NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOST A MIMOZEMSKÉ RASY – 1. část

17. října 2016 v 11:09 |  některé i nadčasové informace které nemusí vždy rezonovat s vaším poznáním a vnímáním současnosti
Rozhovor s Petrem Chobotem, který odpovídá na otázky japonského spisovatele a publicisty Asakawy.Vzhledem k tomu, že článek vyšel před několika roky - došlo na politické úrovni ke změnám, ale ostatní informace zůstávají, řekla bych - nadčasové.
.
V jakém stadiu je nebezpečí světové války, o kterém jsme hovořili minule? Vyvíjí se to dobrým směrem nebo špatným směrem?
Riziko rozsáhlejšího válečného konfliktu jsem začal vnímat asi před rokem během svého pobytu v silových zónách v Peru. Během své poslední - nedávné návštěvy těchto zón jsem se snažil během napojení na zdroj z vyšších dimenzí získat co nejvíce aktuálních informací, týkajících se tohoto problému. Informace, které jsem získal, lze považovat za značně povzbudivé. Pozitivní síly udělaly zřejmě vše, co mohly, k odvrácení tohoto konfliktu. Velice krizový byl tento měsíc - listopad. Zdá se, že z nejhoršího jsme venku. Pokud do konce roku nevznikne nějaký větší konflikt na Blízkém východě, nejbližší dva roky budou poměrně klidné. Známá bulharská jasnovidka Vanga, kterou jsem osobně znal, předpověděla na tyto roky rozsáhlý válečný konflikt. Ale proroctví jsou zde proto, aby se nesplňovala - jde o kosmická varování, která nám umožní uskutečnit korekce. Podobá se to situaci v devadesátých letech, kdy také pozitivní síly, které hlídají a podporují tuto planetu, "zkorigovaly" její vývoj. Na tuto dobu známý americký věštec Edgar Cayce předpovídal rozsáhlou přírodní katastrofu, způsobenou výbuchy sopek. A tato hrozba byla také odstraněna. Z vyšších dimenzí mi bylo v silových zónách v Peru sděleno, že mocný oblak negativní energie, který visel nad Blízkým východem, byl roztrhán a značně oslaben - a to jak vlivem změn v kolektivních lidských mentálních a emocionálních polích, tak i díky záměrným zásahům z kosmu. Úplně vyhráno ale ještě není - do dvou let budeme čelit válečné hrozbě opět - a ohniskem konfliktu bude v tomto případě Čína, respektive její Čínské moře.
Momentálně se zhoršují vztahy Japonska s Čínou a Ruskem, má to nějakou souvislost se světovou válkou? Co můžeme dělat pro odvrácení války?

Zhoršující se vztahy mezi Čínou a okolními zeměmi mají skutečně přímou souvislost s možným vypuknutím rozsáhlejšího válečného konfliktu asi za dva roky. Bytosti z vyšších dimenzí upozorňují, že tato hrozba je velmi vážná a že bychom měli udělat maximum proto, aby k tomuto konfliktu nedošlo. Konflikt vypukne, pokud dojde k podstatným změnám ve vztazích mezi USA a Čínou. V první fázi by šlo pouze o jakousi "studenou válku" ve formě hospodářského embarga - jakousi obchodní válku. Průmysl ve Spojených státech - ať už výroba automobilů, nebo výroba počítačové techniky a produkce Silicon Valley budou ohroženy záměrným embargem Číny na vývoz určitých klíčových nerostů. Amerika se bude snažit si tento vývoz vynutit, následně dojde v Jihočínském moři k nějaké vojenské blokádě a Čína zaútočí pomocí nového sofistikovaného vojenského systému ze svých ponorek na americké námořní lodě. Doporučuji v tomto směru Japoncům, aby zůstali v průběhu tohoto konfliktu neutrální a nepodlehli vlivu Ameriky. Pokud se tak stane, konflikt by byl už ve svém počátku značně utlumen a Japonsko by sehrálo roli velkého mírotvorce a v podstatě zachránce celé oblasti. Věřím, že i tato hrozba bude nakonec kosmickými silami dobra anulována. Ale samozřejmě - jisté to není. Musíme k tomu především přispět my. Kosmické bytosti nám nesmí svoji pomoc nebo verzi naší budoucnosti nijak vnucovat. Mám v plánu navštívit v nejbližší době Čínu - konkrétně její nejsilnější silová místa - a umístit zde harmonizující zářiče - především speciální, mocně vyzařující křišťály pocházející z brazilských náhorních plateau. Tyto křišťály budou napojené na celosvětovou sítˇ meditujících a na mimozemské energetické zdroje a budou periodicky - především během úplňků - aktivizovány. Energetickým středem Číny je oblast Xi-an, kde se nachází nejvyšší pyramida, která vůbec stojí na této planetě. Je vyšší než Cheopsova. Číňané existenci této stavby úporně zatajují. V této oblasti se nachází 16 dalších obrovských pyramid. Chystám se umístit na vrchol každé z těch pyramid jeden zářič - a takto ovlivnit vibrační pole celé Číny, věřím, že toto pole může být zharmonizováno a jeho vibrace zrychleny dříve, než bude pozdě. Pokud se podaří Čínu transformovat, budoucnost celé planety Země bude daleko, daleko lepší. Pokud bude v Číně vzrůstat společenské napětí, mohou vrstvy, které nyní v Číně vládnou, chtít toto napětí eliminovat tím, že vytvoří hrozbu "vnějšího nepřítele". A to může být pro další vývoj celé planety velmi nebezpečné.
Mluví se o možnosti povstání mas, stávkách v Číně. Je ta pravděpodobnost vysoká?
Společenské napětí v Číně je zjevné už dnes. Pokud toto napětí ještě více zesílí, bude vládnoucí vrstva čínské společnosti chtít použít osvědčenou metodu vytvoření "vnější" hrozby, která by čínskou veřejnost opět sjednotila. K tomu nesmí dojít. Považuji za velmi důležité, abychom v dalších měsících posílali na čínské území co nejvíce pozitivní energie, energie Světla a Lásky. Musíme toto území celé doslova zahalit do zlatého, životadárného světla. To velmi sníží riziko takovéhoto negativního vývoje. Agrese vzniká v lidech nekontrolovanými energetickými procesy v dolních třech energetických centrech. Tím, že vysíláme na určité území energii Lásky, aktivizuje u lidí na tomto území jejich srdeční centrum a tito lidé už nemohou být tak snadno manipulováni a zneužiti. Velmi pozitivní výsledky přinesly např. dálkové meditace, během kterých byla takto posílána pozitivní energie na území Pákistánu v době, kdy hrozilo, že se zde vlády - a tím i jaderných hlavic - zmocní fanatický Taliban. Lidská mysl má obrovskou sílu, a pokud se spojíme a vytvoříme společný záměr, tato síla se tím zmnohonásobí a může snadno měnit podobu našeho světa a našich dějin.
Prvního září se v moři u Okinawy objevil vír ( foto níže ). Co je smyslem toho víru?
Vír u Okinawy souvisí s vysokou energetickou aktivitou v této oblasti. Na dně moře se v této oblasti nacházejí speciální kamenné bloky, které sem byly umístěny vysoce rozvinutou dávnou civilizací a které spojují nejen ostrovy Okinawy a Japonsko se sítí dalších energetických center. Vibrace japonských ostrovů se zvedají a v dalších letech se budou zvedat ještě výrazněji. Souvisí to s celkovou transformací planety Země, během které Japonsko sehraje významnou roli. Je pravděpodobné, že úkazů, jako je tento vír, bude v okolí Japonska přibývat. Japonsko by se mělo stát v dalších letech jedním z území, kde bude v lidském myšlení prosazen nový model člověka a světa, který bude zahrnovat také mimozemské vlivy a naši podstatu - nesmrtelnou duši.

VÍR U OKINAWY
.
Říká se, že únik ropy v Mexickém zálivu byl umělého původu, je to možné?
Ano, skutečně mohu potvrdit, že k explozi ropného vrtu v Mexickém zálivu nedošlo pouze "shodou náhod". Na Zemi bohužel operují síly, které se snaží všemi prostředky zabránit lidstvu ve zvyšování jeho vibrací. Tyto síly jsou posedlé mocí nad lidstvem a jeho kontrolou. Až lidé zvýší svoje vibrace, nebude možné je kontrolovat. Nebude možné lidi řídit ani pomocí psychotronických zbraní, jako jsou například torzionové generátory. Ovlivňování lidstva je několikastupňové, domnívám se, že takové lidské skupiny, které se snaží zamezit zvyšování vibrací lidstva, jsou napojené na negativní mimozemské rasy, respektive nízkovibrační formy života z jiných dimenzí. Ke zvýšení vibrací ovšem potřebujeme mít čistou přírodu. Pokud bude příroda kontaminovaná, vibrace se podstatně nezvýší a my "promeškáme" velmi významné období našich dějin. A právě o tohle manipulujícím silám jde. Na Zemi jsou skupinky, které zde fungují skrytě již celá desetiletí, a veřejnost o nich nemá ani tušení. Nemluvím teď o "iluminátech" a podobných společenstvech, ty jsou jen pouhou špičkou ledovce a nebo jen maskou. Jsem si jist, že tyto skupiny, které jsou technologicky mnohem dál než zbytek lidstva, se nacházejí v kontaktu s něčím zlověstným, s něčím, co nepochází z této planety. Snaží se udržet na planetě Zemi atmosféru strachu a snaží se Zemi kontaminovat. Tyto síly dobře ví, že Země je živý systém a pokud budou narušena moře, atmosféra a povrch kontinentů, Země nám neumožní další vývoj a nedojde k evolučnímu skoku lidstva. Katastrofa v Mexickém zálivu byla v tomto případě velmi vydařeným projektem těchto "ničemných" skupin. Vytvořila na planetě atmosféru strachu a výrazně snížila vibrace Severní Ameriky. Obrovská plocha moře byla zcela otrávena a zbavena života a stala se "rezervoárem negativních vibrací". Do moře vyteklo nejméně dvěstěkrát více nafty, než bylo oficielně uvedeno. Poté byla k "likvidaci" této nafty použita tekutina, která ještě více kontaminovala životní prostředí. Bylo to podobné, jako byste člověku, který vypil jed, podali ještě silnější jed, aby byl zachráněn. Naštěstí existují velmi silné obranné mechanismy planety Země a jsou zde i mocné pozitivní mimozemské vlivy. JENOM díky těmto vlivům byla nakonec katastrofa v Mexickém zálivu zvládnuta. Na veřejnost se dostaly zprávy, že oblasti, zamořené naftou, se v moři nepochopitelným způsobem zmenšují. A že obrovská oblaka nafty, vznášející se v moři, kamsi mizí. Nic nemůže zmizet jen tak - zasáhly zde jednoznačně pozitivní síly, které se snaží o to, aby nám nebyla vzata velká dějinná šance. Je to podobné, jako když do sebe UFO lodě na Sibiři nasávaly oblaka stroncia a zbavovaly rozsáhlá území vysoké radioaktivity, poté co zde byla provedena řada pokusných nukleárních explozí. "Ničemné skupiny" jsou podřízeny bytostem, kterým amazonští šamani říkají "depredadores", neboli dravci. Tyto bytosti se živí energií našeho strachu a utrpení už po celé tisíce let. Pokud se naše vibrace zvednou, tyto bytosti ztratí svůj nejoblíbenější zdroj potravy - ztratí planetu Zemi. K úmyslnému narušení ropných vrtů nedošlo pouze v Mexickém zálivu - stejně špatná je situace např. u západoafrických břehů v nigerijských vodách, pouze se to utajuje. A nijak dobrá není ani situace v Rudém moři a na mnoha dalších místech této planety. Katostrofa v Mexickém zálivu nebyla osamocenou akcí, ani nešlo o náhodu. Tato záměrná akce byla součástí globální ničemné strategie. Tato strategie zahrnuje také rozsáhlou kontaminaci Aljašky, Sibiře a Amazonie, k níž v posledních letech dochází. Zde všude naftové koncerny, vesměs ovládané ničemnými skupinami rychle a systematicky nahrazují poslední panenskou přírodu "zónami smrti", které vysílají do pole planety i do biopole každého z nás na dálku ty nejhorší vibrace. Jde o to, že čistá panenská příroda může sloužit jako mocný akumulátor pozitivní energie vysílané planetě Zemi - něco jako odrazová plocha, která reflektuje tuto energii do nás. Stejně jako jsou poslední pralesy záměrně kontaminovány naftou, je atmosféra i povrch kontinentů záměrně kontaminován těžkými kovy, rozprašovanými z letadel. Toto vše se skutečně děje, ať už se to může zdát veřejnosti třeba i neuvěřitelné. Čím dříve se to veřejnost dozví, tím dříve bude možné proti původcům těchto skrytých zločinů zakročit.
Existují zprávy, že vlivem úniku ropy se zastavilo proudění mořského proudu v Mexickém zálivu a došlo ke zpomalení Golfského proudu, který směřuje k severozápadní Evropě. Víš k tomu něco bližšího?
Mořská prouděni v Mexickém zálivu byla po katastrofě, ke které došlo po úniku ropy, zcela změněna. Golfský proud je skutečně nyní zpomalený, a to se může výrazně projevit ve změně klimatu v Evropě. Golfský proud se ovšem kvůli různým negativním změnám na planetě Zemi zpomaluje a slábne už několik let. Země je velmi citlivý živý systém. Nelze se domnívat, že když např. vypálíme deštný prales a nebo v moři necháme explodovat atomovou pumu, nedojde ke změnám v mořských proudech. Když vrazíte člověku do nohy jehlu, projeví se to v celém těle. Celé tělo to pocítí. Pokud se bude Golfský proud dále zpomalovat, stanou se do několika let některé oblasti Evropy prakticky neobyvatelné. V Anglii budou dosahovat zimní teploty mínus třiceti stupňů, Holandsko doslova zmrzne, změní se v tundru, vystavenou ledovému větru. Myslím si, že daleko větším nebezpečím než katostrofa v Mexickém zálivu je ale v tomto směru zneužívání klimatických a atmosférických zbraní, které je v plném proudu. Tyto zbraně dnes běžně používají USA, Rusko, Čína, a dokonce i některé další země. I používání těchto zbraní je součástí "ničemného plánu", který má vést ke zpomalení vibrací lidstva a planety Země. Přičemž většina vojenských expertů, kteří za těmito experimenty stojí, o tom vůbec nemusí vědět. Planeta Země nám vytváří ideální podmínky k životu, například Evropa byla dlouho chráněna teplým Golfským proudem, díky kterému mohly i v severních šířkách, např. na pobřeží Anglie vyrůstat palmy. Nenarušená příroda nás chrání, vyživuje nás a dává nám prostředky k neomezenému růstu a evoluci. Pokud je planeta jako živá bytost destabilizována, tato ochranná funkce se ztrácí a my se stáváme na své vlastní planetě těžko přežívajícími cizinci.
V Japonsku existuje legenda o dracích (rodu dračích králů/bohů), kteří stvořili a řídili svět.
Ten malý kluk s mimosmyslovým vnímáním, o kterém jsem Ti vyprávěl posledně při psaní knihy, tvrdí, že "reptiliáni" jsou jedním z druhu Rodu dračích králů. Viděl jsi, prosím Tě, někde ve vesmíru bytosti s dračí podobou?
Legendy o dracích mají původ v interakcích lidské rasy s reptiloidními mimozemskými formami života. Během dálkového pátračství jsem měl možnost monitorovat mnohokrát aktivity různých typů a skupin těchto bytostí. Během šamanských obřadů v Amazonii jsem zažil i přímou komunikaci se zástupci reptiloidních ras. Inteligentní plazí bytosti jsou v Amazonii velmi ctěny a jsou také považovány za architekty vesmíru a "pěstitele lidstva". Nicméně pochopit strategie reptiloidů vyžaduje delší zkušenost dálkového pátračství a mimosmyslového vnímání těchto bytostí. Existují reptiloidní rasy, které se nepovažují za mimozemské, protože pocházejí přímo z planety Země - byly na Zemi nasazeny před desítkami milionů let před námi, podobně jako byla na Zemi později nasazena naše lidská rasa. Kromě nich existují stovky reptiliánských ras, z nichž některé pro nás důležité pocházejí z Betelgeuze a Orionu. Tyto bytosti žijí, jak v námi viditelném fyzickém spektru vesmíru, tak i na planetách s nižší hustotou, přechodných planetách existujících mezi stupněm třetí a čtvrté hustoty - jako je například systém planet kolem Siria B, nejpokročilejší z nich fungují z větší části na úrovni čtvrté prostorové hustoty, což je stav bytí, který připomíná "hustší astrální svět". Zajímavý je vztah lidí k reptiloidům: někteří šamani je považují za spojence lidí, za strážce vesmíru a božské tvory, jiní je považují za hrozbu lidstvu. Stejný rozpor panuje mezi profesionálními armádními dálkovými pátrači, kteří dnes mimozemské aktivity monitorují. Je zjevné, že existuje řada různorodých skupin reptiloidů, které se liší svým přístupem k lidstvu. Lze říci , že jsou skupiny pozitivních ještěřích bytostí a skupiny, které se projevují spíše arogantně a někdy až překvapivě bezcitně, pokud jde o vztah k pozemšťanům. Příkladem vstřícné reptiloidní rasy může být skupina Xhumz z pouštních planet v systému Betelgeuze. Tyto bytosti nejsou vlastně čistokrevní plazi, jde o velmi úspěšné hybridy, vzniklé spojením genetického materiálu reptiloidů a humanoidů lidského typu. Jsou vyšší než lidé, jejich oči jsou zářivě modré a mají šikmou zorničku, podobně jako oči koček nebo gekonů. Tyto bytosti ovládají materializaci a dematerializaci svých těl. Dokážou silou své vůle rozředit hmotu svého těla tak, že fakticky zmizí z běžného časoprostoru. Měl jsem možnost monitorovat na dálku činnost této rasy hybridů, kteří si říkají Xhumz a domnívám se, že nepředstavují pro lidstvo žádné nebezpečí. Tyto bytosti byly jednou z prvních mimozemských ras v novodobé historii, která se relativně otevřeně setkala s vysokými zástupci lidské rasy. Stalo se to již v roce 1954 na jedné z amerických vojenských základen. Tato událost je zapsána v informačním poli Země a kterýkoliv senzitivně nadaný člověk, pokud se napojí na toto pole, si ji z něj může stáhnout do své mysli. Informační pole Země představuje pravdivý zápis veškeré lidské historie. Zápisy zde obsažené se nedají nijak zfalšovat. V únoru roku 1954 přistály v poušti v USA čtyři nejméně stometrové mimozemské lodě, jak doutníkovitého tak diskovitého tvaru, z nich vyšly přes dva metry vysoké bytosti Xhumz a setkaly se s vysokými armádními představiteli a s americkým prezidentem Eisenhowerem. Tyto bytosti tehdy nabídly zástupcům lidstva velkou mezihvězdnou pomoc. Nabídly lidstvu duchovní převýchovu a požádaly představitele americké vlády, aby o jejich přítomnosti informovali americkou veřejnost a celé lidstvo. V této souvislosti chci říct, že všechny mimozemské rasy a skupiny mají problém kontaktovat současné lidstvo, protože tento svět je stále rozdělen na mnoho menších i větších celků, které navzájem nemusejí vůbec spolupracovat. Mimozemské rasy, které situaci na Zemi vyhodnotily, se rozhodly v padesátých, šedesátých a sedmdesátých letech nakonec jako zástupce lidstva, se kterými mohou navázat kontakt s nejmenšími problémy, kontaktovat vládu Spojených států. Tehdejší americký prezident Eisenhower a vysocí armádní představitelé USA tuto mezihvězdnou pomoc odmítli s tím, že lidstvo není na kontakt s mimozemšťany připravené. Ve skutečnosti se tito "vysocí představitelé lidstva" báli požadavku civilizace Xhumz, který zněl: okamžitě odstranit všechny jaderné zbraně. Přitom tyto bytosti nabízely skutečně mnoho - chtěly lidem předat veškeré své technologie a především pak své duchovní znalosti, naučit lidi mimosmyslově vnímat, vyléčit prakticky jakoukoliv chorobu atd.. Tyto bytosti byly ochotné poskytnout lidem technologie pro získávání volné energie z vakua, antigravitační pohon a technologie rozbíjení časoprostoru a vytváření časoprostorových tunelů, což by lidstvu umožnilo překonávat mezihvězdné vzdálenosti. Pokud ovšem poskytne nějaká civilizace jiné rase takovéto technologie, bere na sebe zodpovědnost za rizika s tím spojená. Jelikož se tyto bytosti obávaly, že lidé použíjí tyto technologie proti sobě navzájem, kladly si jako podmínku možnost vzdělávání lidstva a poskytnutí mu informací o spirituální podstatě vesmíru. Vojensko průmyslový komplex USA a jeho čelní představitelé následně navázali kontakt s představiteli jiné mimozemské skupiny - s reptiliány z dvojhvězdy Síria a pak s dalšími mimozemskými skupinami z oblasti Orionu. Byly to vesměs skupiny, které na lidstvo pohlížely jako na svoji kořist. Tyto skupiny stály za vytvořením tak zvaného Hluboce skrytého průmyslu a tak zvané Mezinárodní korporativní rady, čímž rozdělily lidstvo na nepatrné množství "vyvolených", ovládajících techniku teleportace a kontrolu mysli - a na zcela neinformovanou většinu, která mohla být bezostyšně manipulována. Orionští reptiloidi usilují o mentální kontrolu celého lidstva a o zpomalení jeho vývoje. Tyto bytosti dokázaly proniknout do všech sfér lidské aktivity na Zemi a protože díky svým technologiím i svým psychickým schopnostem dokážou krátkodobě měnit také svou tělesnou podobu, mohou dokonce předstírat, že jsou lidmi. Orionští reptiliáni ovládají v současné době rasu bytostí, jimž my říkáme Malí šedí. Kromě toho vytvořili různé syntetické typy bytostí, výkonné bioroboty a různé typy hybridů. Reptiloidní rasy jsou všeobecně posedlé genetickými experimenty a manipulací s živou hmotou na planetách, což pokud vnitřně touží po spojení s absolutním vědomím - s nejvyšší božskou inteligencí, vesmír nesmírně obohacuje.
Pokud se ovšem tyto bytosti od Absulutna vzdalují a stávají se posedlé vlastní oddělenou existencí, stávají se jejich experimenty "noční můrou vesmíru". Reptiloidní, neboli dračí bytosti jsou velmi silné, mají v zásadě mnohem rozvinutější nervovou soustavu než humanoidi lidského typu. Mnohé jejich rasy disponují dvěma - a i více na sobě nezávisle fungujícími mozky. Jsou to mistři hluboké meditace a práce se silou kundalini ve svých tělech. Reptiloidi, kteří se "vymkli kontrole" Centrálního kosmického rozumu, se stávají postrachem všech obyvatel vesmíru - jsou bez přehánění velmi obávanou živou formou. Existuje určité odvěké napětí mezi dračími bytostmi - sauroidy neboli reptiliány a humanoidy lidského typu. Když se napojíte na kosmickou informační databanku, na energetickou knihovnu vesmíru, která obsahuje veškeré události, k nimž ve vesmíru došlo, zjistíte, že reptiliáni byli vytvořeni prastarou rasou Mistrů Genetiků ve stejné době, kdy byli vytvořeni první lidští humanoidi. Mistři Genetici pak těmito dvěma základními původními typy inteligentních bytostí oseli tisíce vhodných planet v nejrůznějších solárních systémech. Předpokládalo se, že k prvním kontaktům mezi oběma těmito biologickými typy dojde až poté, co bude na obou stranách uskutečněn nejen dostačující technický, ale také morální a etický rozvoj. Bohužel - celý tento projekt se vymkl kontrole. Reptiliáni se dostali na planety lidských humanoidů daleko dříve, než se očekávalo a mnohé skupiny těchto bytostí začaly považovat lidské humanoidy za podřadnou rasu, vhodnou k "využívání". Zároveň se ovšem reptiloidi lidských humanoidů bojí, protože je považují za svého kosmického evolučního konkurenta a obávají se rozšíření bytostí lidského typu v kosmickém prostoru. Nepředstavujme si reptiloidy jako pozemského dinosaura - fyziologie reptiloidů je velmi odlišná od fyziologie pozemských živočichů. Jejich krev tvoří viskózní zelená kapalina a jejich nervový systém je vysoce vyspělý. Mnohé z těchto bytostí se už dávno neživí fyzickou stravou, což ovšem v mnoha případech neznamená, že přestaly být predátory. Mohou se živit psychickou energií, například energií strachu a bolesti, která je pro ně stejně hmotná jako pro nás fyzická potrava. Ve skutečnosti jsou i někteří lidští jedinci schopni tímto způsobem získávat potravu, říká se tomu energetický vampýrismus. Takto by v budoucnu mohlo potravu získávat i lidstvo. Být vampýr je snadné. Lze si velmi dobře představit, že kdyby jeho vývoj byl zmanipulován a vydalo by se takovouto evoluční cestou - mohlo by se někdy také ve vzdálené budoucnosti stát rasou "požíračů cizí životní energie". V současné době existuje obrovské napětí mezi některými frakcemi reptiloidů, například mezi tak zvaným impériem Orionu - a skupinami mimozemštanů jak humanoidních, tak reptiloidních nebo hybridních, co se týče postoje k lidstvu. Rozdíly mezi mimozemšťany nespočívají v jejich vzhledu, ale v jejich evoluční orientaci, kdy se tyto bytosti buďto přibližují centrálnímu absolutnímu vědomí, nebo se od něj separují a vzdalují. V současné době je zde silná snaha ze strany orionských reptiloidů vytvořit novou rasu genetických hybridů, přičemž používají lidskou DNA a kombinují ji s DNA "šedých". Tímto způsobem mají vzniknout milióny nových tělesných schránek, do nichž se může polokolektivní vědomí reptiliánů inkarnovat. Nervová síť reptiloidních těl je nekompatibilní s frekvencemi geomagnetického pole a ve svých původních tělech zde reptiliáni nemohou příliš dlouho vydržet. Reptiliáni jsou ve své posedlosti šířením se a ovládáním připraveni "kolonizovat a pohltit" pozemský astrál, tedy oblast, kam odcházíme po fyzické smrti a kde setrváváme mezi jednotlivými inkarnacemi. Slibují si od kombinace svých těl s lidskou DNA to, že jim tyto genetické experimenty přístup do světa lidských duší usnadní. Vliv DNA ovšem z naší hrubohmotné 3 D sféry sahá maximálně do sféry čtvrté a částečně páté hustoty, světy šesté hustoty - což jsou vyspělé astrální úrovně, jsou na DNA zcela nezávislé. Naší evoluční šancí je postupně se dostat do sféry šesté prostorové hustoty. Je to oblast "andělů" - velmi pokročilých bytostí Světla, jejichž vibrace jsou tak rychlé, že jsou schopné vyřadit z provozu jakokoliv manipulativní technologii nebo systém zbraní. Než se dopracujeme k tomuto evolučnímu stupni, měli bychom se co nejvíce přimknout k mimozemským skupinám z Tau Ceti, z Plejád a Zeta Reticuli. Můžeme důvěřovat také humanidním civilizacím ze souhvězdí Lyry, Andromedy a bytostem obývajícím kvazihmotné světy v systému hvězdy Arcturus. Všechny tyto bytosti zůstaly na straně absolutna a pokud se na ně napojíte, okamžitě pocítíte jejich obrovskou moudrost a přátelský postoj. Mnohé z těchto mimozemským ras už fakticky překonaly hmotnou úroveň existence a hmotná těla používají pouze pro pohyb v nízkovibračním prostředí světů podobných našemu. Jsou zde i další skupiny - třeba Antaresané, které jednoduše sledují náš vývoj a nechtějí do něj zasahovat. V současné době stojí před lidstvem obrovská výzva - začít kooperovat s rasami, které mohou naši evoluci urychlit a mohou nám poskytnout skutečně důležité poznatky o podstatě bytí a života. Zároveň musíme odmítnout "spolupráci" s rasami, které s lidstvem bezostyšně manipulují a otevřeně i skrytě brzdí jeho vývoj.
.
POKRAČOVÁNÍ
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 mostecký mostecký | E-mail | 17. října 2016 v 14:48 | Reagovat

Nevím, asi nejsem zcela kontaktérsky IN,ale v současnosti mezinárodní napětí nespatřuji v oblasti Číny a Japonska,to mne opravdu Exáci překvapují. Kdyby zmínili jinou zemi,to bych i snad bral. . . .ale takto? Je toho tady na mne trochu moc.

2 Anna Bechná Anna Bechná | 17. října 2016 v 17:57 | Reagovat

(Rozhovor se konal ještě před útokem KLDR na území Jižní Koreje; poznámka našeho týmu.) V NĚČEM JIŽ DOŠLO K POSUNU, ALE OSTATNÍ INFORMACE JSOU PLATNÉ, ŘEKLA BYCH I NADČASOVÉ

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya