ZBAVME SE KYSELOSTI

7. července 2014 v 14:05 | MUDr. Josef Jonáš |  zdraví
Zbavme se kyselosti


Čím víc se strava odklání od přirozenosti, tím více hrozí nastolení rovnováhy v našem organismu. Samozřejmě, že tato rovnováha má dopad na veškeré funkce. Proto se následující řádky dají zevšeobecnit a nejsou výhradně záležitostí plísní. Není rovněž jednoznačné, že by kyselost byla pro všechny nemoci příznačná. Právě plísně se demonstrují "zásaditostí" v tělesných tekutinách, stejně tak nádory, jejichž látková výměna způsobuje zásaditost okolí. Je to ovšem příliš složitá otázka. Podstatné je, že primární je porucha acidobasické rovnováhy, která je v organismu velmi pečlivě hlídána a vyvažována.


Pro ideální trávení jsou hodnoty v jednotlivých orgánech velmi odlišné:
Žaludek - pH je 7
Slinivka břišní - pH je 8,3
Tlusté střevo - pH se pohybuje od 5,8 do 6,5
Moč - pH se pohybuje od 6 do 6,5
Kůže - pH je 5,5
Krev - pH se pohybuje od 7,35 do 7,45
Přičemž pH od 1 do 6 znamená kyselé prostředí
7 je neutrální
8 - 14 tvoří zásadité prostředí¨Chronické nemoci, infekce, ledvinové poruchy, poruchy slinivky břišní, ale také vzájemná souvislost s vegetativním nervovým systémem způsobují překyselení organismu. To následně působí na pokles imunity, ale také vznik zánětů. Čerpají se zásoby alkalických rezerv, dochází k situaci příznivé pro infekci plísněmi, osteoporózu, nádory a řadu dalších zdravotních potíží. Velmi ilustrativní je vztah k vegetativní nervové soustavě. Kyselé prostředí dráždí sympatikus, který je v podstatě stresovým nervovým systémem. Dochází k pocitům stresu se všemi známými důsledky. Mnohé psychické stresy jsou výsledkem poruchy vnitřního prostředí. Existuje ovšem i opačný postup. Stres způsobuje sevření tepen v břišních útrobách. Hromadí se odpadové produkty z tkání, které mají kyselou reakci. Stres organismus překyseluje a kolotoč se opět rozbíhá. Na překyselení reagují stejným způsobem i cévy mozku. Po zúžení cév v mozku a omezení průtoku krve následuje neklid, únava, nesoustředěnost, závratě, poruchy spánku, pocení, deprese.
Podle zásad homeopatie při překyselení organismu podáváme homeopatické kyseliny acidum sulfuricum, lacticum, salicylikum, benzoicum, uricum, formicicum, phosphoricum, fluoricum, citricum. Některé z nich jako acidum sulfuricum jsou tělu vlastní a působí zklidnění mozku, odstraní stres a tím přeruší již zmíněný kolotoč. Jiné kyseliny přicházejí do organismu díky zevním produktům. Např. fluor vytváří kyselinu v ústní dutině nebo Acylpyrin zanáší kyselinu salicylovou, oxyláty jsou ve špenátu a rajských jablkách. Mnoho masa uvolňuje acidum sacrolactikum - kyselinu mléčnou ve svalech a vytváří ze svalů ztuhlý pancíř. Notorické pojídače masa poznáme podle této ztuhlosti. U pacientů se skrytou acidózou a sympatikotonií jako důsledek stresu vidíme zcela obvykle i plísně. U novorozenců, kteří jeví známky acidózy např. kvůli průjmům, se vyskytují vyrážky a neklid, podáváme homeopatické Antimonium crudum po několik týdnů, u školáků, kteří díky svačinám v podobě kyselinotvorného chleba, salámu nebo sladkého pečiva a stresu vytvářeného školním systémem se často dostávají do stavu latentní acidózy, můžeme rovněž podávat ke zlepšení stavu Antimonium a zeleninu nebo ovoce. Takový školák je unavený, nesoustředěný a neklidný. Dospělý člověk si acidózou vyrobí světabol a žaludeční vředy, starší ženy osteoporózu a lidé v každém věku především neklid. Neodsuzujte proto řidiče, kteří stráví hodiny za volantem, téměř nedýchají, hromadí kyseliny, pijí kávu a přikusují oplatky, že jsou nerudní, agresivní, netrpěliví. Nux vomica, Acidum sulfuricum, dechová cvičení a mrkev, to by byly léky pro snížení nehodovosti na silnicích.
Velmi citlivé na acidozu jsou ledviny, které jsou kyselinami blokovány a přestávají dobře pracovat. Vzniká dna - hromadění kyseliny močové, ale i padání vlasů, lámání nehtů a potivost rukou i nohou. Těmto ledvinám kromě změny stravy pomůžeme i léky typu Betula alba, Solidago, Bryonia, Uva ursi. Máme-li sklon k tvorbě nádorů, pak překyselení raději kompenzujeme Viscum album neboli preparátem ze jmelí bílého. Acidoza také blokuje mesenchym, který přestává plnit funkci odpadkového koše.
Již jsem se zmínil o výzkumech doktora Reckewega, který za základní detoxikační systém považuje toto vmezeřené pojivo. Zablokovaný mesenchym způsobí hromadění těžkých kovů, léků, chemikálií i bakteriálních toxinů a vytváří se tak terén pro invazi plísní. Skutečností však zůstává, že plísně nerostou tam, kde je kyselá reakce. Musí proto kvůli poruše cyklu kyseliny citronové dojít k druhému extrému, a to k tvorbě zásaditého prostředí ve střevě, krvi, pochvě nebo kůži. Mechanický pohled na organismus se nám okamžitě nevyplatí. Cyklus kyseliny citronové se blokuje, zpomalí se buněčné dýchání a podle pravidla, že velké jin přechází ve velké jang a naopak, se prostředí organismu alkalizuje. Otevřít cyklus kyseliny citronové pomůže aplikace magnesium fosforicum, acidum citricum, acidum fumaricum a dalších kyselin v podobě homeopatických preparátů.
Některé další preparáty - kyseliny můžeme použít při specifických příznacích. Např. Acidum chloratum bude vhodné při velké slabosti, krvácení ze sliznic, nechutenství, špatném trávení, zatímco Acidum sulfuricum vezmou silní lidé se zarudlým obličejem. Acidum hydrofluoricum použijeme u pacientů, kteří si stěžují na velkou svalovou slabost atd. Preparát Sanuvis firmy Sanum je vlastně levotočivou kyselinou mléčnou a jeho aplikace před každou léčbou krevních parazitů je nezbytná, protože vše chce své a není nad ideální poměry a rovnováhu uvnitř našeho organismu.
Potraviny se podle obsahu anorganických látek rovněž dělí na kyselinotvorné a zásadotvorné. Kyselinotvorné prvky jako fosfor, síra, chlor vykazuje především maso, cukr, pšeničná mouka a loupaná rýže. Kdybychom provedli pokus a natrávili jeden kilogram masa, vznikne takový přebytek kyseliny fosforečné a sírové, že k jejich neutralizaci bychom museli použít asi deset gramů vápna. Zásadotvorné potraviny obsahují sodík, draslík, vápník, hořčík, železo a samozřejmě i jiné prvky, ale tyto jmenované tvoří právě onu zmíněnou zásaditost. Takové potraviny jsou především zelenina nebo odvary ze zeleniny a ovoce. Vymačkáme-li ovocnou šťávu a budeme konzumovat vymačkanou ovocnou dřeň, musíme tuto dřeň zařadit rovněž do potravin kyselinotvorných. Naopak šťávy vylisované i z potravin kyselinotvorných, např. masová polévka, jsou zásadotvorné.
I nezralé ovoce patří pro svůj obsah kyseliny šťavelové do kyselinotvorných potravin, stejně tak jako citrony, protože volná kyselina citronová musí být neutralizována z vlastních zdrojů organismu kalciem a citran vápenatý je těžko stravitelný, ochuzuje organismus o část vápna, takže ve svém důsledku nakonec působí nepříznivě jako potravina kyselinotvorná. Z toho důvodu bychom neměli malým dětem podávat větší množství citronové šťávy nebo kyselých pomerančů, protože je ochuzují o vápník, na který jsou děti nesmírně citlivé. V minulosti, když ještě bývala tato dieta velmi populární, tak vědci došli k závěru, že šťáva ze dvou citronů může i malé dítě usmrtit (stejně tak může působit větší množství octa u dospělého člověka). Obilniny, které se nacházejí v kyselinotvorné části, se klíčením mohou přenést mezi potraviny zásadité. Rovněž některé zeleniny obsahují velké množství kyseliny šťavelové a jejich fyziologický důsledek je tedy opačný než jejich chemické zařazení.
Na počátku našeho století bylo s ohledem na tento aspekt stravy provedeno několik zajímavých pokusů. Americký fyziolog Mac Carrison krmil opice stravou, kterou vařením v autoklávech zbavil všech jejich šťáv. Zakrátko se objevila chudokrevnost, malátnost, netečnost, bolesti hlavy, zácpa, žaludeční a střevní katary, línání srsti. Jakmile jim byla přidána zásaditá strava, jejich stav se změnil. Dokonce i dravci, kteří se krmí výhradně masem, jelikož požírají kosti a krev, které jsou zásadité, v podstatě svou stravu vyvažují. Tak byla jistě k nelibosti ochránců zvířat udělána na zvířatech řada pokusů. Weiske krmil králíky ječmenem, a ti zašli na měknutí kostí. Stejný osud potkal i vepře krmené pouhou kukuřicí, nebo holuby, kteří dostávali jenom pšenici. Jakmile byl kontrolní skupině umožněn přístup k roztlučené omítce, která obsahuje uhličitan vápenatý, zůstali zdraví. Lidová moudrost přivedla lidi k tomu, aby prasatům dávali slupky z brambor, řepu, mrkev apod., čímž neutralizují následky přebytků kyselinotvorných látek v krmivu. Také chovatelé kanárů a papoušků dávají do klícky hřbetní destičku hlavonožce sépie, která obsahuje hodně uhličitanu vápenatého, a kdyby to neudělali, jejich ptáci by zesmutněli, vypelichali a pošli.
V trápení zvířat šel vědec Weiske ještě dále, porosil seno slabounkou kyselinou sírovou. Toto seno pak podával ovcím, pro které předtím bylo seno dostatečnou potravou po celý rok. Krmená ovce měla v moči šestinásobek normálních hodnot vápna, což bylo vykládáno jako důkaz, že k neutralizaci přebytečných kyselin je čerpáno vápno z kostních zásob. Zanedlouho začala ovce malátnět, ztrácet na váze. Naštěstí tuto ovci nenechal pojít, ale dobrým senem ji opět uzdravil.
Za projevy skryté chronické acidózy se pokládají bolesti hlavy, zácpa, kopřivka, chudokrevnost, astma, kazy zubů, revmatické bolesti, deprese. Z tohoto hlediska se pak nezdá být logické léčit bolení hlavy salicylovými preparáty, kterými potlačíme na určitou dobu nepříjemné bolesti, ale prohloubíme tím acidózu. Stejně tak u nespavosti nebo u některých kožních chorob je potřeba zvládnout právě problém acidobazické rovnováhy v organismu. \o kvalitě svého vnitřního prostředí se může každý člověk přesvědčit pomocí lakmusového papírku, kterým snadno zjistí, jestli jeho strava je dostačujícím způsobem alkalizující, a to podle vyšetření moče. Pro zajímavost uvádím, že i léčba léčivými bylinami má svůj dopad právě na oblast acidobazické rovnováhy. Většina léčivých bylin je silně zásadotvorná, podle dostupných pramenů je nejvíce zásadotvorný podběl, řebříček, jitrocel a další, a tudíž mnohdy smysl léčby bylinnými čaji právě způsobuje změny ve vnitřním prostředí člověka a tím dosahuje určitých účinků.
Také alkalické minerálky mívají obvykle přebytek zásadotvorných prvků. U dítěte, zvláště v dnešní době, kdy velmi mnoho kojenců trpí ekzémy a potížemi dýchacích cest, musíme rovněž myslet na alkalizaci jejich organismu, zvláště u těch, kteří jsou krmeni náhradní stravou z kravského mléka. Kravské mléko vařením, sterilizací i pasterizací ztrácí část vápna a stává se z potraviny zásadotvorné potravinou kyselinotvornou. Také krupičná nebo ovesná kaše bývá kyselinotvorná. Proto je dobré dítě již od 3 - 4 měsíců přikrmovat šťávami z jiných vhodných druhů ovoce. Takovouto výživou dosáhneme velmi dobrého vývoje dítěte. Je vůbec zvláštní, jak se lidé odlišně staví ke krmení zvířat a k vlastní stravě.
Housatům každý doma podává rozsekané kopřivy, které obsahují mnoho vitamínů, vápna, železa, mědi, jodu a kyseliny křemičité, aby dobře prospívala. U dítěte to, myslím, prakticky nikoho nenapadne a rodiče jej živí velmi sterilní a často konzervovanou stravou. Myslím, že čtenáři je dost jasný i tento pohled na stravu, zabraňující výskytu plísní, ale obecně i mnoha dalším nemocím.


ze zdroje:
http://mudr-josef-jonas.webnode.cz/

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya