BLÍŽÍ SE KONEC ROKU

8. října 2016 v 15:52 |  transformace

Blíží se konec roku - maxi zrcadlení.

.
Zanedlouho nastane zimní slunovrat, a vzápětí poté konec devítkového roku v rodící se éře Vodnáře. V období zimního slunovratu se každoročně Země a jejích obyvatel dotýká mocná a silná vesmírná energie. Jde o tvořivou energii, kterou máme k dispozici neustále, ale počátkem prosince zesiluje, a ovlivňuje naše životy. Což není tak docela přesné, protože životy si tvoříme a ovlivňujeme především sami. Jde o myšlenky a jejich zrcadlení, jde o zesílenou aktivitu související s osobním i kolektivním vědomím, které je v tomto období kolem konce roku aktivnější více než jindy. Naladit se na vodopád energie nových myšlenek a inspirace z pomyslného vědra Vodnáře vyžaduje určitou míru nepředstíraného úsilí.


Každé meditační, optimistické soustředění se na vyšší cíle (rezonance v morfických polích lásky, zdraví, prosperity a hojnosti) je v tomto čase k nezaplacení

.
Vibrace vesmírných energií začínají kulminovat kolem pátého prosince - čert, spojený s tradicemi svátku svatého Mikuláše, přece symbolizuje všechny zlé démony (záporné vlastnosti lidského ega, vše čím jsme podmínění), před kterými je potřeba se chránit nejen v čase svátečních dnů vánočních, kdy se nejvíce stírají hranice dvou navzájem se prolínajících světů. Zvýšená vesmírná energie po zimním slunovratu postupně zeslabuje a koncem ledna se uchýlí opět do normálu. Už s předstihem je nutné si uvědomovat, s vitalitou a vášní pro věc, (pokud tak nečiníme běžně po celý rok a nepřešlapujeme stále na místě), že energie myšlenek a emocí je v tomto čase zesílená, zpětná reakce vesmírných zrcadel je rychlejší a účinnější, jak v oblastech drobných životních záležitostí, tak větších životních změn.
Lidské cíle, ať už kladné či záporné, ať už osobní či kolektivní, plodné a kreativní, naivní nebo zaslepené, s dogmatickou pamětí včerejška, mají tendenci se rychleji uskutečňovat, proto je nutná obezřetnost, zpomalení, utišení, a soustředění na pozitivní scénáře života. Nepřestáváme vnímat reálné hrozby, osobní i kolektivní, ale nepropadáme strachu ani panice, emoční a myšlenkovou prací můžeme v každém okamžiku pozitivně tvarovat realitu. Nestavíme se odmítavě ke všemu, co je nové, svěží a moudré, související s evolucí v mystickém pojetí. V tomto období se často stává, že negativní energie, skryté v lidech, věcech i okolnostech, v nepravých autoritách, nečekaně ukazují svou pravou tvář. Pokud budeme sami sebe i své okolí otevřeně a obezřetně vnímat, a uvědomíme si staré zvyklosti, které nás podvědomě znepokojují, máme šanci na zachycení intuitivních poselství v pravou chvíli, a tak i šanci předejít nechtěným situacím, se vším, co v nás vzbuzuje pocit, že je náš život povrchní a nenaplněný.

Ne nadarmo se říká: "Jak zasadíme, tak sklidíme" nebo "Podle ovoce poznáte je"

.
Po celý rok, nejen na podzim a během zimního slunovratu, myslíme také na to, jak synchronizovat vlastní vědomí s vědomím Země, a s tím, co existuje za hranicemi nám známého vesmíru. Energetická pole Země (lidí, přírody, a nejrůznějších egergorů) mají v této době aktivnější vzájemné vazby, s tím souvisí, že nikdo není oddělen od celku. Egregor (sebe si vědomé energetické pole) je neviditelná forma "života", jde o energetická pole stvořená lidmi - jejich opakovanými a častými myšlenkami, emocemi a činy - lidským vědomím. Jde o pozitivní, ale bohužel i o silné negativní emanace, které po určité době, kdy opustí osobní nebo KOLEKTIVNÍ PODVĚDOMÍ, získávají určitou strukturu a formu živosti, poté zpětně reagují na lidské činy, na otupělou lidskou mysl.

Egregoři rostou a rozvíjí se díky lidské energii, která je v tom či onom směru pravidelně posiluje - vyživuje. Lidé se sami zasluhují o jejich přežití. Energetické pole Země je těmito živoucími strukturami přesycené, a jak všichni víme, negativní energie nelze dlouho potlačovat, vždy si najdou cestu, jak se projevit, většinou v těch nejméně vhodných okamžicích a nečekaných podobách. Ale ne vždy nečekaných, často různé "průšvihy" tušíme nebo intuitivně vycítíme. A že ne úplně vše je v našem světě aktuálně v pořádku, včetně manipulace s lidskou psychikou, tušíme asi všichni. Protože zásilky negativních energií/informací, směrem ven - do prostoru kolektivního vědomí - ve společnosti neustávají, psychické energie lidstva jako celku nejsou v rovnováze. (Mnoho lidí uvěřilo na spasení, které přijde z nebe, a to je docela problém, protože z nebe se k nám odzrcadlí jen to, co sami vysíláme, např. jak v určitých situacích reagujeme, a co pro dobro věci vykonáme). Také pasivita má vliv na posílení negativních energetických polí, proto je tvoření reality pomocí myšlenek a PŘEDSTAVIVOSTI výzvou pro každého z nás. Fantazie a představivost staví před nás možné varianty budoucnosti.
Benjamin Kuras: "Zázraky se začnou dít, když člověk začne myslet nemyslitelně, představovat si nepředstavitelné a konat nekonatelné."

Na druhé straně je ale duchovní poznání celku na vzestupu, hodně lidí získává osobní duchovní či dokonce spirituální sebevědomí


.
Tou pomyslnou třešničkou na dortu by měla být v příštích časech nejrůznější odhalení, poznání a vnímání skrytých zákulisních pravd. (Jen jeden globální příklad za všechny: nestačím žasnout nad ubohostí prezidentských kandidátů pro americké volby - egregoři - "dravci nebeských energetických polí" - se zcela určitě a po právu radují! Pokud kdy bylo na americkém volebním klání něco zdánlivě elegantního, viz volba prezidenta Baracka Obamy, (plným jménem Barák Saddám Hussein Ó'Bama), tak letos je průhlednost negativních energií nových kandidátů "křišťálově čistá".) Záleží jen na lidech jak s nejrůznějšími informacemi, vizemi budoucnosti, moudrostí, vědomostmi a poznáním naloží, jak se v určitých záležitostech zorientují, ať už osobních nebo společenských. Nejrůznější energetická pole, za staletí vytvořená, nyní čelí novým duchovním vibracím, což přechodně způsobuje zvýšenou míru polarizace například v různých společenských oblastech, ale i v osobních životech, hlavně ve vztazích.
Bod zlomu, kdy egregoři zla a destrukce, egregoři násilí a na některých místech Země i obludné lidské hlouposti, sobecké hamižnosti, válečné dychtivosti a podobně dosahují vrcholu, se nezadržitelně blíží. Proto věnujte svou pozornost opačným pólům v podobě všeho dobrého, co na tomto světě existuje, a tím společně posílíme energie dobra a lásky v nejrůznějších a nejrozmanitějších podobách. Každý se věnujeme něčemu jinému, nezáleží na konkrétním způsobu sebevyjádření, cokoliv inspirativně vytvoříme, nebo do světa jednoduše VMYSLÍME v energiích lásky, se mnohonásobně počítá!!! Pokud čtete tyto řádky, (a nikoliv náhodou), určitě víte, o co takříkajíc kráčí, určitě víte, jak uvést v činnost jakoukoliv i sebemenší vibraci VĚDOMÉHO SPIRITUÁLNÍHO SVĚTLA - v součtu mohou pozitivní energetické vibrace dosáhnout aktivního maxima. Na spirituální světlo, které je součástí lidské přirozenosti, nezapomeňte ať se děje cokoliv, a kdekoliv. Lidstvo je NA VRCHOLU - ale pozor - KOLA OSUDU, energie a vibrace, za jejichž pomoci jsme vystoupili na tento pomyslný vrchol, nás svezou zase zpět do údolí, to je přírodní zákon. Jak silné bude zhoupnutí na této cyklické houpačce, jak neobvyklými způsoby bude provedeno, záleží jen na nás.
Svobodně se také rozhodujeme, zda svůj osobní život odevzdáme do rukou egregorům stresu, vytvořených konzumním způsobem života, (vibrace stresu vytváří zbytečné přetížení a podráždění, a následně pošramocené zdraví, o tom snad dnes už nikdo nepochybuje), anebo se přizpůsobíme energiím klidu, uvolněnosti, mírnosti a střídmosti, a zda s tím začneme již dnes, nebo jako obvykle až na poslední chvíli, kdy nastanou dny sváteční. Lidská mysl potřebuje volnost - bez jakékoliv manipulace, potřebuje v pravdě vidět především sebe, prozkoumat vše, čemu (zdánlivě) nerozumí - potřebuje zbavit se vlastní lenosti a spoléhání se na vedení (diktaturu) z vnějšku.
.

Svět se nesmírně zrychlil, ale to neznamená, že se tomuto tempu musíme přizpůsobit, je na každém jedinci, jak moc si váží svého času - jak v podobě prožívání přítomného okamžiku, tak v podobě délky času, který nám je dán pro jeden život


.
Každý sám určuje, zda jsou jeho životní devizou peníze (čas věnovaný vydělávání peněz), anebo čas, který věnujeme v prvé řadě sami sobě, svým koníčkům, vzdělávání, relaxacím, a také svým nejbližším, kamarádům a přátelům. Kdo žije ZE SRDCE přítomným okamžikem, kdo vnímá nové vibrace nově se rodícího kolektivního vědomí, nehoní se za iluzemi materialismu, netráví víkendy a volný čas v supermarketech, neplýtvá penězi ani časem na zbytečnosti, které k životu vlastně ani nepotřebuje. Ale na druhou stranu, než projdeme celým cyklem sebe-proměny, můžeme být na nějaký čas více zranitelní. Protože život v přítomném okamžiku vyžaduje odvahu, a protože ne všichni okolo nás jsou schopni pochopit, proč děláme věci jinak, proč myslíme jinak, a proč najednou stavíme na první místo sebe a svůj život - nesobecky samozřejmě. Zbavit se za dlouhá léta vlastní životní energií vykrmených egregorů (strachu, bolesti, viny, pocitu oběti a podobně) není jednoduché. Tento proces vyžaduje neustále si uvědomovat, že vše co vysíláme - JSME TVŮRCI REALITY, se zpětně do života zrcadlí, a kdo to jednoho dne skutečně pochopí, už nechce vracet se zpět do zajetých kolejí minulosti. V jednoduchosti je síla. V ,,jedno - duchosti"! Tedy v JEDNOTĚ, ne v dualismu, v DUCHU, ne v egoismu.
Následující čas, až do zimního slunovratu, sledujte své myšlenky, pokud se cítíte být osamoceni, vězte, že spřízněných duší kolem vás je více, než si myslíte, všímejte si více svého okolí. Správně zvolené představy rozproudí energetické vibrace a uvedou v činnost zákon rezonance přesně tak, jaké bude vaše VĚDOMÉ očekávání. Pokud toužíte po lepším životě, dejte co nejvíce své energie do svých snů a vizualizací. Představujte si, co to znamená posunout se do vyšších vibrací, co znamená souznít s vesmírnými a přírodními zákony, co znamená nová KVALITA ČASU. Všechny své představy nezadržujte v sobě, uveďte je v POHYB - emocí, myšlenkou, slovem a činem. V tradicích zimního slunovratu, (kdy se nakrátko pohybují vesmírné energie také opačným směrem), je od pohanských dob zakódováno mnoho informací o přírodních zákonech, stejně jako v ostatních svátečních a mystických dnech pohanského KOLA roku.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Marie Suchánkova Marie Suchánkova | E-mail | 8. října 2016 v 19:08 | Reagovat

Děkuji za krásne  myšlenky :-)

2 poutnicicasem poutnicicasem | 9. října 2016 v 13:37 | Reagovat

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya