ČESKÝ NÁROD - Český jazyk.

5. května 2018 v 17:43 |  Kde domov můj ?
Ze spisů Boženy Cibulkové . Český jazyk. Poselství českému národu
.................
..........................

Úradkem Božské lásky, moudrosti a pravdy -
Vůlí nejvyššího Tvůrce zákonů života -
Je učiněno, dáno a uzákoněno:

Jazyk český, požehnaný hned při vložení jej do dětské kolébky, od počátku určený k tomu být libozvučný, bohatý jemnými výrazy, tvárný a beze znaků negací - je vyzvednut do prvenství a vložen do nadčasové působnosti, s níž jednou přestoupí s lidem, jemuž je mateřským, přes prahy hmoty dál, vyjadřovat jeho duši, myšlenky a city, poznání a vědění.
Je mu dáno být jazykem nebeským, neboť andělé připojili k němu své hlasy a nazvali jej andělskolidskou řečí.
Je bránou, přes niž vchází Kristus k Vesmíru se svou láskou, se Slovem milosti.Tak je stanoveno - tak je Boží pravdou.
(Dekret první, Den národů 17, 1989)

Poselství českému národu

Buď slyšeno duchovním srdcem poselství českému národu, promlouvané Božím slovem.
Buď přijato duší národa a vloženo do její paměti k uchování jeho znění po dny současné i budoucí, neboť z něj vyzařuje síla a láska pro její lid, přírodu, pole i užitečné tvorstvo pod jeho sluncem.
Slyš, český národe,
jsi silným, pevným a odolným stromem vyrostlým na výspách,
vystaven drsnosti i útočnosti zlých vichřic a bouří, dějinným nepohodám, nebezpečím smrtelným, hrozícím ti ze všech stran.
Bůh tě postavil do ohniska neklidu v tento čas účtování se vším zlem národů při sčítání jeho kořenů, při měření hloubky a šíře zlem zakalených i mrtvých vod v oblasti myšlení, v místech citu.
.
Bůh obnažil tvou duši, aby pocítila ostrost trnů, tíži kamenů situací tvých i všech národů.
Bůh ti dává dýchat ovzduší zločinů zrozených v duších bezútěšně zpustošených dlouhou přítomností démonů v nich.
Bůh ti dal prožít utrpení člověka, na jehož šíji stojí neodbytná smrt duší - vláda nevěry.
Bůh ti uložil nejtěžší zkoušky tvé vyspělosti i nedokonalosti, jak která ukáže velkou či maličkou míru sebe.
Bůh tě podrobí ještě velkému tlaku, četným útokům tvárnit život dobra uprostřed odporu jeho idejím a kráse.
Bůh tě má za rukojmí za národy slovanské i evropské, že je nestrhne bouře spravedlivých i neoprávněných revolt k nové hře s válkou.
Všechny národy se mohou i opakovaně dopouštět chyb, negací i velmi zlých projevů; s tím počítá Božská předvídavost, je připravena na klopýtání doleva i doprava.
Ty však, český národe, stůj na místě své duchovní cti. Jsi cestou vkreslenou Boží pravicí do tvých dějin linií rovnou a pevnou. Neodstup od úkolů prostředníka mezi nebem a lidským světem.
V tobě je uloženo vše, co národy Země potřebují pro výstavbu Božího domova. Z pokladů božských hodnot života v tobě uložených právě pro tento čas, je dáno a bude dáváno všem Slovanům, všem Evropanům, i těm za oceány i v sibiřských dálkách, pustinách, himalájských horách i v ledovcových zónách světa; především však, a na to buď pamatováno, všem izraelským shromážděným v pospolitost i rozptýleným mezi národy i na cestách stálého poutníka . . .
Bylo řečeno prorokem: Bázeň předchází Hospodina. -
Ty, český národe, prorokuj a vyslovuj myšlenku: Činorodá láska předchází Krista. -
Jsi tímto žádaným předvojem - buď jím do konce tohoto světa!
(Den národů 17,1989)
.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.