Dochází k zásadním změnám v magnetickém poli zemském. Co to znamená pro lidstvo?

15. září 2016 v 18:45 |  některé i nadčasové informace které nemusí vždy rezonovat s vaším poznáním a vnímáním současnosti
Dochází k zásadním změnám v magnetickém poli zemském. Co to znamená pro lidstvo?
Je to téma, o kterém se skoro nehovoří a hlavně je zahaleno do mlhy dezorientace čtenářů v mnoha časopisech a "vědeckých" pojednáních. Jedná se o magnetické pole zemské. Téma v dnešní době pro mnoho čtenářů nezajímavé, ale může být právě pro všechny lidské bytosti osvobozující a zajímavější, než můžete vůbec tušit. Záleží pouze a jenom na přírodě, jak se rozhodne a jakým směrem se vydá.

Položme si otázku, co se stane, když magnetické pole zemské zkolabuje?
U ptáků, zvířat žijících v moři a mnoha suchozemských zvířat, dojde ke ztrátě orientace. Můžeme vše zmíněné v předešlé větě několik let pozorovat. Při totálním výpadku magnetického pole zemského budou mít zvířata problémy do té doby, než začnou používat orientaci pomocí morfogenetických polí vesmíru. Jedná se o dny až týdny, než se přeorientují. U zvířat to půjde rychle, lidé budou mít problémy.

U člověka už jen oslabení magnetického pole zemského vyvolává deprese, bolesti hlavy, závratě, problémy se stabilitou při chůzi (chodí vrávoravou chůzí a necítí se na nohou jistý), pomatenost, halucinace, schizofrenii a další psychické problémy. Mnoho čtenářů určitě tyto změny zaznamenalo. Sluneční záření a kosmické záření přichází na planetu Zemi zcela nefiltrovaně. Poslední dva roky dochází k závažným změnám oslabení magnetického pole. Změny probíhají 10x rychleji, než vědci předpokládali.


Podívat se můžete na obrázku zde:


Na dalším snímku je vidět značné oslabení magnetického pole zemského vyjádřeno modrou barvou.

Zdroj obrázků ZDE

Co se tedy může odehrát?
V nejlepším případě může dojít jen k otočení pólů (přeskoku pólů). V tom tragickém, a pro lidstvo nejhorším případě, dojde k přelití oceámů přes pevniny. Nezůstane kámen na kameni stát, včetně masivů hor. Byla by to katastrofa pro celou planetu.
Nezapomeňte, že planeta Země je živá bytost. Lidstvo a zvířata jsou v této bytosti jako bakterie, viry a paraziti.
Jestli bytost - planeta Země - uzná za vhodné nasadit své nejlepší antibiotikum proti nežádaným vetřelcům, kteří se neumějí slušně chovat ke svému hostiteli, použije nejtěžší kalibr a zardousí nás tunami vody. A nejen nás. Když uzná za vhodné nás zde nechat, použije "jenom" likvidaci magnetického pole zemského, aby lidské bytosti prozřely.


Ale pozor! Při úplné ztrátě magnetického pole zemského se začnou dít věci, o kterých lidé nemají zatím ponětí. Budeme se nacházet na zemi jako Alenka v říši divů. Okamžitě se zhroutí rozvod elektrické energie, přestanou fungovat mobily, počítače, televize, jakékoliv elektrické přístroje, auta, letadla, ponorky, veškeré vymoženosti dnešní šílené doby, do které jsme byli prokleti, lépe řečeno zakleti.
Ano, momentálně spíme ve snu jako šípková růženka. Je to něco podobného, jako EMP.

Nutné v tento moment podotknout, že minulý rok ,,údajné vysazení magnetosféry" na dobu dvou hodin, byl na lidstvo ze strany ESA neboli NASA udělán podvod. Kulantně řečeno, byla to záměrná dezinformace. Proč, to se brzy dozvíme. Magnetické pole zde bylo, jinak by nastal právě jev, o které jsem psal v odstavci výše.

Je mnohokrát v laboratořích v Novosibirsku dokázán zajímavý jev. Odstíněním magnetického pole zemského od pokusných osob, začaly mít tyto osoby zajímavé vlastnosti. První co bylo, nastartovaly se u nich telepatické schopnosti a mohly mluvit pomocí telepatie s druhými lidmi.

Zmíněnou problematiku řeší už každý týden ve Velké Británii a zasedají ve Westminstru s mnoha členy různých vlád z celého světa. Lidem ale nic neříkají. Děje se tak od poloviny roku 2012. Není otázkou, jestli výpadek magnetického pole zemského nastane. Nastane určitě, otázka je, kdy. Nejpravděpodobnější doba, dle jejich vědeckých podkladů, je stanovena ode dneška, ale nejpozději do 1 roku. Může tedy přijít zítra, za týden, nebo až za jeden rok. Přijde určitě, dle jejich utajených studií. Pro člověka, v tom konstruktivním případě, to bude vysvobození.

Po celém světě se musejí od roku 2008 pravidelně nově orientovat startovací a přistávací dráhy pro letadla, kvůli změnám v magnetickém poli. Tato orientace slouží k tomu, aby piloti věděli, na kterou dráhu jim bylo povoleno přistání, či start. Článek z deníku SPIEGEL-ONLINE:


Je mnoho a mnoho dalších důkazů, které napovídají blížící se kataklyzmatickou změnu.
Tentokrát ale - podle vyjádření mnoha dálnovidců a proroků jako Nostradama a Mayské civilizace - může být pro lidstvo právě tím, na co se dlouhou dobu těší a připravuje: Přechodem do zlatého věku a 5 dimenze. Jsem o tom přesvědčen, že se to lidstvu podaří.

Nyní se dozvíte mnoho konstruktivních věcí. Skutečností, které se záměrně lidem tají a nikdo neměl doposud zájem je publikovat. Doposud také nikde publikovány nebyly. Dnes se dozvíte opět potvrzení pravidla, že všemu je úplně jinak.

Jsou a existují o tomto skutečné vědecké zkušenosti, z veškerými důkazy. Vám je ale dokazovat nebudu. Zatím to není možné. Berte, že všemu je tak, jak zde napíši, nechtějte po mně linky a odkazy, protože podle slov lidí, se kterými jsem se setkal, nebyly zatím nikde publikovány. Sami pochopíte proč. Važte si toho, že právě Vy máte možnost se dané skutečnosti dozvědět.
Budu se to následující řádky snažit vysvětlit jednoduše, aby je každý pochopil, i ti, kteří mají k biofyzice a fyzice daleko. V jednoduchosti je krása a genialita.

V jedné laboratoři, v podzemních městech, které se nacházejí pod Novosibirskem, byly dělány výzkumy po celá desetiletí. Výzkumy s dobrovolníky, kteří rozhodně nelitují toho, čeho se zúčastnili. Ba naopak. Nebyly to žádné pokusy "a lá farmacie".

Jedno z největších tajemství planety Země a celého vesmíru, bylo odhaleno právě zde. Co to asi může být?
Nám bylo vtloukáno do hlavy, že magnetické pole zemské je důležité, protože regeneruje buňky. Bez magnetického pole zemského není možné zachovat zdravý chod všech asi 120 biliónů buněk, které se v lidském těle nacházejí. Otevírá "dveře" přes membrány buňky živinám, kyslíku a dalším asi 54 látkám, které jsou pro správný chod organismu důležité. Potom způsobuje látkovou přeměnu a výměnu, spalování a opět vylučování zplodin z buněk ven. To je naprosto přesné. Je tomu tak.
Položme si ale otázku: Neexistuje náhodou ještě jiné pole, které nám to stejné může zaručit?
Hned Vám odpovím: Ano, existuje. Jsou to statická pole, ne magnetická.


Moc dobře víte, že vědci nikdy neobjevili, proč vlastně lidská buňka stárne.
Neobjevili, kde je to v buňce zakódováno. Do zhruba 18ti let se obnovuje automaticky a potom určitým způsobem začíná stárnout. Až do té doby, než člověk odchází do jiné dimenze zcela "zeschlý" "nemocný" "zničený a neobnovovaný", no spíše neregenerovaný. Buňky způsobují samodestrukci, která je potom viníkem našeho předčasného odchodu do jiné dimenze.
Vědci nemohli objevit, co stojí za stárnutím buňek, protože hledali ve špatném ,,šuplíku". Co je vlastně tedy příčinou stárnutí? - Skutečně se kód nenachází v lidské buňce!

Celé tajemství je zakódováno v magnetickém poli zemském.
Ano, Vážení přátelé, zde je právě kód, který způsobuje, po 18. roku věku, rychlé stárnutí a odchod lidí. Není to jenom kód stárnutí, ale právě také špatná funkce imunitního systému a různých druhů nemocí, které jsou špatně vyhodnoceny selhávajícím imunitním systémem.
Ode dneška můžete právě tolik oslavované magnetické pole Zemské nazývat viníkem Vašich chorob a stárnutí. Pojďme se podívat na celou věc ze strany opačné.

Ponecháme stranou magnetosféru, která nás chrání před zářením z vesmíru a ochranou před slunečním zářením atd.
Jak jsem na začátku článku řekl, v podzemních laboratořích v Novosibirsku probíhal zajímavý experiment po mnohá desetiletí. Krátce Vám ho popíši a vysvětlím. Je jednoduchý:

Určitým způsobem byly postaveny místnosti, kde bylo pro pokusné osoby odstraněno 1000% magnetického pole zemského. Naopak byli lidé pro regeneraci buňek vystaveni statickým polím zhruba 700-1000V/m.
Zde se lidé nacházeli celých 7 měsíců. Dle slov odborníků, kteří řízený pokus prováděli, bylo docíleno resetu a restartu veškerých 120 biliónů buněk v těle přímo za chodu. Nějakou dobu (přesněji 3-8 let) po 7 měsíčním pobytu v odstíněných místnostech osoby nestárly, vypadaly stejně a potom nastal zvrat.

Začali se jak vizuálně, tak i biologicky omlazovat. Omlazování probíhá asi do doby, jak vypadali v 23-27 letech jejich podoby, změnila se jejich DNA a hlavně to nejdůležitější, neměli od té doby žádnou nemoc, imunita byla naprosto funkční. Pokusně naočkované nebezpečné choroby neměly na chod jejich organismu vliv! Je nutné zde podotknout, že takto restartované bytosti se dožívají 999 let, bez stárnutí a jakýchkoliv chorob.

První dny po odstínění magnetického pole měli psychické a jiné problémy, které ale po několika dnech zcela vymizely. Všechno bylo ale kompenzováno jinými poznatky. Lidé začali mezi sebou mluvit telepaticky a za několik dní nemuseli používat přirozenou mluvu. Telepatie se u každého objevila dříve nebo později a dokonce rozuměli i zvířatům z jiných dimenzí, na které pomysleli. Byli to jejich mazlíčci, kteří s nimi na planetě Zemi už nebyli. U těchto osob postupně docházelo k aktivaci šišínky mozkové a všeho co je s tím spojeno. Vizualizace, vidění budoucnosti v obrazech, rozpoznání pravých hodnot, napojení na morfická pole a jiné…

Nebudu popisovat veškeré poznatky, kdy mluvili i se svými ,,zemřelými" rodinými příslušníky a mnoho jiného, mohl bych o tom napsat celou knihu. Nemějte obavu, to všechno nás čeká tentokrát asi přirozenou cestou. Bude záležet jenom na planetě Zemi, jak se rozhodne s námi naložit a jakým způsobem udělá celý restart. Mohou nás zde čekat zlaté časy, tak jak bylo předpovězeno.

Osobně znám člověka, který pochází právě z Novosibirska. Dělal tam výzkum až do položení SSSR. On osobně - je to studnice vědomostí. Je mu dnes 104 let. Když se na něho podíváte, nikdo by ale neřekl, že je starší než 40. Ano, neustále mládne. Je živým důkazem těchto pokusů, což nyní asi očekává veškeré lidstvo na planetě Zemi, pokud se planeta rozhodne jít konstruktivní cestou, bez destrukce. Ptám se ale sám sebe. Všichni ruku na srdce. Zaslouží si lidstvo tuhle cestu? Nebude lepší restart pro celou planetu s novým osazenstvem?

Někteří píšete, že články tm jsou moc destruktivní. Na vyvážení všeho předchozího z minulosti máte dnešní článek, naděje pro veškeré lidstvo.
Přechod do 5. dimenze není nic jiného, než totální zkolabování magnetického pole zemského. Objevení svých božích schopností v každém z nás a cesta konstrukce a očištění planety Země. Proto dávejte už dnes všichni pozor na Vaše myšlenky….

Cesta destrukce byla umožněna zakódováním určitých dat do magnetického pole zemského, kterým jsme každou vteřinu, každou hodinu a den a celou dobu života ovlivňováni. Jestli to udělalo 6 padlých andělů, či kdokoliv jiný, je dnes jedno.
Hned po vysazení tohoto kódovaného pole, kterým je lidstvo drženo v šachu, budete mít nevídanné schopnosti. Je to tak jednoduché. Na to lidé čekali 21.12.2012. Pole ale dle předpovědi Mayské civilizace neskolabovalo, čas byl uměle posunut církví, která dělala machinace s časem v kalendářích. Máme se tedy na co těšit, můžeme mít navzdory všemu co se zde děje, skvělou budoucnost.
Nyní je Vám asi všechno jasné a možná mně odedneška ani nepotřebujete.
Ke konci bych rád dal odkaz na následující článek.
Člověk, který přiznal, že se domlouval telepaticky se svými únosci, se kterými cestoval 24 hodin. Jeho přiznání zde. Ve vesmíru není blokována šišínka mozková, která může pracovat tak, jak byla původně nastavena. Nenachází se tam (blokační) magnetické pole zemské.
.
použité zdroje autora tomáš marný
.
(Článek prošel rozsáhlými stylistickými úpravami pro účely stránek Aluška.org)
.
Převzato ze zdroje

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya