UKÁZKA Z KNIHY 2012 Zlatá brána otevřena - 2. část

24. července 2014 v 16:14 | Jiří Maria Mašek |  transformace
POKRAČOVÁNÍ:


Takže, milí přátelé, zde je kniha... Kniha o životě, o bytí i nebytí, o svobodě i manipulaci, o Světle i temnotě, o hvězdách i vesmíru a o mnohém dalším. Snad vám přinese nejen zábavu, ale také poučení a zejména, rozpomenutí si! Jdeme na to. Ještě dříve vám však sdělím, že tato kniha, postavená na čistě zpravodajském, dokumentaristickém a do jisté míry i vědeckém, stejně tak jako lidskými základními smysly nerozpoznaném základě, má co nejvýstižněji popsat, co se vlastně již nyní děje a směrem k roku 2012 i za jeho horizontem stále více dít bude, se opírá o 3 základní zdroje:
1)
otevřené zdroje publikované zejména na internetu, jedná se o pozorování různých badatelů, ale velmi hojně také channelingy, tedy osobní kontakty mimo prostor a čas, případně malé části a hlavní myšlenky knih.
2)
poznatky různých esoterických skupin či jednotlivců zabývajících se touto problematikou.
3)
moje soukromé bádání a reakce skupin mých blízkých přátel, čtenářů deníku OSUD.cz či studentů Akademie nové slovanské spirituality.


Vzhledem k tomu, že působím jako šéfredaktor internetového nezávislého (nejen) esoterického deníku a zakladatel a provozovatel esoterické školy, jsem v pravidelném kontaktu se stovkami, možná již spíše tisíci lidí.Jak si povšimnete, někdy se však zdroje dostávají do rozporu. To považuji nikoliv za chybu, ale naopak za nezbytné, je třeba o těchto věcech diskutovat, zvažovat je a meditovat na ně, abychom se ještě více přiblížili pravdě. Většinou budu tedy v této knize uvádět i názory další a alternativní, nechť si laskavý čtenář sám učiní závěr, který nejvíce konvenuje s jeho prozatímním životním poznáním.
Za sebe však mohu říci, že se snažím věci neustále propojovat, spojovat a kombinovat. Pro poznatky a vědomosti, které mi "přijdou" v meditaci, často nejprve hledám oporu v poznatcích či teoriích dalších jedinců, nebo v historii dříve, než s nimi začnu dál pracovat, nebo je zveřejním. Jsem dalek předkládat vám dále uvedené s neochvějnou jistotou dalších esoterických spisovatelů či guruů, kteří bláhově věří ve svou neomylnost. Předkládám tyto poznatky jako svou vlastní zkušenost, podpořenou prožitky a poznatky dalších jedinců, se kterými jsem v přímém kontaktu a jako výseč reality, která smí být právem považována za nedokonalou. A i proto, bohužel, zůstává v celé problematice transformace a nastávajících planetárních změn pro mne více neznámých, než vyřešených.
Chci ještě podotknout, že dílo 2012 - Zlatá brána otevřena považuji v tomto smyslu za zpravodajskou a faktografickou literaturu a budu proto používat hojně citací z jiných děl tak, jak jen to umožňuje autorský zákon. Práce používá metody systémové analýzy a propojování i zdánlivě zcela nesouvisejících oblastí a oborů k vyzvednutí a propojení podstatných a relevantních bodů a poznání skutečnosti takové, jaká je, respektive jakou jsme schopni na našem stupni vývoje poznat. Povězme si tedy ve stručnosti, co se v této knize dozvíte, taková malá osnova.
Dejme si takové jednoduché shrnující otázky a odpovědi na úvod:
1)
Znamená Apokalypsa, nebo také konec času, smrt pro lidské bytosti? Takhle se to vůbec nedá říci. Ne nezbytně. Apokalypsa znamená především velkou změnu, konec starého a začátek nového. V tomto vzestupu dostávají všichni obrovskou a dá se říci rozhodující a epochálně finální šanci. Řekněme, že lidé budou prožívat následky svého myšlení a skutků ve zrychlené podobě. Pokud ovšem bude většinová vůle lidských bytostí sobecká (většinová není myšlena více jak 50 %, pro náš Vesmír jsou přesně určeny podíly "zla", resp. destrukce a "dobra", tedy sil tvořivých), převládnou-li síly destrukční, strhne to s sebou, bohužel, v podobě fyzického života na Zemi, všechny. Prudce však budou nastupovat sebezáchovné čistící procesy, jak na fyzickém, tak mentálním těle. Pro lepší názornost si uvědomme třeba rakovinu na straně jedné a "epidemii" psychických onemocnění na straně druhé. Vždyť se dá říci, že (západní) údajně nejvyspělejší společnost, je v této chvíli držena před naprostým zešílením právě
nejrůznějšími farmaky. Kolik normálních lidí by zůstalo, pokud by přestali brát své léky? 20 % populace? Stručně to můžeme shrnout tak, že dojde k nástupu a příchodu energetické vlny, mohutnému "ozáření" všeho živého Světlem či radiací, které současné lidstvo nepamatuje, které však pamatují naši předci.
2)
Co je Světlo, o kterém všichni mluví?
Jsou to elektro-magnetické vlny informací, vysoce nabité částice, nebo-li data kódovaná a projevovaná zvukem či světlem. Emituje je vždy centrální zdroj. Střed Země pro její obyvatele, centrální hvězda (častěji však ve Vesmíru dvě až tři, méně často pak více hvězd, někdy také označováno za Svatou Trojnost) - Slunce pro "své" planety každé sluneční soustavy, Velké Slunce pro svá Slunce, Galaktický
střed pro Velká Slunce apod. Vše je však propojeno zároveň, takže v určité míře sbírá data například od Galaktického středu i sama planeta Země. Využívá se k tomu galaktických či interdimenzionálních bran i retranslačních stanic.
3)
Co vlastně Vzestup a všechen ten humbuk kolem roku 2012 znamená?
Je to natolik silné a významné z toho důvodu, že dochází k určitému souběhu událostí. Jde údajně o proudění velmi silné, fotonové energie, která vychází z centrálního Slunce a naši planetu halí přibližně 2x za Platónský (někdy se mu také říká Velký plejádský) rok (25 920 let), tedy přibližně vždy po 11 000 rocích a trvá po 2 000 let. Platónský měsíc, nazývaný také "Věk" zabírá jednu dvanáctinu roku. Na planetě Zemi dochází vždy ve Věcích Vodnáře a Lva k "(p)osvícení", což lze brát v tomto smyslu doslova. Dochází k prudkému vzestupu civilizace, objevuje se řada nových myslitelů i postupů. Této době
však předchází doba mohutného čištění a vymetání smetí... Vše má tendenci navrátit se k původnímu. Tráva je zelenější a lidé lidštější. Lidé hodní se stávají ještě hodnějšími, lidé zlí ještě agresivnějšími a nepříčetnějšími... Nic na tom nemění ani fakt, že návrat fotonového pásu byl mnohými očekáván v plné síle ještě do konce 20. století.
Zároveň však hraje roli i poloha k centrálnímu středu galaxie, zřejmě černé díře, kolem které naše sluneční soustava obíhá přibližně 225 milionů let v jakési sinusoidě. Při posledním zarovnání (kolem roku mínus 9300) se potopila Atlantida...Slunce tehdy bylo v zákrytu nejblíže galaktickému středu, nyní je nejdál... proto se lidstvo noří do maximální temnoty materialismu. Ale drží ji nad hladinou tisíce přítomných Mistrů a indigových!!! Země je ke galaktickému středu
spirálovitě přitahována a nakonec v něm po mnoha miliardách let skončí a zanikne, pokud ji dříve zcela nepohltí naše hvězda. Právě koncem roku 2012 bude naše sluneční soustava křižovat rovinu rovníkového "disku" galaktického jádra, který vyvíjí maximální gravitaci, což je další důvod silného působení na naše Slunce.
4)
Odkud energie proudí?
Jedná se pravděpodobně, jak jsem již uvedl, o průnik dvou energií. Na straně jedné zvětšujícího se toku tzv. fotonů z centrálního Slunce (za nějž je několika učenci považován Alcyon v souhvězdí Plejády, kolem kterého by měla naše sluneční soustava za jeden Platónský rok oběhnout, více o tom badatelé jako J.C. Sola, podle nějž je naše Slunce součástí hvězdného systému Plejády, F.W. Nessek, jenž tvrdil, že všechny hvězdy této skupiny se pohybují stejným směrem s rozptylem 5,5 úhlové vteřiny (mimochodem právě 5 je číslo Člověka, 555 pak má být označení Lidstva), dále E. Halley, který po prostudování plejádského souhvězdí přišel na to, že minimálně několik hvězd není ve svých základních pozicích tak, jak je definovali staří Řekové, nebo P. O. Hesle.
Na straně druhé pak energie z galaktického centra, galaktického středu. Někdy se hovoří o speciálním hvězdném prachu z tohoto středu a tedy době temnoty, když Země "prolétává" galaktickým rovníkovým prstencem. Podle starých civilizací má jít o tzv. "podsvětí". Právě podle Mayů Země v této době právě překonává shora galaktickou rovníkovou osu, 21. 12. 2012 se ocitne v jejím samém středu a pak bude pokračovat do hladiny pod tímto prstencem. Podle zatímních poznatků astronomie a astrofyziky se v centru rovníku galaktického středu nachází maximum hmoty, čili také maximum gravitace, Slunce (a Země) budou mohutnou silou touto gravitací ovlivňovány!
Ve hře jsou podle mne však ještě energie ze Síria a dalších hvězd. Fatální úlohu při vzestupu má právě pozice a úhel ve směru ke galaktickému středu, tou se vyznačuje shodou mnoha okolností tedy právě naše, aktuální etapa času. Možná znáte bezpečnostní typy klíčů do bezpečnostních dveří či trezorů. Klíč musíte zasunout přesným způsobem, často i druhý a třetí zároveň. Teprve když jsou všechny klíče ve správném úhlu a správných otvorech, dveře se otevřou. Stejně tak je tomu nyní. V roce 2012 se klíče dostanou do správných úhlů a otvorů...Jinými slovy to znamená, že je to prostor či určité souřadnice, které jsou naplněny energiemi a z nich vyplývajícími událostmi. Jakási osnova, do které se jednotlivé planety svým kruhovitým, resp. spirálovitým pohybem kolem svého středobodu vnořují. Důležité je to,
že se galaktický střed, naše Slunce, Země i galaktický anti-střed (tedy jakýsi harmonizační bod směrem na druhou stranu od Země, než je galaktický střed, náš vesmír je bipolární), souhvězdí Plejády se svou centrální (podle některých zdrojů umělou černou, viz. některé tibetské okultní řády Černé Slunce, nacistická mystika aj.) hvězdou Alcyon, ocitají v jedné přímce.
5)
Kolik lidí již vnímá změny na svém vlastním těle?
Jejich počet se neustále zvětšuje. Těch, kteří je vnímají částečně a postihují je například různé nevolnosti, je asi šestina až pětina. Jsou ale zatím nevědomí, většinu zatím ani nenapadlo dávat tyto příznaky do souvislosti s celoplanetárním či kosmickým děním. Z dětí pak "cítí vesmír" více jak polovina. Těch, jejichž těla se opravdu transmutují a prodělávají většinu příznaků tak, jak jsou dále uvedeny, jsou asi 3 % a tento potenciál v sobě nese podle mých bádání až 22 % lidí. Pokud se vám toto číslo blíží 1 440 000 000, pak si jistě vzpomenete na 144 000 spravedlivých z Bible. Velkou roli na tom, kdo a v jaké intenzitě transformaci vnímá nese genetická výbava, která je vyjádřením duchovní úrovně té které bytosti.
6)
Jaký je časový plán?
Hovoří se o tom, že transformace probíhá již od roku 1998, kdy došlo k zarovnání do přímky, některé zdroje však uvádějí již roky 1988 a 1989. Ze změn v tehdejším Československu lze vytušit, jak perfektně je naše území sesynchronizováno s těmito energetickými předěly. Faktem však je, že samo Slunce má šířku poloviny stupně a tak podle této matematiky může dojít ke konvergenci někdy mezi lety 1998 a 2016. Mayové, zběhlí v matematice a astronomii, však trvají na svém.
Zimní slunovrat 2012. 21. 12. 2012. Vzhledem k předchozím bodům jsem však přesvědčen, že to je pouze mohutný začátek dalších dějů, něco jako startovací zážeh, nebo ohňostroj. Existují také zmínky, že v Gregoriánském kalendáři došlo k určitému posunu a rok 2012 je v podstatě rok právě probíhající, tedy 2008. Nemám k tomu dostatek relevantních informací, ale vyloučit to nelze.
7)
Souvisí nějak toto dění s časem a vnímáním času?
Ano. Velmi. Čas totiž neběží tak, jak se lidé domnívají, lineárně. Čas je přímo úměrný našemu vědomí. Čas nesměřuje dopředu a dozadu, ale dovnitř nás a mimo nás. V této době si ho více uvědomujeme, více pociťujeme jeho tlak, neboť velmi intenzivně směřuje dovnitř nás.
8)
Je pro tohle všechno nějaká opora ve starých knihách?
Mnoho jich zmizelo, některé shořely při úmyslně založených požárech a další jsou uloženy "u ledu" v rozsáhlých vatikánských knihovnách. Faktem zůstává, že některé věci lze dohledat i tam, kde je vše nejvíc zaobaleno a zmytizováno. V Bibli. Kdo je vlastně Syn Boží? Spasil nás tím, že zemřel na kříži? Právě při zimním slunovratu se Slunce, kupodivu právě na 3 dny zastaví a pak znovu ožije, začne stoupat. Staří Egypťané a další civilizace uctívali jako svého Boha Slunce. Ano, vždyť je to právě Slunce, které oživuje. V angličtině se syn (son) i Slunce (sun) vyslovuje jako san. A vida, tedy Son of God, syn boží, nebo také Slunce Boží. 21. prosince slavíme zimní slunovrat a po třech dnech podle Bible Ježíš (Slunce) vstal z mrtvých (což slavíme o Velikonocích, aby to nebylo tak nápadné), to je náhodička! Máme zde 24. prosince oslavu narození Ježíška,že? Ano, v Bibli se ve skutečnosti hovoří o kosmologických záležitostech. Je to předmětem nejpřísnějšího utajení, vždyť co by pak klerici přednášeli v kostelech?
Fyziku? A co se vlastně stalo v bájném Edenu, Ráji, nebo také Paradise (což znamená v blízkosti Isis, zřejmě v blízkosti Černého Slunce, nebo černé díry galaktického středu)? Adama a Evu uštknul had a oni okusili jablko ze stromu poznání. Pokud zjistíme, že ekliptice Slunce se velmi často říká hadí hůl, pak je nám vše mnohem jasnější. Ano, i naše dávné předky postihla "transformace", kouslo je Světlo galaktického středu a oni poznali pravý stav věcí. Když již věděli, jak se věci mají, nemohl je jen tak někdo podvádět a je tudíž logické, že pak odmítli sloužit tehdejším pánům, tzv. bohům. A ti je vyhnali z Ráje.
9)
Došlo již k něčemu podobnému v historii?
I když je co do okolností tohoto vzestupu tato doba v podstatě unikátní, přesto došlo k podobným procesům několikrát. Avšak podle dostupných
záznamů ještě žádný neskončil úspěchem. Většinou znamenala tato
doba na dlouhou dobu KONEC života na této planetě. Jak se praví
v posvátných védských naukách, na konci kalijugy, tedy doby, ve které právě nyní žijeme, se objeví Kálí, bohyně stvořitelka a ničitelka, aby smetla všechny zmetkovité zlomky duchovně mrtvého lidstva a připravila tak cestu novému cyklu světla a míru.
10)
Existují bytosti, které pomáhají s transformací přímo v lidských tělech?
Ano! Právě nyní je na Zemi velká spousta duchovních bytostí z vyšších dimenzí i andělů v lidských tělech. Mají burcovat, aktivně provázet transformací a pomáhat lidem probudit se. Není to pro ně vůbec lehké, sestoupit do tak hrubých vibrací. Jsou jich zde již milióny. Budeme o nich dále vést řeč, zejména pod heslem "indigoví".
11)
Je tato doba spojena s nějakým druhem záření?
Určitě. A v naší době dokonce velmi pravděpodobně hned s několika druhy záření. Diskutuje se však o tom, zda je toto záření pro normálního člověka nebezpečné. Podle informací, které mám poslední dobou k dispozici, začínám nabývat dojmu, že je nebezpečné pro NEPŘIPRAVENÉ. A to poměrně značně. Řada lidí tak zřejmě během následujících let onemocní či zemře. Domnívám se, že stoupající vlna rakovin na přelomu 20. a 21. století je toho přímým důsledkem. To ale samozřejmě není záměr ani smysl transformace. Bude probíhat "přirozená selekce". To, na jakou stranu se zařadíte, nezáleží v této chvíli již příliš na vás. Částečně to může ovlivnit vaše duchovní praktika, z velké části to však je odvislé od vašeho vesmírného původu a genetické zátěže, míře "hříchu" nebo také fyzických miasmat. Důležité je také to, zda je vaše DNA blíže magnetické, nebo elektrické polaritě.
Měli bychom však nezbytně přehodnotit svůj pohled na záření a přestat se ho bát. Vždyť čeština má krásný obrat "ty dneska záříš" a neznamená to nic negativního, naopak. Je pravděpodobné, že i osvícení lidé vydávají jistou formu záření, možná i radioaktivního, vzpomínáte na ty "žluté koláče" kolem hlav světců na obrazech? Vědci si také stále mordují hlavu s tím, jak se vlastně dostal otisk těla
ukřižovaného na Turínské plátno. Na plátně nejsou stopy po žádném barvení látky, malování či nanášení barvy na povrch. Právě jakási forma ozáření látky by tuto záhadu poměrně dobře rozluštila, byť nejnovější výzkumy naznačují, že otisk může patřit význačnému učenci Leonardu da Vincimu. Četl jsem však i možnost, že právě smíšení aury zasvěcenců a osvícenců s fotonovým zářením způsobí, že oblast kolem hlav začne viditelně zlatě zářit.
12)
Bude se toto období týkat i dalších planet?
Ano v tom smyslu, že budeme vliv dalších planet na Zemi výrazněji pociťovat. Byť vědci tvrdí, že vliv záření dalších planet naší sluneční soustavy či hvězd je zanedbatelný, opak je pravdou, jak již to v dnešním vědeckém paradigmatu bývá.
Podobné účinky, jako třeba Měsíc, mají i další planety.Vliv ostatních planet bude lépe vnímatelný tak, jako když do dobře sehraného orchestru přijde nový hráč, ihned je poznat, pokud hraje dobře, nebo špatně. V chaosu, ve špatném orchestru, nikdo nepozná a neuslyší, jak hraje. A naše kosmická soustava se začíná setsakra sehrávat a harmonizovat. Panující chaos je předobrazem řádu a pořádku.
13)
Některé zdroje mluví o převrácení pólů?
Ano, při podobných konstelacích k převrácení pólů skutečně došlo, avšak k této převratné události je třeba dalších součástí, které v této chvíli zatím splněny nejsou. Je však možné, že náklon Země se bude pomalu zmenšovat a pak zcela zmizí, čímž přijdeme o střídání ročních období, každá lokace bude mít své jedno stálé". Česká republika by měla dopadnout velmi dobře s obdobím "stálého jara" kolem 21 stupňů.
14)
Bude narušena funkce některých přístrojů?
S největší pravděpodobností přestanou postupně fungovat přístroje na elektrickou energii a v případném přepólování může nastat problém se samotnou výrobou a vedením elektrické energie. Problémy se poprvé ve větší míře projeví, podle mých zdrojů, kolem roku 2015. Pokud nějaké, funkční by měly zůstat pouze malé solární okruhy, větrné elektrárny a okruhy vodních zařízení.
POKRAČOVÁNÍ


Články z tohoto blogu je možné šířit v nezměněné podobě vždy s linkem http://poutnicicasem.blog.cz/ včetně toho, který já uvádím na konci 3. a poslední části tohoto seriálu, jako zdroj.
S díky Anička
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya