ENERGETICKÁ OCHRANA A OČISTA

27. dubna 2017 v 12:58 |  sebepoznávání
"Vyhni se všemu zlému, dělej to, co je dobré, očisti své vlastní myšlenky. To je sdělení probuzených."
Dhammapada, verš 183
.
Za hranicí vnímání našimi pěti smysly jsou další světy, které nás ovlivňují a máme i schopnost vnímat jejich energii. Využíváme ji, ať už jsme si toho vědomi či nikoliv. Na základě tohoto vnímání energií činíme i svá rozhodnutí. Vše kolem nás je nabité našimi myšlenkami a energií. Přijímáme většinou to, na co jsme vyladěni. Během celého dne nás ovlivňuje mnoho energií a zároveň jsme vysílací stanicí s určitou frekvencí uzpůsobenou naší mysli. Proto způsob, jak vnímáme a reagujeme na naše myšlenky během dne, nás usazuje v naší realitě a vytváří základnu, v níž je tato realita tvořena. Protože jsme jako rádio, můžeme se naučit vyladit a přijímat jakékoliv informace, které chceme. Každý z nás čte energie určitým způsobem. Někteří vidí barevné aury, jiní vnímají energie druhých pomocí pocitu, který z lidí mají nebo jako myšlenku, která nás v daný okamžik napadne. Člověk je dokonalým systémem uzpůsobeným pro vnímání energií. A nejen člověk - stejně vnímavými jsou zvířata ,rostliny, stromy, a i minerály. Čím lépe vnímáme energii, tím jasněji uslyšíme své vnitřní vedení a vyšší moudrost.
Všichni nepřetržitě vysíláme myšlenky a obrazy, které se od nás do prostoru šíří k druhým lidem. Chceme-li si vědomě tvořit svou realitu, je důležité začít si své myšlenky a mentální obrazy stále více uvědomovat. Je bezpodmínečně nutné si uvědomit a přijmout, že různí lidé myslí různě a mohou mít o své realitě odlišné představy, než máme my. Tolerance znamená akceptovat nejrůznější pohledy na věc. Lidé vysílají energii nepřetržitě a každý má své jedinečné vysílání této energie. Tak jako dva lidé nemají stejné otisky prstů, tak nemají dva lidé stejný vysílací kód své energie. Každý, koho potkáme, nás ovlivňuje jiným způsobem a má na nás určitý vliv. Můžeme se naučit vnímat energie, které jsme nevědomě převzali.
Jak nás druzí ovlivňují, poznáme také podle svých myšlenek. Je dobré si dávat pozor na to, jak druzí působí na naše emoce. Znenadání můžeme pocítit únavu, vyčerpanost nebo naopak pocity štěstí, klidu. Ze setkání s takovými lidmi můžeme odcházet buď sklíčení, netrpěliví či nazlobení nebo naopak nabití, plní pohody.
Máme důvod, proč být s člověkem, který v nás vyvolává nepříjemné pocity z nás samotných? Proč bychom se měli vystavovat situacím, ve kterých se cítíme sklíčení, nemilovaní či podhodnocení? Proč se během dne vystavujeme situacím, třeba i nenápadným - s úředníky, zákazníky, při telefonním hovoru, které v nás vyvolávají nepříjemné pocity ponížení? Možná jsme převzali energetické vzorce chování a přesvědčení naší společnosti, že si nemůžeme vybírat, s kým budeme a s kým ne. Myslíme si, že musíme dávat svůj čas a energii druhým, věnovat jim pozornost, kdykoliv chtějí být součástí našeho života, že jim musíme dávat lásku, podporu a péči.
Milovat někoho neznamená, že jeho pocity upřednostníme před těmi svými. Láska má mnoho podob, včetně odmítnutí netolerantního, vtíravého chování, byť je toto odmítnutí doprovázeno soucítěním a láskou. Ve svých každodenních kontaktech bychom si měli neustále uvědomovat, že svůj čas a energii nikomu nedlužíme. Byli jsme obdařeni mnoha dary a to, jak je použijeme, rozhodne o tom, jak daleko v životě postoupíme.
Pro zajímavost :

 • Pokud se při setkání s nějakým člověkem předkláníme, svou energii vydáváme a snažíme se dostat do jeho prostoru.
 • Pokud se zakláníme, vyhýbáme se jeho energii, která na nás působí příliš silně.
 • Pokud sedíme nebo stojíme zpříma s vyrovnanými rameny, jsme v centru své síly, protože pozice vnitřní rovnováhy je vycentrovaná, což nám nejlépe umožní vládnout energií kolem sebe.
 • Jsou-li naše ramena srovnaná, chodidla na zemi a pravidelně dýcháme, můžeme se dobře sladit se svým Vyšším Já.
Co tedy můžeme udělat pro to, abychom si svůj unavený, rozhozený energetický systém zklidnili a očistili.
.
Kdy máme právo požádat o energetickou pomoc z duchovních sfér? Mohou nám energie shora nahradit povinnost péče o sebe samého, o své duchovní tělo i své energetické orgány? To v žádném případě. Každodenní povinnost starat se o optimální výživu a optimální fungování svých čaker příjmem energií z duchovních sfér ze sebe nesejmete. Z tohoto pohledu znamenají bioenergie pouze doplňující pomoc. Je důležité napřed se začít sám starat po určitou dobu o fungování své bytosti. A pak teprve máte etické právo žádat o pomoc ve chvílích nouze. V žádném případě však nemáte právo takto žádat o pomoc pro sebe, když sám vědomě pro svůj vzestup nic neděláte.
Máme-li pocit, že potřebujeme bioenergie z duchovních sfér a vyšších hladin vědomí, jednoduše o ně správným způsobem požádáme - sami za sebe. Používáme to ve všech situacích, kdy sami u sebe cítíme dočasnou vnitřní nepohodu. Kdy se vlivem okolních událostí cítíme rozhozeni. Nebo vnímáme jakýkoliv energetický útok na sebe. Právě takto se příjmem energie o vyšší hladině harmonie rychleji a snáze navrátíme ke své původní vnitřní stabilitě. Požádáme, pojmenujeme to co momentálně potřebujeme:
.
"Děkuji vám spojené síly světla, karmy a přírody, že do mne vstupuje čistá světelná energie, a že mne tato energie léčí... (harmonizuje, duchovně čistí, odstraňuje únavu, ochraňuje, umožňuje usnout, uvolňuje připojeného zajatce planety...)". A nezapomeňte poděkovat.
.
Jak se osvobodit od emocí druhých
Následující řádky mohou být pomocnou rukou pro hodně empatické, citlivé a vnímavé osoby na energie které nás oklopují. Můžeme je potenciálně "chytit" od druhých lidí aniž bychom si to uvědomovali. Pokud silně vstřebáváte nálady druhých, je důležité vědět, jak se vyhnout přijímání negativních emocí. Díky empatii obvykle vyhledáváme ty, kdo mají v sobě nevyřešené stejné otázky jako my. Z energetického hlediska negativní emoce pocházejí z několika zdrojů. To co cítíme, může být naše vlastní emoce, stejně tak někoho jiného a nebo se může jednat o jejich kombinaci. Důležité je posilovat pozitivní emoce v nás, abychom nemohli přijímat cizí negativitu.
Příklad: Vrátíte se domů, dejme tomu že z kina - se splínem. Převzali jste depresi od lidí kteří seděli kolem vás. Totéž může nastat, když půjdete do obchodu či na koncert. Můžete vnímat zahlcení, jak absorbujete veškerou negativní energii kolem vás. Naše energetická pole se totiž překrývají.Co můžeme v danou chvíli dělat :
 • Soustřeďte se na dech . Koncentrací na vlastní dech se napojujeme na naší podstatu. Během pár minut vyženeme negativitu a dosáhneme klidu tím, že si vizualizujeme negativitu jako šedou mlhu, která se zvedá z vašeho těla a místo toho přichází zlaté světlo. Vdechujeme zlaté světlo a vydechujeme šedou, černou mlhu. Opakujeme dokud nepocítíme výsledek.
 • Chraňte se sami šikovnou formu ochrany kterou používají i léčitelé a další terapeuti. Je to vizualizace obalu bílého světla (případně jiné barvy, u které máte pocit, že vám dává sílu) kolem celého těla. Vytvořte si kolem sebe energetické vejce jako štít, který blokuje negativitu či fyzické nepohodlí, ale umožňuje prostoupit všemu pozitivnímu. Tu myšlenku do toho vložte.
 • Využívejte vhodnou strategii, která vás osvobodí. Naučte se rozpoznat lidi, kteří vás táhnou dolů. Mezi takové typy lidí patři kategorie kritiků, obětí, narcisů, kňourálků a kontrolorů. Jsou to tzv. emocionální upíři. Když se takové upíry naučíte rozpoznat, můžete uniknout z jejich přítomnosti. Nepouštějte je k sobě, změňte lidi se kterými se stýkáte.
 • Pokud víte, že budete muset čelit stresovým situacím - když jste například vdavu, najděte si útočiště. Nesnažte se být v za každou cenu v centru dění, sedněte si na kraj či někde bokem.
 • Obklopujte se pozitivitou - obklopujte se lidmi, kteří jsou naladění na pozitivní vlnu a v jejichž přítomnosti se cítíte dobře. Pokud budete obklopeni mírem a láskou, budete se rozvíjet tak silně, že na vás negativní emoce nebudou moct dosáhnout.
 • Vytvářejte si útočiště pro uvolnění. Najděte si co nejvíce cest, které vás napojí na harmonii přírody. Čas strávený v přírodě vás nabije energeticky, a i duchovně. Vyčistí vám nejen hlavu, ale celou auru. Pokud je toho na vás hodně, vytvořte si v představě obraz lesa, zahrady nebo místa, kde jste bývali vždy šťastni. Udržujte svůj osobní prostor jako útulné útočiště, kde si dobijete osobní sílu. Cvičte jógu a podobné techniky, nezapomínejte na dechová cvičení, na správné dýchání.
Meditaci " Vytváření útočiště" najdete zde: http://annabea.blog.cz/1408/vytvareni-utociste
O odvádění negativních energií jež si občas někdo z nás nosí v auře ( aura = jemnohmotný energetický obal těla ).
Co je to negativní energie? Mohou to být entity které se na nás přilípnou. Lze to odhalit sledováním sama sebe a svých myšlenek a konání. Těch negativních energií je celý seznam a myslím, že na něm ani nemám všechny. Setkal jsem se se spoustou z nich u svých klientů. Nebo když jsem z neopatrnosti něco "přetáhl" na sebe. To se stává častěji než by se mi líbilo. Život je především škola. Je to nejběžnější záležitost se kterou se lze setkat. Co si představit pod negativními energiemi? Je to různé... útok černé magie, astrální larvy, démoni, separáti, diskarnáti a také přidružené duše. Pozastavme se u přidružených duší. Mnozí z vás už ví, že po fyzické smrti (těla) má duše nějaký čas na to aby odešla kam má. Pokud tak neučiní zůstává zde mezi námi. Ovšem sem nepatří. Proč tu zůstává? No buď ji tu drží její záměr či pouto, nebo ji tu naopak někdo drží, poutá. Kupříkladu zemře starý pán, a jeho vnučka která ho měla moc ráda ho tu prostě drží energetickým poutem, opakujícími se silnými vzpomínkami. Problém ale je, že duše už sem nepatří a tím, že ji tu někdo drží jí opravdu nepomůže! Navíc taková duše tu jen živoří a na úkor někoho. Člověk se pak může těžko rozhodovat sám za sebe ,když má v auře jakoukoliv entitu byť hodného příbuzného. Někdy tu duše zůstává protože je vázána sama k něčemu nebo někomu. Tím by se nám vcelku vysvětlily ty pohádky o duchu co hlídá poklad, že? No věřte nebo ne...stává se to. A v pohádkách a pořekadlech se dá najít víc než tušíte. Samostatnou kapitolou jsou otvory do astrálu, jiných světů, dimenzí.
Pokud se nám do některého těla aury přilípne nějaká energie která tam nepatří, bylo by bláhové ji podceňovat. Je to často inteligentní entita a umí se dobře skrývat. Jak ji odhalit? Sledujte své myšlenky a chování. Pokud vám přijde zvláštní, že najednou máte myšlenky s agresivním podtextem, návaly zloby, výbuchy vzteku... prostě "to nejste vy", je dost dobře možné, že jde právě o vliv těchto entit aéterických pout. Rozhodně vám neublíží když se budete snažit očistit. A to klidně několikrát. Návody přikládám níže. Někdy se stane, že v půlce čištění budete mít pocit, že už je všechno fajn. Tak na to pozor!! Může jít o velmi chytrou taktiku právě entity co parazituje na vaší energii. Na čas se stáhne a vy máte pocit, že je vše v pořádku. Za den dva se projeví a vy budete hledat příčiny jinde protože jste se přece čistili. Všímejte si i toho jak na vás reaguje okolí. Zvířata, děti, citlivější lidé. Mohou se vám začít vyhýbat protože cítí, že nejste v pořádku. Jistě, že ne každá špatná nálada je následkem přivtělené energie v auře. Ale moc by jste se divili kolik násilí a špatných skutků lidé páchají právě pod vlivy těchto entit. A pak se nelze divit, že sami nechápou jak takového činu byli schopni. Ano až tak daleko vás tohle může dohnat jste li oslabení a entity příliš silné. Například epileptici si nic nepamatují z období záchvatu. Ani nemohou..v té chvíli entita násilně přebírá nadvládu nad tělem. Byť na chvíli.
Lidé se občas ptají: "proč se mi to děje"? No to je různé. Takový útok černé magie je většinou známkou toho, že má na vás někdo řádně spadeno. Ale ono se to co na vás vysílá stejně zase jemu vrátí, a takový člověk si to pak nehezky užívá. Co vyšleš...to se ti vrátí. Někdy je důvodem spousta černých myšlenek které vám sníží vibrace na úroveň kdy už nejste chráněni tolik jako když jste plni optimismu a klidu a pěkných myšlenek. Takovým lidem je opravdu těžké pomáhat a málokdy to má smysl. Doporučuji myslet pozitivně.
Dalším důvodem může být to, že sice máte vibrace vyšší, ale éterická pouta se zachytí na někoho kdo má v auře tyto negativní energie a ty se po tom energetickém kanálu mezi vámi svezou k vám. To bývají entity které hledají pomoc a chtějí pryč odsud tam kam patří. A dobře vědí, že čím víc světla tím větší šance na odchod tam kam patří. No a jak mi jednou výstižně řekla moje učitelka: "Světlo láká můry". A lidé s vysokými vibracemi se občas prostě stanou terčem útoků těchto sil.
Pokud jde o otvory do astrálu a jiných světů či dimenzí nebo do minulých životů, je to trochu jiná kapitola. Ať už jak řešením, tak příznaky. Tyto problémy se nám nejčastěji ukazují ve spánku. Vidíme věci nevídané a těžko pochopitelné. Určitě z nich nemáme dobrý pocit. Probouzíme se velmi často a bez energie. Ono celkově pokud se setkáte s něčím podobným ať už pouty, negativními energiemi či otvory - jste dost vyšťavení a tím pádem i bez nálady, unaveni. A ještě méně máte chuť to nějak řešit. Jenže jinak se toho zbavíte těžko. A žádat o pomoc jiné je sice snadné, ale kam zmizela snaha? Obejít problém znamená neučit se. A pak můžete čekat obdobnou školu ve větším měřítku. Už jen málokdy je mi dovoleno někomu s tímhle pomáhat. Lidé se cítí podvedení… přece proto tu ten léčitel je aby mi pomohl. To je opravdu omyl. Léčitelé tu jsou aby vám pomohli najít vaši cestu. Za ruku vás nikdo nepovede. A když ano, dostanou za to od univerza po packách oba. Nemusíte mít obavy, že by jste něco udělali špatně. Buď si pomůžete třeba byť ne napoprvé, ale rozhodně to nezhoršíte. A vždy můžete někoho požádat aby se za vás pomodlil. A sami se také můžete modlit, modlitba upřímná a z lásky k bližnímu má velkou sílu. Sám jsem se o tom nedávno mohl přesvědčit. A vězte, že to není nic jiného než příjemný rozhovor s Bohem. A ten má na vás čas vždy a všude a pro všechny.
Zde jsou postupy:
U všeho platí: rovně sedět nebo stát, nekřížit ruce ani nohy - dlaně otočené vzhůru. Vše se řeší co nejefektivněji, žádejte jasně, ale s pokorou. Dobré je si zapálit svíčku.
Čištění od negativních energií:
 • Žádám tě panenko Marie, Ježíši Kriste a Bože (kdo vám vyhovuje) o vaši ochranu, lásku sílu a víru.
 • Archanděli Michaeli žádám tě o mou ochranu a práci pro mne. Odveď prosím negativní energie z mojí duše a aury do míst určených jim vůlí Boží.
(Opakovat tak dlouho jak je třeba.Tím je myšleno pořád dokola, ne jednou za den nebo jednou za měsíc. Dokud neucítíš výsledek)
Pouta
Archanděli Michaeli žádám tě o přeseknutí éterických pout které mi berou sílu a energii. (většinou stačí zopakovat několikrát po sobě)
Otvory do astrálu, jiných dimenzí, jiných světů, minulých životů.
Ježíši Kriste náš spasiteli, žádám tě o uzavření všech otvorů do astrálu, jiných dimenzí, jiných světů, minulých životů, které jsou ke mně namířeny nebo mne jakkoliv ovlivňují. A žádám tě o jejich zapečetění. (opakovat tak dlouho jak je třeba)

Magická síla doteku
Dotek...známe ho úplně každý. Ovšem není dotek jako dotek. Dotek od milované osoby vnáší do naší energie lásku, harmonii, zklidnění - hlavně, pokud se jedná o obejmutí.
Toto jsou pro každého krásné chvíle, kdy se cítíme milováni, kdy je nám příjemně, kdy nás energie něhy zabalí do svého šálu. Bohužel, stejně jako existují nádherné doteky od dětí, rodičů a milujících osob, existují i doteky od lidí, ze kterých přímo srší negace a zlo...
Například situace, kdy nám nadřízený, kterého jen vidíme a máme husí kůži, nám letmo sáhne na rameno, může být spouštěčem pro hodiny a hodiny mizerné nálady, bolení hlavy, nervozity, napětí, stresu...Naše energie totiž nepřijala zářivou energii pohody, ale energii temnou, která na nás působí jako virus. V tomto případě je nutné co nejrychleji energii ze sebe setřást / najdeme si vhodné místo a začneme prudce a rychle oklepávat ruce, jako by byly mokré od vody/ nebo - což je daleko lepší - je dáme pod silný proud tekoucí studené vody. Je to jakási SOS záchrana, aby se na nás nežádoucí energie neusadila dlouho a neničila tu naši.
Jako ochrana proti podobným atakům dobře poslouží křišťál, který naši energii sám čistí a harmonizuje / vložíme - li do něho tento záměr - je třeba ho však často čistit pod proudem vody a nabíjet na slunci nebo alespoň pod světlem lampy, svíčky. Anebo pentagram nakreslený přímo na kůži. - jedná se o silný vibrující symbol ochrany. Samozřejmě nakreslený špičkou nahoru! / pentagram otočený špičkou dolů je destruktivní, využívá se v černé magii a povolává temné entity. Je symbolem čistého zla a satanismu.
Paracelsus nazývá pentagram nejmocnějším, největším ze všech znamení. S pentagramem koresponduje číslo 5, tj. ve vyšším smyslu martické číslo vědy.
Pentagram je také obrazem lidského těla se čtyřmi údy a jediným vrcholem, jenž musí znázorňovat hlavu. Symbolizuje spojení čtyř živlů s pátým elementem (éter, akáša).
.
.
.zdroj :
vlastní + inspirace, motivace podle knihy Osobní síla skrze uvědomění od S.Roman ,http://www.novaduchovnicesta.cz

.
Článek můžete kopírovat se zachováním linku
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya