ČESKÝ NÁROD – Duchovní poslání České země / 1

5. května 2018 v 17:50 | Ze spisů Boženy Cibulkové |  Kde domov můj ?

Ze spisů Boženy Cibulkové

.
.Předmluva
Na výzvu duchovních ochránců, duchovních učitelů i vůdců národního života, žádajících vydání písemného dokumentu o lidmi neviditelném duchovním dění, které předcházelo a pak doprovázelo převratné proměny národních situací - je lidským způsobem a jen v náznaku vyjádřeno, co se dělo za hmotnou oponou zjevných a poznatelných událostí.

..........................

Člověk, jemuž byla Božím nečekaným dotekem dána vnitřní neobvyklá schopnost pro duchovní služby mezi lidmi a pro ně i úkol dosvědčovat skutečnost neviditelného, ale živého života v jeho dalších myšlenkových polích a dějových pohybech i formování situací za a nad známou hmotnou dimenzí - sděluje, co bylo dáno k poznání, chápání a porozumění z tajemství duchovního předchozího i současného dění.

.
1. Duchovní národní současnost
Dějinné Království české v průběhu času rozdělované i přímo trhané z vnějších stran na kusy, se svým pojmenováním i dávnou realitou postupně vytratilo z povědomí jeho lidu. Zůstalo jen historickým záznamem své velké minulosti, objasňované dostatečně i nedostatečně dějepisnými výukami.
Na skryté, duchovní Království české však čas nesáhl tvrdou rukou rozvratů a ničitelských gest zlých vládců. Je zachováno celé a tak, jak je stvořil Bůh svou výsostnou vůlí pro poslání:
.
1. Tvořit a sloužit rozvoji života.
2. Aplikovat životní hodnoty sterým způsobem duchovním i lidským na každou současnou situaci.
3. Být duchovní avantgardou na vývojových cestách hmoty a Země i národního společenství.
4. Být vždy v popředí i prvním na místě tvořící se progrese lepší budoucnosti i v procesech uzavírání minulosti a vymaňování se z jejích křivých cest, omylů a chyb i celkové lidské nedostatečnosti.
5. Být pevnou strukturou duchovních sil a mocí i působností Božího dobra a lásky v určitém počtu k tomu povolaných duchů ve jménu člověk a za jejich pobytu v Zemi i v dimenzi nadhmotné.
Tito povolaní jsou neviditelnou duchovní jednotou, kterou do jednoty formuje a vkládá sám Bůh. Do ní i uzavírá čas potřebný k vyvinutí vyššího lidství, k němuž nejvyšší moudrost se spojuje srozumem člověka a láska Boží s jeho srdcem.
Oběť Krista za lidstvo se ztotožňuje s bolestnými osudy národa podobnými křižování duše i těla. Jsou nazvány osudy obětními a jako takové vyzvednuty do kategorie vysokých smírných a vykupujících hodnot.
Je univerzální zákonitostí, že každý vývojový i rozvojový pohyb musí být podroben zkoušce dostatečnosti silových i specificky duchovních kvant a kvalit opravňujících i zabezpečujících realizaci. Vývojovým pohybem je každá do nesnází a ostrých protikladů vložená situace osobní, národní i světová. Ani neviditelné, zvláštní Boží přízni se těšící až omilostněné Království české není z této zákonné přísné direktivy vyňato. V průběhu dějinných dob bylo podrobeno nejtěžším zkouškám uvaleným na ně národními situacemi, tísněmi tlaků vnitřních sporů i útlaků z vnějších stran jako na územně malé lidské sídlo překážející expanzím vládychtivých států a jejich suverénů.
Nelze říci, že by ze všech zápasů lidsky projevených vyšli vítězně všichni, kdo toto duchovní Království české tvoří, zastupují před Bohem a zemským světem je reprezentují civilizačně, kulturně i nábožensky tvořivou prací. Mnoho zůstalo zanecháno na cestě národa jako dílo nedokonalé, nehotové, jako duchovní dluh Božím zákonům života. Přenášen ze století do století nahromadil vysoké překážky k Božským cílům vytýčeným národu nejvyšším Programátorem ve jménu Kristus pro jeho současné i další a nové poslání mezi národy Země i výše.
.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.