ZAMYŠLENÍ K VZESTUPU PLANETY ZEMĚ a datem 21.12.2012

27. prosince 2012 v 13:02 |  transformace


Tolik probíraný vzestup Země záleží na každém jednotlivci a u každého to může probíhat různě ... každý máme své osobní prožitky, vnímání. Mnoho lidí zklamaných, že se 21.12.2012 přece nic neudálo - každý očekával pravděpodobně něco jiného…. Bude to dlouhodobý proces a u každého bude probíhat jinak, například podle jeho - řekněme, dispozic. Nemůžeme však čekat že něco dostaneme, ale je důležité co my pochopíme, uděláme, a ne co udělá ten VZESTUP PLANETY za nás. My jsme neoddělitelnou součástí těchto nastávajících změn a neseme i zodpovědnost. Způsobili jsme naší planetě mnoho škod, ničili přírodu atd. Není to jen o Zemi, ale i o nás, jejich obyvatelích, o změně našeho vědomí pozitivním směrem.


na obr. posvátná geometrie - merkaba


Následující článek je převzat z http://gaia2010.sk/
Vzostup - Premena, konal sa, alebo sa koná? - ApukheUž sme sa niekde v nejakej "D" videli? Chceli sme vzostúpiť? Pýtam sa naozaj, vážne, bez výsmešku a arogancie. Milovaní, kto z nás chcel, kto z nás veľmi túžil a cítil to aj v srdci, že by mohol vzostúpiť? Koľkí to chceli len preto aby sa potvrdili ich predpovede, aby sa zviditeľnili, teda z vypočítavosti a cez ego? Samozrejme ostávajú tí, ktorí si vytvorili alebo prijali ilúziu vzostupu, nakoľko tajne dúfali, že niekto za nich vyrieši ich nezvládnuté problémy.

Krásne je na tom to, že teraz sa útočí na tých, ktorí nás tzv. viedli. Veľmi rýchlo ich niektorí pomenovali za falošných prorokov. Je to smiešne. V čom sa líšia takýto útočníci od ostatných, od ktorých sa teraz vlastne dištancujú? V ničom!!!! Neboli sme náhodou len my veľmi zlí poslucháči? Počúvali sme len to čo sme chceli počuť, videli sme len to, čo sme chceli vidieť dopredu. Tvorili sme vlastnú ilúziu o vzostupe a vždy je ľahšie vlastnú neschopnosť hodiť na druhého.
Nepatrím k tým a už ste to hádam spoznali, ktorý píše kto a čo má robiť. Vždy píšem o tom čo cítim, vnímam, podľa čoho žijem a kam ma to vedie, k čomu ma to doviedlo. Som ako taká otvorená kniha. Zdieľam s vami svoj život a verím, že niekomu to pomôže na jeho ceste.

Vôbec mi nezáleží na tom, kedy a ako sa uskutoční vzostup, nakoľko každý z nás si to aj tak inak vysvetľuje, vníma a koná. Práve preto nikoho ani nesúdim ak neverí vo vzostup, alebo úplne inak vníma, má iný pohľad na tento fenomén možnosti ľudstva.

Dajte si len jednu otázku pokiaľ to tak cítite. Čo očakávate od vzostupu? Buďte ale prosím k sebe maximálne úprimný a otvorený. Načo ste prišli? Pravdepodobne vaša odpoveď bude znieť asi v takomto duchu: " Nie som spokojný s niečím v mojom živote a sám to nedokážem zmeniť. Vyzerá to tak, že sa ani ľudstvo celkovo v najbližšej dobe nezmení, lebo nie je schopné zmeniť svoje problémy".

Neznie to ako nejaké očakávanie? Veď pripusťme aspoň na minútku, že áno a dajme si ďalšiu otázku: "Čo potrebujeme urobiť aby sa vzostup podaril"? No predsa to, čo očakávame. Urobiť ZMENU, PREMENU!!!! Premenu seba, opätovné obnovenie spojenia s dušou, vesmírom, Bohom. Predsa to je vzostup.

Chceme žiť v láske, v bezpodmienečnej láske? Tak žime ihneď, teraz a tu. Sami dobre viete, že bezpodmienečnosť je to, čo sme zatiaľ nezvládli. Väčšina z nás sme chceli vzostup s podmienkou, že nám tam niekde v 5D bude lepšie, krajšie, bez problémov 3D. Veď to môžeme vytvoriť aj teraz a tu. Vytvorme vzostup najprv v sebe. Sami sa premeňme milovaní. Premeňme vlastné životy, prestaňme sa báť a naplno začnime dôverovať sebe, srdcu, vesmíru, Bohu. My urobme ten prvý krok. Odhodlajme sa v srdci k tomu prvému kroku a meňme samých seba a požehnanie príde.

Osobne som to už urobil pred nejakým časom a naďalej pokračujem, mením sa. Nebojím sa zmien a s radosťou, láskou v srdci prijímam nové možnosti tvorby môjho vlastného života. To je moja, vlastná premena, vzostup. Viem, teraz myslíte na tie ďalšie informácie, ktoré kolujú po webových stránkach, FB, knihách, od Merkaby až po neviem čo. Osobne necítim že to potrebujem chápať a všetko to robiť. Tieto veci som absolvoval takých 12 rokov dozadu, kedy sa v knihách u nás o tom ešte ani nepísalo. Načo mi bude technika, keď nemám kľud, mier v sebe, v srdci. O nás je postarané už dávno. Len my sa máme postarať o seba a o to, aby sme sa chceli zmeniť.

Všetko je tak, ako to má byť. Celý duchovný svet nám ponúka svoju pomocnú ruku. My by sme taktiež mali podať svoju ruku. Nadarmo oni naťahujú smerom k nám svoju pomoc, pokiaľ sa stále držíme starých programov, nánosov, istôt a očakávame, že nás zachránia. Pomôž si sám človeče a potom ti pomôže aj Boh. A je to tak.

Zbytočne sa fixujeme na druhých, na ich informácie, teórie, správy, posolstvá. Prečítajme si ich, prijmime to, čo nás posunie a poučí, no nefixujme sa. S fixovaním strácame časť našej slobody. Všetky tieto informácie beriem ako pomoc. Myslím informácie, ktoré dokážem prijať v srdci a nie totálne všetko, čo kto a ako napíše. Rovnako to platí aj pre posolstvá, ktoré aj ja píšem. Sám to cítim, že niektoré informácie sú pre niektorých z vás a teším sa, že vám pomôžu. To mi stačí.

Viem len jedno milovaní. Som v láske, Sme láska a viem, že milujem vás všetkých, či to bude Janka, Evička, Arion, Vladimír, alebo jeho svokra, matka alebo ty ktorý čítaš tieto riadky. Život je zmena, premena, vzostup.

Milujem nás.

S láskou v láske napísal Ján Bálint Apukhe 24.12.2012Další článek k tomuto tématu je převzat:Féwa 27.12. 2012 od uživatele fb Ilona Pálušová, který zveřejnila 27. prosinec 2012 ·

Ľudské vedomie tvorí dve kategórie. Jedna kategória ľudí pristupuje k procesu vzostupu len z pohľadu racionálna /svojej ľavej hemisféry/ a v dôsledku toho mnohé nechápe. Druhú kategóriu predstavujú ľudia, ktorí sa na svet pozerajú očami svojho srdca. To znamená duchovným spôsobom - princípom vyšších dimenzií - do ktorých ľudské vedomie vzostupuje.
V kolektívnom vedomí bola znásobená nedôvera spôsobujúca rozpoltenosť individuálneho prístupu človeka k vzostupujúcej Zemi a tým i k vzostupu kolektívneho vedomia. Je cielene zameraná na disharmóniu, nerovnováhu, ktorá vyvoláva nekontrolované reakcie. To znamená, že v náročnom období prechodu bol zámerne znásobený stav chaosu, ktorý má navodiť dojem, že žiadny posun do nových ľudských realít neprebieha. Je to snaha demotivovať, odvádzať pozornosť od prebiehajúceho procesu. Využívajúca skutočnosť, že človek zatiaľ - v tuneli /mostíku/ hemisfér a zároveň v galaktickom interdimenzionálnom tuneli dvoch časov /dimenzionálnych sfér / - nemá schopnosť fyzicky vidieť energetický posun z času subjektívna do jednotného objektívneho času. Súčasne je posun po časovom moste "plávaním" medzi hmotou a antihmotou a škrtanie emocionálnych "zápaliek" je mierne povedané nevhodné.
Pretože každé tu a teraz človeka a tým i kolektívneho vedomia tvorí svoje ďalšie tu a teraz, neustále sa tým zrkadlí do ďalšieho momentu konkrétny stav vedomia. Tým človek sám určuje ako bude následne prebiehať celý proces. A prirodzene tým pôsobí na moment aktivácie nového vedomia. Inými slovami - hutnosťou kolektívneho vedomia dlho očakávanú chvíľu /kontakt/ zrýchľuje, alebo naopak spomaľuje. Človek neustále vo všeobecnosti inklinuje k racionálnemu pohľadu na návrat duchovna, čím je prakticky nemožné správne chápať čo sa vlastne deje. Radšej prijme oficiálnu informáciu médií o konkrétnom dátume, kedy nastane koniec sveta, ktorú bezmyšlienkovite absorbuje bez snahy sa zamyslieť ....prečítať si niektoré z posolstiev, ktoré boli už niekoľko rokov v predstihu po celom svete zdieľané. A keď následne je rovnakou mediálnou cestou táto informácia zosmiešňovaná, reaguje tým istým spôsobom.
Záverom posunu v čase /kvantový skok/ ku ktorému sa blížime po spomínanom galaktickom interdimenzionálnom moste a súčasne mostíkom medzi mozgovými hemisférami je dotyk /kontakt/ dvoch dimenzionálnych hladín /sfér/. Tým nastáva prienik realitami a vstup do piatej dimenzie. Jednoducho povedané - podobná situácia, ako keď sa prehodí výhybka na koľajnici a vlak sa presunie na novú koľaj. Vstupom do dimenzie /do cieľa cesty/ v ktorej sa človek stáva súčasťou už viditeľných realít. Svojou získanou schopnosťou tvoriť tu a teraz krištalickým vedomím svoj nový svet.
Je to príčina a následok. Vedomie človeka, ktoré do tej chvíle bolo schopné a ochotné vidieť len následok /dôsledok/ svojho tvorenia /konania/ , ale nedokázalo preniknúť do genetickej pamäti - do príčiny. Tým, že sa kolektívne vedomie opäť zjednotí multifrekvenciou, bude človek schopný tvoriť a tým i myslieť novou myšlienkovou formou. Vybrať si z knihy života /životov/ všetky potrebné informácie a nájsť dôvod všetkého čo do tej chvíle nechápal. To znamená - príčinu. A to na všetkých úrovniach, vo všetkých oblastiach. Z toho vyplýva, že bude konať s plným pochopením a maximálne zodpovedne pristupovať ku každému momentu svojho tvorenia a tým i existencie. Aktivovaním DNA, znovu získanou spiritualitou, bude svoje svetlo /esenciu všetkého čo je/ vyžarovať do priestoru. "Technicky" sa jedná o elektromagnetické vlnenie, ktoré má v 3D realite tvar jablka a jeho stred neustále prúdi stredom tela človeka a Zeme. Prepólovaním vedomia sa preklopí opačne.
Dotykom /kontaktom/ nanosfér mozgových štruktúr /a dimenzionálnych kozmických sfér/ s božskou časticou nastane v nanosekunde premena uhlíkovej bázy na krištalickú. V jednote času do ktorého ľudská populácia vzostupuje nie sú smerodajné čísla a výpočty 3D reality. Je to iný pohľad na čas a z toho dôvodu je skutočne náročné zosúladiť /vopred oznámiť/ konkrétne časové údaje, ktoré človek v tejto realite - kedy potrebuje vidieť a dotknúť sa, aby uveril - potrebuje mať ako dôkaz. Myslieť si, že božská energia sedí pri počítači, alebo pri stole a počíta matematikou 3D reality rovnice....to skutočne nie je možné. Je to vedomie bezpodmienečnej lásky. Jej neustáleho tu a teraz tvorenia. Vedomie, ktoré obsiahne svojím potenciálom celý vesmír. Svojou nekonečnou túžbou bezpodmienečne milovať. Božské vedomie, ktorého impulz nasmerovaný k Zemi je jeho i Vaším súhlasom k návratu späť do skutočnej pravdy.
Zámerom záveru transformácie, ktorým je prechod cez galaktický a súčasne hemisférický most /mostík/ je dosiahnuť kontakt s novou dimenziou. Na tento dotyk s vysokou frekvenciou je momentálne zameraný celý energetický systém tela Zeme i človeka, ktoré je už dlhou púťou vzostupu unavené, pretože sa jedná o náročný proces premeny. Pre túto evolúciu bola vybraná postupnosť. To znamená istota, že každý jedinec dostáva možnosť posun v čase zvládnuť. Dlhodobou detailne prepracovanou prípravou. Na druhej strane bola zvýšená náročnosť na trpezlivosť.
Cieľom druhej strany, jej tmavých energií prirodzene nie je vzostup kolektívneho vedomia. Strachom, obavou, neistotou - z toho prameniacou nedôverou v seba i celý proces sú negatívne energie živené a tým ich potenciál rastie. Pocitom nedôvery, naimplantovaným tmavými energiami do kolektívneho vedomia - prostredníctvom jedincov, ktorí si neveria a podceňujú svoje schopnosti sa snaží negativita blokovať ľudský kontakt s novou dimenziou. Teraz skutočne záleží na každom jednotlivcovi, na jeho viere, pozitivite. Je to paľba negativity. Situácia, ktorú mali temní pripravenú pre prípad, že sa ľudská populácia dostane až sem - do záveru. Záleží na Vašom prístupe k sebe, ale i ku svojmu okoliu. Záleží na láske, či jej dovolíte, aby z vašich sŕdc prúdila do všetkých strán. Na vašom rozhodnutí. Či súhlasíte, aby expandovala a bola tým nielen individuálne, ale i globálne preciťovaná a zdieľaná. Uvedomte si, prosím, že zámerne sú teraz posielaní do deja vzostupu tí ľudia, ktorí sú ľahkou "korisťou" pre negativitu.
Zem túži vzostúpiť a vzostúpi. Vy ste jej neoddeliteľnou súčasťou. Rozhodnutie je na Vás. Nikto Vás nemôže nútiť ani presviedčať. Bolo už mnoho povedané. Absolvovali ste školy životov, ktoré Vás mali pripraviť na evolučný skok do vyšších hladín svetla. Jediné čo teraz potrebujete urobiť pre seba, pre všetkých je - udržať frekvenciu viery v lásku a nedovoliť, aby do jej čistej energie vstúpila akákoľvek pochybnosť, negativita. Ste to Vy, ktorí tvoríte svoj lepší, krajší svet a záleží na Vašom rozhodnutí.
S láskou Féwa

Oběma autorům tímto děkujiAKTUALIZACE: Nebojte se 21.12 2012
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya