SYMBOLY České republiky

28. září 2016 v 19:56 |  Kde domov můj ?
Česká republika má podobně jako ostatní samostatné státy několik základních symbolů, které vycházejí z tradic státu a navenek jej reprezentují. Oficiálně jsou tyto předměty definovány ústavou státu, která je určuje jako státní oficiální nezaměnitelné označení. Dle zákona 3/1993 je státních symbolů České republiky celkem šest. Jedná se o velký státní znak České republiky a malý státní znak České republiky, státní vlajku České republiky, státní barvy České republiky, vlajku prezidenta České republiky (dříve prezidentská standarta), státní pečeť České republiky a státní hymnu České republiky (Kde domov můj?).
V následujícím textu se Vám pokusíme představit historii i současnost státních symbolů České republiky, jejichž cesta mezi několik vyvolených nebyla vždy jednoduchá a odráží často pohnuté osudy českého národa i samostatné České či Československé republiky.
.

Mezi státní symboly České republiky patří i dva státní znaky, jimiž jsou malý státní znak a velký státní znak
Velký státní znak je tvořen štítem se čtyřmi poli, přičemž každé toto pole symbolizuje historická území České republiky (Čechy, Moravu, Slezsko a čtvrté pole republiku jako celek). V prvním a čtvrtém poli je vyobrazen stříbrný dvouocasý lev ves skoku a se zlatou zbrojí a zlatou korunou (původně jednoocasý lev nahradil ve 12. století plamennou orlici svatého Václava). Ve druhém poli je na modrém podkladu umístěna červeno-stříbrně šachovaná moravská orlice se zlatou korunou. Třetí pole pak nabízí černou slezskou orlici s červenou zbrojí a zlatou korunou na zlatém podkladu. Autorem návrhu i výtvarného provedení je heraldik Jiří Louda.
Velký státní znak je zřejmě symbolem s nejčastějším využitím, neboť slouží k vnější reprezentaci státu, označení sídel orgánů státní správy, státních úřadů a veřejných budov.

Malý státní znak má tvar prostého štítu a představuje v červeném poli stříbrného lva. Ten lev však není jen tak ledajaký - má totiž dva ocasy! Je také vzpřímený a musí být vždy otočen správným směrem. Důležitou součástí znaku je i korunka na hlavě lva. Koruna, jazyk i drápy jsou zlaté, ale zuby má lev stříbrné. Znak reprezentuje náš stát a prakticky se jeho prostřednictvím stvrzují státní rozhodnutí.

.

Jedním ze státních symbolů České republiky jsou i státní barvy. Jedná se o bílou, červenou a modrou - v uvedeném pořadí. Společně se nazývají trikolóra.

Proč ale právě tyto barvy? Lidová poučka tvrdí, že bílá značí čistotu, červená krev prolitou vlastenci za svobodu vlasti a modrá bezmračnou oblohu. Ve skutečnosti je ale původ státních barev mnohem více prozaický.
V době vzniku první Československé republiky byly státními barvami pouze bílá a červená, k přidání třetí barvy - modré - došlo dodatečně, v roce 1920. Státní barvy se odvozují ze státního znaku.
První barva se odvozuje od barvy erbovního znamení a druhá od barvy štítu. Jelikož český znak představuje bílý lev na červeném poli, staly se prvními oficiálními barvami nově vzniklého Československého státu bílá a červená.
Tato barevná kombinace však přinášela praktické potíže: bílá a červená byly rovněž státními barvami sousedního Polska či Rakouska. Českoslovenští zákonodárci se proto dohodli na přidání třetí barvy, modré, odvozené z takzvané slovanské trikolory, která je bílo-červeno-modrá.
Modrá byla zvolena i proto, že byla součástí zemských znaků Slovenska, Moravy a Podkarpatské Rusi. V neposlední řadě byla rovněž součástí vlajek spojenců z první světové války - Francie, Velké Británie, předrevolučního Ruska a USA.
Trikolóra zachovává oficiální pořadí státních barev, bílý pruh má vždy nahoře nebo vlevo z pohledu pozorovatele.. V době druhé světové války byla na území Protektorátu používána vlajka s horizontálními pruhy bílým, červeným a modrým. Po roce 1960 státní barvy ztratily status symbolu státu.
Po vzniku samostatné České republiky se české státní barvy opět zařadily mezi státní symboly nové republiky. Pro zajímavost národní barvy českých zemí: Čechy - bílá a červená, Morava - oranžová a červená, Slezsko - žlutá a černá.
..

Státní vlajka patří mezi státní symboly České republiky a využívá se zvláště jako reprezentativní prvek naší republiky na domácí i mezinárodní scéně.
Skládá se z horního bílého pruhu a dolního červeného pruhu, do nichž je vsunut modrý klín, vyjadřující v dobách společného česko-slovenského státu barvu Slovenska. Použité barvy jsou národními barvami České republiky.
Zajímavostí pak je definice bílé barvy jako symbolu čistoty, červené jako symbol krve prolité za svobodu vlasti a modré symbolizující klidnou a bezmračnou oblohu. Po vzniku samostatného Československého státu se nová vlajka skládala z bílé a červené barvy. Od roku 1920 pak byla používána vlajka v podobě, kterou jsme byli zvyklí vídat až do roku 1992 (horizontální bikolóra doplněná modrým klínem). Za protektorátu platila vlajka se třemi horizontálními pruhy.
Po zániku federativního Československa převzala původní československou vlajku nově vzniklá Česká republika. Podle zákona z roku 2006 je důstojné a vhodné užívání státní vlajky dovoleno všem fyzických osobám, právnickým osobám i organizačním složkám státu v podstatě kdykoliv.
.

.
Vlajka prezidenta České republiky je oficiálním státním symbolem a ještě donedávna byla též označována jako standarta prezidenta ČR. Jejím jediným legálním uživatelem je pochopitelně prezident České republiky. Lze ji použít k označení sídla prezidenta republiky v době jeho přítomnosti na území České republiky či dopravního prostředku využívaného prezidentem republiky.
Vlajka má čtvercový tvar. Na bílém podkladu, olemovaném okrajem z červených, bílých a modrých plaménků je umístěn velký státní znak, pod kterým je na červené stužce se žlutými lipovými ratolestmi bílý nápis "Pravda vítězí". Tento nápis byl užíván již za husitských válek v 15. století. Standarta vznikla v roce 1918 jako jeden ze symbolů nové Československé republiky. Současná podoba prezidentské vlajky je používána od roku 1993, kdy vznikla samostatná Česká republika.

Státní pečeť České republiky je podle zákona č. 3/1993 o státních symbolech České republiky oficiálním státním symbolem České republiky. Státní pečeť České republiky se používá převážně k ověřování mezinárodních smluv, vydání pověřovacích listin diplomatickým zástupcům a jejím opatrovatelem je prezident naší republiky. Tvoří ji velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je opis "Česká republika".
Byla vytvořena na základě pečeti Českého království z let 1429 až 1432. V oné době měl každý svébytný panovník vlastní pečeť. V průběhu minulého století používal státní pečeť předseda vlády a prezident republiky měl pečeť odlišnou.
Státní hymna České republiky je jedním z oficiálních státních symbolů a znát by ji měl každý obyvatel naší země. Jedná se o první sloku písně "Kde domov můj".
.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya