UKÁZKA Z KNIHY 2012 Zlatá brána otevřena - 1. část

24. července 2014 v 16:15 | Jiří Maria Mašek |  transformace
Konec, nebo nový začátek lidstva?
Jak se udržet v kontaktu s fyzickým tělem i duší během
probíhajících klíčových změn na Zemi?
jiří maria mašek

"Buďte spolu, nabízejte své jiskry a plamínky k dispozici. Jakmile se spojí, vzplane ten nezadržitelný oheň Osvícení a probouzení... přijde Světlo na planetu Zemi!"
Kristovské vědomí

"Jsme to my, na které jsme čekali..."
Phil Gruber, americký léčitel a vizionář


ÚVOD
Jsme přesvědčováni, že nikoliv. A také že je Země placatá! A my víme, že je kulatá a... A přece se točí! Jak jsme jen mohli zapomenout...? Jen zatím všechno nelze prokázat. Máme kvůli tomu zahodit po tisíce let sbíranou moudrost našich předků, nebo rady a inspirace z jiných dimenzí?
Milý čtenáři, úvodem této knihy přijmi varování, že vše, nebo alespoň mnohé, co jsi dosud poznal, co jsi se dosud naučil a co jsi považoval za dané... Že to, co jsi byl dosud veden si myslet... I to, v co jsi věřil a co jsi očekával, může být zhola, naprosto, dokonale, šíleně, úpěnlivě, dramaticky a mnohoznačně JINAK. A nejen že může, ale s pravděpodobností hraničící s jistotou: ONO TO JE JINAK! Zavři na chvíli oči, zhluboka dýchej a připusť si: může to být jinak, vše může být jinak, je to celé jinak, naprosto je to celé jinak!
Příčinou tvé zatemnělé mysli a zejména pak umlklého srdce se ukázala být především nedokonalost tvého stupně chápání věcí a jejich spojování, avšak též snaha jistých skupin zamlčet a krýt před tebou pravdu jasnější jak tisíc sluncí, čehož jen malou částí byl záměr tě chránit. Může tě někdo chránit proti tvé vůli? Víš vůbec, že jsi chráněn? A víš, kolik a komu za svou ochranu platíš? Již vícero zasvěcených v historii i současnosti vyřklo onu šokující skutečnost: Pokud by lidstvo poznalo pravdu, zblázní se z toho!
Pokud však máme přežít stávající změny uvalené na náš svět, musíme nejdříve identifikovat a pochopit ty systémy kontroly, které byly zavedeny pro naši manipulaci, a teprve potom můžeme zjistit náš vlastní potenciál pro zmapování kurzu, který je pravdivý a upřímně určen nám samým. Společnost je naučena tak, že odmítá vše nové jako kacířské. České vědecké vyhlašování anticen Bludný balvan Sisyfa lze v alegorii, ne až tak historicky vzdálené, poměrně dobře srovnávat s upalováním kacířů a čarodějníků v minulosti. Různé vědecké spolky a politické think-tanky vytvářejí neuvěřitelný tlak na svobodný přístup k informacím i svobodný přístup k bádání. Odkud pramení namyšlenost a nadřazenost vědecké elity, kdy i ona stále méně chápe, co se to vlastně se Zemí a naším Vesmírem děje? Jak můžeme spoléhat na jednu z okrajových vědeckých disciplín, meteorologii, když má problém určit byť jen dvoudenní předpověďsprávně? O varování před případnými katastrofami typu povodní, seizmických otřesů či dlouhodobého sucha ani nemluvě. Co lze čekat od vědců, kteří sami sobě ani nám nedokáží vysvětlit mohutné "zapálení" komety Helmes?
Ne. Naše věda nemá jazyk ani prostředky a už vůbec ne snahu, aby dokázala pochopit, co se na planetě a v okolním Vesmíru právě v této době odehrává. My však, přinejmenším těch několik z nás a i vy, kteří nyní držíte tuto knihu, onen jazyk přece máme, máme svá vnitřní napojení a proto začínáme chápat. I věda
se snad začne brzy blížit k tomu, kdy začne podobný jazyk rozvíjet. Ale někteří z nás již nechceme čekat, než nám to zase věda, po svém, vysvětlí. Čekání se v této době přelomu věků může snadno zlomit v hazard s našimi životy. Mám veškeré obavy a později zjistíte, i znepokojivé důkazy, že to tak může být.
Pokusím se tedy skládat střípky. Pokusím se psát tuto knihu o nejfantastičtější a zároveň nejděsivější etapě Pozemšťanů na planetě Zemi velmi opatrně, velmi pomalu, ale zároveň velmi otevřeně a nahlas s mottem, že pokud lidstvo nepozná pravdu, nejen, že se neosvobodí ze současného zajetí, ale hrozí mu dokonce dalších mnoho desítek či stovek let podstatně tvrdší a plíživější nesvobody či totality.Co se to tedy vlastně děje? Proč jsou stoleté povodně ob tři roky, proč je v zimě patnáct stupňů, proč ptáci na zimu již ani neodlétají, proč stoupá počet záhadných onemocnění... proč, proč, proč? Tato proč zůstávají, bohužel, naší vědeckou doktrínou přes domnělou vysokou úroveň našeho poznání zcela nezodpovězena. A tak až nyní se honem bije na poplach proti - prý, globálnímu oteplování. Ano, planeta se otepluje (a podle vědců se nakonec zase ochladí, čeká nás, prý, doba ledová). Ale proč nás neinformují, že se také otepluje a mění celá naše Sluneční soustava? Možná proto, že báchorka o lidském a tedy umělém vlivu na probíhající změny se ocitá nadále prakticky mrtvá a neudržitelná.
Skutečně nic takového, jako globální znečištění a exhalace jako příčina toho, co se děje nyní, neexistuje. Je to stejné, jako když si dříve lidé nedokázali vysvětlit například bouřku, tak jí připisovali tomu jedinému, co znali - bohům. Dnes je to to samé, ale v opačném gardu. Lidé znají pouze materii. A tak to připisují právě jí a své "průmyslové činnosti". Jak pošetilé! Lidé mají na svědomí kde co, ale takzvané ozónové díry skutečně nezpůsobily exhalace, i když jsme si za poslední století stačili zaneřádit planetu měrou vrchovatou a zničit toho až dost. Může to být ale klidně trochu naopak, řekněme třeba, že ozónové díry a změna kvality atmosféry způsobily nahromadění exhalací a škodlivých plynů. Tato planeta zatím vibrovala na nízké, velmi nízké frekvenci. S ní i její obyvatelé. Základním heslem by se to dalo vyjádřit jako "boj o přežití", nebo "kdo z koho".
Již brzy se ale vše zcela změní. Přelomovost a neuvěřitelnost doby, ve které žijeme, si zatím uvědomuje jen část lidských bytostí. Desítky tisíc? Stovky tisíc? Zřejmě však ne o mnoho více. Jsme tedy možná z celkového počtu obyvatel Země spíše u promile, než u procent. Jak velká je část lidstva, kterou musí zasáhnout transformace, aby civilizace vzestoupila? Řekněme 3 % aktivních?
Podle mých pozorování je ve skupině vždy 2-3 % skupina aktivních, nebo také "lídrů". Tedy 180 milionů...? Ovšem pozor! Projít touto procedurou je a možná i zůstane výsadou. Tato procedura tedy není něco, o čem bychom si mohli pouze přečíst v knize a pochopili to, aniž bychom to zažili, nebo něco, co bychom mohli někde hotové koupit. Vše se odehrává a bude odehrávat v určitém časovém rámci bez ohledu na to, jak se to budeme snažit ovlivnit. Podle některých zdrojů na každého člověka, ponořeného do myšlenek na bezpodmínečnou lásku a mír připadá dalších 6 000 jiných lidí, zaměřených na strach, znepokojení, vztek, nenávist, války, neukojené tužby, moc, hrabivost, chudobu, nouzi atd. V takovém případě by stačil jenom jeden milión čistých myslí. To není moc, nebo snad je?
Rok 2012, přes veškeré naplňující se předpovědi zcela tvrdých a nekompromisních dopadů na člověka, zůstává především příležitostí. Je Zlatou branou, do které mohou vstoupit ti hledající, ti, jenž upřímně touží po změně, po přerodu samotného nitra věcí, ti, kteří si uvědomují základní pravidla Vesmíru. Ve Vesmíru se nic nemusí. Vesmír je jen jakýmsi morfickým polem pravděpodobností, které se realizují na základě zákona sympatických vibrací a modelují se podle potřeb a požadavků té či oné inteligence na globální nebo individuální úrovni. Je to příležitost, jak duchovně pochopit, osvojit si a postoupit, nebo možná spíše uletět, obrovský kus cesty. Je to využití a naplnění přirozené potřeby chápat reálně své možnosti a schopnosti na individuální i na kolektivní úrovni. Je třeba také plně pochopit a odhalit elementy našeho světa, které jsou protichůdné povahy a vytvářejí usilovný a konec konců i svým způsobem potřebný protitlak proti našemu vzestupu, pokoušejí se zamezit všem těm, kteří pracují ve jménu tvoření, ve jménu lásky a podpory života.
Mění se celkové vibrace ve všech sférách. Mohutné exploze a změny teploty nenastanou jen na planetě Zemi. Vše, co existuje, bude nějakým způsobem zasaženo. Až nastane průlom vědomí, lidé poznají, že i hmota je protknuta duchem, protože myšlenka ji stvořila a každá myšlenka, každý záměr, je vždy duchem. Nesnažte se představit si tyto mohutné procesy proměn, jsou tak kolosální a tak nečekané, že to snad ani nejde a přesahuje to vysoce vše lidskou myslí představitelné. Ale nebojte se jich. Snažte se je přijmout, nebo se jim alespoň nebránit, snažte se je postupně poznávat. A ještě jedna důležitá věc: všichni, kteří budou o pomoc žádat, budou ochotni ji přijmout, pomoc také obdrží. Starý svět se už nyní začíná poměrně rychle rozkládat a vše, co bylo stvořeno ze strachu, temnoty, v rámci pokřiveného obrazu reality a bez spojení s Duchem a se samotným Bytím, bude muset pod tlakem obrovských svazků Světla postupně kapitulovat a odejít. Vše projde ohněm zničení a pak jako Fénix vstane znovu z popela, aby se postupně vytvořil zárodek nové civilizace Zlatého věku.
Hvězdy a naše část vesmíru se dostává do stejné konstelace, jako naposledy údajně roku 9792 před naším letopočtem. Právě v této době mělo naposledy dojít k převrácení pólů, které s sebou strhlo a odneslo velkou část tehdejší civilizace zlatého věku - Atlantidu, stejně jako několikrát předtím strhlo a ukončilo ještě dávnější civilizace. Ale nyní máme obrovskou šanci překročit Rubikon a vymanit se z vlivu prastarých archetypů a bludných cest v mlhách tápání a zapomnění.
Vše nasvědčuje tomu, že by to nyní lidští tvorové skutečně mohli DOKÁZAT.
Podívat se na problematiku roku 2012 z různých pohledů a přiblížit vám, co se vlastně děje, než o tom všem začnou svým pohledem plným polopravd a pololží hovořit masmédia a politici, má i kniha 2012 - Zlatá brána otevřena.
Zatímco v zahraničí je již k mání mnoho knih na toto téma, ale téměř vždy pokrývajících jen jeden výsek či pohled reality, u nás prakticky až na dvě výjimky, knihy Vzestup - nová zasvěcení od Karen Danrich (Eko-konzult, rok vydání 2002) a Galaktická transformace 2012 od Johna M. Jenkinse (Alternativa, 2004), není ke čtení vůbec nic.
Otázkou je, zda vůbec je o tyto věci zájem. Tolikrát jsem na Osudu vyzýval k utvoření expertních skupin za účelem zkoumání fenoménu roku 2012, zejména lékařské, klimatologické i dalších. Zatím nikdo neprojevil zájem. Možná na věci něco změní tato kniha, nebo i následné události.
Tato publikace vám zároveň hodlá vysvětlit, že nejste "bolestínky" nebo hypochondry, za které vás považuje vaše okolí či váš lékař. Naopak, vaše tělo se začalo prudce transformovat. A máte to těžké, přetěžké, neboť když už něco zvládnete a poznáte, přijde další "šleha". Transformace jen zřídkakdy přinese něco očekávatelného.


3 ZDROJE
Chci předeslat, že k vyprávění a informacím zde uvedeným je třeba přistupovat s notnou dávkou obezřetnosti, jako ostatně ke všem poskytovaným informacím, bez ohledu na jejich poskytovatele. Nechám v některých místech zaznít i protichůdné názory tak, jak to dělám ve svém webovém magazínu. Byť se jedná o "konglomerát" vystavěný z mnoha zdrojů (jednotlivé zdroje tam, kde jsou mi známé, uvádím a napsané tedy nevydávám za své objevy či články, tak jak činí někteří další badatelé). Se základy, podle mého názoru poměrně pevnými, je jasné, že se pohybujeme většinou v dimenzích neviditelného či nehmotného světa a tam je veškerý popis, o to více predikce, velmi složitá, neboť nelze pracovat základními smysly tak, jak jsme se za svého pozemského života naučili. I samotný mozek a navyklé lineární uvažování nám bude v mnoha případech v této knize na nic. Stejně jako nám bude na nic v životě,který přichází... Mějme neustále na paměti, že se pohybujeme na úrovních, z nichž některé věci mohou být dokázány (nebo také vyvráceny) v rámci hmatatelného lidského poznání za 50, 100, nebo také 400 let. Přesto, nebo právě proto, že jde o velkou "bramboračku" s množstvím nejrůznější zeleniny, aromat a koření, úplně přesně netuším, co se z toho složí za chuť, resp. ve vašich hlavách za obraz. Chci vás jen prosím požádat, pokud některou z ingrediencí nemusíte, nemáte ji rádi nebo vám nebude do polévky pasovat, neplivejte kvůli tomu celé sousto a snažte se spíše přijít na to, proč tam šéfkuchař zařadil právě ji.
Pojďme si říci ještě jednu důležitou věc, milí čtenáři, přátelé! Vezměte ji prosím tak, jak je, anebo nechte ležet. Stále se hovoří o návštěvách z jiných světů, o tom, zda jsme ve Vesmíru sami (tak to už si opravdu může myslet jen ten nejzarytější egoista či šílený Sisyfovec.) Mimozemšťané jsou velké Téma. Přiletí, nepřiletí? Jistě se to velmi výrazně váže právě k roku 2012 a budeme o tom později hodně mluvit, ale řekněte mi: co uděláte, budete-li chtít uskutečnit invazi do nepřátelského území. Jistě, pošlete tam nejprve své lidi, pod rouškounoci vyskočí z letadla průzkumníci, kteří se budou snažit infiltrovat do týlu nepřítele a zde se dostat k důležitým informacím a připravit ovládnutí zásadních a důležitých postů. Čím lepší budete mít zpravodajské informace, čím lepší lidi budete mít nasazeny, tím větší naději má na úspěch celá operace. Poté začnete mohutně bombardovat, pak pošlete ženisty, aby vytvořili předmostí... a invazemůže začít naplno. Mezitím připravujete protektory, tedy budoucí politiky pro území, které chcete spravovat. Je to tak jistě možné udělat v malém na Zemi, že? Myslíte, že velký Vesmír funguje jinak?
Připouštíte, že se život neustále opakuje? Neměl by smysl, pokud by tomu bylo jinak, že? Tak jako strom, který vždy na podzim odhodí své listy a na jaře vyrostou zase nové, tak i duše pokračuje v nekonečném koloběhu zrození a smrti. A teď si představte, že tento systém, neboť Univerzum a vše v něm je obrovský a kongeniální systém, program programů, lze ovlivňovat tak, že si do některých proměnných dosadíte své lidi. Prostě zařídíte, aby se narodili tam a tam. Už rozumíte? Ano, na planetě Zemi jsou v této chvíli inkarnovány desetitisíce, možná statisíce mimozemšťanů, nebo přesněji bytostí z jiných světů. Z 99,9 % vypadají úplně stejně jako vy. Tedy, mají některé znaky, podle kterých se to poznat dá a podle kterých se poznávají navzájem, třeba elfí uši, hnědé oči či protáhlou zadní část hlavy, způsob vyzařování, aurické odchylky, ale o tom podrobněji snad raději někdy příště. Není vyloučeno, že to jste právě vy, kteří držíte tuto knížku.
Pokud ano, pak si to neuvědomujete až nyní, při čtení těchto řádků, ale přemýšlíte o tom již dlouho, velmi dlouho, prakticky od dětských let. Že sem jaksi nepatříte. Že ti Pozemšťané jsou jaksi divní, nějací moc agresivní, nějací moc egoističtí a proč to neříct, prostě hloupí.
A teď si vezměte, že seskočíte v noci padákem do týlu nepřítele, ale dopadnete tak nešťastně, že si poraníte mozek. A všechno zapomenete. Úplně všechno! Ztratíte vědomí. A plácáte se v tom úplně stejně, jako všichni ostatní, alespoň po nějaký čas. Avšak v podvědomí to je... vždyť přece já jsem přišel... jak jsem sem přišel? Co tady vlastně dělám? A najednou začnete potkávat lidi a situace,kteří vás začnou upomínat. A začnete si tedy postupně vzpomínat. A vaše mateřská základna, nebo planeta, nebo vesmír, jak chcete, vás samozřejmě na dálku pozoruje, drží vám palce a pomáhá vám, seč může, snaží se s vámi spojit, upamatovat vás a připomenout se, ale víc nemůže. Je to prostě na vás, abyste si to radio pustili. A vy sbíráte korálek ke korálku a vše vám začíná dávat smysl větší, než cokoliv předtím. A pak již máte poznatků tolik, že chcete napsat knihu. A vykřiknout: já už vím, je mi jasno! Problém je, že knih je mnoho a těch, kteří vykřikují "já už vím", ještě víc. Proč by lidé měli poslouchat zrovna vás? A tak zase přestanete myslet na knihu, ovšem nedá vám to. Jednoho dne zjistíte, že knihu prostě napsat musíte. Tak nějak... pro sebe. Pokud pomůže vzpomenout si jednomu dalšímu, výborné! Pokud pomůže vzpomenout si tisícům dalších, excelentní! Ale... je to těžké, přetěžké. Lidé jsou totiž neskonale hloupí a líní. Jsou to v podstatě taková chodící monstra, které pohání sex a zábava. O nic jiného se nestarají. I ti, s mnoha vysokoškolskými tituly, nejrůznějších renomovaných univerzit, vůbec netuší, co se na Zemi děje. Neznají smysl života. Neznají zákony života. Zákony trvale-udržitelného a recyklovaného života. Co tedy můžeme chtít po ostatních lidech? Bohužel nic. Trvalo mi to řadu let, než jsem se s tím smířil, že je Pozemšťanům prakticky všechno jedno. Že dávno ztratili pud sebezáchovy. Kdyby ne, mnohé by v těchto a nastávajících letech bylo snazší a méně bolavé. Ale proč plakat nad rozlitým mlékem? Lidská bytost prostě má tendenci k tomu být ohlupována a slepě důvěřovat těm, kteří dělají největší vyrvál a používají nejvíce rádoby odborných slov. A možná to ještě nevidíte, ale tam někde uvnitř již vnímáte a cítíte, že přichází zcela Nová doba. Nic již není, jak bylo. Vše začíná vibrovat v obrovském chaosu a je to předzvěst změn. Vše bude zcela jinak. Není to 11. září, které změnilo svět, jak občas slýcháme odnašich politiků, když nám chtějí urvat nějaké další svobody. To bylo jenom součástí velkolepé hry. Hry malé, planetární, i té VELKÉ, intergalaktické!A ačkoliv mnohé z "dětí hvězd" nyní doslova lezou po kolenou, budou to právě ony, na které budete spoléhat, na které se budete obracet s prosbou o pomoc či o radu, až se třeba i vám "přihodí" transformace. Čím více si budeme vzpomínat, tím čistější a naleštěnější antény budeme mít a tím více si budeme vzpomínat a vidět realitu takovou, jaká skutečně je, nikoliv takovou, jakou se jeví být.
POKRAČOVÁNÍČlánky z tohoto blogu je možné šířit v nezměněné podobě vždy s linkem http://poutnicicasem.blog.cz/ , včetně toho který uvádím na konci 3. a poslední části tohoto seriálu, jako zdroj.
S díky Anička
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya