TAJEMSTVÍ "SOLFEGGIO FREKVENCÍ"

26. ledna 2017 v 9:30 |  některé i nadčasové informace které nemusí vždy rezonovat s vaším poznáním a vnímáním současnosti
Článek na téma "SOLFEGGIO FREKVENCE" mám i na sesetrskén blogu http://annabea.blog.cz/1510/solfeggio-frekvence
V tomto článku je téma ještě zajímavě rozšířeno. Na YouTube najdete dost skladeb které jsou právě v ladění "432 Hz". Zde pro srovnání:

Ukázka hudby laděné na 440 Hz
.
.

.
a zde v ladění "432 Hz"

.
.

Antonio Vivaldi - Four seasons - taky laděné na 432 Hz

.
.
.
V tomto článku bych se chtěl soustředit na jeden velmi důležitý aspekt, který je dnešní společností stále nedoceněn a který konec konců do určité míry s výše uvedenými informacemi také souvisí. Jak nadpis napovídá, jde o tzv. "solfeggio frekvence". Tyto frekvence jsou tvořeny starobylou 6 tónovou stupnicí, která byla používána našimi předky k produkci posvátné hudby včetně krásných a známých gregoriánských chorálů. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že každý "solfeggio tón" se skládá z frekvence, která je důležitá pro stimulaci a harmonizaci důležitých energií, jež jsou potřebné k harmonizaci našeho těla, mysli i ducha.
.
S vibračními a energetickými změnami, které v současné době velmi razantním způsobem zasahují do prostředí naší sluneční soustavy a tím pádem významně ovlivňují nejen naši planetu, ale i náš organismus na fyzické i spirituální úrovni, se již před několika lety zjistilo, že naše lidské vědomí jako celek a vědomí buněk našeho těla velmi intenzivním způsobem reaguje na některé kategorie akustických vibračních hladin, jež lze zakomponovat do velmi specifického druhu hudby. Následná interakce mezi energetickou fyziologií, vědomím lidského jedince a cíleně generovaným rezonančním akustickým polem přináší fantastické léčebné, čistící a harmonizační účinky ve fyzické, psychicko/emoční a mentální sféře lidské bytosti.
(Před několika měsíci jsem byl zasvěcen do unikátní metody akustické terapie zvané "Yamaroo", která spojuje efekt hojivého působení speciální akustické rezonance s dynamickou formou rezonančního působení vybraných fraktálových obrazců. Získal jsem celou řadu akusticko-obrazových souborů, jejichž výběr je podmíněn oblastí lidského těla, psychiky a vědomí včetně konkrétního druhu potíží. Již příští měsíc bude u nás v ČR k dispozici první terapeutická produkce zaměřená na konkrétní zdravotní potíže a psychické a mentální bloky. Nezapomeňte si proto již zítra prostudovat podrobný materiál, který k této novince budu zveřejňovat).
V tomto článku bych se chtěl soustředit na jeden velmi důležitý aspekt, který je dnešní společností stále nedoceněn a který konec konců do určité míry s výše uvedenými informacemi také souvisí. Jak nadpis napovídá, jde o tzv. "solfeggio frekvence". Tyto frekvence jsou tvořeny starobylou 6 tónovou stupnicí, která byla používána našimi předky k produkci posvátné hudby včetně krásných a známých gregoriánských chorálů. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že každý "solfeggio tón" se skládá z frekvence, která je důležitá pro stimulaci a harmonizaci důležitých energií, jež jsou potřebné k harmonizaci našeho těla, mysli i ducha.
Zde je šest hlavních "solfeggio frekvencí" s dominantním druhem pozitivní atributace:
 • 396 Hz - navozuje osvobozující stav od viny a strachu,
 • 417 Hz - stimuluje schopnost rychlejšího a efektivního rozhodování a přizpůsobení se změnám,
 • 528 Hz - stimuluje velmi pozitivní účinky v oblasti lidské DNA (procesy sekvenčních oprav),
 • 639 Hz - harmonizuje mezilidské vztahy,
 • 741 Hz - stimuluje intuici a pomáhá nalézt správná řešení v klíčových životních situací,
 • 852 Hz - napomáhá návratu k "duchovnímu řádu".

Často se mne lidé ptají na původ těchto tónů. Sám jsem se touto otázkou kdysi také zabýval. Nakonec jsem narazil na velmi zajímavou práci profesora Willi Apela, který zjistil, že původ starověkých "solfeggio tónů" lze vysledovat až ke středověkému "chvalozpěvu Jana Křtitele" (osobně si však myslím, že jsou podstatně staršího původu). Jmenovaná píseň má tu zvláštnost, že prvních šest řádků skladby je zahajováno v samostatném osobitém režimu.
Jinými slovy to znamená, že první slabika každého z šesti řádků je zpívaná o jeden stupeň výše než u řádku předcházejícího. V současné době je objektivně prokázáno, že "chvalozpěv Svatého Jana Křtitele" má úžasné účinky jak na emocionální, tak i na mentální tělo lidské bytosti a upravuje energie prostředí.
Podle některých myslitelů byla původní "solfeggio stupnice" vyvinuta benediktinským mnichem Guido d´Arezzo (991 n. l. - 1050 n. l.). V současné době má "solfeggio škála" celkem sedm vzestupně přiřazených pomocných slabik (Do - Re - Mi - Fa - So - La - Si). Ovšem původní originální rozsah byl tvořen šesti unikátními slabikami tohoto druhu - (Ut - Re - Mi - Fa - Sol - La). Slabiky této stupnice byly převzaty z již citovaného "chvalozpěvu Svatého Jana Křtitele" - "Ut Queant Laxis" od autora Pauluse Diaconuse. V polovině roku 1970 lékař a myslitel - dr. Joseph Puleo objevil šest elektromagnetických zvukových frekvencí, které odpovídaly slabikám z "chvalozpěvu Svatého Jana Křtitele". A s tím je spojená poměrně zajímavá okolnost.
Výše uvedený vědec objevil uvnitř "solfeggio frekvencí" velmi zajímavé matematické souvztažnosti úzce korespondující s Pythagorovým způsobem redukce čísel. V podstatě se jedná o jednoduchou metodu redukce, kdy se hodnoty všech číslic sčítají. Příklad: číslo "456" může být redukováno na "4+5+6=15" a toto číslo se pak dále redukuje ve smyslu "1+5=6". Takže číslo "456" se zredukuje na konečné číslo "6". Dr. Puleo objevil, že uvnitř "chvalozpěvu Svatého Jana Křtitele" jsou velmi zvláštní matematické vztahy objevující se v každém šestém následujícím verši, počínaje veršem číslo "12" a konče veršem číslo "78". Provedeme-li matematickou redukci číselné hodnoty daného verše, dostaneme následující situaci:
 • Verš 12 = 1 + 2 = 3,
 • Verš 18 = 1 + 8 = 9,
 • Verš 24 = 2 + 4 = 6,
 • Verš 30 = 3 + 0 = 3,
 • Verš 36 = 3 + 6 = 9,
 • Verš 42 = 4 + 2 = 6,
... až do verše 78 .
Podívejte se na vertikální číselnou koncepci pravého řádku. Vidíte opakování čísla "396"? Toto číslo odpovídá první "solfeggio frekvenci" - 396 Hz. Ovšem dr. Puleo šel ještě dále. Analogicky přistoupil k druhé skupině veršů, ve které se hodnoty také opakují v šestkové posloupnosti (jedná se o analogii k šesti hlavním solfeggio frekvencím?).
Obdržíme následující situaci:
 • Verš 13 = 1 + 3 = 4,
 • Verš 19 = 1 + 9 = 10 = 1 + 0 = 1,
 • Verš 25 = 2 + 5 = 7,
 • Verš 31 = 3 + 1 = 4,
 • Verš 37 = 3 + 7 = 10 = 1,
 • Verš 43 = 4 + 3 = 7.
Podívejte se opět na vertikální číselnou koncepci pravého řádku. Vidíte opakování čísla "417"? Toto číslo odpovídá druhé "solfeggio frekvenci" - 417 Hz. Samozřejmě že zbylé "solfeggio frekvence" lze určit podle stejného postupu. Jak jsem již výše zmínil, existují původní čili originální slabiky pro označení tónů (Ut - Re - Mi - Fa - Sol - La). Zjistilo se, že tyto slabiky byly převzaty přímo z první sloky hymnu Svatého Jana Křtitele:
 • Ut queant laxis Resonare fibris,
 • Mira gestorum Famuli tuorum,
 • Solve polluti Labii reatum,
 • Sancte Iohannes.
V přeneseném překladu lze výše uvedenou pasáž chvalozpěvu interpretovat takto:
".....Aby lidé mohli žít společně v míru, komunikovat v harmonii a tvořit zázraky ve svém životě a k tomu nechť jim Bůh žehná."
Z dané poznámky lze pochopit, že "solfeggio frekvence" jsou schopné otevřít komunikační kanál s Božstvím. Každá klíčová slabika byla do současné doby studována mnoha odbornými badateli s velmi pozoruhodnými výsledky.

Již před nějakou dobou se zjistilo, že akustická rezonance "A=440Hz" v lidské společnosti stimuluje a prohlubuje tzv. "stádní" nekontrolované reakce. Jinými slovy, lidé se mimo jiné stávají v rovině svého vědomí manipulovatelnějšími v širokém spektrum cílených a uměle řízených vlivů jako jsou reklamy, sociální inženýrství nebo různé druhy masmédií. Tato skutečnost se potvrdila speciálně vedenými experimenty i u zvířat (Merck Veterinary Manual). Potvrdilo se, že na výše uvedenou frekvenci velmi citlivým způsobem reaguje jistá skupina buněk, která je součástí mozku savců včetně lidské bytosti. Je-li tento typ neuronů vystaven opakovanému působení akustické rezonance "A=440Hz" dochází k uvolňování specifických hormonů, které se následně podílí na zesílení efektu tzv. "stádního způsobu chování". Přímo na lidech byl tento efekt vyzkoušen americkou vládou v Los Angeles v rámci přísně tajného experimentu, který později vešel ve známost pod názvem "Rex-1984".
.
.............

.
Tento materiál popisuje události týkající se hudební historie, které jsou zásadní pro pochopení a zpracování moderní formy psychopatologie, sociální agrese, politické korupce, genetické dysfunkce a kulturní degenerace tradičních hodnot. Jak je vidět, jde o fragmenty kvalit, které svou podstatou napadají základní principy harmonického projevu života na Zemi. Tento materiál čtenářům poskytne detailním způsobem skryté souvislosti týkající se mechanismu standardního ladění "A=440Hz" v kontextu s "Rockefellerovou nadací", která stojí za komercionalizací hudby a manipulaci lidského vědomí skrze tuto oblast.
Monopolizace hudebního průmyslu předkládá globálnímu lidskému společenství tento skrytý frekvenční potenciál, který má tu schopnost, že vede lidskou populaci do stále prohlubujícího se modelu agresivity, neklidu, psychosociální a emocionální úzkosti. Tato akustická frekvence zároveň aktivuje velmi mocné predispozice k různým fyziologickým neduhům a chronickým orgánovým poruchám. Nástroje, které se zhostily být aktivním přenašečem uvedené frekvence, sklízí svou odměnu ve formě velmi dobře profitujících hudebních agentur včetně jasně daného monopolu v hudební sféře našeho světa, a to všechno pod ochrannými křídly "Rockefellerovy nadace".
Na druhou stranu již od starověkých dob je známá přirozená a vysoce pozitivně působící vibrační akustická alternativa "A=444 Hz" (C5=528 Hz) frekvence, která stimuluje harmonické procesy ve všech existujících živých formách. Tato frekvence je v našem environmentálním prostředí nejvíce rozšířena ve vegetační říši a odpovídá frekvenci "zeleno-žluté" barvy.
Již naši předci velmi dobře věděli, že právě tato rezonance působí zcela opačně než frekvence "A=440Hz", odstraňuje deprese, strachy, smutky, obecně emocionální úzkost včetně sociální agrese. V tomto ohledu je pozoruhodné, jak si globální mocenský systém dal záležet na tom, aby právě tuto frekvenci a její alternativu "A=417Hz" v hudebním prostředí cenzuroval.
Přesto v současné době zažíváme v hudebním světě určitý druh revoluce, kdy si celá řada interpretů zcela spontánně postupně přelaďuje své nástroje na optimální akustickou vibrační platformu. Výrobci jsou tak na toto téma nuceni stále častěji komunikovat a skutečná povaha věci se dostává postupně na povrch i v prostředí širší veřejnosti, která velmi často nemá o tomto problému ani tušení.
.
Již před nějakou dobou se zjistilo, že akustická rezonance "A=440Hz" v lidské společnosti stimuluje a prohlubuje tzv. "stádní" nekontrolované reakce. Jinými slovy, lidé se mimo jiné stávají v rovině svého vědomí manipulovatelnějšími v širokém spektrum cílených a uměle řízených vlivů jako jsou reklamy, sociální inženýrství nebo různé druhy masmédií. Tato skutečnost se potvrdila speciálně vedenými experimenty i u zvířat (Merck Veterinary Manual).
Potvrdilo se, že na výše uvedenou frekvenci velmi citlivým způsobem reaguje jistá skupina buněk, která je součástí mozku savců včetně lidské bytosti. Je-li tento typ neuronů vystaven opakovanému působení akustické rezonance "A=440Hz" dochází k uvolňování specifických hormonů, které se následně podílí na zesílení efektu tzv. "stádního způsobu chování". Přímo na lidech byl tento efekt vyzkoušen americkou vládou v Los Angeles v rámci přísně tajného experimentu, který později vešel ve známost pod názvem "Rex-1984".
Další podrobné informace na toto téma může čtenář získat v materiálu výzkumníka Malcolma Gladwella: " The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference". Stádní chování širších mas lidské společnosti prošlo zatěžkávací zkouškou dne 30. října 1938 záhy poté, co americké "Rádio CBS" odvysílalo hru Orsona Wellese - "Válku světů".
Do dnes panuje mezi zainteresovanými skupinami výzkumníků podezření, že odvysílání uvedené hry (především pak okolnosti jejího odvysílání) mohlo být součástí velmi specifického experimentu, který mohl být zaměřen na studium stádního chování velkých mas lidí. Minimálně je zajímavé, že k události došlo v "předvečer" globálního vojenského konfliktu - II. světové války.
Za předpokladu, že přijmeme fakt, že rezonanční pole akustického charakteru hluboce ovlivňuje naši realitu včetně samotné povahy "Života" jako takového s velmi výraznými vlivy v oblasti bioenergetické, spirituální a s mocnými dopady na všechny úrovně vědomí, a to nejen lidské, bychom měli zvážit naše dosavadní vědomosti a znalosti v prostředí "hydrosonických" účinků. Dominantním prvkem pro "hydrosonické" jevy je jednoznačně voda. Je potřeba si uvědomit, že téměř 80% lidského organismu, se chová přesně v souladu s tzv. "fyzikou tekutých krystalů" jako unikátní supravodič.
Věda, která se zabývá problematikou "strukturované vody", jakož i obor zvaný "elektrogenetika" poměrně jednoznačným způsobem prokazuje fakt, že světlo (fotony) a zvuk (fonony) vytváří komunikační signál uvnitř jednotlivých buněk fyzického těla, ale i mezi buňkami, a to prostřednictvím "tekutých krystalů" "proteo-glykanového"charakteru v matrici buněk a tkání - ("protium" je lehká forma vodíku, která úžasným způsobem vstupuje do synergie s užitečnými frekvenčními pásmy infrazvukové relace na rozdíl od "deuteria" - "těžkého vodíku", který na jakýkoliv druh organické hmoty působí zhoubným způsobem).
V současné době je velmi dobře známá teorie tzv. "hydrosonického kreacionismu", která v sobě zahrnuje závěry nejnovějších objevů interakce lidské DNA a strukturované vody. S tím úzce souvisí zjištění, že energie akustických vibrací nebo přímo hudba má na zdraví každé živé formy podstatně větší vliv, než by si kdo pomyslel.
Existuje mnoho lidí, kteří jsou přesvědčeni o tom, že je jim moderní hudba velmi nepříjemná. Ovšem málokdo bez ohledu na typ hudby, která je v "západním světě" v současné době běžná, ví, že standardní "anglo-americké ladění nástrojů" a vokálů bylo zavedeno ve stejnou dobu a stejnými agenturami, jež jsou napojené na zpravodajské služby, za účelem vyvolávání "masové hysterie".
Existují velmi podrobné geopolitické a ekonomické studie, které tuto špinavou skutečnost týkající se hudební historie odhalují, a to v kontextu nástroje současné sociokulturní krize včetně soudobé pandemie psychopatologických projevů v naší společnosti. Čtenáři tohoto materiálu si budou zcela jistě velmi dobře vědomi toho, jak se v průběhu lidských dějin s neúprosnou pravděpodobností objevovali lidé s patologickou touhou po moci a bohatství, kteří se neštítili ani takových aktivit, které vedly k objevům i velmi sofistikovaných nástrojů určených ke kontrole lidské populace (rodiny Mayerů, Warburgů, Morganů, Amschelů, Rotschildů, Rockefellerů a další).
Mnoho renomovaných autorů sleduje dnešní degenerativní socioekonomické trendy, které jsou stimulovány a řízeny prostřednictvím specifické skupiny soukromých organizací spojených do pavučiny nadnárodních korporací. Před nedávnem jsem měl možnost si přečíst velmi zajímavou recenzi z pera Thomase D. Schaufa, který reagoval na bizarní článek, který pojednával o mechanismu a charakteru neurálních reakcí tzv. "nižších center vědomí" na akustickou frekvenci "A=440 Hz".
V podstatě poukázal na to, že jak světlo, tak zvuk mohou být pro lidskou bytost velmi mocným pozitivním energetickým nástrojem stimulujícím spirituální vývoj a všechny důležité kreativní aspekty naší identity. Ovšem stačí mnohdy i velmi nepatrným způsobem změnit frekvenci a ta samá síla světla a zvuku se stane neuvěřitelně účinnou destruktivní zbraní. Bohužel stále mnoho lidí si tuto skutečnost dostatečně zřetelně neuvědomuje. Tedy na rozdíl od těch, kteří stále ještě drží v rukou globální moc a žezlo vlády nad prostým člověkem.
.
Například "Rockefellerova Nadace" poskytovala štědré granty, a to nejen směrem na akademickou půdu. Sponzorována byla "Rada pro výzkum národní obrany", ale i někteří individuální vědci zabývající se výzkumem akustické energie. Víme o tom, že "Rockefellerovou Nadací" byl takto financován například Harold Burris - Meyer pracující na půdě "Stevensonova Technologického Institutu" v New Jersey. Burris-Meyer se stal nejvíce známým jako poskytovatel poradenské služby "Muzak Corporation", kde byly jeho odborné znalosti využívány k optimalizování zvukových zařízení v továrnách proto, aby bylo dosaženo co největší emoční motivace pracovníků, a to právě prostřednictvím hudby, která měla za úkol neutralizovat negativní dopad hluku především ve výrobních halách. O této spolupráci napsal velmi zajímavý materiál profesor angličtiny pracující na "University of California" - James Tobias. Tobias řadu let zkoumal archivní dokumenty, které měly nějakou spojitost s "Rockefellerovou Nadací", a které dokumentovaly výzkum vedení psychické války s aplikací specifických akustických frekvencí, které by se daly použít nejen ve vojenském průmyslu, ale i komerčně. Podle Tobiase to byl právě Burris-Meyer, který velmi aktivně během II. světové války spolupracoval s americkým Ministerstvem obrany, a to především na projektu instalace zvukových reproduktorů, které byly rozmístěny na bitevních letounech.

Frekvence "432 Hz" je také známa jako "Verdiho A". Jde o alternativní tóninu, která je matematicky konzistentní s jedním ze základním kmitočtů Vesmíru, jež podporuje projevenou formu Života. Hudba, která je primárně postavena na frekvenci "432 Hz", vysílá příznivou léčebnou energii. Podle výzkumníka a hudebníka Braina T. Collinse je tzv. "standardní" výška (A = 440 Hz) ve své podstatě disharmonická na jakékoliv úrovni. Tato frekvence je antipatická přirozenému kosmickému rytmu a vlnové frekvenci toku životní energie. Největší hudebníci světa, jakými byli například Mozart nebo Verdi, komponovali svou hudbu na přirozenou frekvenci "A = 432 Hz". Na první pohled by se zdálo, že rozdíl pouhých 8 kmitů nemůže mít na lidský organismus a vědomí prakticky žádný vliv, jenomže právě opak je pravdou. I tento malý rozdíl má pozoruhodné účinky na jakoukoliv formu života. V současné době se v prostředí hudebního světa začaly probouzet aktivity směřující k návratu na ladění "432 Hz".
.

.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Coreyjeads Coreyjeads | E-mail | Web | 18. března 2018 v 19:54 | Reagovat

You expressed that really well!

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya