HATHOŘI - Umění přeskakovat časové linie - 1. část

6. září 2014 v 12:21 | Tom Kenyon |  transformace
Poselství Hathorů z 3. srpna 2010 přijal Tom Kenyon.
I když se to někomu může zdát paradoxní, vaše časová linie - váš život - je jenom jednou z mnoha simultánních možností. A je zcela možné, opravdu je to vaše vrozené právo, abyste změnili vaši časovou linii a potenciály vašeho života. Vaše kultura vás z mnoha důvodů zhypnotizovala abyste věřili, že jste omezeni pouze na linii jednoho času. V tomto poselství se budeme snažit diskutovat o tom, jak chápeme pojem časových linií a jak je možné je změnit.
Vždy, když nastane nárůst chaotických událostí, jde o souběh několika časových linií.Vzhledem k tomu, že vaše planeta vstoupila do Uzlu Chaosu a zakouší stále se zvyšující úroveň chaosu, zvyšuje se i počet tzv. časových uzlů.
Časové uzly se objeví, když se setkají dvě nebo víc časových linií. V důsledku jejich těsného sblížení dochází někdy k efektu oscilace, když reality jedné časové linie prosáknou anebo jsou psychicky vnímány těmi, kdo se nacházejí na vedlejší časové linii. Silné časové linie mohou doslova ovlivnit možnosti a/anebo předpoklady jiných časových linií v rámci časového uzlu. Jinými slovy, kreativní a nové účinky se v časových liniích často objevují tehdy, když vstoupí do časového uzlu (a přiblíží se k jiným časovým liniím).
Jsou to impulsy evolučních skoků, obsahující obrovskou možnost urychleného vývoje, když víte jak je použít. Jako výsledek nestabilní povahy událostí na vaší planetě se objevuje více časových uzlů. Je to velice složitá a komplexní záležitost, a budeme se snažit rozporcovat ji do malých částí, protože věříme, že tato informace má životní význam pro ty z vás, kdo jsou zapojeni do procesu vzestupu, a také proto, že tato informace je naprosto důležitá pro přežití. Navrhujeme nejdříve obrátit pozornost na větší obraz a poté na jednotlivé strategie.
Pozadí
Vaše planeta se nachází na pokraji totální transformace. Forma této transformace má několik podob ajste to vy - kolektiv - kdo více či méně ovlivní tyto výsledky.
Některé tyto výstupy, tyto možnosti, odpovídají proroctvím o zničení planety a její očistě. Jiné časové linie, jiná vyjádření, odhalují odlišný výsledek. Náhlý, neočekávaný posun v lidském vědomí by mohl dostat Ovladatele, kteří tak negativně ovlivnili váš osud, na kolena. A mezi těmito dvěma polaritami existují stovky jiných možných časových linií.
Ve vaší společnosti existuje mnoho silných zájmů, které si přejí, abyste i nadále zůstali ve stavu hypnózy, které si přejí, abyste i nadále žili v přesvědčení, že jste omezeni na jednu časovou linii, na zkušenost jednoho života, tak, jak to oni chtějí.
Ale vy máte, ve své přirozenosti, schopnost měnit časové linie a pravděpodobnosti v poslední chvilce každé události - ať osobní nebo kolektivní. Neříkáme, že je to "pozitivní." Hovoříme o tom jako o skutečnosti , která vychází z vašeho vývojového potenciálu. Zda kolektivně na tuto možnost dosáhnete anebo ne, se uvidí, ale cesta Zasvěcence je, aby dosáhl výš, na nejvyšší potenciál, bez ohledu na to, co se kolem něj děje. Takže, v tomto poselství budeme hovořit o tom, co můžete udělat a jak to udělat.
Z našeho pohledu, je váš společný osud součtem individuálních voleb, které vy jako jednotlivci, učiníte. Do toho jsou zapojeny evoluční a zemské síly, které vy ani vaši bližní nejste vůbec schopni ovládat. Do tohoto souboru sil patří kosmické energetické vzorce a zákonitostiz oblastí kosmu mimo vaši solární soustavu, protože jste součástí složité kosmické matrice, která je vašim vesmírem.
Kdybychom měli použít metaforu, řekli bychom, že vy, jako lidstvo, jste na velké zaoceánské lodi. Ale mnozí z vás spí, a u kormidla je někdo, kdo tuto loď řídí, a kdo by tam neměl být. Protože z mnoha historických a trans - historických důvodů, které zde nebudeme rozebírat, vaši loď řídily různé bytosti.
Ale, hle, jak se časy mění. Víc a víc vás procitá, i když někteří, stále napůl spící, se potácí po palubě když pozorují bouřlivou vichřici svého světa, který se před nimi mění. Ovladatelé vědí, že se mnoho z vás probouzí - příliš mnoho na to, aby byli v klidu.
Opravdu, je to zajímavá doba k žití!
Současná ekologická situace v mexickém zálivu (toto info je z r. 2010 - pozn. překl.) je jedním příkladem vícero časových linií. Přes velké úsilí vašich médií zamést věc pod koberec, mnozí cítí jak je situace zoufalá a opravdu, v oblasti Zálivu jsou potíže, které jsou pod povrchem - doslovně i obrazně.
V naší předchozí zprávě jsme v souvislosti s touto událostí zmiňovali vícero možných časových linií.Která z těchto možných časových linií se uskuteční ve vaší 3D realitě není vyryto do bláta ani do betonu, ale jde o změnitelnou událost neboli výstup. Chceme s vámi hovořit o tom, jak vy, jako jednotlivec, můžete v mžiku přeskočit časovou linií do jiného osudu. Dalo by se zde vyvodit i to, jak může přeskočit časové linie i vaše civilizace, ale to je téma na jindy.
Pro tuto chvíli chceme obrátit naši pozornost k vám, jednotlivému člověku a k tomu, jak můžete vy přeskočit z katastrofické časové linie - tj. z výstupu jaký si nepřejete - do něčeho mnohem příjemnějšího, životu vstřícnějšího a plného evolučních možností.
Poznamenáváme, že existují technologické prostředky jak překonat časové linie, ale tato naše informace pojednává o lidském vědomí, a o tom jak vy, silou vašeho vlastního uvědomění a záměru, můžete časové linie přeskočit. Pro tento záměr již máte ve vaší přirozenosti dva největší poklady - vaši svobodnou vůli (možnost volby) a vaši schopnost cítit. Když oba vhodným způsobem zkombinujete, umožní vám to přeskočit časové linie jak si přejete a být tak spolutvůrcem vaší reality a nebýt pouhou figurkou na šachovnici.
Základní pravidlo
Základním pravidlem pro přeskočení časových linií je koordinace některých důležitých oblastí záměru:
1) identifikujete časovou linii, do které se chcete přesunout
2) posunete vaši vibrační úroveň, abyste byli v souladu s touto časovou linií
3) uzamknete vibrační úroveň, aby nekolísala
4) podniknete akci, která je projevem nové časové linie
5) vytrváte
V páté fázi musíte držet vibrační úroveň nové časové linie, kterou jste si vybrali, sladit váš výběr s novou časovou linií a setrvat v něm, přestože budete smysly vnímat opak.
Tato poslední fáze vytrvání je důležitá, neboť váš současný život je akumulací vašich přesvědčení a záměrů. V závislosti na síle těchto přesvědčení a záměrů možná budete muset shromáždit velký objem energie, abyste překonali daný vzorec vašeho života.
Tato informace, o kterou se s vámi dělíme, může být použita na jakoukoliv časovou linii anebo projev ve vašem životě, až po tu nejbanálnější situaci. V tomto poselství se ale zaměříme na tuto metodologii přeskočení časových linií s ohledem na proces vzestupu a na to, jak se můžete posunout do časových linií odlišných od časových linií té kultury, v níž aktuálně žijete.
Toto je pro některé revoluční myšlenka, ale pro nás je to jednoduše pravda o vaší pravé povaze. Jste bohové a bohyně stvořitelé, a tato informace o kterou jsme se s vámi podělili, je jenom vaše právo s nímž jste se narodili. Nyní jsme vám ji věnovali s očekáváním a s nadějí, že mnozí z vás přeskočí časové linie a pohnou kýlem lodi na níž se nacházíte a zavedou loď do bezpečných a bohatých vod.
Nyní skončeme s metaforami, a přejděme k podrobnostem, jak přeskočíte časové linie.
Vzestup
Z našeho pohledu představuje proces vzestupu zenergetizování vašeho druhého těla, vašeho KA, a zvýšení jeho vibrací tak, aby vyzařovalo více světla, až případně do úrovně, že se stanete SAHUem, nesmrtelným energetickým tělem. Existuje mnoho způsobů jak zvýšit vibrace svého KA. Většina vašich duchovních tradic má své vlastní metody na zvýšení vibrací, ale, bohužel,mnohé jsou zapleveleny dogmaty, zákazy, a upřímně, infiltrovanými vzorci z myšlenkových forem vytvořených těmi, kdo si nepřáli a nepřejí vaši svobodu, ale kdo profitují z toho, že jste uvězněni.
A, ano, je smutné že musíme říct, že některé vaše duchovní tradice a zejména vaše náboženství - jsou zákeřné pasti, a pokud se chcete posunout ve vašem vzestupu , musíte oddělit pravdu od falše. Jedině vy můžete splnit tento úkol, protože toto je jedna z podmínek mistrovství. Je to rýha v písku samotného vědomí pro ty, kdo si zvolili vzestup své vlastní bytosti. Stanou se mistry pravdy a neustoupí a budou se pídit po tom, aby odlišili faleš od pravdivosti. Nejsou otroky dogmat. Neskloní se před nikým, pouze před svojí božskou podstatou.
Z hlediska energie, proces vzestupu začne, když vaše životní síla, starými Egypťany zvaná Sekhem, začne stoupat vzhůru po Djed, neboli po posvátné stezce čaker. To je vzestup ve své nejjednodušší formě. Je to rozšíření mysli a vědomí. Když vaše životní síla vstoupí do vyšších center vašeho mozku a když se zenergetizuje vaše KA tělo, vstoupíte do další fáze vzestupu. V této fázi začnete stravovat (metabolizovat) samotné světlo. Světlem myslíme duchovní světlo, světlo, které existuje v duchovních sférách. Toto světlo vyživuje tělo KA a zvyšuje jeho vibraci. Když tělo KA dosáhne určitého kmitočtu, anebo síly vibrací, bez zaváhání se vznítí s určitým éterickým plamenem, a změní ho na SAHU, nebo Nesmrtelné Energetické Tělo. Toto může být považováno za jednu z konečných fází této specifické formy vzestupu. Ale chceme jasně sdělit, že každý pohyb mysli nahoru a pohyb životní síly po Djed , bez ohledu na použitou metodu, je součástí procesu vzestupu.
Nyní chceme hovořit o některých základních myšlenkách a strategiích nácviku, které ozřejmí základní metodu přeskočení časových linií. Poté obrátíme pozornost na to, jak můžete pro sebe vytvořit novou možnost, dokonce i uprostřed toho, co se zdá být velkým problémem. A, co je důležité, vysvětlíme významnou evoluční příležitost, která existuje ve vašem současném časovém uzlu.
Jedním z prvních úkolů které jsou před vámi, pokud chcete přeskočit do jiné časové linie, je překonání strachu. Většina lidí má strach z neznáma, ale je zde ještě zákeřnější prvek.Ovladatelé - ti, co chtějí ovládat váš osud a využívat toho, jsou mistry projekcí strachu a používají obrovské prostředky kontroly mysli a hypnózy prostřednictvím médií, aby přesvědčili masy, že je mnoho důvodů k obavám. A zatímco je, upřímně řečeno, kus pravdy na tom, že jsou důvody k obavám, skutečná pravda není odhalena.
Skutečná pravda, jak to vidíme my, je vaše schopnost změnit vaši realitu, vaše vrozená schopnost používat dva poklady - vaši svobodnou vůli a vaši schopnost cítit, což jsou prostředky k tomu, abyste mířili k novým časovým liniím. Pojďme to upřesnit.
Jak jsme zmiňovali již dříve, typ vzestupu o kterém hovoříme, začíná jednoduše pohybem vaší životní síly vzhůru po djedu, neboli páteři, do vyšších mozkových center. Když se to stane, energetické kruhy vašeho těla KA, zvané čakry, se zaktivují novým způsobem. To otevře okna nových možností, a nových vhledů, nových forem inspirace a rozkvět kreativity. Ale pokud je vědomí uzamčeno strachem, je uvězněné nižšími centry - pudem sebezáchovy, sexu a moci.
Z různých historických a trans - historických důvodů, jak jsme nastínili dříve, existovala a stále trvá, tajná dohoda držet lidstvo uzamčené do nižších center, a udržovat strach coby prostředek ovládání osudu. Takže pro každého mistra, který si zvolí cestu nahoru, je jednou z prvních překážek přechod Údolím Strachu - projektovaných myšlenkových forem jeho kultury.Poté musíte přejít portály omezení, která vás svazují, rozpoznat lži, které jsou udržovány dokonce i u vašich nejposvátnějších náboženství.
Ale řekněme, že máte odvahu a sílu podniknout tento přechod a řekněme, čistě pro příklad, že časová linie, ve které si přejete žít, je laskavost: milující laskavost. Tady je návod, jak to udělat a pamatujte, že stejný princip lze uplatnit na jakoukoliv časovou linii, jakou si přejete pro sebe vytvořit.
Příprava a nácvik
Prvním krokem je určení časové linie, kterou si přejete vytvořit, v níž chcete žít. V tomto případě je to časová linie milující laskavosti. Druhým krokem je přejít do vibrační úrovně která odpovídá této časové linii. V tomto případě, je to pocit stavu milující laskavosti, takže budete pobývat v tomto stavu, nakolik jste jen schopni. Máme tím na mysli, že budete prokazovat milující laskavost vůči druhým i vůči sobě.
Třetím krokem je uzavření vibračního pole, aby nekomíhalo. Je to důležitý aspekt přeskakování časových linií, protože starý vibrační stav má svůj vlastní život. Jenom to, že jste si zvolili vytvořit novou časovou linii a vstoupili jste do vibračního stavu, který této časové linii odpovídá, vám ještě nezaručuje, že se časová linie bude manifestovat nebo že bude pokračovat. Musíte uzamknout vibrační pole na místě, protože to podpoří váš přístup k nové časové linii.
První dva kroky se týkají vaší svobodné vůle. Vybrali jste si časovou linii kterou chcete zažívat. Vybrali jste vibrační stav který odpovídá této časové linii. A třetím krokem - uzamčením vibračního stavu - využijete druhý poklad vaší povahy: vaší schopnost cítit.
Tím, že cítíte vibrační stav v jakém si přejete být, ho umocňujete, zesilujete. A když k tomu přidáte jasný emoční stav jako ocenění nebo vděčnost za vibrační realitu, uspíšíte její vznik.
Tento prostý projev ocenění anebo procítění vděčnosti za novou časovou linii, vyvolá její uskutečnění způsobem, který je mimo chápání. Je to tak, že tyto dva poklady vaší přirozenosti se spojí do těchto tří kroků. Další krok si znovu vyžaduje vaši svobodnou vůli. Musíte vytrvat v udržení vize nové časové linie a vibračního stavu, bez ohledu na to, co vám říkají vaše smysly. Toto je úsek kde mnozí neuspějí.
Manifestace nové časové linie do vaší třídimenzionální reality vyžaduje soustředěnou energii. Pokud vytrváte a udržíte vizi nové časové linie, spolu s vibračním polem (anebo s jeho procítěním), spolu s vděčností za to že již existuje, naakumulujete energii.
Nyní je úkolem být věrný své vizi, zatímco věnujete pozornost tomu, co vám ukazuje současná realita. Není to o předstírání. Jde o to, čelit realitě, jak se vám ukazuje, zatímco současně udržujete vyšší vizi. Jinými slovy, pracujete s realitou vašeho života, zatímco současně udržujete vizi jiného života. To je umění.
Abychom použili náš příklad, když si přejete vytvořit život s více milující laskavostí, přejdete do toho vibračního stavu tak, že budete projevovat milující laskavost vůči druhým. Pokud byste byli schopni pociťovat za ten vibrační stav i vděčnost, urychlilo by to vytvoření nové časové linie.
Ve skutečnosti zde bude období, kdy si uvědomíte, že ne každý je schopen milující laskavosti, ani ji přijímat. Vaše vize pak bude upravována realitou života, a toto zrání vaší mysli proběhne přirozeně, jak budete mít co dělat s realitou vaší současné časové linie spolu s vynořováním se časové linie nové.
Výsledkem tohoto postupu je, že se stanete mistrem milující laskavosti a mistrem v jednání s těmi, kdo nejsou schopni takový vibrační stav projevit. Nakonec budete zažívat život s více milující laskavostí, kdy vám bude více lidí projevovat tuto kvalitu a vy ji budete projevovat vůči nim. A když potkáte někoho kdo není schopen tuto kvalitu projevit, budete mít lepší schopnost jednat s ním, aniž byste vy tuto kvalitu ztratili.
Takže teď si můžete pro sebe vytvořit novou časovou linii a novou realitu.
Teď se vraťme ke kolektivní časové linii.
Jak jsme řekli dříve, časové uzly jsou křižovatky, kde se překrývá víc časových linií, a vy můžete přeskočit z jedné do druhé, pokud víte jak se to dělá. Právě jsme vysvětlili základní pravidlo změny individuálních časových linií. Nyní si pojďme říct, jak můžete přeskočit do jiné časové linie než je linie nějakého určitého kolektivu. I když se to může zdát paradoxem, je docela možné žít jinou časovou linii a mít jinou životní zkušenost než ostatní kolem vás.
Řekněme si to znovu a jinak. Je možné žít v nebi zatímco ostatní žijí v trápení. Na nejhlubších úrovních vědomí je to jednoduše otázka volby. Uznáváme, že jste byli, a stále jste, manipulováni sílami, které si přejí udržovat vás ve vězení. Ale naší volbou v této naší komunikaci je předat vám klíče, jak lze z tohoto vězení vyskočit, nenimrat se v historii toho všeho, ani v identitách těch, kdo jsou do toho zapojeni. Protože, popravdě, ty pravé Ovladatele nevidíte. Jsou mistry v ovládání figurek.
Jak eskalují chaotické události, budete mít mnoho příležitostí přeskakovat časové linie. Doporučujeme vám, abyste si zapamatovali kroky o nichž jsme mluvili dříve. Můžete s touto metodou experimentovat tak, že si zvolíte vyzkoušet nějaký experiment. Vyberte si něco, co byste rádi rozvinuli do reality vašeho života a když použijete kroky, o nichž jsme hovořili, uvidíte, co můžete vytvořit.

pokračování
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya