Stále píšeš o nějakém vzestupu....

4. června 2014 v 21:47 |  transformace
Možná některým z vás zrovna tohle dělá problém pochopit, ztotožnit se s tím - mám na mysli Vzestup planety Země. Zde Milan Nový odpovídá na otázky - a i já to přesně tak cítím. Možná odpovědi zde najdeš i ty.
Anička


1. Stále píšeš o nějakém VZESTUPU, co to je, o co jde ?

Odpověď:
Je to skutečně další evoluční krok planety Země a všeho veškerenstva, co ji obývá a žije na ní. Je to součástí přirozeného vývoje planety Země a všech jejich obyvatel. Je to i tím pádem další vývojový skok a krok celého tohoto vesmíru a i potažmo celého Univerza. není to v žádném případě někoho nápad jak popudit a vystrašit davy. Není to také nic, co by pocházelo z jiných sfér univerza. Není to také nic, co by si vymysleli nějaké vesmírné bytosti. Nepochází to ani z mé hlavy. Je to skutečně další krásný krok, kdy proběhne teprve faktické narození planety Země. Lidé se domnívají, že již je HOTOVO a lidé nemohou dál nikam spět. Je to přesně opačně. Doposud jsme se vyvíjeli právě pro absolvování tohoto nejúžasnějšího kroku v dějinách lidstva. Tento krok nešel udělat dříve. My lidské bytosti jsme museli mít velmi dlouhý čas hmotné fyzické tělo právě kvůli tomuto druhu zkušenosti. Nijak jinak by nešly získat zkušenosti, byť někdy velmi strastiplné zkušenosti. Formovala se tím celou dobu naše duše. Již nyní však není potřeba dále zažívat tento druh "hmotné" zkušenosti a lidská bytost samotná a vše, co bylo vytvořeno na bázi hmoty z uhlíku "C" může nyní zažít zkušenost zcela jinou a to zkušenost na bázi světla a křemíku. Je to také tím, že úroveň jednak lokálního vědomí lidské bytosti a jednak tím pádem i kolektivní vědomí univerza dospělo do fáze překlopení - tzv. kvantového skoku vědomí. Tímto již byl zahájen oficiální "evoluční" proces kompletní přeměny lidské hmotné bytosti na bytost nehmotnou - světelnou. VZESTUP bude uskutečněn a uskutečňuje se u všech a všeho. Tedy u nás, našich dětí, veškerých věcí, zvířat, rostlin, hornin, živlů a i jiných entit, které se tady vyskytují. Cílem VZESTUPU je jednoznačně napojení lokálního vědomí lidské bytosti a všech a všeho na kolektivní vědomí univerza. Dojde tímto ke 100% uvědomění sebe sama. VZESTUP proběhne naprosto poprvé v celém univerzu tímto způsobem, tj. za plného vědomí všech a všeho. Hmota postupně již nyní ztrácí svoji podstatu, tedy tvrdou neprostupnou charakteristiku. Totiž naše rostoucí vědomí z ní dělá světelné seskupení energie. Bude to nádherné, láskyplné, není se vůbec čeho obávat :-)


2. A co to je ta 3D a 5D dimenze a proč tam není 4D ?

Odpověď:
Dimenze 3D je nyní náš dočasný domov. Je to všechno, co kolem sebe vnímáme. Na první pohled se zdá, že je vše pevné, neprostupné, že má vše svoji vlastní váhu a hustotu. To je však velký omyl. Ve skutečnosti si vytváříme 3D realitu svým vlastním vědomím. Vědomí tvoří. Myšlenka tvoří. Ano, přesně tak. Jak myslíme, tak se děje. Už vlastně neuvažujeme o tom, že by mohlo být něco jiného a tak jen vlastně tvoříme naši hmotnou realitu 3D. Odpovídá to určitému rozvinutému vědomí. Toto vědomí je však zatím jen velmi máličko napojeno na vědomí kolektivní tj. vědomí Univerza. Tvoříme, ano tvoříme, ale tvoříme ve hmotě. Myslíme ve hmotě a ono se to také postupně v oné hmotě materializuje. K tomu máme vydatné virtuální pomocníky, jako je ČAS a PROSTOR. Tvorba ve hmotě je možná jen s vědomím, velmi omezeným vědomím, o času a prostoru. Oproti tomu dimenze 5D je bez času a bez prostoru. Jsme dokonale napojení na univerzální, tedy kolektivní vědomí. Pro tvoření v dimenzi 5D prostor a ani čas nepotřebujeme. Tvoříme okamžitě a tvoříme myšlenkou. Tzv. "materializace" našich myšlenek v dimenzi 5D je okamžitá. 5D je vyšší, nikoliv však poslední, světelná dimenze. Základem je jistá frekvence, nikoliv poslední, samotného světla. Vše je interpretováno absolutním napojením na kolektivní vědomí. Informace, které potřebujete v danou chvíli se Vám okamžitě dostanou. Pokud potřebujete v 5D cokoliv ke svému žití a nebo sdílení, toto máte okamžitě k dispozici. Neřešíte primárně nějaké životní potřeby, řešíte jen věci prospěšné pro celek. Tvoříte pro celek, sdílíte vše vytvořené pro celek s dalšími entitami. Tady je skutečně primární cíl, aby se tvořilo v lásce pro celek. Dále plníte své poslání duše, vlastně díky posunu do 5D zušlechťujete dále jisté oblasti své duše, nikoliv poslední oblasti, které zušlechtit jde, protože příjdou další dimenze tj. 6D, 7D apod.. a v nich opět budeme zušlechťovat další a další zákoutí duše a další a další své vlastnosti, zda tedy jde vůbec ještě mluvit o klasických "lidských" vlastnostech a to těch, které známe z 3D. Proč jsem zapomněl na 4D ? Je to mezikrok, který nebudeme muset absolvovat. Proč ? Kdesi na jiném místě tohoto webu píšu o tom, že dostaneme dárek. Tento dárek jsme si vlastně vytvořili sami pro sebe. Nikdo jiný tento proces neřídí. Díky tomu, že jsme jako lidská společnost dosáhli a překročili v rámci celkové úrovně kolektivního vědomí jistou kritickou mez, můžeme zažít kvantový skok vědomí až do 5D dimenze. Je to opravdu neuvěřitelný kus práce, který na sobě lidstvo prodělalo. Ikdyž kolem sebe vnímáme tolik tzv. "špatného", přesto nadpoloviční většina našich myšlenek byla v lásce. Já vím, řeknete si, máme za sebou 2 světové války, máme oblasti, ve kterých lidé nemají co jíst a pít, máme ekonomický systém založený na vykořisťování jednoho druhým, máme nástoje a zbrojní arzenál na totální likvidaci života na Zemi. Toto jsou již jen dozvuky nové éry, která právě přichází. Je to doslova porodní fáze Zlatého věku.


3. Co to je Světelné tělo ?

Odpověď:
Rovněž i tento druh dotazů dostávám velmi často. Opět se není čeho obávat. Světelné tělo je v podstatě transmutované fyzické tělo. Představte si, že nyní máte tělo složené na bázi uhlíku "C". Na bázi uhlíku a tzv. "spalování" kyslíku jede v podstatě celá lidská bytost. Víme, že se krví rozvádí kyslík do celého těla, buňky tento kyslík potřebují k tomu, aby mohli žít a vykonávat svůj úkol v rámci celého organizmu. Díky tomu také dochází k tzv. "spalování" kyslíku, tedy vlastně spotřebovávání kyslíku na procesy nutné k udržení života lidské bytosti. Tak jako tak jde o proces fyzický, který naše věda nějakým způsobem dokáže popsat a lépe ři hůře zmapovat. Leč se začínáme postupně dostávat do stavu, kdy už dále je těžké buď přímo jít a nebo nám něco brání v tom, abychom podstatu hmoty dokázali pochopit ještě více. Je tam určitá "překážka". Zatím jsme si jako lidé proces spalování uvnitř těla postavili jako jediný možný způsob tvoření sebe sama a příčinu všech dějů, které můžeme součastnými přístroji zmapovat a diagnostikovat. Protože si nyní na 100% neuvědomujeme, že lidské tělo a veškerá realita, vše uvnitř nás i vně vytváří naše vlastní vědomí, nedokážeme zatím ani připustit, že by mohl existovat jiný vyšší proces, který by byl nad oním "spalováním". Ano, je tady. Tento proces je zakódován hluboko uvnitř všech našich hmotných stavebních součástí. Tím principem je zhroucené světlo do hmoty. Princip zhrouceného neboli tzv. "světla implozí zhuštěného do hmoty" je nejvyšší princip chodu lidského organizmu. Na bázi účasti a šíření světla v těle dochází ve skutečnosti k dokonalé spolupráci všeho ze vším. V každé chvíli totiž dochází k tomu, že se každá buňka našeho těla spojuje s kolektivním vědomí a doslova nastává on-line komunikační linka a tedy celkem ví přesně, jak má fungovat. Jsme totálně propojení na subatomární úrovni s kolektivním vědomím, bohužel na úrovni lokálního vědomí to zatím ještě plně nedokážeme vnímat. Teprve k tomu spějeme a i tomuto má pomoci právě onen VZESTUP a růst úrovně lokálního vědomí s cílem se na !!!vědomé bázi!!! propojit a prolnout s vědomím kolektivním. Čím více bude docházet k tomuto procesu, tím více si budeme uvědomovat proces sám. Čím více si budeme uvědomovat proces sám, tím opět poroste úroveň našeho vědomí a opět stále dokola. Je to synegický proces, kdy vzrůstá uvědomění si každé naší subatomární částice natolik, že proces spalování, který nyní bereme jako bernou minci principu chodu lidského organizmu bude velmi brzy nahrazený principem tzv. "Světelného chodu". Světelným chodem chápejme všechny procesy uvnitř našeho těla jako světelné. Ve skutečnosti jsou všechny subatomární částice dokonale tímto vědomím světla propojené. A co to tedy je ono "Světelné tělo" ? Je to stav našeho vědomí o této věci skutečného stavu našeho vlastního fyzického těla. Ihned, jakmile bude probíhat proces VZESTUPU, budeme si uvnitř nás stále více a více uvědomovat tyto jednoduché, leč nesmírně na první pohled, (r)evoluční principy. Ale půjde to dál. Pakliže povědomí o tomto principu dosáhne jisté kritické úrovně, začnou se dít věci a světelné procesy i v rámci fyzické tkáně. Lidské tělo se teprve narodí. Zatím jsme skutečně zakuklení, kdy světelné procesy nyní v nás sílí a čekají na naši úroveň vědomí, aby se mohly projevit ve fyzické realitě. Můžeme tomu již však pomoci. Jakmile jim k tomu dáme souhlas a přijmeme tyto principy do svého života, okamžitě začne proces metamorfózy a kompletní přeměny fyzického těla na tělo světelné. Mnoho lidí, se kterými nyní komunikuji již zažívá první příznaky této krásné a fenomenální přeměny. Je to doslova na spadnutí. Ano, stáváme se láskyplným doslova tekoucím světlem. Není potřeba se tohoto procesu jakkoliv obávat, spíše nejít proti němu. To byla snad ta nejdůležitější věc, která jde k tomu vlastně říci. Ano, světlo z buněk se dostává na povrch. Doslova nás to nádherně rozsvítí. Světelné tělo přináší spoustu možností. Nepotřebuje jíst ani spát. Zažíváte nádherné pocity souznění s kolektivním vědomím, tvoříte pro celek a pomáháte v té části vesmíru a univerza, ve které je zrovna Vaše pomoc žádaná. Nedopravujete se již po nohou, vědomí máte na takové úrovni, že zemská gravitace na Vás nemá žádný vliv. Mohl bych tady rozvést další věci ohledně Světelného těla, mám na svém blogu spoustu informací o tomto stavu lidské bytosti, např. tady.


4. VZESTUP je nějaké náboženství ?

Odpověď: Já jsem se během mého studia a především mnoha stovek hlubokých osobních vhledů snažil vždy vyextrahovat onu pokaždé maličkou kapičku esence maličkého střípku poznání z každého zdroje, který jsem měl tu čest studovat. Ano, studoval jsem jak křesťanství, tak i buddhismus, rovněž jsem zabrousil do Islámu, zabýval jsem s rovněž věcmi kolem hinduismu, ale i mnoha jinými věcmi a obory, ale především mne zajímali poslední výzkumy kvantové fyziky, především její spirituální a ezoterické části. Vše jsem nechal jistou dobu na sebe vše působit. Snažil jsem se v mých hlubokých vhledech za vyšších stavů vědomí ptát, zda TO ČI ONO, co jsem právě zjistil a nebo pochopil, může přispět k vzájemnému našemu pochopení a spojení. V přeneseném slova smyslu jsem se stále a stále dokola a dokola ptal: " ZDA MOHU I ZA POMOCÍ TOHOTO SKUTEČNĚ MILOVAT, POZNAT DRUHÉ A TÍM SÁM SEBE, zda to mohu přijmout jako další možnou věc v procesu našeho poznávání a poznání tak, ABY TYTO VĚCI NEPŮSOBILY DESTRUKTIVNĚ a pokud možno, abych mohl volně dávat a bezpodmínečně milovat a pomáhat. Pochopil jsem, že všechno učení je teprve ve vývoji a nic není pevné. Vše se mění. Vše jde zpátky ke světlu. Během existence lidí na planetě vzniklo spoustu krásných děl. Tato díla označované jako tzv. "Svaté knihy" nebyly bohužel pochopeny tak, jak by měli být ve skutečnosti pochopeny. Mám o tom rovněž článek na blogu,tady. Na tyto knihy mám zatím vytvořený svůj neochvějný názor, který jistě poznáte z těch článků, které jsem jim věnoval. Rovněž ideologické postupy a styly interpretace, se kterými jsem se setkal, jsem postupně popsal v tomto článku. Vyjádřil jsem v těch článcích spíše obavy z toho, kam až ho může odevzdané vlastní vědomí člověka do rukou jinému člověku a nebo lidí, dovést. Dnešní "hledající" mají hledání světla v sobě značně ztíženo. Nacházíme se v době vrcholného kapitalismu. Brzy proběhne dokonalá transmutace i tohoto systému. Je velká škoda, že hledáme to pravé, to krásné, to ONO a nebo HO, někde jinde, než v nás samých. Při svých meditacích, vhledech, studiu jsem pochopil, že my lidské bytosti jsme těmi, kdo skutečně vládneme neomezenými možnostmi tvoření. Celý problém je v tom, že se necháme ukolébat "něčím mimo nás", že to ONO a nebo ON za nás vše vyřeší a rozhodne. O to více potom klejeme nad tím, že ONO a nebo ON dokáže připustit takové tragické skutečnosti jako jsou války, hladomory a utrpení. Důvodem je naše pohodlí. Důvodem je naše EGO. Je mnohonásobně jednodušší nežít svůj život, ale žít život něčí jiný, někoho jiného. Tedy vzdáváme se vlastní identity do rukou HO. A tady CHLAMST !!! přicházejí zástupci HO (církve, nejrůznější spolky a systémy víry) a říkají, že HO znají a že bychom měli ctít JEHO - naše - jejich :-)))) pravidla.. Je to bohužel nesmírně dokonalá manipulace s lidským vědomím. Je velká škoda, že tento přístup přerostl během věků do obrovského a masového měřítka. Na otázky ohledně existence boha s velkým "B" se vyjadřuji níže v dalších odpovědích. Vrátím se však k VZESTUPU a původní otázce. NE!. VZESTUP není žádný nápad, žádné naboženství někoho. Je to v podstatě, dá se říci, že až neduchovní, nespirituální a neezoterický krok vývoje Univerza. Je to volání po změně, je to volání, přirozený a zcela očekávaný vývojový krok. Je nezávislý na čemkoliv, proběhne tak jako tak, stane se, už se vlastně děje a našim jediným posláním je milování a práce pro celek. Nikdo a nic tento proces nezastaví. Ikdyby tady nebyla Země, proces by proběhl v rámci jiné, méně vyspělé civilizace, TAK JAKO TAK! :-)Články z tohoto blogu je možné šířit v nezměněné podobě vždy s uvedením těchto stránek http://poutnicicasem.blog.cz/ jako zdroje, případně i těch, které já uvádím jako zdroj.
S díky Anička

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya