POHYB JE ŽIVOT

19. listopadu 2014 v 4:41 |  zdraví
V minulosti žilo mnoho národů kočovným způsobem života: tyto národy se neustále přemísťovaly, a to z velké části pěšky nebo nanejvýš na hřbetě zvířat. Naší dobu také charakterizuje určitý druh kočovnictví: moderní člověk se neustále přemísťuje. Jenže to dělá vsedě, stejně, jako pracuje vsedě, cestuje vsedě, sportuje (!) vsedě. Moderní člověk zapomněl, že má nohy.
Naše doba musí naléhavě pochopit, že "pohyb je život." Dr. Schneider vysvětluje: "Všudypřítomná mechanizace, která vyžaduje mnoho práce vsedě, ale žádný pohyb nebo jen pohyby velmi jednotvárné způsobuje u pracovníka oslabení svaloviny, poruchy krevního oběhu a výživy. Jen sval, který pracuje, vylučuje látky regulující činnost srdce a cév."
Jiní vědci šli ještě dále: svalové cvičení působí pravděpodobně proti rakovině. Dr. Schneider uvádí: "Redingovi (Brusel) se podařilo z příčně pruhovaných svalů získat látku s protirakovinným působením. Při pokusech došlo k ústupu některých nádorů. Svalová práce podporuje okysličení tkání (podle P. G. Seegera je nedostatek kyslíku hlavní příčinou vzniku rakoviny...)" tím, že urychluje krevní oběh a dostatečné zásobení všech orgánů našeho těla. To se stává životaschopnějším a může lépe čelit nemoci a různorodým každodenním útokům. V závěru doktor shrnuje: "Svalová práce na čistém vzduchu zůstává první podmínkou nervové a hormonální rovnováhy v lidském těle. Měla by vyvážit nadmíru mozkové práce. Žádný lék, žádný paprsek, žádná masáž (pasivní pohyb). Žádná koupel ani žádná dieta neumí nahradit tělesné cvičení."
Člověk potřebuje pohyb a pohyb, který mu vyhovuje nejvíce je fyzická práce v přirozeném prostředí. Není na tom nic překvapujícího.
Člověk, jehož prvním úkolem je fyzicky pracovat, nemůže této podmínce beztrestně uniknout. Jinak rychle ztrácí krásu a harmonii své postavy, pravidelnost svých trávících, vylučovacích a dýchacích funkcí, sílu, vytrvalost a odolnost vůči nemocem, ušlechtilost charakteru, trpělivost, pokoru.
Je zajímavé podotknout, že práce přispívala také k rozvoji těla i ducha Ježíše během celého jeho dětství a mládí. Můžeme si představit, jak dokonale pracoval. Jako truhlář musel pracovat s přesností, pečlivě používat nástroje, používat sílu i rozum. Snášel zátěž jako běžní lidé.


Apoštol Pavel zdůrazňoval důležitost manuální práce. Sám pracoval jako šič stanů a kázal: "Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili. Tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo, a na nikoho nebudete odkázáni. " Taková práce je zdrojem pokoje, klidu a svobody. Nejsou právě toto životní radosti, pravé hodnoty existence?


V naší době práce ztratila svůj smysl. Stala se pouhým smutným prostředkem k získání peněz a tyto peníze jsou hořkým zdrojem nepatrných a většinou ničivých potěšení. Čistě fyzická práce jako snaha poznávat materiál již neexistuje. Musíme si přiznat, že práce se stala rutinou, otupujícím mechanismem, který od člověka nevyžaduje opravdovou účast jeho fyzických sil a dokonce ani ušlechtilých duševních schopností.
Úplné zdraví člověka tedy vyžaduje naprostý obrat, opětné uznání významu námahy, pohybu a práce. Člověk se nejdříve musí stát střídmým a definitivně opustit všechny jedy, které v něm zastírají obraz Boha: alkohol, tabák, čaj, kávu, kolu, atd. Posílí se tak jeho duševní schopnosti i tělo, a pohyb se stane radostným, příjemným a najednou neodkladně potřebným.
Řekli jsme, že nejlepší prací je práce se zemí. Nejlepší cviky jsou ty, které napodobují gesta při této práci. Z tohoto pohledu je chůze nezbytná. Neexistuje lepší pohyb. Proti nadměrnému provozování joggingu u osob ve špatné fyzické kondici a se slabým srdcem se od začátku ozývala vážná varování. Ale chůze zůstává aktivitou naprosto doporučitelnou v každém zdravotním stavu, v každém věku a za všech okolností.
Chůze vás nutí dýchat, nasytit se hojně kyslíkem. Chůze je velmi levná. Chůze se může stát velice příjemná. (Zkuste a uvidíte). Zmůže však ještě víc.
  • Chůze je vynikající pro srdce. Je to vlastně nejúčinnější pomoc pro tento životně důležitý orgán. Vysvětlíme proč. Když jdete, chlopně, které se nacházejí v cévách vašich nohou, se otvírají, zatímco svaly se při každém kroku stáhnou a tlačí krev směrem k srdci. Mezi jednotlivými kroky se chlopně opět uzavírají. Takže když jdete, chlopně v cévách vašich nohou se otevírají a uzavírají střídavě a bez přestání. Pracující svaly tlačí krev k srdci a ulehčují tak jeho činnost. Nohy vlastně působí jako druhá pumpa, jako opravdový spojenec a pomocník srdce. Představte si blahodárné účinky, které vám nabízí každodenní chůze! Je třeba, abyste pochopili, že pro zlepšení krevního oběhu neexistuje nic lepšího a jak je to důležité! Jen dobrý krevní oběh umožní přenos kyslíku a živin ke každé buňce těla. Takže vše, co narušuje krevní oběh, narušuje nutně pohodu a zdraví. Když je krevní oběh zpomalen, klesá energie, upadá radost ze života, oslabuje se vůle. Je úžasné přemýšlet o jednoduchosti života: naše zdraví, štěstí, výživa, vitalita, vytrvalost, vše záleží především na zdatnosti našeho krevního oběhu a ta závisí z velké části na množství pohybu, který uskutečňujeme každý den.


Anglická moudrost praví: "Máme dva lékaře. Svou pravou a levou nohu."
Chůze je dobrá, je velmi dobrá. Kolik je invalidů, kolik chronicky nemocných, kolik trpících depresí, protože lidé zapomněli používat své nohy! Vzpomeňte si: chůze je dobrá pro srdce; chůze zlepšuje krevní oběh a okysličení tkání; chůze podporuje osvěžující spánek; chůze zpomaluje stárnutí. Chodit znamená předcházet nemocem a léčit bez pilulek, bez nákladných nástrojů, bez moderních lékařských postupů. Jediné, co potřebujete, je rozhodnout se používat vaše dvě nohy.


Existuje ještě jeden prostředek, jak si udržovat dobrou formu - ranní domácí rozcvička. Vaše pohyby by měly být rychlé, rozhodné, pevné a energické. Ať je vaše cvičení vyvážené a radostné. Zpívejte si během něj a na závěr zařaďte několik minut hlubokého uvolnění, dopřejte si vlažnou nebo nejlépe studenou sprchu a ráznou masáž těla žíněnou rukavicí: nyní jste dynamičtí, vzpružení, připravení vyrazit do práce pěšky, pak po schodech a pracovat s otevřenými okny.
Život! Život se ve vašem těle probouzí díky bohatě okysličené krvi, která jím rychle protéká. Urychluje se odstraňování odpadních látek a zlepšuje se využití živin. Jaké uvolnění, jaká radost ze života a z činnosti, jaké štěstí cítit se dobře ve svém těle!
Takto vedené cvičení je v kontextu dnešního moderního života klíčem k odolávání umělému životnímu rytmu. Nicméně je třeba připomenout, že i samotný pohyb je dnes často zneužívaný, přetvořený, narušený. Máme na mysli sport, který už není "odměnou pro toho, který jej praktikuje, (ale) podívanou pro snoby" (Dr. H. Diffre). Máme na mysli soutěže, které vedou k přetížení a dělají z člověka stroj na výkon. Všechny deformované podoby tělesného cvičení jsou škodlivé. Cílem všech lidských činností musí být harmonie životních rytmů. Cvičení je účinné pouze v odpočinku. Odpočinek má hodnotu jen po cvičení. Nadbytek nebo nedostatek jednoho nebo druhého vyvádějí člověka z rovnováhy a ničí jeho tělesnou i morální krásu.


Z knihy Daniele Starenkyj "La vie en abondance". Vydalo nakladatelství Orion.


A ještě něco o pohybu? Tak třeba:

Veškerý život se projevuje pohybem. Pohyb je zdrojem radosti a pomocníkem zdraví. Pohybem můžeme příjemně prožívat své JÁ, uplatnit zde svou bioenergetiku a harmonickou mysl.

  • Uvolněný pohyb představuje veselost, napjatý pohyb smutek a rozladění.. Proto můžeme vnitřní náladu ovlivňovat pohybem ( například předklon je spojen s uvolněním, záklon ovlivňuje napětí).
  • Úzkostliví lidé bývají shrbeni, páteř a hlavu mívají sehnutou k zemi. I děti, které nevyrůstají v harmonickém prostředí a jejich energie má " přivřené klapky", mívají špatné držení těla. Pohybují se jakoby schoulené, uzavřené do sebe.
Držení těla se vztahuje k celé řadě vnitřních zdravotních problémů - bolest hlavy, kloubů, problémy se zrakem, krční páteří ap. Krční páteř je vstupní branou k mozku. Dostatečný přísun kyslíku do tkání záleží na rychlosti průtoku krve tělem a ta zase závisí na výkonu srdce. Činnost srdce je spojena s funkcí svalů, a to zejména s činností svalů dolních končetin, zad a břicha. Proto je tak důležitý aktivní pohyb - tělo se více okysličuje.


Důležité je také dýchání- již staří Číňané vyslovili velkou pravdu- "jak dobře dýcháš, tak dlouho jsi živ".Proto je také důležité správné držení těla, aby se hrudník spolu s bránicí mohl dostatečně otevřít při nádechu a dostatečně stáhnout při výdechu. Dýcháme li správně při jakémkoli pohybu, při cvičení - získáme z toho mnohonásobný účinek.

  • Naše končetiny jsou nástroji pohybu a vůle. Nohy mají velký význam pro celkovou koordinaci a zakotvení v rovnováze. Nohy a ruce jsou displejem těla - jsou zde zakončení meridiánů pro energii "ki" / "čchi" . Proto lze přes chodidla nohy působit blahodárně na celé tělo pomocí celé škály reflexních technik:": speciálními cviky, masážemi, akupresurou a dalšími technikami lze rozpouštět napětí, tuhost, oživovat krevní oběh, zlepšovat dýchání, stabilitu a rovnováhu.
  • Lidé si vůbec neuvědomují, že stav dolních končetin, má vliv na držení těla, ale i stabilitu pánve a funkci obranných a regeneračních systémů Při prevenci, ale i léčbě ploché nohy a vbočeného palce je třeba intenzívně procvičovat svalové skupiny dolních končetin, které nazýváme ohýbače ( flexory). Je to jednoduché cvičení kdy 3 krát denně - 30 krát prsty u nohou uchopíme a přemístíme např. zmačkaný papír. Ortopedické vložky jsou pouze pasivní pomůckou a k vlastní nápravě nevedou.
  • K celoživotním zdravotním návykům by mělo patřit využití každé příležitosti, kdy člověk může chodit bos ( zejména v přírodě - po nerovném terénu, v písku, v trávě, po kamínkách, jehličí …). Dochází k přirozené a zaručeně nejlevnější terapii - k posilování senzomotorických funkcí nohy ( na chodidle jsou zastupeny body všech orgánů a jsou tam i zakončení různých meridiánů ). A co je důležité, chodidly se spojíme intenzivně s energií Země, budeme dobře zakotveni a uzemněni. Zkuste v létě chodit v orosené trávě, získáte velké množství magnetismu. Možná ucítíte brnění v chodidlech, mohou vás večer i pobolívat - pročišťují se bloky nejen v čakrách na noze, ale aktivizují se i zlenivělé meridiány.
  • Hovoříme-li o dolních končetinách, další známá tecnnika neocenitelná pro naše zdraví ( nejen nohou, ale celý organismus ) je očista prostřednictvím čaker na chodidlech. Spočívá v ponoření dobře umytých chodidel včetně kotníků do nádoby s horkou vodou, ve které jsme rozpustili hrst mořské soli. Koupel trvá asi 20 minut, pak si na nohy obujeme teplé ponožky a asi na 15 minut zůstaneme v klidu v teple - třeba i pod přikrývkou. Další varianta je, že místo soli nakapeme do vody asi 10 kapek 100% esenciálního oleje - třeba šalvějového nebo jalovcového případně i jiného.Tato metoda je velmi užitečná při nachlazení, ale i jako preventivní očista organismu, kdy je možné ji provádět třeba celý týden bez přerušení. Nikdy ale neděláme při zánětech žil. Při této technice se vám stáhnou do chodidel a posléze do vody ve které jsou ponořeny nečistoty, zánět z hlavy z dutin a nejen odtud. Stejným způsobem můžeme ošetřovat i lokty - při prochladnutí se tímto způsobem dobře a rychle zahřejeme. V létě naopak jsme-li přehřátí se zchladíme podržení loktů pod tekoucí studenou vodou.
  • Rukama člověk myslí, koná, komunikuje a dokonce i léčí. Gesta rukou, koordinovaná s funkcí nohou ve spojení se soustředěnou myslí, hrají např. významnou roli v tai-chi, které dovede nádherným způsobem harmonizovat celý lidský organismus, protože se při něm pracuje s energií.
  • Zrovna tak mudry rukou mají schopnost, skutečnou moc vnášet do našeho těla kladnou energii a léčit. Mudra je staroindické označení pro gesta rukou mající nadsmyslový význam a vliv. Vyjadřuje se jimi mystická síla čerpaná z prostoru kolem nás. Tato cičení nevyžadují mnoho času ani nadměrné fyzické vypětí. Zvláštními pozicemi prstů můžeme například vyrovnávat energii jin a jang, posilovat vůli a energii, ulevovat od bolesti hlavy a další cílené mudry kterými můžeme působit na určité oslabené orgány atd. O tom ale bude speciální článek na tomto blogu.


Z tohoto blogu můžete kopírovat, pokud zachováte jeho link http://poutnicicasem.blog.cz/
případně i těch zdrojů které já sama uvádím
S díky Anička

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya