DNA - brána ke kosmickému rozměru lidské bytosti

11. června 2017 v 14:30 |  některé i nadčasové informace které nemusí vždy rezonovat s vaším poznáním a vnímáním současnosti
V poslední době věnuje nezávislý internetový magazín Matrix-2001.cz poměrně hodně prostoru alternativním informacím týkající se nových objevů v oblasti lidské DNA. V několika posledních letech výzkum na této úrovni poskočil neuvěřitelným způsobem dopředu. Ovšem se stejnou intenzitou se zainteresovaní odborníci dnes a denně přesvědčují o tom, kolik toho ještě na toto téma nevíme. Nikdo si ani náznakem netroufá odhadnout, kolik bílých míst budeme ještě muset odhalit a jaká překvapení nás na této cestě čekají. Právě v důsledku zcela nových zjištění vznikl prakticky nedávno na poli genetiky nový vědní obor, který se nazývá "vlnová genetika". Na jejím počátku stál i německý biofyzik Fritz Albert Popp, který zjistil, že molekula DNA se chová jako velmi sofistikovaný harmonický oscilátor, přičemž se jeho frekvence pohybuje kolem 150MGHz. Tato frekvence je pro nás zajímavá hned z několika důvodů, ale především proto, že drtivá většina současných sítí mobilních operátorů využívá právě tuto, nebo velmi podobnou frekvenci. Z tohoto faktu můžeme vyvodit, že elektromagnetické vlnění vycházející z antén našich mobilních telefonů může vyvolávat velmi specifické rezonance přímo v systému naší DNA.

O vlivu záření mobilních telefonů na lidský organismus toho bylo napsáno již velmi mnoho. Existuje nepřeberné množství vědeckých studií, které mají společné snad jen jedno a to, že si vzájemně někdy až těžko uvěřitelným způsobem odporují. Myslím však, že přirozeně inteligentní čtenář si v této věci udělá jasno sám. Vliv mobilních telefonů na lidský organismus je jistě nesporný. Tímto tématem se v této reportáži ovšem zabývat nechci.
Před několika lety vědecká skupina dr. Pjotra Garjajeva učinila sérii průlomových objevů. Tomuto týmu se mimo jiné podařilo prokázat, že DNA nejen vysílá, ale také i přijímá elektromagnetické záření. Kromě toho je ovšem také schopna vnímat a interpretovat informace, které jsou v tomto záření obsažené. Bude to opravdu hodně přehnané, že když řeknu, že DNA je ve své podstatě vysoce komplexní interaktivní biočip, který funguje na bází světla a dokonce rozumí i frekvencím, které odpovídají základním vibračním sekvencím lidské řeči?
V samém důsledku to ovšem znamená, že využití vlnové fyziky například na bázi vibračním akustických efektů (mezi které může patřit i lidská řeč) může být, ( a také je), nesmírně efektivní pro stimulaci vysoce pozitivní a žádoucích korekcí v energetickém prostředí lidského organizmu. Lékem tedy v tomto případě není žádná substance, nýbrž informace.
Pokud budeme schopni přijmout tuto představu, objasní se nám význam, smysl a důležitost specifických starověkých vibračních zvukových kódů, čili tzv. manter. Jejich blahodárný vliv na lidský organismus byl již dávno prokázán. Může to znamenat, že naší staří předci dávno velmi dobře uměli zacházet s tím, co v současných podmínkách znovu objevuje současná věda? Od manter je již skok k dalšímu vibračně zvukovému fenoménu a tím je sama hudba a lidský hlas.
.
.
Před dvěma roky opublikoval univerzitní vědecký tým ve Stockholmu závěry svého mnohaletého výzkumu, ve kterém potvrzují nesporný pozitivní vliv hudby a to nejen v oblasti psychické (což je fakt přirozeně zřejmý), ale i v oblasti fyziologické. Při poslechu specifických hudebních projektů byl u lidského organismu opakovaně zaznamenán výrazný regenerační stimul. Tato skutečnost je oficiálně doložená a nelze jí prostě jen tak popřít.
Navíc dr. Garjajev s dr. Poponinem odhalili, že DNA má schopnost komunikovat s DNA jiných lidí (vlastně živých bytostí všeobecně). Hovoří se o tom, že informační vzorce, které tímto způsobem DNA přijímá, jsou uloženy ve speciální světelné vlně, která se nazývá "soliton" a ten funguje jako jakási nosná vlna DNA.(viz. obr.vlevo)
O tuto skutečnost se pak velmi úzce opírá tzv. "hyperkomunikace", která nepodléhá tradičním fyzikálním principům, které jsou platné pro portfolio reality uvnitř 3D. Spíše působí, jako rozhraní k otevřené datové síti Vesmíru. Funguje to podobně jako internetové síť. Vědomí lidského jedince, které je schopno aktivně nastavit funkční symbiotický režim s nekódující bází DNA je schopné v onom nejhrubším pohledu následujících funkcí:
  • Zadávat vlastní data do kosmické datové sítě
  • Čerpat veškeré možné data s této kosmické datové sítě
  • Navazovat přímý datový kontakt s jinými uživateli této komplexní kosmické datové sítě

Z praktického hlediska výše uvedené funkce naznačují nejen doslova nedozírné možnosti, ale zároveň by vysvětlovaly celou řadu tzv. parapsychických jevů a fenoménů. Než přejdeme k dalším zajímavým skutečnostem, pojďme si říci několik základních informací týkající se samotné struktury DNA.
Molekula DNA je prokazatelně jednou z největších, jaké se v přírodě vyskytují. Tvoří jí dva paralelně běžící provazce, které jsou složeny z molekul kyseliny fosforečné a cukru. Tyto dva provazce jsou v pravidelných sekcích (asi třiceti stotisícin) milimetru spojeny vzájemně, takže celá struktura vytváří dojem jakéhosi "žebříku". Odborně se tomu říká "bázové páry". Tato struktura DNA je společná všem živým organismům. Rozhodující faktor týkající se dědičné informace představují právě zmíněné "příčky žebříku", které jsou tvořeny čtyřmi bázemi nukleových kyselin.
Konkrétně tedy jde o: adenin (A), thymin (T), cytosin (C) a guanin (G). Do bázového páru se přitom spojuje výhradně adenin s thyminem a cytosin s guaninem. V důsledku toho existují přesně čtyři varianty těchto "můstků" (A-T, T-A, C-G a G-C).
Grazyna Fosarová Franz Bludorf měli možnost pracovat s lidmi, kteří měli možnost prostřednictvím hyperkomunikace se napojit na přístup k doposud neznámým poznatkům. Tyto osoby opakovaně zdůrazňovaly, že výše uvedeným čtyřem bázím DNA odpovídají čtyři konkrétní barvy. I když tato informace působí ryze nevědecky, mám za to, že na ní může něco být. Nicméně buďme opět konkrétní. Jednotlivé barvy odpovídají nukleovým bázím takto:
  • A - fialová
  • T - modrá
  • C - zelená
  • G - červená

S výše uvedenými informacemi pracoval ve svém výzkumném projektu profesor Smirnov z Moskvy. Zjistilo se, že pomoci vhodné technologie lze frekvence nukleových bází ovlivnit. Dalším překvapením bylo, když pokusné osoby ve stavu hyperkomunikačního procesu nezávisle na sobě stále dokola tvrdili, že existuje ještě další, jakási doposud neobjevená pátá nukleová báze. Tato doposud vědecky neprokázaná látka byla neoficiálně označena řeckým písmenem "fí". Tato nukleová kyselina prý vytváří můstky sama se sebou a frekvenčně jí odpovídá žlutá barva.
I když se v této chvíli pohybujeme na velmi tenkém ledě, dávaly by zjištěné skutečnosti jistou logiku. Základní čtyři bázové páry by analogicky odpovídaly čtyřem základním živlům našeho světa (vodě, ohni, vzduchu a zemi). Ona pátá doposud neobjevená látka by pak odpovídala živlů pátému, tedy akaše.
Jaroslav Chvátal
.
.
http://poutnicicasem.blog.cz/1706/dna-brana-ke-kosmickemu-rozmeru-lidske-bytosti

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Od počátku až do konce, musel poutník projít po
úzké cestě i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím smrti.
Přesto se dala vždy, byl-li poutník pozorný, rozpoznat od všech odboček
kvůli usnadnění cesty, které vždy vedly do záhubyJohn Bunya