HATOŘI / 2.část

6. září 2014 v 12:22 |  transformace
pokračování

Fyzické a duchovní přežití
Náš prvotní důvod, proč jsme vám předali tuto zprávu, se týká něčeho, co má mnohem větší dopad než vytvoření osobních přání. To "něco" má doslovně co dělat s vašim přežitím, jak fyzickým tak i duchovním.
Jak budou eskalovat chaotické události, schopnost vaší intuice bude pro vás důležitější než kdy předtím. Někdo tomu říká "předtucha". Aniž byste věděli jak to, že to víte, najednou víte, co v nějaké situaci dělat.
Tak funguje intuice. V těchto chvilkách, kdy přijde intuice, jste na křižovatce - na časovém uzlu - kdy můžete skočit do jiné časové linie a do jiného výstupu.
Nárůst intuitivních schopností je jedním z příznaků osobního vzestupu, anebo vzestupu vědomí. Vyvinutější intuice má zřejmé výhody pro fyzické přežití.
Před chvílí jsme řekli něco, co se někomu může zdát paradoxní. Řekli jsme, že schopnost přeskočit časové linie má výhody pro jak fyzické tak i spirituální přežití.
Chtěli jsme tím říct, že schopnost přeskočit časovou linii do jiného výstupu může mít v jistých situacích za následek to, že přežijete. Duchovním přežitím máme na mysli to, že existuje ohrožení vašeho duchovního probuzení. Když ztratíte stopu vaší vlastní pravdy, když ztratíte dva poklady které máte ve své přirozenosti - vaši svobodnou vůli a schopnost cítit, jste ohroženi po duchovní stránce. Neztrácejte z očí tyto vaše poklady. Jak se množí chaotické události, a ony se budou množit - protože se rodí nový svět - Ovladatelé zvýší své úsilí. Dávejte si pozor na kontrolu mysli a na všechny myšlenkové formy, které omezují vaši svobodnou vůli a vaši schopnost cítit, bez ohledu na to, jakého budou původu - i když by přicházely od vašich "posvátných"náboženství.
Vyhněte se každé myšlenkové formě, bez ohledu na to, v jakém bude svatém šatu anebo politické korektnosti, která by omezila vaši svobodnou vůli rozhodovat se, anebo vaši schopnost cítit. Je to životně důležité pro ty z vás, kdo chtějí přežít toto období bez duchovní újmy.
Sbíhání časových linií a Změna pravděpodobností
Obraťme nyní pozornost k prvotní příčině této naší komunikace. Všechno, co jsme doposud řekli, je základem a doporučením k procvičování vaší vlastní mysli za účelem přeskočení časových linií.
Ale nyní obrátíme pozornost ke dvěma velmi významným časovým liniím, které nejsou závislé na vašem tvoření. Mají jiný řád existence. Nejsou vytvořeny na základě vaší osobní volby. A jsou od sebe naprosto odlišné.
Jak jsme řekli při mnoha příležitostech, vy existujete současně v mnoha časových liniích a pravděpodobnostech. Jedna z časových linií, ve které nyní žijete vy a lidstvo, naplňuje proroctví o zániku a zničení planety. Je to velmi realistická časová linie. Ale je to jenom jedna časová linie.Jste na bodu obratu, v časovém uzlu, kde je možné přeskočit z pravděpodobností zničení do nového typu Země a do nového řádu života. (a jak víme z pozdějších channelingů, po r. 2012, lidstvo překročilo ten bod, horizont událostí, a vykročili do nové perspektivy. Časová linie katastrof zůstala za námi - pozn. překl.)
Tato časová linie, kterou nazýváme Nová Země, je velmi odlišnou dimenzí zkušeností než vaše současná realita. V této časové linii velká část lidstva, která chápe a oceňuje pravdu o tom, že všechen život je propojen, Zemi hluboce ctí a vyjadřuje jí vděčnost.
Zde Země není drancována a využívána kvůli prospěchu - což škodí jejímu ekosystému. Pozvednutím lidského vědomí byly změněny technologie. Zmizely technologie ohrožující život a životu škodící uvažování vaší současné epochy. Války jsou záležitostí minulosti. Ovladatelé, kteří uplatňovali negativní vliv na váš osud prostřednictvím manipulace náboženství, ekonomiky a mezinárodních záležitostí se zřekli své moci. Život sám je považován za posvátný a lidstvo přijalo za své nové chápání posvátností věcí. V tomto novém světě neexistuje boj mezi Nebem a Zemí.
O této časové linii bychom mohli říct další věci, ale vnímáte, doufáme, ten rozdíl mezi touto časovou linií a tou druhou, která vede jedině ke zničení a destrukci.
Chtěli bychom říct ještě jednu věc o této časové linii Nové Země. Je to vlastnost, kterou si obzvlášť ceníme. V této nové časové linii jsou závoje mezi světy slabé, a je velká interakce mezi lidmi a intergalaktickými bytostmi jako jsme my - a tzv. světem víl a duchů.
Tady musíme říct, že není naším záměrem vás ovládat, protože my věříme v nezasahování. Nebudeme zasahovat do vaší svobodné vůle, nicméně, můžeme vám ukázat to, co vidíme.
Ve starém Egypte existovala bohyně zvaná Maat, která měla soustavu váh a když zasvěcenec zemřel, jeho srdce bylo položeno na váhy a na druhou stranu položili pírko. Když bylo srdce tak lehké jako pírko, zasvěcenci bylo dovoleno vstoupit do nebeských světů, tj. do vyšších stavů vědomí. Ale když bylo srdce plné negativity, lítosti a smutku, zasvěcenec se musel vrátit do nižších světů.
Opravdu, lidstvo se nyní setkává s Maat. Každý, kdo věří na časovou linii zmaru, destrukce a hororu, přidá váhu této realitě. Každý, kdo udržuje jako reálnou časovou linii Nové Země, přidá váhu této realitě.
V této situaci nejste bezmocní. Máte schopnost provést radikální změnu - pro vás a planetu - zejména pro lidstvo. Když souzníte s touto časovou linií Nové Země, a když si zvolíte život v tomto novém řádu existence, přidáváte tomu váhu, a tak řečeno, pomáháte tomu, aby se váha vychýlila tím směrem.
Chceme říct cosi, co jsme řekli již dříve, protože je to životně důležité. Je možné žít v nebi, zatímco ti kolem vás žijí v trápeních. To nemá nic společného s místem v čase a prostoru, ale spíše s vaší vibrační úrovní.
Pokud cítíte, že to, co jsme řekli, je pravda a zvolili jste si, že se chcete zarovnat s touto Novou Zemí, vítáme vás v nové časové linii a v novém osudu.
Navrhujeme, abyste si prošli těmi kroky jak přeskočit časové linie, jak jsme vám poradili dříve azačněte velký experiment. Vstupte do časové linie Nové Země a připravte se na zázrak.
Konečně, nechte Zemi, ať vás osloví. Dovolte jí, aby vás rozmazlovala a předala vám své hluboké vědomosti a moudrost. Ona bude v nastávajících změnách velkým spojencem.
Další informace o přeskočení časových linií a Nové Zemi vám dáme v příštích sděleních. Ale pro tentokrát, doufáme, že jste pochopili podstatu toho jak máte postupovat.
Jako vždy, dokonce i uprostřed takových velkých potíží jakým nyní čelíte, lidská rodino, udržujeme pro vás vyšší vizi. Vidíme vaši skrytou velikost, i když vy ji možná nevidíte. V této hodině temnoty udržujeme světlo. Je to jen připomínka toho, že velké světlo je ve vás samotných. Je čas osvobodit toto světlo které je ve vás. Příští generace budou požehnány vaším vzestupem. Kéž tomu tak bude.
Hathoři, 3. srpna 2010Tomovy myšlenky a poznámky
V této komunikaci mne upoutalo několik věcí. Především, použili výraz transhistorický, což jsem nikdy předtím neslyšel. Když jsem se jich na to zeptal, řekli že to popisuje nahlížení na určité typy intergalaktických vlivů, které přesahují lineární čas. Tedy, že vlivy o kterých je řeč, vznikly mimo čas, jak ho chápeme my, ale pak se projevily v naší časové linii - od pravěku až do současnosti. Nerozumím úplně všemu, co zde říkají. Jenom to předávám.
Vzhledem k tomu, že tolikrát zdůraznili význam časových uzlů a rozváděli bod pojednávající jak přeskočit z jedné časové linie do druhé, zeptal jsem se jich, jak dlouho tento současný časový uzel trvá. Podle nich je tento časový uzel velmi významný, protože obsahuje mnoho souběhů možných/pravděpodobných časových linií, které ovlivní naši planetu a dějiny našeho druhu. Dvě časové linie, které zvláště zmínili, byly časová linie která naplňuje proroctví o očistě planety a destrukci, která běží souběžně s časovou linií, která vede k příznivější budoucnosti - časovou linii o které se zmiňují jako o Nové Zemi.
Tak kdy tento časový uzel začal a kdy skončí? Podle nich, ten konkrétní časový uzel dvou polaritně odlišných osudů se objevil v naší 3D realitě v červenci tohoto roku (2010 - pozn. překl.) a bude pokračovat v různých podobách až do července 2013.
Prosím všimněte si, neříkají, že časová linie Nové Země vznikla během tohoto časového uzlu. Ve skutečnosti, podle nich, tato příznivá časová linie již po nějakou dobu probíhá. Ale polaritně protichůdné časové linie planetární destrukce versus obnovy planety se nyní pohybují velmi těsně vedle sebe (aspekt časového uzlu). Takže, pokud někdo ví jak přeskočit časové linie, je mnohem snazší to udělat, když je časová linie, kterou si přejete, blízko té v níž se nacházíte.
Význam tohoto časového uzlu je v tom, že lidstvo je v bodu, kdy si volí, kterou časovou linii chce zažívat jako kolektivní realitu. A podle Hathorů, realita, která bude převládat, se ukotvuje prostřednictvím voleb, které nyní činíte, jako jednotlivci i jako kolektiv.
V tomto poselství poskytli Hathoři základní metodu jak přeskočit časové linie, která je, jak naznačili, zejména informací pro ty z nás, kdo si zvolili žít v jiné a příznivější realitě, než je stále víc surrealistická a životu nepřátelská realita v níž v současné době lidstvo žije.
Kapitola Příprava a nácvik z jejich poselství může být určitě použita jako metoda pro osobní manifestaci. Opravdu, ti kdo jsou v tomto typu záležitostí zkušení, budou pravděpodobně považovat již samotnou tuto informaci za manifestaci. Ale jednoduchost této metody je v rozporu s její hloubkou. Hathoři jsou mistry v zjednodušování složitých koncepcí a technik, a toto není výjimkou. Nicméně, důvodem proč se s námi o tuto základní metodu podělili není, aby splnili touhy jednotlivců po manifestaci, i když pro tento účel bude fungovat; ale spíše aby představili metodu, která nám umožní radikálně posunout reality na planetě - pokud ne pro větší kolektiv naší lidské rodiny, tak alespoň pro nás samotné.
Líbila se mi metafora, kterou použili na popsání naší současné situace - jako loď na moři. Opravdu, naše situace mi připomíná to, co se odehrálo na potápějícím se Titaniku. Loď narazila na ledovou kru a dolní paluby lodi se plnily vodou. Nejdříve se pokoušeli utajit nebezpečí před lidmi z horních palub. A tak zábava pokračovala, kompletně, spolu s orchestrem, dokud nebyl zánik zřejmý.
V zmanipulované hypnóze naší konzumem posedlé kultury jen nemnozí poukazují na to, že naše loď, zvaná Západní Civilizace se povážlivě naklání na bok, anebo že je ponořena nebezpečně hluboko do vody.
Hathoři věří, že když dostatečné množství lidí přeskočí časové linie, a opustí prorokovanou časovou linii zničení planety, a místo toho vstoupí do příznivější a životu vstřícnější reality, které říkáme Nová Země, mnohá katastrofická proroctví týkající se naší planety se nenaplní. (A i dnes tomu můžeme být nápomocni ukotvením své vize/víry v to, že všechny apokalyptická proroctví již neplatí, jak vyplývá z překročení horizontu událostí - pozn. překl.).
Ale jasně dávají na srozuměnou, že i když se kolektiv neposune do tohoto vyššího osudu, cosi úžasného se přihodí těm z nás, kdo měli odvahu žít odlišnou realitu od té, která je nám vnucována současnou kulturou. "Je možné žít v nebi, zatímco ti kolem vás žijí v trápeních."
V tomto poselství je něco jiného, co považuji za životně důležité - zejména pro ty z nás, kteří se nyní chtějí pokusit přeskočit časové linie. A toto "něco" souvisí s lidskými sklony k falešnému nebo "bájivému" uvažování. Pokud nevíte co to znamená, bájivé uvažování je porucha myšlení kdy osoba věří, že když si něco myslí, je to skutečné, anebo že se to může uskutečnit bez jakéhokoliv úsilí z její strany.
V myšlení New Age existuje, dle mého názoru, vysoce toxický prvek, který podporuje odmítání jako způsob, jak se vyrovnat s určitými životními potížemi (tj. bájivé uvažování). A nepochybně, současnou a zvyšující se šílenost našeho světa je pro mnohé z nás čím dále těžší zvládnout. Ale pokud si někdo, kdo toto čte myslí, že popírání je přijatelný způsob jak zacházet s realitami naší současné časové linie, chci poukázat na to, že Hathoři říkají něco zcela jiného.
Součástí umění přeskočit časové linie je udržovat vizi a vibrační otisk časové linie, kterou chceme zažívat. Ale současně musíme věnovat pozornost aktuální realitě časové linie, v níž se nacházíme. Je to žití mezi dvěma světy, a k tomuto typu mistrovství nás Hathoři vyzývají. Domnívám se, že mnozí z nás, kdo si zvolí přeskočit časové linie (mě nevyjímaje) se potkají s výukovou léčkou, kdy chvíli nebudeme schopni přejít do nové časové linie a/anebo nebudeme schopni ji udržet. Je to zcela normální, když se učíme novým dovednostem, a ano, je to v podstatě nová dovednost - i když velmi hluboká. Takže moje rada nám všem začátečníkům - skokanům do časových linií je, abychom byli k sobě laskaví, neposuzovali se a vstoupili jsme do tohoto typu výukového zážitku se smyslem pro humor. Konečně, celá záležitost je, přinejmenším z jedné perspektivy, velký kosmický fór.
Jak proplouváme realitami měnící se (někteří by řekli umírající) civilizace, a udržujeme naše srdce a mysl na časové linii, ve které si přejeme žít, stane se to nepochybně formou umění.
A tak…na vás, mí drazí Umělci Žijící Mysterie, na vás, kdo jste naplněni vizí a kdo máte odvahu skočit, zvedám svoji číši.
Zdravím vás a velkou akci, do které se chystáme vstoupit, která není ničím jiným než vzestupem do našich vlastních nejvyšších kvalit, jakožto duchovních bytostí žijících lidskou zkušenost.
Žehnám vám a vašim milovaným, Tom Kenyon
© 2010 Tom Kenyon všechna práva vyhrazena www.tomkenyon.com.
Poznámka ke kopírování: Není dovoleno používat moji hudbu s videem, grafikou, meditaci anebo kopií tam umístěnou. Není dovoleno umístit moji hudbu na You Tube anebo jiná podobná média. Samotné poselství může být kopírováno a sdíleno, ale ne moje hudba. Mám copyright k veškeré mé hudbě která nesmí být žádným způsobem používána, distribuována anebo kopírována v žádném médiu. Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Autor článku: Tom Kenyonzdroj:
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya