CO JE TO VLASTNĚ VZESTUP?

6. října 2013 v 13:45 |  transformace

Co je to vzestup?

Je to proces, při kterém přesuneme naše vědomí z jedné úrovně reality do druhé. Naše realita vychází ze systému naší víry a zároveň je jejím odrazem. Náš život odráží úroveň našeho vědomí. Naše realita odráží naše rozhodnutí a volby.
Co představuje dimenze?
Dimenze je úroveň vědomí. Každou dimenzi charakterizuje systém představ a víry. Např. ve 3D věříme, že toto je náš jediný život a vše co nemůžeme zachytit fyzickými smysly (čich, chuť, zrak, sluch, hmat) neexistuje. Je to vědomí jednotlivce - ega.
Vědomí 5D je vědomí jednoty (kolektivní vědomí), kdy chápeme a konáme v jeho smyslu, t.j. jsme součástí jednoty a žijeme v jednotě s druhými. Naše vědomí ve 3D mohlo vzniknout tehdy, když začalo potřebné množství lidí myslet stejným způsobem. Jakmile se najde potřebný počet lidí, kteří vibrují totožně (na stejné frekvenci) ve svém vědomí a sdílejí totožnou představu a víru o životě - vytváří tak společně určitou dimenzi. Čili jakmile nebude existovat potřebné množství lidí, kteří věří a myslí v rovině kolektivního vědomí, nebude možný vzestup na vyšší úroveň vědomí (pozn.: jedná se zde o energetickou hladinu, nikoliv o průměrnou duchovní úroveň lidstva; síla probuzené bytosti je obrovská ve srovnání s neprobuzenou).
Stejně to funguje i na planetární či galaktické úrovni. Každá dimenze má určitou frekvenci anebo vibrace (přesněji frekvenční rozpětí). Vibrace jsou o to rychlejší, čím blíže se nacházíme k integračnímu bodu světla a temnoty.


Co je to soucit?
Soucit je integrační bod s nejvyšší hodnotou vibrace.
Soucit definujeme na úrovni 3D jako hluboké vcítění se do utrpení druhých, spojené s přáním jejich utrpení zmírnit. Takovýto stav však posuzujeme zároveň jako něco negativního, a tím je jistým způsobem odsuzujeme. Odsuzujeme skutečnost, že prožívají něco, co je negativní a zlé.
Soucit na úrovni 5D je zbavený hodnocení, t.j. je to vcítění se do utrpení druhých, bez potřeby muset toto utrpení zmírnit, a přitom zároveň porozumění hodnotě tohoto stavu - hovoříme o tzv. stavu neposuzování. To znamená, že jsme si vědomi bolesti druhých, ale zároveň dokážeme rozpoznat, jakou úlohu toto utrpení v životě daného člověka sehrává.
Jak lze dosáhnout vzestupu?
Zjednodušeně řečeno tím, že odbouráme své blokády (blokády = strachy) a integrujeme své negativní emoce a pocity. Integrování a transformování těchto negativních pocitů a emocí je možné dosáhnout nejlépe pomocí soucitu. Když se naučíme akceptovat sami sebe a své negativní pocity (hněv, nenávist, pocit viny a hanby) a přiměřeně s nimi zacházet, dosáhneme rovnováhy mezi světlou a temnou stránkou naší bytosti.
Kdy dochází ke vzestupu?
 • když jsme připraveni odbourat své blokády
 • když jsme připraveni odbourat své strachy tím, že je procítíme a prožijeme, a tímto způsobem změníme k nim svůj postoj
Průběh vzestupu
Vzestup probíhá na všech úrovních - mentální, duchovní, emocionální a fyzické.
 • požádame o to, aby naše strachy vystoupily z našeho podvědomí na úroveň vědomí
 • strachy se manifestují v podobě lekcí, které se objeví v našem každodenním životě
 • těmto strachům se postavíme s vědomím prožít je naplno a uvědomit si je, abychom je mohli integrovat
 • integrujeme strachy a zvládneme dané lekce, tím že prožijeme pocity jako např. vinu, hanbu, hněv, nenávist, žárlivost atd. (těchto pocitů se většinou obáváme, neboť jsme byli naučeni, že jsou zlé a skutečnost, že je prožíváme znamená, že i my jsme zlí)
 • prožijeme pocit svobody, radosti, soucitu a vděčnosti (i vůči osobám, které v těchto lekcích vzaly na sebe úlohu "zlého")
 • osvoboďte osoby, které sehrály ve vašich lekcích negativní roli, od pocitu viny a transformujte svůj hněv či hanbu na soucit
 • soucit změní strukturu vaší DNA tak, že umožní vašemu tělu integrovat více světla. Současně se změní i implantáty (známé jako formy chování), které souvisely s danou lekcí a transformovaly se (dostaly se do rovnováhy). Tím se aktivuje část DNA, která byla zablokovaná
 • čím dále se v tomto procesu dostaneme, o to více bude naše DNA aktivovaná, čímž se změní i naše vědomí a my se přiblížíme blíže k integračnímu bodu světla a temnoty
 • soucit znamená bezpodmínečnou akceptaci všeho (světla i temnoty), nezávisle na tom, kým jsme
Existuje mnoho mylných interpretací vzestupu. Zde jsou některé z nich:
 • vzestup je možný i bez toho, abychom prožili bolest a strach - není, protože nikdo nemůže za nás prožit potřebné pocity a emoce - bolest je nejúčinnější pro vznik soucitukatalyzátor
 • svou DNA můžeme jednoduše aktivovat vyslovením záměru anebo to může udělat někdo za nás - omyl, samotný záměr na vznik soucitu nestačí
 • díky procesu vzestupu získáme schopnost pohybovat se současně na několika místech, levitovat a přesouvat předměty silou svého vědomí - ne, tyto schopnosti nejsou součástí vzestupu a není potřeba jich nadobýt, abychom jím prošli (pozn.: v 5D nicméně existují)
 • po vzestupu se ocitneme na jiné planetě - ve skutečnosti se to skutečně může jevit jako bychom byli na jiné planetě - vzestupem se člověk ocitne v jiné rovině této planety. Je to jako když ladíme rádio a jedním přijímačem dokážeme naladit různé frekvence (3D, 4D, 5D; pozn.: pro zajímavost 8Hz, 13Hz, 21Hz)
 • vzestupem budeme žít v úplné jednotě, nebude existovat nic negativního nebo temného a všechno bude láska a světlo - i v rovině 5D existují obě polarity, je to však život v jednotě, který existuje na této úrovni (pozn.: v 5D se jedná o realitu s jedním společným ohniskem, zatímco ve 3D/4D jsou pozitivní a negativní pól od sebe oddělené a mohou si navzájem škodit, což je v 5D naštěstí :-)již nemožné)
 • po našem vzestupu budeme moci vidět a slyšet naše duchovní průvodce - naše průvodce můžeme zatím vnímat vnitřním zrakem a sluchem. Po ukotvení 4D a 5D bude později možný i přímý kontakt
 • procesem vzestupu bychom měli opustit náš život ve 3D a vystoupit do světla - není to součástí současného plánu, podle kterého by mělo být možné žít v tomto světě s multidimenzionálním vědomím (pozn.: je otázka, co je "současný plán" a co znamená "v tomto světě"; multidimenzionální vědomí je naše bytostná přirozenost!)
Jak zjistím, zda jsem v procesu vzestupu?
Pokud jsme se rozhodli pro vzestup na úroveň 5D, je to něco jiného než se rozhodnout kráčet duchovní cestou. Jít duchovní cestou znamená otevřít se a zaobírat se jevy, které přesahují rovinu 3D. Vzestup je rozhodnutí pozdvihnout své vědomí do vyšší roviny.
V procesu vzestupu se nacházíme tehdy, když:
 • se naše strachy manifestují v našem životě prostřednictvím lekcí
 • naše fyzické tělo začíná reagovat na proces vzestupu novými bolestmi. Je to proto, že naše vnitřní dítě reaguje na manifestující se strachy, které jsou uložené v našem fyzickém těle na různých místech. Toto se projevuje bolestmi na daném místě (pozn.: což ale nemusí být zdaleka jediné vysvětlení; noříme se do fotonového pásu a proudí k nám nepolarizované světlo z galaktického centrálního slunce, naše slunce doslova řádí a posouvají se zemské magnetické póly atd.)
 • si uvědomujeme synchronizaci (časové shody, synchronicitu) a neobyčejné události, které se začínají objevovat v našem životě
Jako duše jsme přišli na planetu Zemi, abychom se podíleli na velkolepé možnosti duchovního růstu.
Planeta Země je zónou svobodné vůle, což znamená, že tu neexistuje žádná hranice ve formě tvořivého procesu ať už světla či tmy. Tímto vytvářejí bytosti svou vlastní realitu, na základě které rostou a učí se. Je pravda, že naše výtvory v temné sféře jsou právě těmi, které nám způsobují bolest.
Bolestné zkušenosti jsou však hybnou silou, která umožňuje růst duše, a na základě kterých se učíme.
Faktem je, že rosteme prostřednictvím manifestování se v temné sféře a ne manifestováním se ve sféře světla (pozn.: to ale platí pouze částečně a navíc jen v dualitě 3D/4D). Manifestace světla jsme si vytvořili proto, abychom se obdarovali za naše působení a tvořivý proces.


zdroj:
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya