pôvodné fyzické telo. Jej nadzemská, spirituálna výška je zväčšeným polomerom zemsky rozkvitajúcej koruny stromu nového života, ktorý driemal v čase zabudnutia v človeku i v Zemi. Ten istý proces, ktorý prebieha v tele matky Zeme, prebieha i v celom organickom svete. Rovnaký akt i zámer znovu osvietenia spirituálnou frekvenciou. Žiaričom, esenciou, svetielkom Vášho Ja….Vašej duše.
Mnohí z Vás zobúdzajúcich sa do novoveku, zabúdajú, že nová Zem - jej spirituálna sféra - je predovšetkým záležitosťou duše. Je portálom vedomia ľudského srdca. Stále hľadajú bránu, či dvierka do novej dimenzie niekde na inom mieste. Neskúmajú svoje najvnútornejšie vnútro, ktoré je syntézou všetkého, čo je novou realitou.
Globálne, celosvetovo si už uvedomujete, že Zem je v pohybe. Vlní sa Vám pod nohami novou energetickou tvorivosťou. Atypicky reaguje na Vaše 3D výpočty, predpovede, fyzikálne zákony. Chveje sa, láskou rozlieva svoje srdce ako svetelný reaktor, pripravujúci Zem na organický skok v čase. Neustále sledujete pohyb jej povrchu. Tektonické platne, vodu zaplavujúcu pevninu, smršte, tornáda, hurikány, ktoré si očistou ľudskej negativity vyberajú svoju daň. Ale zemské a tým i Vaše chvejúce sa vnútro Vás mnohých nezaujíma. A pritom tvorí podstatu celého procesu.
Obava, strach, rastúca panika. Veľký otáznik v očiach i na perách…..čo sa bude diať? Je dôležité, aby ste si uvedomili svoje vnútorné pocity. Negatívne i pozitívne emócie a odseparovali sa od strachu z neznáma a z ničoty. Mnohí ste už procesom vzostupu previbrovávali, i keď si to nepamätáte. Ale spomienky neustále pulzujú v pamäti Vašich génov. Je to rovnaké, ako keď sa viete lyžovať, keď viete plávať, korčuľovať….Po niekoľkoročnej pauze sa domnievate, že ste všetko zabudli. Keď sa postavíte na lyže - v prvej chvíli Vás ovláda pocit neistoty, obavy, možno i strachu, že kopec pred sebou nezvládnete. A pritom pravda je iná. Je to ilúzia zabudnutia na realitu, pulzujúcu neustále v krvi, žilách, tepnách, srdci. Na dokonalosť, ktorú človek kedysi pred rokmi vlastnil. Práve týmto spôsobom /iluzórne, neobjektívne/ sa staviate mnohí svojím strachom, alebo obavou k procesu časovej zmeny.
Skutočnosť, že k Vám opäť preniká….presakuje Vašou dimenziou …..nehovorí o kozmickom páde, ale o výhre. Nepozerajte sa na celý proces cez indície negativity /strachu, paniky, hrôzy/. Pokúste sa zahľadieť na vzostup svojím tretím okom, vnútorným zrakom, ktorým Vám premieta čas Vašu blízku budúcnosť. Tam je pravda ukrytá. Vo vnútornom pohľade na seba, na Zem.
Ako žena, ktorá sa prehŕňa v dekoratívnej kozmetike, bižutérii, doplnkoch….aby bola opticky čo najkrajšia a pritom zabúda, že svoju skutočnú krásu má hľadať vo svojom vnútri. Je to dekorácia, design, obal, opticky Vás zavádzajúci klam hmotného sveta, odvádzajúci pozornosť od primárnej podstaty. Hmýrenie sa, chaos na povrchu, aby človek nezaregistroval, že v jeho i zemskom vnútri….ako i v strede všetkých planét a centrálnej Galaxie sa niečo veľké deje.
Je to srdce. Koráb na vyprahlej púšti ľudskej duše, ktorý hľadá opäť svoj zabudnutý prístav. To je ľudská ilúzia oddelenosti. Optika - ako základ svetelnej evolúcie, zrenica ako centrálny stred všetkého diania ….expanzie. Opticky hmotný klam doposiaľ zneviditeľňujúci spirituálne "neriešené" čakry. Zabudnutie na primárny zdroj všetkého, čo je skutočne dôležité. Skúste si predstaviť, že vaša Zem je vo Vás. Vnútri Vášho čakrálneho vesmíru. Rastúcim žiarením sa roztáča, aktivuje, rozžiaruje, ale súčasne sa aktivuje všetko, čo s Vami organicky súvisí. Váš šiesty zmysel pre novú tvorivosť. Vaše pochopenie, Váš záujem, snaha byť pri tom, byť súčasťou, byť pozitívne nový…iný. Vaša aktivujúca sa dlho zabudnutá minulosť. Spôsob, akým ste žili, čo bolo pre Vás dôležité a čo bezpredmetné. Nad týmto sledom dôležitostí sa zamyslite. Čo je momentálne pre Vás skutočne "in" a čo nie je. Či honba za peniazmi…alebo Vaše umenie zostať v kľude, rovnováhe. To neznamená prestať naplno žiť, tvoriť, byť aktívny - práve naopak. Ale spôsobom svojej tvorivosti sa zamyslieť nad celým procesom zmien. Akým spôsobom, akým druhom myšlienky, aktivity sa na vstup do novej dimenzie pripraviť. Inými slovami - ako tvoríte, uvažujete, spolupodieľate sa na tvorení pomocou nových energií. Je to imatrikulujúce srdce. Jeho spirituálna vášeň i skúška, či všetko s plnou zodpovednosťou za seba, za svojich blízkych, za matku Zem zvládnete. Svojím objektívnym pohľadom na svet.
Deštrukcia nie je cieľom vzostupu. Jeho zámerom je negovanie, zmazanie negativity pomocou žiarenia vysokých frekvencií. Všetkých indícií, ktoré sa nestotožňujú s multidimenzionálnou kreativitou a neustále udržiavali nepreniknuteľnú vrstvu proti vyššiemu princípu svetla, ktorým je bezpodmienečná láska. Tým stavali barikády na ľudskej ceste duchovna, spirituálna, ktoré sú jeho neoddeliteľnou jednotou. V tom tkvie celá podstata vzostupu človeka a jeho spojenej nádoby - matky Gáii. Negativita, ktorá úzko súvisí s finančným systémom Zeme, škrtiacim krídla i pľúca človeka. Blokujúca spiritualitu - súčasť ľudského "Ja sám som tou cestou, po ktorej aktívne kráčam." Znemožňujúca mu konať túžbou vlastného srdca a súčasne zastavujúca transfer energií, ktoré vyživujú epifýzu.
To nie je vekom, milovaní….že stárnete. Nedostatočnou výživou energií sa vám zmenšuje, schne, šišinka. Nie je to spôsobené hmotnou realitou, v ktorej malo ego na svojej udici napichnutú zlatú rybku, ktorou Vás neustále lákalo do svojej siete. Bola to Vaša nedôvera v samého seba. Vaše neustále /negativitou/ vyživované podceňovanie sa a súčasne deficit vysokých energií, ktoré vyživujú epifýzu. A tá - ako dlho nepolievaný kvet vysychala. Celý proces je o návrate do lásky, objektívne reálnych ľudských schopností. Viery v seba samého. A lásky sa predsa nebudete báť.
Kto sa jej túži vysmievať a je rozhodnuitý ignorovať jej indície - je to jeho výber cesty. Momentálne je kolektívne vedomie porovnateľné s vlakom a cestujúcimi.
1./ Prvá kategória ľudí:
Ľudia, ktorí absolútne obsiahli, absorbovali potrebnú hladinu frekvencie. Tým, že sa s pozitivitou stotožnili a nedovolili, aby sa ich akýmkoľvek
spôsobom dotýkal negatívny zámer. Pevne sedia na svojom "sedadle", s pohľadom nasmerovaným pred seba. Nikto a nič ich nepresvedčí, aby cestovali iným vlakom….zmenili smer svojej cesty.

2./ Druhá kategória ľudí:
Sú to ľudia, ktorí dobehli na poslednú chvíľu, naskočili na svoj vlak a rozpačito, ešte trochu váhajúc, si prisadli k svetelným majákom na emocionálne i fyzicky rozbúrenom zemskom mori.

3./ Tretia kategória ľudí:
Ľudia, ktorí sa rozhodli cestovať iným vlakom, iným smerom. Aj tu je určitá diferencia - tí jednotlivci , ktorí s úsmevom na perách i v očiach mávajú štartujúcemu vlaku, plne si vedomí všetkých dôsledkov oddelenosti - tí jedinci, ktorí plní nenávisti, odmietania, kritiky, hodnotenia, zosmiešňovania svojho okolia ignorujú vyšší stupeň frekvencií. Sú súčasne už stabilne ukotvení v nízkych vibráciach, alebo zastagnovali na svojej ceste. Zväčša pod vplyvom vlastného ega.S láskou Féwa

Zdroj: http://cestaduse.wordpress.com/
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya