NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOST A MIMOZEMSKÉ RASY- pokračování

17. října 2016 v 11:07 |  některé i nadčasové informace které nemusí vždy rezonovat s vaším poznáním a vnímáním současnosti
Pokračování rozhovoru s Petrem Chobotem a japonským spisovatelem a publicistou Asakawou:
.
Bavili jsme se o Shambale v Tádžikistánu, ale jsou také nějaké podobné podmořské základny?
Oblast nazývaná místními obyvateli Shambala, kterou jsem měl možnost před lety navštívit, je dle mého mínění jemnohmotná energetická základna bytostí z oblasti Alcyone, lyranské civilizace a bytostí z Arcturusu. Říkám tomuto typu základen bublinovité, protože vznikají zvláštním "nafouknutím a zředěním" časoprostoru ve vhodných lokalitách. Všechny tyto základny využívají přirozenou energetickou sítˇ planety Země a pokud vím, jsou lokalizované v jejích uzlových bodech. Mohu pomocí dálkového pátračství lokalizovat celou řadu takovýchto základen rozmístěných v oceánu podél pobřeží Chile a Peru a jsou zde další podobné základny na mnoha místech v Andách. Samozřejmě takovéto kvazihmotné základny existují tam, kde jsou pro to vhodné podmínky, a i v jiných částech planety, a to i v Evropě nebo Japonsku. Není jich zde v současné době tolik jako v Jižní Americe. Tyto základny mohou být vytvořeny na kratší i delší dobu a mohou i ve výjimečných případech existovat kontinuálně i celá staletí. Když mimosmyslově vnímáte, "prozradí" se tyto základny tím, že do nich směřují mocné proudy energie z kosmu a také z nitra samotné planety Země. Tyto jemnohmotné základny obývají vesměs bytosti, které se vyvinuly v "multidimenzní tvory" a jsou schopné operovat v rozsahu mezi třetí až pátou, případně až šestou prostorovou hustotou. To znamená, že jejich těla nejsou tak jednoznačně hmotná jako naše a tyto bytosti mohou dle potřeby proměňovat jejich vibrace a přizpůsobovat je okolnímu prostředí. V jednu chvíli mohou být hmotné a v další chvíli rozředí své tělo natolik, že se stanou čistě "astrálními" tvory. Tyto bytosti se nevyhýbají technologiím a hojně je využívají, ale daleko více spoléhají na kultivaci svých vlastních vnitřních sil. Neustále rozvíjejí svoji mysl a své schopnosti. Částí své osobnosti jsou prakticky permanentně v kontaktu s absolutním vědomím. Stav jejich mysli lze připodobnit ke stavům, kterých se snaží dosáhnout na této planetě například ti nejpokročilejší mistři zenu. Současně jsou to ovšem bytosti nesmírně přátelské a ve všech ohledech velmi "živé". Nesnaží se "zničit své osobnosti", aby se mohli přiblížit k Absolutnu nebo s ním splynout, ale naopak paralelně, zatímco část jejich vědomí s Absolutnem splývá v jedno, každá z nich maximálně zušlechťuje a rozvíjí svoji osobnost. Myslím, že v tomto směru mohou tyto bytosti značně poopravit některé naše zcestné spirituální postoje, díky kterým jako lidstvo už stovky let eticky a morálně očividně stagnujeme.

Na planetě Zemi se nacházejí i zcela hmotné mimozemské základny - ty patří v současné době bohužel především rasám, které se k lidstvu nestaví nijak přátelsky. Řada těchto základen vznikla v posledních desetiletích jako výsledek přímé spolupráce těchto mimozemských ras se stínovým vojenským hospodářským komplexem. Cítím, že řada představitelů tohoto stínového aparátu si přitom uvědomuje, že "věci zašly už příliš daleko" a bude se snažit během několika dalších let o existenci těchto základen informovat veřejnost. Dálkovým pátračstvím mohu zjistit polohu těchto základen velmi snadno, nedoporučuji ale nezkušeným dálkovým pátračům, ani astrálním cestovatelům tato místa navštěvovat, protože vaše přítomnost bude okamžitě zjištěna. Tyto základny jsou perfektně střežené nejen na fyzické úrovni, ale také na úrovni astrální. Tyto základny sestávají vesměs z celé řady tak zvaných úrovní, přičemž pouze do některých mají přístup lidští zaměstnanci. Jiné úrovně jsou obývané pouze mimozemšťany. Nechvalně známá je například základna, která se nachází v oblasti Dulce na území USA. Pokud se vám podaří sem dostat a proniknout sofistikovaným systémem kontroly, spatříte zde něco, co ve vás vyvolá pocit největšího odporu a hrůzy. Nedobrovolně jsou zde drženy tisíce lidských bytostí, včetně dětí a jsou podrobovány nelidským - a to doslova - experimentům. Nebo se jednoduše stávají zdrojem potravy. Na této základně "pracují" orionští reptiliáni - což jsou opravdu zlé, egoistické a krajně bezohledné bytosti. Díky "dohodám" s představiteli stínového vojensko- průmyslového komplexu unášejí "Malí šedí", ovládaní reptiloidy už desítky let, lidské bytosti a používají je jednak ke genetickým pokusům a jednak jako zdroj životní energie. Během dálkového pátračství jsem nejednou spatřil zvláštní "schránky", do nichž tyto bytosti dokážou přenést a ve vysoce zahuštěné podobě skladovat lidskou životní energii. Je to energie, k jejímž výronům z lidské aury dochází v momentech, kdy jsou lidské bytosti vystavené nějakým ničivým vlivům. Nejsmutnější ovšem na celé věci je, že jsou to právě lidé, ti z nich, kteří zradili lidskou rasu, kteří těmto bytostem v jejich záměrech vycházejí vstříc a pomáhají. Část těchto lidí, kteří se nechali zmanipulovat, se dnes snaží o těchto věcech promluvit, ale mnozí z nich jsou odstraněni dříve, než může jakékoliv jejich svědectví proniknout na veřejnost. Jiným pak vyhovuje příslušnost ke stínové elitě, protože mimozemské bytosti jim na oplátku dovolují používat lékařskou techniku schopnou vyléčit libovolné onemocnění a omlazovat lidský organismus. Nemluvě o tom, že šéfové těchto elit mají zcela neomezený přístup k penězům. Tyto neviditelné elity v podstatě samy řídí chod celého bankovního systému na Zemi. Navíc disponují velmi rozvinutou technikou technické kontroly vědomí. Na základně v Dulce a i na jiných takovýchto základnách vytvářejí malí šedí a reptiloidi neustále nové a nové pokusné typy hybridů. Podobné základny jsou i ve Střední a Jižní Americe. Občas z těchto základen některé hybridně vytvořené organismy uniknou - stává se to výjimečně, ale občas se to stane. Například před nedávnou dobou v Mexiku odchycený a usmrcený tvor "mimozemského" původu byl ve skutečnosti jedním z takovýchto hybridů. Šlo o tvora, který vypadal přibližně jako kříženec mezi lidskou bytostí a leguánem - ovšem se zvláštní stavbou těla i buněk. Na základnách jako je Dulce se běžně používá teleportační technika a může se stát, že hybrid, disponující telepatickými schopnostmi a vysokou inteligencí, nějakým způsobem díky teleportační technice ze základny unikne. Když jsem se nalaďoval na fotografii tohoto tvora z Mexika, zjistil jsem, že jeho náhlé objevení se v Mexiku má právě tento důvod. Tento zjevně inteligentní tvor byl bohužel mexickými vesničany usmrcen. Kdyby k tomu nedošlo, mohl by nám podat svědectví, která by námi patrně zcela otřásla - svědectví, která současné lidstvo nutně potřebuje. Krátce poté došlo k úniku podobného tvora z jedné základny, kde jsou rutinně vyráběni hybridi. Šlo o genetického křížence mezi lidskou bytostí a tuleněm. Tento tvor se objevil na panamském pobřeží, kde se pokoušel komunikovat s lidmi a žádal je o pomoc. Bohužel byl zcela nemilosrdně ukamenován skupinou výrostků. Existují i jeho kvalitní fotografie pořízené po jeho zavraždění. Záměrem reptiloidů a šedých je vytvářet takové rasy, které by bylo možné po celá staletí nebo i tisíciletí snadno kontrolovat a beztrestně zneužívat jako zdroj životní energie. Pokud by se jim podařilo vyrobit rasu, která by mohla v tomto směru nahradit lidské bytosti, neváhali by ani na chvíli, lidskou rasu by vyhubili a nahradili by ji takovýmto vhodným typem hybrida. Je smutné, že v současné době na Zemi prakticky neexistují hmotné základny mimozemšťanů, kteří by byli lidstvu nakloněni. Přitom zde podobné základny ještě v sedmdesátých letech minulého století existovaly. Jedna z nich se nacházela v mongolské poušti Gobi a byla zničena atomovým bombardováním během společné vojenské akce Ruska a Číny. Mluvil jsem s očitými svědky tohoto bombardování, během kterého nikdo nechránil civilní obyvatelstvo v této oblasti a na které nikdo nepovažoval nutné upozornit samotnou mongolskou vládu. Další hmotná základna byla vybudována v padesátých letech lyranskými humanoidy na dně Jaderského moře u italských břehů. Tato přátelská mimozemská skupina v této oblasti vybudovala pod vodou během dalších dvaceti let obrovskou podzemní infrastrukturu. Vznikla celá síť mimozemských základen po celém pobřeží Jaderského moře. Tito mimozemšťané nabízeli lidem všestrannou pomoc a asistenci během duchovního vývoje. Existuje řada svědectví o působení této mimozemské skupiny - řada lidských kontaktérů s Lyrany byla násilně umlčena tajnými službami. Lyrané se snažili stýkat se s lidmi a učit je rozvoji mimosmyslových a léčitelských schopností. Koncem sedmdesátých let byly všechny lyranské základny v Jaderském moři napadeny orionskými reptiliány. Základny byly rozmetány doslova na prach za použití vysoce výkonných elektromagnetických zbraní a během tohoto překvapivého útoku byla většina Lyranů zabita. Zbylí se museli rychle stáhnout ze Země. Po těchto dvou incidentech, ke kterým skutečně - ať se nám to může zdát jakkoliv neuvěřitelné - na Zemi došlo, rozhodla andromédská rada, sdružující všechny mimozemšťany, které můžeme považovat za "pozitivní", že na Zemi nebudou vytvářeny základny jakékoli její členské civilizace až do doby, kdy se zde nezlepší podmínky. Výjimkou jsou základny "bublinového typu", které nejsou součástí běžné fyzické reality. K Japonsku nejbližší základna, na které aktivně působí reptiliáni a šedí společně s lidskými kolaboranty, se nachází v oblasti Pine Gap na Novém Zélandu. Podobné základny jsou také v Austrálii. Jsou další místa na této planetě, kde v podzemí pracují dnem i nocí obrovské vysoce výkonné důlní stroje, razící další chodby a vytvářející prostor pro nové a nové základny. Některé z těchto základen se nacházejí přímo pod velkými lidskými městskými aglomeracemi - například pod Denverem nebo Moskvou. Jen na nás záleží, zda zastavíme ve všech ohledech nezákonné aktivity neviditelného vojensko hospodářského komplexu, který tuto skrytou mimozemskou invazi podporuje. Ne všichni šedí mimozemšťané jsou pro lidstvo nebezpeční. Některé skupiny šedých se v poslední době snaží vymanit zpod nadvlády reptiloidů a budou mít zřejmě tendenci hledat u lidstva pomoc - ovšem pokud lidstvo během následujících let zvedne své vibrace. Pokud se tak stane, budou muset všechny frakce reptiloidů, malých šedých i vysokých šedých, s lidmi chtě nechtě jednat jako s rovnými. Tyto mimozemské skupiny se ovšem právem obávají, že budou ze Země vykázány, a proto se snaží všemi prostředky lidstvo zdegenerovat a jeho vývoj zpomalit nebo úplně zastavit. Podporují na Zemi náboženství jako perfektní antievoluční programy a snaží se ze zákulisí pomocí finančních manipulací vytvářet na Zemi situace ohrožení a napětí, včetně rozpoutávání válečných konfliktů. Nicméně náš vnitřní potenciál je obrovský a členové andromedské rady předpokládají, že nad orionskými reptiliány "zvítězíme" - protože podobný vývoj se již v minulosti uskutečnil na několika Zemi podobných planetách. Řešení je v nás - nikoli ve hvězdách kolem nás. Pokud díky meditačním cvičením dostatečně rozvineme své srdeční centrum, staneme se doslova přes noc bytostmi, které nebude moci žádný reptiloid nebo "šedý mimozemštan" ohrozit. Lidstvo ovšem v současnosti nutně potřebuje otevřít oči. Většina lidí podvědomě tuší, že se Zemí "něco není v pořádku", ale protože drtivá většina současných lidí ještě nedisponuje rozvinutým mimosmyslovým vnímáním, lidstvo neví, jakému nepříteli vlastně musí čelit. Napřed musíme o nepříteli vědět, teprve poté ho můžeme porazit.
Je možné spatřit 3D lidským okem hvězdu/planetu, na které žijí vysoko-vibrační bytosti v oblasti Plejád nebo Síria? Nebo je to tak, že hvězda je viditelná, ale bytosti z vyšších dimenzí, které ji obývají, pouhým okem spatřit nelze?
Vesmír je nesmírně složitý a vícevrstevný živý organismus. Začněme Plejádami. Na úrovni, která odpovídá naší současné vibraci, vnímáme Plejády jako hvězdokupu, která sestává z přibližně 1500 hvězd. Plejády jsou hvězdný útvar, který se nachází poměrně blízko od planety Země, přibližně nějakých 400 světelných roků. Plejády jsou velice mladý hvězdný systém a před nějakými 50 milióny lety ještě hvězdy v Plejádách neexistovaly. Na fyzické úrovni jde o velice dynamický hvězdný útvar, který sestává z obřích hvězd a tak zvaných hnědých trpaliků - maličkých hvězd, ne větších než je náš Jupiter. Některé z hvězd v Plejádách vyzařují silné rentgenové záření. Prostor mezi těmito hvězdami je naplněn mračny horkých prachových částic. Na fyzické úrovni neexistuje v oblasti Plejád nic, co by připomínalo planety typu Země. To neznamená, že tento velice mladý hvězdný systém není naplněn životem. Když opustíte biologické tělo a pohybujete se jako duše otevřeným vesmírem, můžete se přibližovat k obřím hvězdám, z nichž daleko do prostoru tryskají proudy žhavé plazmy, nebo z nichž vychází silné rentgenové záření a nic se vám nestane. Zkušené duše dokonce zjištují , že mohou takováto silně dynamická místa ve vesmíru využít jako zvláštní zdroje energie. Mnohokrát jsem se pohyboval skrze Plejády, protože tato hvězdokupa je jako nejjasnější hvězdný útvar na obloze považována amazonskými šamany za něco mimořádného. Jsou zde obrovské hvězdy - mnohem větší než Slunce, které vydávají spíše namodralou záři. Kolem těchto hvězd jsem mohl vnímat složité jemnohmotné systémy, skládající se z mnoha vibračních vrstev. Staly se domovem bytostí, které opustily prostředí terrestrických planet hmotného typu a přestaly být vázány na život spočívající na uhlíkové bázi. Takovéto jemnohmotné systémy existují kolem megahvězdy Alcyone, Pleyone, Maya, Electra nebo Atlas. V této oblasti existují také jakási "výcviková střediska" pro duše, které se zde učí tvořit své vlastní první hvězdy a planety. Plejády jsou pokusné území, kde přibližně v prostoru širokém 12 parseců se jemnohmotné bytosti intenzivně učí pracovat s primární hmotou a regulovat kosmické energetické procesy. Přicházejí sem mimo jiné i duše z pozemského astrálu během meziinkarnačních period. Teď nemluvím o všech duších - dostanou se sem jen ty, které v zemském astrále obývají mezi inkarnacemi nejvyšší vibrační vrstvy. Plejády jsou z hlediska vzdáleností, jak je chápou jemnohmotní tvorové, takřka součástí planety Země. Vzdálenost 400 parseců překoná duše stejně snadno jako chodec na Zemi vzdálenost několika desítek metrů. V oblasti Plejád byla vybudována řada učebních center, ve kterých duše rozvíjejí své schopnosti. Na hmotné úrovni se zde v žádném případě s organickým životem nesetkáte - rentgenové hvězdy, kterých je zde spousta, by spolehlivě zabily vše živé, i kdyby zde nějaké planety podobné Zemi byly. Ty zde ovšem vůbec nejsou, protože planety potřebují ke svému vzniku nejméně několik miliard let, a my si musíme uvědomit, že ještě v době dinosaurů žádné Plejády neexistovaly. Na Plejádách se hrají různé "kosmické hry" - duše zde mezi sebou soutěží ve vytváření zárodečných planet, nebo si navzájem "kradou" hvězdný materiál tak, že ovlivňují trajektorie hvězd, kdy si hvězdy navzájem odsávají svoji energii. Přitom některé hvězdy svoji hmotu znásobí a jiné zaniknou, nebo se mění v kolabující trpaslíky. Duše takové hry nesmírně baví, protože se takto dostávají do těsného kontaktu s nejtěžším stavebním materiálem ve vesmíru - s fyzickou hmotou. A veškeré manipulace s fyzickou hmotou - včetně našich zrození, jsou pro každou duši velká výzva. Plejády jsou tedy domovem bytostí, které existují ovšem na úrovni páté a šesté prostorové hustoty. Je to významné středisko výměny informací, které navštěvují bytosti ze vzdálených galaxií a také bytosti, které neobývají hmotný vesmír a jejich existence není vázána na stelární a planetární stanoviště. Energie, přicházející z Plejád, mohou sehrát významnou roli během nacházejícho vzestupu vibrací lidstva. Když po vymístění z těla plujete k Plejádám, cítíte odtud podporu a hřejivé teplo. Plejády jsou velmi krásné - připomínají shluk zářících klenotů zahalených do modrých reflexních mlhovin. Když se na ně během meditace nalaďujete, získáváte velkou sílu a zvyšujete vibrace. Sídlí zde bytosti, které nám mohou skutečně pomoci. Těmto bytostem můžeme říkat mimozemšťané nebo andělé nebo dobré duše. Mezi těmito kategoriemi neexistují žádné pevné hranice.
A teď k Siriu.
Na hmotné úrovni je Sírius zvláštní dvojhvězda tvořená obrovským Síriem A a maličkou hvězdou Sírius B, která je bílým trpaslíkem a není o moc větší než lecjaká planeta. Tento bílý trpaslík krouží kolem Síria A, přičemž doba obletu trvá padesát let. Sírius je vibračně daleko hutnější a těžší hvězdný systém než Plejády. Pokud jsou Plejády spojeny spíše s našimi vyššími energetickými centry, jako je srdeční centrum nebo třetí oko, je dvojhvězda Sírius propojena na dálku především s našimi třemi spodními energetickými centry. Kolem Síria A existuje sofistikovaný kvazihmotný energetický plášt, který obývají bytosti, žijící ve stavu čtvrté prostorové hustoty. Pokud bychom se s těmito bytostmi setkali, je pravděpodobné, že by se nám ukázaly v podobě plazů. Ve skutečnosti řada těchto bytostí existuje pouze ve formě inteligentních energetických polí. Bytosti ze Síria jsou značně vyspělé, ale kontakt s nimi nemusí být právě jednoduchý, protože jsou zvyklé hrát dominantní roli a mají sklon používat sílu. Jde o velmi staré bytosti, které jsou mistry v ovlivňování života na planetách. Jsou posedlé kontrolou organického života a experimenty s ním. Zároveň vnímají organický život jako druh kosmického akumulátoru, přes který mohou získávat určité druhy pro ně stravitelné energie. Mně osobně Síriané velice připomínají indické "duchovní" guruy. Mohou vám do jisté míry pomoci, pokud nejste ochotní pracovat na sobě sami, ale nechávají si za to velmi dobře energeticky zaplatit. Dokážou kontrolovat vaše tři spodní energetická centra, a tím ve vás vyvolat pocit, že jsou "pány zázraků". Snaží se vás na sebe fixovat, protože potřebují vaši energii. Snaží se učinit vás na sobě závislými. Ve skutečnosti jsou to značně omezené bytosti, které nedůvěřují absolutnímu vědomí, a proto žijí v permanetním strachu a jsou posedlé touhou manipulovat jinými. Kolem Síria B lze vnímat několik kvazihmotných planet, které jsou takřka hmotné - nacházejí se ve stavu přibližně tři a půlté prostorové hustoty. Jsou to experimentální planety, navrhované a vyráběné jemnohmotnými inteligencemi ze Síria A. Viděl jsem na těchto planetách unylou přírodu, která připomíná naše bažiny a pouště. Některé z nich jsou čistě vodními světy. Inteligence ze Síria A zde pěstují různé tvory, do jejichž genetického materiálu neustále zasahují a experimentují s nimi. Žijí zde bytosti podobné obojživelníkům, plazům a hmyzu - některé jsou nadané inteligencí srovnatelnou s lidskou. Hmotně se pohybovat po těchto planetách je obtížné - museli byste si "zhmotnit" tělo odpovídající hustoty a s odpovídajícím dýchacím ústrojím, nebo byste se sem museli jednoduše inkarnovat. Ideální je prozkoumávat tyto planety v jemnohmotném těle. Pokud máte dostatečně aktivní srdeční čakru, projdete snadno neviditelnými ochrannými silovými poli Síria a můžetete si tyto "laboratoře" prohlédnout.
Záře na fotografii ( foto níže )je energie z vesmíru? Nebo jde o energii pocházející ze Země?
Energetický paprsek zachycený na fotografii je proud kosmické energie, která se soustřeďuje do určitého místa v Zemi. Toto místo funguje jako energetický vír, který do sebe energii z kosmu v určitých periodách vtahuje, pak ji v sobě akumuluje a opět ji v určitých periodách ze sebe vystřeluje do energetické sítě planety Země. Takovýchto míst je na Zemi více a hrají důležitou úlohu - spojují Zemi s vibračně vyššími světy a s vesmírem a zvyšují zemské vibrace. Určitě bych doporučoval v daném místě meditovat a především během východu slunce zde vědomě vtahovat energii do energetických center - především do třetího oka a solaru. Může to zvýšit naše vibrace, což se může projevit i rychlým zlepšením naší fyzické kondice.
.
ZÁŘE ENERGETICKÉHO PAPRSKU
.

.
Čím se liší stav OOBE, kterého člověk dosáhne při meditaci a pohybuje se při něm na astrále, a stav "transformace", kdy dojde k dematerializaci fyzického těla?
Když srovnám tyto dva stavy na základě své vlastní i všeobecné zkušenosti s nimi, mohu mezi nimi najít mnoho podstatných shod, ale také mezi nimi zjišťuji velký rozdíl.
Za prvé - naučit se opouštět fyzické tělo metodou astrálního cestování je poměrně snadné a podle mě je schopen se to naučit při troše trpělivosti každý. Naproti tomu dematerializace fyzického těla je veliká vzácnost a dochází k ní zatím velice výjimečně. Já osobně od raného dětství takřka denně opouštím vědomě svoji fyzickou schránku. Ovšem stav rozplynutí se fyzické hmoty svého těla jsem za celý svůj život zažil pouze několikrát - během určitého výjimečného období a za zcela výjimečných podmínek. Když prožíváte stav hmotného rozplynutí, nemusíte si v tu chvíli vůbec uvědomovat, že k něčemu tak zásadnímu došlo a můžete se domnívat, že právě pouze astrálně cestujete. Způsob pohybu prostorem je přitom velice podobný. Rozdíl se projeví, když chcete nějakým způsobem působit na fyzickou realitu. Jako astrální cestovatel to máte v tomto směru velice těžké - musíte vynaložit obrovské úsilí na to, abyste fyzickou hmotu ovlivnili. Několikrát se mi po opuštění fyzického těla podařilo pohnout nějakým předmětem, ale vždy to vyžadovalo velké úsilí. Když se vaše tělo rozplyne, jste schopni ho v jiném místě opět zhmotnit. Můžete v tomto místě zcela hmotně působit a mohou vás přitom vidět i jiní lidé. Mám za sebou takovouto zkušenost. Zprvu jsem svůj stav po rozplynutí fyzického těla vnímal jako běžnou astrální projekci a vlastně jen díky svědkům, kteří se nacházeli v místě, kde se mé tělo zpětně zhmotnilo, i v místě, kde se rozplynulo, jsem získal důkaz o tom, že nešlo o pouhou astrální projekci. Myslím, že naučit se vědomě se vytělesňovat je naším současným evolučním úkolem, zatímce naučit se "odhmotňovat" své fyzické tělo je evolučním úkolem naší budoucnosti. Jisté je, že disponujeme mechanismem, pomocí kterého dokážeme biologickou hmotu svých těl během zlomku sekundy doslova rozmělnit na subkvantové částice a pak nějakým způsobem "vtáhnout" do své duše, do svého Já. Domnívám se, že tento mechanismus spočívá v prudké změně v činnosti naších tří spodních energetických center - centra v břiše, pánvi a kostrči. Musíme si uvědomit, že naše fyzické tělo je ve skutečnosti jen řídký oblak sestávající z kvant energie - a kdybychom tato kvanta energie všechna stáhli do jednoho místa, vešla by se pohodlně na špičku špendlíku. V jistých situacích dochází ke spuštění tohoto mechanismu samovolně. Spouštěcím mechanismem může být například silný strach. Z Evropy jsou známy připady takovýchto spontánních dematerializací, kdy se člověk změnil ve shluk vznášejícho se průsvitného vědomí, z doby druhé světové války. Například někteří Židé - v situaci, kdy byli obklíčeni ve svých domech, zažili tyto stavy. Jejich pronásledovatelé pečlivě prohledali místnost, aniž je mohli spatřit, protože oni se v této místnosti vznášeli jako neviditelní pozorovatelé, kteří "ze strachu" dematerializovali svá těla. Pokud se nám v budoucnu podaří vědomě tento mechanismus dematerializace ovládnout, bude to znamenat, že jsme dosáhli toho největšího vítězství nad fyzickou hmotou. Budeme moci být hmotní dle potřeby - pouze tehdy, když budeme chtít. Je zřejmé, že mnoho mimozemských ras již dosáhlo tohoto stupně.
Máš nějaký konkrétní vzkaz, něco, co bys rád sdělil Japoncům ?
Rád bych vzkázal lidem, aby se v současné době pokud možno soustředili na vědomou akumulaci čisté energie z vesmíru a na vysílání této energie do míst, která jsou nyní nestabilizovaná a napadená temnými programy. Japonsko je v současné době zásobeno obrovským množstvím čisté, zářivé energie z vyšších kosmických zdrojů. Je potřeba, aby co nejvíce lidí akumulovalo tuto energii a vysílalo ji do prostoru kolem Japonska - v těchto dnech a týdnech pak především na korejský polostrov a do prostoru Číny. Japonsko se může stát doslova záchranou pro celou tuto část planety. Lidská mysl má obrovskou sílu a pokud je správně nasměrována, dokáže změnit vše negativní v pozitivní. V současné době se síly, které se snaží zmařit šanci na vibrační vzestup lidstva, budou soustřeďovat na mozky a vědomí těch nejslabších lidských jedinců a skrze ně se budou snažit na poslední chvíli rozpoutat války a vytvářet emocionální napětí a atmosféru strachu. Tím, že vyšleme na korejský polostrov proudy láskyplné energie, zabráníme eskalaci konfliktu, který je zde uměle rozdmýcháván jen proto, aby v této části planety klesly vibrace. Nelze dopustit jakýkoliv vojenský střet v tomto regionu, s ním spojenou kontaminaci moře a možné použití biologických a nukleárních zbraní. Právě o toto se dnes síly, které chtějí zbrzdit vibrační vzestup lidstva, ze všech sil snaží. Během tohoto měsíce je možné planetu ještě destabilizovat, protože na časové ose existují vhodná "okna", skrze která mohou do lidského vývoje vstupovat agresivní negativní síly z nízkovibračních světů. Temný energetický mrak na Blízkém východě byl úsilím sil Světla rozbit, a proto tuto oblast nelze použít jako vhodný spouštěč rozsáhlejšího konfliktu. Proto se negativní síly přesunuly do oblasti jihovýchodní Asie a zde - skrze působení na vybrané jedince - se snaží vyeskalovat napětí. Tyto síly potřebují "vhodné lidské antény", aby mohly své záměry uskutečnit. Představme si, že obalujeme vládní i vojenské představitele Číny, Jižní a Severní Koreje vrstvou zářivého zlatobílého světla, která odráží negativní jemnohmotné vlivy. Vše ovšem dobře dopadne - jsme velmi silné bytosti a propojíme-li se vnitřně s Absolutnem a s vyššími světy, není zde nic, co bychom nedokázali překonat.
.
(Rozhovor se konal ještě před útokem KLDR na území Jižní Koreje; poznámka našeho týmu.)
.
Zdroj : http://www.petr-chobot.eu/


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya