ČESKÝ NÁROD -Duchovní poslání České země - 2

5. května 2018 v 17:48 |  Kde domov můj ?
Ze spisů Boženy Cibulkové
.
Touto výší jsou životní dimenze jemných silových i prvkových struktur. Lze je nazvat velkým sídlem či střediskem lidstvu neznámé civilizace andělské pro harmonickou souhru životních vztahů a jevů v ní. Tuto specifickou existenční formu vytvářejí nesmírně inteligentní bytosti.
Způsob, jímž ji realizují filozofií, věděním, činorodou činností a širokou škálou služeb životu, je z největší části i zcela skrytými přípravami na univerzální integraci v měřítku zemském i vesmírném, nese i přímo určuje nutnost vyjít ze clon tajemna a pohlédnout do tváře neznámých skutečností, které mohou dát vyšší poznání a osvětlit situace světové i specificky národní; zvláště ty, které projevují téměř průkazně mimořádnou ochranu, péči a vedení Boží tohoto lidu, který integrací slovanských i k nim připojených rodů stal se Královstvím českým.


...................

Nejbližší skrytou skutečností stojící v pozadí tohoto dění je tento fakt:
.
Celý prostor, celé území, předhistorické i historické národní dějiny jsou od počátku své zemské existence v Zemi viditelnou součástí andělské duchovní sféry. Tato skutečnost trvá i v této současnosti. Celé dějiny národa a lid, který je tvořil osobními i společnými osudy, jsou od počátku v ničím neporušeném vedení vysokými vůdčími osobnostmi bytostného, duchovního i božsky fundovaného andělství. Jako ony jsou přítomny svými myšlenkami v moudrosti a lásce i ve tvůrčí vůli nejvyššího Dokonalého, tak do těchto vysokých rovin vedou i přímo zvedají celý národ svěřený jim do péče a ochrany.
Zasvěceny do jeho duchovního poslání všestranně andělsky a účinnými prostředky svých sfér, napomáhají k jeho včasné a plné realizaci a se zvyšovanou intenzitou již déle než tisíc let.
V jejich průběhu se přetěžký úděl útlaku, tyranie, ponížení, násilím donuceného podrobení se zvůli zla stal až mysticky pojatou obětní misí národa za národy blízké i územně vzdálené, zatížené válečnými vinami v dobách minulých i nedávných. Prožívání a naplňování této obětní mise stalo se hlavním posláním národa v konkrétních podobách zvláště v době zvané reformační, pobělohorské, buditelské, i té již nedávno poznamenané válečnými i poválečnými tragédiemi; zvláště však po čas současných, lze říci včerejších hrůzovlád.
Obětní mise národa byla dlouho tajemstvím. Vyvstala úradkem Boha, který utrpení vyzvedl na nejvyšší místo životního prožitku. Jeho vliv a účin na život a na bytosti je tak mocný, že vykoupí, osvobodí z každé formy zla. Žádá-li Bůh tento vrcholný prožitek na bytosti jedné či na všech v národě, sám všechny předchází a vždy první a před nimi i uprostřed nich určený prožitek utrpení prožívá ve jménu Ježíš Kristus. Proto národ, jemuž je uložena obětní mise, je spojen Božsky silným svazkem s Kristem, který s ním spolutrpěl, provázel křížovou cestu staletími až k těmto dnům. Jsou to dny duchovně analogické těm, které nastaly po ukřižování Krista, po sestupu v hrobovou temnotu a výstupu z ní ve slavném Vzkříšení.
Ovoce kříže, jak lze nazvat tento velký, mysticky hluboký akt, je na národním stole.
Vyvstává otázka: Je skončena jako bohatě naplněná obětní mise českého národa ve jménu Království české?
.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.