2013 - A co teď? - 2. část

10. května 2013 v 17:52 |  transformace

pokračování z http://poutnicicasem.blog.cz/1305/2013-a-co-ted-1-cast

Nové myšlenky - nevíte, co nevíte

V několika minulých channelinzích, jsme vám něco řekli o nových nápadech, na které se můžeme v této nové éře těšit. Teď mluvíme o nových myšlenkách a nových paradigmatech myšlení. Až tyto věci nastanou a podíváte se na ně zpětně, potom řeknete: "Proč nás to nenapadlo dříve?" Důvod je ten, že jste na to nebyli připraveni. Takže jste byli postaveni před proces, který vám budeme jen těžce vysvětlovat, protože Lidé to nechtějí slyšet.
Lidské Bytosti věří, že jejich mozky jsou schopné jakékoliv myšlenky, která je ve Vesmíru myslitelná a že obloha je hranicí. Věří, že v kterékoliv době, kterýkoliv intelektuál může přijít se vším, co je potřeba, jako s dalším krokem v rozvinutém myšlení. A přece tomu historie nenasvědčuje, že? V minulých poselstvích jsme na to poukazovali a dali jsme vám námět k přemýšlení. Nadnesli jsme skutečnost, že by vám mělo být jasné, jak létat a samozřejmě tomu tak nyní je. Když hovoříme, tisíce Lidských Bytostí jsou ve vzduchu, letí z jednoho místa na druhé na principu, který vám ukázali před tisíci lety ptáci. A přece je to pro lidstvo nová věc, která byla teprve nedávno objevena. Jak dlouho jste se dívali na ptáky a toužili se vznést? Jak dlouho některé kultury používají létající draky? A přesto jste na to nikdy nepřišli! Jak je tomu u Lidské Bytosti s neohraničeným myšlením? Nikdy jste na to nepřišli!
Nakonec to dokázali asi před 100 lety dva výrobci kol. A já se vás ptám, vypadá to, jako že se tady stalo něco, co se vymyká běžné normě? Věděli jste (a já to zopakuji), že tito výrobci kol vyhráli rekord prvního Lidského letu asi o týden? Ti ostatní na Zemi na tom také současně pracovali. Věděli jste to? A tady je odpověď - protože Duch vštěpuje myšlenky, když jste na ně připraveni a ne dříve. Tato zdánlivě zřejmá představa je neviditelná a slepá a nedosažitelná Lidské Bytosti, protože na ni nedokáže myslet. Tento atribut vidíte ve všem, co se týká lidstva, ať už o tom víte nebo ne.
Jak dlouho jste měli pocit, že musíte vybudovat hradby kolem městských států a chránit se před jinými lidmi z jiných měst? Lidé stavěli zdi a vedli pravidelně války, aby druzí lidé nedosáhli na jejich majetek. Tak jak dlouho vám to trvalo, než jste si uvědomili, že byste se možná mohli o své zdroje rozdělit nebo snad dokonce jeden s druhým obchodovat, abyste oba měli prostředky toho druhého a oba v tomto procesu zvítězili? Jaký to koncept! Vlastně jste to udělali až teď. Spojovat věci dohromady, místo abyste je trhali na kusy, vám přišlo na mysl v posledních 75 letech. Proč k tomu nedošlo před tisíci lety? Místo toho jste pokračovali v izolování vašich hranic a budování armád, abyste se cítili v bezpečí. A teď je tady myšlenka " skupiny zemí", které sdílejí společné zdroje, obchodují bez cel a mají na mysli společnou obranu. Všimli jste si toho? A připravte se na daleko více, protože vzniknou celé kontinenty, které to udělají v budoucnu. Ale proč to trvalo tak dlouho?
Až do velmi, velmi nedávné doby, jste byli dobyvatelé. To je všechno, co jste dělali, to je vše, co vás napadlo. Dobyvatelé smetli jiné Lidské Bytosti, takže tam, kam vstoupili, teď vlastnili zemi a zdroje. Tak se tenkrát přemýšlelo. Teď říkáte: "Už jsme to překonali." Až tak moc ne. Ne doopravdy, ale jednou tomu tak bude.
Nové nápady budou takové, že jste na to nikdy ani nepomysleli. Tyto představy vám budou dány, abyste dostali odpovědi na ty nejčastější otázky, které trápí vaši společnost od doby, co jste se narodili. Vynálezy přinesou každému Člověku na této planetě čistou vodu, levně a kdekoliv. Vynálezy vám poskytnou energii, levně a kdekoliv. Tyto myšlenky smetou všechny důvody, kterými nyní omlouváte znečišťování, a když se podíváte nazpátek, napadne vás: "Toto řešení bylo vždy k dispozici. Proč jsme na ně nepomysleli? Proč jsme to tak nedělali už dříve?" Protože k tomu ještě nenastal čas a vy jste nebyli připraveni. Nezaseli jste semena a stále ještě jste bojovali se starou energií, rozhodovali se, zda to máte sami se sebou skoncovat ještě před koncem roku 2012. A neudělali jste to… a neudělali jste to.
Je legrační, o čem uvažujete, a co vaši sociologové považují za "velké současné problémy lidstva", protože vaše nové myšlenky jednoduše zruší pravou podstatu těch otázek právě tak, jako to udělaly v minulosti. Vzpomínáte? Před dvěma sty lety předpovědi sociologů říkaly, že přijdete o zdroje potravin, protože nebylo dostatek půdy, aby stačila rostoucí populaci. Potom jste objevili rotaci plodin a hnojivo. Najednou každá parcela půdy mohla produkovat mnohokrát více, než tomu bylo dříve. Vzpomínáte si na předpovědi, že budete mít nedostatek dřeva k vytápění vašich domovů? Pravděpodobně ne. To bylo ještě před elektřinou. A tak můžeme pokračovat pořád dál a dál.
Takže dnešní hádanka je právě tak zvláštní, jak uvidíte. (1) Jak zesílíte energetické sítě vašich velkých národů, aby nebyly náchylné k pádu nebo nevyžadovaly masivní výdaje na zlepšení infrastruktury? Protože přichází zima (malá doba ledová, informace z dřívějšího channelingu), a vy budete potřebovat více energie. (2) Co můžete udělat se znečištěním? (3) A co světové přelidnění? Někteří odborníci vám budou říkat, že pandemie bude tou odpovědí; příroda (Gaia) zahubí asi jednu třetinu světové populace. Ty nejlepší mozky tohoto století dumají nad touto hádankou a říkají vám, že stojíte před velkými problémy. Posloucháte to celý svůj život.
Dovolte, abych vám položil tyto otázky. (1) Co kdybyste mohli úplně zrušit energetickou síť? Můžete to udělat a uděláte to. (2) Co když zdroje znečištění prostě zmizí, díky novým nápadům a vynálezům a prostředí se začne samo obnovovat? (3) Přelidnění? Předpokládáte, že lidstvo bude pokračovat v exponenciálním plození dětí, protože lidé jsou hloupí a nedokážou si pomoci. To je, moji drazí, otázka vědomí a vzdělání a změní se to. Představte si atribut nulového růstu v mnoha zemích, což je něco, co bude běžné. Všimli jste si, že některé z vašich dětí dnes opravdu začínají váhat, jestli mají vůbec mít děti? To je koncept!

Příprava na oddělení starého a nového
Je tady nový úsvit, ale to je všechno. Slunce se přehouplo přes horizont, jako kdyby říkalo: "Jsme zpátky." Ale nějakou dobu nebudete mít čistou oblohu, Pracovníku Světla, protože v procesu uvolňování budete mít co do činění s oddělováním, které bude probíhat. Vyvstanou námitky vůči těm, kteří nechtějí vstoupit do světla a kteří chtějí udržet to, co mají, protože jim to funguje. Cítí, že je to správná cesta, protože jim to fungovalo v minulosti a protože je to jejich život (přežívání). Oni nechápou, že věci se dramaticky mění.
To co nazýváte komunitou Nové Doby (New Age), všechny procesy - od toho, který vidíte zde (channeling) až po ten, který používá léčitel, jsou všechny rekalibrující. Některé z axiomů, které jste se naučili o tom "jak dělat věci správně" už nebudou fungovat. Bude zde více centralizované soustředění se na autoritu jedné duše. Tudíž bude menší soustředění na skupiny a více na individuální rozlišování. Říkejme tomu šíření nebo rozklad organizačně založené moudrosti a důrazu na individualisticky založené moudrosti.
"Počkej chviličku Kryone, to nedává žádný smysl. Každý ví, že jestliže spojíš více lidí dohromady, dostaneš lepší výsledky, protože základna moudrosti je větší." Opravdu? Připravte se na naprosto nový koncept, moji drazí. Kolik životů má za sebou vaše duše? Přemýšlejte o tom jako o výboru vaší vlastní moudrosti a spoléhejte se, že vám odpoví na všechno. "To je šílené, Kryone! A co pravidla, struktura, běžné cíle a úsilí skupiny, které pomáhají budovat představy a energii? Máme zahodit základní běžné dohody? Tyto principy jsou jednoduše zdravý rozum."
Moji drazí, jak vám mám předat koncepty, o kterých ještě nevíte? Dnešní zdravý rozum je zítřejší hloupostí, jestliže se objeví nová informace, která jej překoná. Chápete? Co když, jen co když, faktor individuálního vědomí, založený na všech jeho vlastních minulých životech, vyvinul v sobě sadu parametrů, které jsou společné všem? Co když je zde k dispozici posvátný vzorec, který je zcela běžný, ale dostupný pouze jednotlivcům? Potom tento jedinec objeví posvátnou odpověď přicházející z druhé strany závoje namísto od Lidského výboru někde na schůzi. Zvažte tyto věci předtím, než řeknete, že to, co považujete za "zdravý rozum" je skutečně něco, co je věčné.
Všechny tyto záležitosti budou nové a bude to jako strkat prst do oka mnohým, kteří si celý život mysleli, že všechno vědí, a najednou zjistili, že jsou tací, kteří jdou za nimi a dělají věci, o kterých si nikdy nemysleli, že by byly možné. Proto očekávejte oddělení se těch, kteří se nevyrovnají s těmito novými věcmi, a mnozí z nich budou Staré Duše.
Všechno to, o čem hovoříme v tomto poselství, zapadá přesně do sféry zájmů Staré Duše, která toto čte. Tisíce starých duší toto čtou v budoucnu. Teď hned vám řeknu, že vím, kdo jste. Nejste jen pouhou nadějí pro planetu, vždy jste byli její nadějí. Neexistuje nic nového, kromě toho, že nakonec to půjde snáze. Ale na okamžik musíte pochopit proces posunu a to, že změna není vždy spatřovaná jako dobrá věc. Tak po špičkách vstupte do této nové energie místo toho, abyste se s touto novou pravdou drali kupředu. Vstupujete do světla více cestami, než jste měli kdy předtím a i vaše "pravda" se možná mění.

Staro-nová duše
Dovolte mi, abych to shrnul. Potřebujeme vás. Nejste hotovi a nikdo neodchází. Budete následovat více channelingů, přijde více pomocných bytostí. Mocné informace budou přicházet ze zdrojů, o kterých jste si ani nemysleli, že je máte. Budete schopni rozlišit, jestli je to reálné nebo ne a bude to snadné. Můžete to poznat podle energie přenosu a podle toho, co sděluje. Všechno, co si budete muset vyslechnout, je jen malý kousek informace a poznáte, jestli je channeling předstíraný. To znamená, že ta vaše část, která je nazývána posvátné rozlišení, poroste.
Budete mít více intuitivní síly, protože se už teď nevrhá proti temnotě. To všechno se bude dít pomalu. Ale vězte toto: Potřebujeme vás, a potřebujeme, abyste byli nadšeni z toho, co je před vámi. Právě jste vyšli z temné éry trvající více než 30 000 let. Opakuji vám to znovu, moji drazí, že přijde den, možná už při příští precesi, kdy Lidská historie nebude vůbec pokládat dobu před rokem 2012 za životaschopnou sociální studii. To je to, co vidíte právě teď - začátek nové éry.

Nové děti
Myslím, že ironií tohoto poselství je toto: Ty Lidské Bytosti, které sedí přede mnou, říkají, že jsou unavené. Dlouhou dobu bojovaly a budou v tom pokračovat, až se rekalibrujeme. Když překročí závoj, jak to vždy dělají, vrátí se zpět jako děti (samozřejmě), ale jejich DNA se bude lišit od té, kterou měli kdykoliv předtím. Jako Staré Duše nikdy nebudou muset projít tím, čím prošli již dříve, protože stará energie nebude stejná. Probudí se s plným uvědoměním si toho, kdo jsou (nové atributy Akášického dědictví).
Jako děti budou znát a vidět barvy (interdimenzionální vidění). Jako děti budou mít identitu Staré Duše (vědí, že žily dříve). Budou vědět, proč jsou tady, už když jim bude 13 (mají dobrý koncept životních lekcí). Ale jste to vy! Právě jsem popsal vás - vás všechny! Stará Duše, toto je jeden z největších posunů, jaký kdy uvidíte, a může trvat celou generaci, ale stane se to. A ti, kdo potom uslyší tato slova a budou číst tato slova, potom budou vědět, že mám pravdu a budou znovu probuzeni na Zemi s naprosto novým paradigmatem vědomé reality.
Vzdělavatelé po celém světě rekalibrují svá učení, protože děti jsou jiné. A zase, tyto věci nejsou tím, co jste si mysleli. Není to pouze nějaká nová doba, ale spíše nový Člověk. To jediné, co vám můžeme sdělit je, že jsme vám říkali, že se to stane. Přišel jsem před těmi mnoha lety (v roce 1989) a řekl jsem, že se nezahubíte, jak o tom mluvilo vaše proroctví; prostě se tak nestane. Řekl jsem vám, že existují daleko lepší možnosti. Řekl jsem vám, abyste sledovali, jak se to děje. Sledujte to!
Ale byli tací, kteří byli staré duše a ti říkali: "Ne." Říkali, že Kryon je zlo století, protože jsem vám přinesl informaci, která byla jako políček do tváře všemu, co očekávali. Teď tady sedíte v roce 2013 a mohl bych říct: "Měl jsem pravdu."Ale místo toho říkám: "Měli jste pravdu." Protože jste to byli vy, kdo stvořil tento posun. Vy jste mě přivedli sem. Vy jste nás provedli tímto posunem, moji drazí!
Bůh žehnej Lidské Bytosti a všemu, co ve Vesmíru představuje.
A tak to je.

KRYON

* Velká temná trhlina (Dark Rift, někdy také Great Rift), jde o kraj mračna kosmického prachu, které leží podél Mléčné dráhy. Zdá se, že rozděluje světlo do dvou cest. Mayové nazvali tuto trhlinu Xibalba Be {Cesta do podsvětí) a pohlíželi na ni jako na místo narození a smrti a smrti a znovuzrození. Bylo to pro ně kanálem narození kosmické matky Creatrix, kde bude Slunce o prosincovém slunovratu 2012 znovuzrozeno. Bylo také místem smrti, protože je branou do podsvětí, země mrtvých a nenarozených.

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro http://www.transformace.info/ a pro www.kryon.webnode.cz.Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya